Структура

Катедра "Политическа икономия"

  

Важно за второкурсниците!

   

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Милена Кунова

Телефон: (02) 8195 254
Кабинет: 4064
Административен секретар (координатор секции)

Станко Димитров

E-mail:
Телефон: (02) 8195 254
Кабинет: 4065

Преподавателски състав:

Докторанти:
Пламен Иванов
Форма на обучение: задочно
Теа Пенева
Форма на обучение: задочно