Обновено: четвъртък, 21 юли 2016 10:08

Приключили

Word документЗавършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2015 г.

Word документЗавършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2014 г.

Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2013 г.
Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г.

Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г.
Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2010 г.

Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2009 г.
Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2008 г.
Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2007 г.
Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2006 г.
Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2005 г.