Структура

Катедра "Финансов контрол"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Лилия Костова

Лилия Костова

Телефон: (02) 8195 479
Кабинет: 1034А

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Дарко Аначков
Форма на обучение: редовно
Йонида Бектеши
Форма на обучение: редовно
Адриана Атанасова
Форма на обучение: задочно
Александра Миркова
Форма на обучение: задочно
Атанаска Георгиева
Форма на обучение: задочно
Васил Бакърджиев
Форма на обучение: задочно
Георги Мардов
Форма на обучение: задочно
Десислава Янкулова
Форма на обучение: задочно
Инна Минчева
Форма на обучение: задочно
Мария Димова-Такева
Форма на обучение: задочно
Методи Мандалев
Форма на обучение: задочно
Моника Кривошапкова
Форма на обучение: задочно
Радислав Симов
Форма на обучение: задочно
Радослав Златарев
Форма на обучение: задочно
Ралица Михова
Форма на обучение: задочно
Снежанка Славова
Форма на обучение: задочно
Станислав Джинсов
Форма на обучение: задочно
Валери Дикльовски
Форма на обучение: самостоятелно