Структура

Катедра "Финансов контрол"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Лилия Костова

Лилия Костова

Телефон: (02) 8195 479
Кабинет: 1034А

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Дарко Аначков
Форма на обучение: редовно
Севинч Христемова
Форма на обучение: редовно
Адриана Атанасова
Форма на обучение: задочно
Атанаска Георгиева
Форма на обучение: задочно
Васил Бакърджиев
Форма на обучение: задочно
Елена Георгиева
Форма на обучение: задочно
Инна Минчева
Форма на обучение: задочно
Йорданка Славкова
Форма на обучение: задочно
Мария Димова-Такева
Форма на обучение: задочно
Моника Кривошапкова
Форма на обучение: задочно
Радислав Симов
Форма на обучение: задочно
Ралица Михова
Форма на обучение: задочно
Йонко Йотов
Форма на обучение: самостоятелно