Катедра "Икономическа социология"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Йорданка Кателиева

Йорданка Кателиева

E-mail E-mail: sociology@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 8195 444

Office Кабинет: 3084


Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Гергана Костадинова
Форма на обучение: редовно
Димитър Сивков
Форма на обучение: редовно
Манол Кръстев
Форма на обучение: редовно
Цветина Младенова
Форма на обучение: редовно
Андрей Лалов
Форма на обучение: задочно
Георги Кроснаров
Форма на обучение: задочно
Камелия Димитрова-Чилдрес
Форма на обучение: задочно