Структура

Катедра "Медии и обществени комуникации"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Ивайла Николова

Телефон: (02) 8195 370
Кабинет: 3078

Преподавателски състав:

Докторанти:
Васил Стоянов
Форма на обучение: редовно
Вили Янкова
Форма на обучение: редовно
Георги Минев
Форма на обучение: редовно
Емануела Иванова
Форма на обучение: редовно
Иван Василев
Форма на обучение: редовно
Николай Ужаков
Форма на обучение: редовно
Славяна Христова
Форма на обучение: редовно
Асен Асенов
Форма на обучение: задочно
Гергина Манчева
Форма на обучение: задочно
Дамяна Лютакова
Форма на обучение: задочно
Даниела Стоянова
Форма на обучение: задочно
Ена Лозанова
Форма на обучение: задочно
Мира Ганова
Форма на обучение: задочно
Елица Цигова
Форма на обучение: самостоятелно
Женета Каравасилева
Форма на обучение: самостоятелно
Теодора Пискова
Форма на обучение: самостоятелно