Структура

Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Лъчезара Васева

E-mail: vaseva@unwe.bg
Телефон: (02) 962 38 17, (02) 8195 497
Кабинет: 2027

Преподавателски състав:

Докторанти:
Ана Тодорова
Форма на обучение: задочно
Атанас Атанасов
Форма на обучение: задочно
Веселка Радева
Форма на обучение: задочно
Владислав Горанов
Форма на обучение: задочно
Пламен Димитров
Форма на обучение: задочно
Станимир Стаматев
Форма на обучение: задочно
Елка Сярова
Форма на обучение: самостоятелно
Ясен Димитров
Форма на обучение: самостоятелно