Структура

Катедра "Управление"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Надя Петрова

E-mail:
Телефон: (02) 8195 257
Кабинет: 1047

Преподавателски състав:

Докторанти:
Антоанета Ангелова
Форма на обучение: редовно
Даниел Парушев
Форма на обучение: редовно
Диана Йовчева
Форма на обучение: редовно
Емилия Дунева-Стоянова
Форма на обучение: редовно
Павлета Ванкова
Форма на обучение: редовно
Борислав Манасиев
Форма на обучение: задочно
Боряна Богоева
Форма на обучение: задочно
Васил Марчев
Форма на обучение: задочно
Владислав Йорданов
Форма на обучение: задочно
Димчо Младенов
Форма на обучение: задочно
Елена Харизанова
Форма на обучение: задочно
Елеонора Александрова
Форма на обучение: задочно
Ивайло Конов
Форма на обучение: задочно
Кирил Янчев
Форма на обучение: задочно
Кремена Станчева
Форма на обучение: задочно
Марин Стоянов
Форма на обучение: задочно
Мария Янкова-Младенова
Форма на обучение: задочно
Надя Кузманова
Форма на обучение: задочно
Светлана Бояджиева - Георгиева
Форма на обучение: задочно
Бони Мисляшки
Форма на обучение: самостоятелно
Владимир Миков
Форма на обучение: самостоятелно
Димитър Попов
Форма на обучение: самостоятелно
Иван Вутов
Форма на обучение: самостоятелно
Тамара Калистратова
Форма на обучение: самостоятелно