Структура

Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Мария Манчева

Телефон: (02) 8195 310
Кабинет: 2053

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Таня Вазова
Форма на обучение: редовно
Ана Тодорова
Форма на обучение: задочно
Атанас Атанасов
Форма на обучение: задочно
Веселка Радева
Форма на обучение: задочно
Владислав Горанов
Форма на обучение: задочно
Пламен Димитров
Форма на обучение: задочно
Станимир Стаматев
Форма на обучение: задочно
Елка Сярова
Форма на обучение: самостоятелно
Ясен Димитров
Форма на обучение: самостоятелно