Структура

Сектор "Докторантури"

Началник сектор

Евелина Недкова

E-mail: phd@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 256
Кабинет: 2039