Структура

Катедра "Финансов контрол"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Диана Зорова

Диана Зорова

E-mail: dianaz@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 479
Кабинет: 1034А

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Докторанти:
Васил Бакърджиев
Форма на обучение: редовно
Йонида Бектеши
Форма на обучение: редовно
Снежанка Славова
Форма на обучение: редовно
Адриана Атанасова
Форма на обучение: задочно
Александра Миркова
Форма на обучение: задочно
Атанаска Георгиева
Форма на обучение: задочно
Георги Мардов
Форма на обучение: задочно
Десислава Янкулова
Форма на обучение: задочно
Инна Минчева
Форма на обучение: задочно
Кирил Пиперевски
Форма на обучение: задочно
Мария Балтаджиева
Форма на обучение: задочно
Методи Мандалев
Форма на обучение: задочно
Радислав Симов
Форма на обучение: задочно
Радослав Златарев
Форма на обучение: задочно
Соня Паскова
Форма на обучение: задочно
Станислав Джинсов
Форма на обучение: задочно
Валери Дикльовски
Форма на обучение: самостоятелно