Структура

Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Соня Александрова

Соня Александрова

Телефон: (02) 8195 434
Кабинет: 3014

Преподавателски състав:

Докторанти:
Галя Гогова
Форма на обучение: редовно
Гергана Маринова
Форма на обучение: редовно
Димчо Иванов
Форма на обучение: редовно
Емил Любенов
Форма на обучение: редовно
Иван Божков
Форма на обучение: редовно
Михаела Михайлова
Форма на обучение: редовно
Росица Ненчева
Форма на обучение: редовно
Снежана Върбова
Форма на обучение: редовно
Спасимир Цветанов
Форма на обучение: редовно
Станимира Ковачева
Форма на обучение: редовно
Теодора Мачканова
Форма на обучение: редовно
Александра Кирова
Форма на обучение: задочно
Даниела Уручева
Форма на обучение: задочно
Димитър Събев
Форма на обучение: задочно
Ивайло Димитров
Форма на обучение: задочно
Ивайло Кожухаров
Форма на обучение: задочно
Ивайло Даргов
Форма на обучение: задочно
Пламен Петков
Форма на обучение: задочно
София Попова-Груева
Форма на обучение: задочно
Теодора Чанева-Павлова
Форма на обучение: задочно
Цветелина Величкова
Форма на обучение: задочно
Елица Сиракова-Данева
Форма на обучение: самостоятелно
Морена Боя
Форма на обучение: самостоятелно