Структура

Катедра "Логистика "

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Лилия Величкова

Телефон: (02) 8195 610
Кабинет: 4050

Преподавателски състав:

Докторанти:
Боян Джамбазов
Форма на обучение: задочно
Георги Ганчев
Форма на обучение: задочно
Даниела Дечева
Форма на обучение: задочно
Евдокия Ангелова
Форма на обучение: задочно
Елица Апостолова
Форма на обучение: задочно