Структура

Катедра "Регионално развитие"

  

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Станка Бонева

E-mail:
Телефон: (02) 8195 276
Кабинет: П041

Преподавателски състав:

Докторанти:
Десислава Боцева
Форма на обучение: редовно
Виктор Вълков
Форма на обучение: задочно
Живко Иванов
Форма на обучение: задочно
Мария Ботева-Иванова
Форма на обучение: задочно
Хасан Исмаил
Форма на обучение: самостоятелно
Цветелина Берберова-Вълчева
Форма на обучение: самостоятелно