Резултати от търсене за Международна дейност

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

18 results found
Дистанционно обучение 30.7.2023 г. ... и местната администрация, във фирми с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании ...
Редовно обучение 14.8.2023 г. ... и местна администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании.  УЧЕБЕН ПЛАН МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА INTERNATIONAL ...
Съвместни програми 20.1.2023 г. ... администрация, в стопански организации с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални ...
Международен мениджмънт 6.8.2021 г. ... в държавната и местната администрация, във фирми с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании. Техните ...
Международен бизнес с преподаване на англ. език 2.8.2021 г. ... държавната и местна администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на ...
Международен бизнес 2.8.2021 г. ... държавната и местна администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на ...
Дипломация и стратегически анализ 2.8.2021 г. ... за масова информация; Специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, недържавни, нестопански публични организации, търговски камари, митници, вносно-износни дружества, както и в представителства на транснационални компании, фирми със смесено участие; Служители в структурите ...
Дипломация и стратегически анализ 16.9.2021 г. ... за масова информация; Специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, недържавни, нестопански публични организации, търговски камари, митници, вносно-износни дружества, както и в представителства на транснационални компании, фирми със смесено участие; Служители в структурите ...
Преддипломен стаж 9.4.2023 г. ... е организацията, която са избрали, да развива международна дейност. Преддипломният стаж е заложен като отделна дисциплина в учебния план на специалността. В края на семестъра, през м.май, катедра „МИО и бизнес“ определя дати, на които студентите трябва да се явят и да представят ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... и местната администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на ЕС ...
Международни отношения 6.8.2018 г. ... , обща външнополитическа и външноикономическа, и международна дейност. Програмата, разработена съобразно държавните изисквания за ОКС „Бакалавър“, предлага на студентите комплекс от общи, професионални и специални знания и умения с политически, юридически, икономически, управленски и ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... учебно-преподавателска, научно-изследователска и международна дейност допринася за развитието на икономическата теория и практика, а така също и за подготовката на висококвалифицирани специалисти според европейските стандарти. Във водените от катедрата специалности се обучават и формират ...
OKS 28.2.2013 г. ... учебно-преподавателска, научно-изследователска и международна дейност допринася за развитието на икономическата теория и практика, а така също и за подготовката на висококвалифицирани специалисти според европейските стандарти. Във водените от катедрата специалности се обучават и формират ...
Студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО" 19.8.2022 г. ... най-високо ниво. Да стимулираме международна дейност и контакти, специализации в чужбина, образователен обмен Целите си постигаме чрез: Проектна дейност, финансирана от собствена стопанска дейност, местни, национални и международни донори; Организиране на семинари, ...
История 3.2.2012 г. ... учебно-преподавателска, научноизследователска и международна дейност допринася за развитието на теорията и практиката, както и за подготовката на висококвалифицирани специалисти за последователно осъществяване на принципа за граждански контрол в областта на управлението на ресурсите в сектора на ...
Международна дейност 30.11.2011 г. ... подкрепя усилията на академичната общност на УНСС за развитие и обогатяване на образователните и научноизследователските програми, като отчита най-добрите практики в ЕС и света. Да бъде неделима част от европейското образователно и научноизследователско пространство. Да прилага високи ...

Новини

17 results found
Преподаватели по предприемачество от УНСС допринесоха за подготовката на студенти от водещото в предприемаческото обучение неправителствено висше училище в Ахмедабад, Индия – Университета „Ел Джей“ 31.1.2024 г. ... програмата за академичен обмен на отдела за международна дейност на Университета „Ел Джей“, за което вицепрезидентът д-р Авасти връчи специално изработени плакети. Сред постигнатите резултати от участието на доц. Коларов и д-р Георгиева в обучителната програма ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Камарата на строителите в България 29.1.2024 г. ... на дирекция „Организационна политика, международна дейност и управление на проекти“. Ректорът проф. Димитър Димитров, инж. Илиян Терзиев, инж. Любомир Качамаков и инж. Благой Козарев   ...
Публична лекция „Защо да избера съдийската професия?“ 13.3.2023 г. ... Европа – възможност за развитие на международна дейност и осъществяване на международни контакти. Чуждестранните юристи подпомагат българските кантори и други организации в дейността им, а последните печелят не само от споделянето на опит и възможността за сравнение и съпоставка ...
Публична лекция „Защо да избера съдийската професия?“ 12.3.2023 г. ... Европа – възможност за развитие на международна дейност и осъществяване на международни контакти. Чуждестранните юристи подпомагат българските кантори и други организации в дейността им, а последните печелят не само от споделянето на опит и възможността за сравнение и съпоставка ...
УНСС и Национална компания железопътна инфраструктура подновиха договора си за сътрудничество 19.12.2022 г. ... генерален директор „Администрация и международна дейност“ ...
Седмица на юриста. Открита лекция на Coca-Cola HBC за предизвикателствата пред юрисконсулта в бизнес сферата 28.11.2022 г. ... – възможност за развитие на международна дейност и осъществяване на международни контакти. Чуждестранните юристи подпомагат българските кантори и други организации в дейността им, а последните печелят не само от споделянето на опит и възможността за сравнение и ...
Kръгла маса „Обучението в специалност „МИО” 29.4.2022 г. ... „Координация на проекти и международна дейност“, Български пощи ЕАД Георги Малчев, Управляващ съдружник, Агенция за интегриран дигитален маркетинг Xplora.bg Венцислав Луканов, основател, VRtual Space Здравко Ботушанов, съосновател, Gamifinno ...
Членове на Катедра „Информационни технологии и комуникации“ участват в международен проект „DIFME: Дигитална интернационализация и умения за финансова грамотност за микропредприемачи“ 27.10.2020 г. ... стартиране на бизнес нициативи и международна дейност, и насърчаване на интеграцията на младите предприемачи, както и сътрудничеството между образователните институции и предприемачите. В рамките на роекта ще бъде разработена лесна за използване среда, която  ще ...
Скръбна вест 1.1.2020 г. ... бе известен и с интензивната си международна дейност чрез изграждането на плодотворно сътрудничество с изтъкнати изследователи в областта на предприемачеството от водещи европейски и американски университети. Международното му признание намери израз в многобройните ...
Публична лекция „Миграция и бежански заплахи: митове и истини“ 18.11.2019 г. ... , директор на дирекция „Международна дейност“ в Държавната агенция за бежанците. Доц. д-р Надя Миронова, директор на Регионалния център за изследвания на миграцията и бежанците и ръководител на катедра „Управление", представи гост-лектора като ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... , научноизследователска и международна дейност допринася за развитието на икономическата теория и практика, както и за подготовката на висококвалифицирани специалисти според европейските стандарти. Във водените от катедрата специалности се обучават и формират ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... , научноизследователска и международна дейност допринася за развитието на икономическата теория и практика, както и за подготовката на висококвалифицирани специалисти според европейските стандарти. Във водените от катедрата специалности се обучават и формират ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ 2.3.2018 г. ... , директор на дирекция „Международна дейност, координация и контрол“. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, проф. д-р Димитър Димитров, декан на ...
Световноизвестният икономист проф. Грегъри Манкю с отличие от ректора на УНСС 21.3.2017 г. ... срещна с доц. Сандра Калахан, директор на отдела за международна дейност, и доц. Кирил Тошков, ръководител на департамент «Икономикс», с които обсъди възможностите за двустранно сътрудничество с УНСС в научноизследователската дейност, студентския и преподавателски обмен. В САЩ доц. Желев ...
УНСС беше домакин на семинар на Националната агенция по оценяване и акредитация 10.3.2016 г. ... насоки и процедури за оценяване и акредитация. Международна дейност – участия в проекти и обучения“. На него присъства и проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и зам.-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България. Проф. Статев и проф. Биолчев ...
Научно-практическа конференция ”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 9.12.2015 г. ... Тодорова, зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Т.Каблешков“ Доц. д-р Христина Николова Доц. д-р Светла Цветкова Гл. ас. д-р Ташко Минков Гл. ас. д-р Борислав Арнаудов Ас. д-р Илия Гътовски Ас. д-р Даниел ...
Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век 18.2.2014 г. ... Гоев, Мишел Гошман Катедрата развива активна международна дейност, акцентира в приветствието си проф. д-р Валентин Гоев, който поздрави гост-лектора от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той пожела хоризонтите на сътрудничество да се разширят и с докторантура, като посочи ...

Предстоящо

1 results found
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... Тодорова, зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Т.Каблешков“ Доц. д-р Христина Николова Доц. д-р Светла Цветкова Гл. ас. д-р Ташко Минков Гл. ас. д-р Борислав Арнаудов Ас. д-р Илия Гътовски Ас. д-р Даниел Йорданов Технически секретар: Надежда Цицарска Тематични ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене