Резултати от търсене за Магистър

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

322 results found
Благодарствено писмо 27.2.2019 г. ... уважение: Татяна Гроздева - Магистър спец. "Счетоводство и контрол" дистанционно обучение 4 ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 12.3.2019 г. ... подготовка се предоставя с магистърската програма „Творчески индустрии и бизнес”, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата”. Целта на магистърската програма е да запознае студентите с обхвата и системата на ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 28.3.2019 г. ... студенти в магистърска програма „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” ...
Избираеми дисциплини за втори курс 23.2.2019 г. ... и „Магистър“ от различни специалности от учебната 1993/1994 г.. 2. Описание на съдържанието:  В тази учебна дисциплина студентите получават необходимите им знания и умения за прилагане на евристични управленски методи и ...
Самостоятелно обучение 28.2.2019 г. ... степен „магистър”. Кандидат-докторантите могат да депозират документи през цялата календарна година. В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване и обучение по докторска програма, предлагана от ИТИБ, можете да ...
За нас 15.2.2019 г. ... , ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. ИТИБ е разпознаваемо научноизследователско звено на национално и международно ниво. Организира и провежда изследвания в областта на интелектуалната собственост, иновационните индустрии, ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 27.3.2019 г. ... да се обучават в ОКС Магистър на УНСС или в четвърти курс (последна година) на ОКС Бакалавър. Студентите трябва да владеят един от официалните езици на институцията, в която желаят да бъдат стажанти. За EPO - английски, немски, френски, за EUIPO - ...
Изследователски и образователни проекти 28.2.2019 г. ... планове в ОКС „бакалавър” и „магистър” в УНСС, правилници за устройството и дейността на университетската библиотека, университетското издателство, университетския архив, изследователски центровете на УНСС и др. - ръководител или член на работните ...
Докторанти 28.2.2019 г. ... и научна степен надграждаща магистърската степен. ИТИБ предлага обучение в ОНС "Доктор" в  следните докторантски програми: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите ...
Магистри 28.2.2019 г. ... е втората образователно-квалификационна степен във висшето образование. Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в ...
Докторанти 20.6.2019 г. ... образователно-квалификационната степен "магистър". ИТИБ обучава докторанти в редовна и самостоятелна форма.  С условията за кандидатстване за докторантски програми на ИТИБ, можете да се запознаете тук.     Организиране на учебния процес в редовна и ...
Магистри 1.3.2019 г. ... в ОКС Магистър по двете специалности  на ИТИБ: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" и "Интелектуална собственост и бизнес в ...
Специалности в ОКС "Магистър" 14.2.2019 г. ... и Бизнес предлага голямо разнообразие от магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение. I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни ...
Защита на магистърска теза 7.2.2019 г. ... завършват своето обучение в ОКС „Магистър” с разработване и защита на магистърска теза. Подробни правила за разработване на магистърска теза, както и примерни теми за някои от магистърските програми са представени в прикачените файлове ...
ОКС "Магистър" 7.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага множество магистърски програми на български и английски език както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Магистър" 24.12.2018 г. ... специалност "Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" Признати 8 изпита от ACCA qualification         Признати 5 изпита от ICAEW qualifications  Източник: https://apps.icaew ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” и допълнително класиране на всички студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2018/2019 година 16.10.2018 г. ... за общежитие на студентите в ОКС „магистър”: 4,00 включително. Минимален успех за допълнително класиране за общежитие на всички студенти в ОКС „бакалавър”: 4,00 включително. Студентите с успех под 4,00 ще получат разменни писма за легловата база на ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 12.9.2018 г. ... „Бизнес логистика“, както и магистърските програми „Бизнес логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ с преподаване на английски език към катедра „Логистика и вериги на ...
АНГЛИЙСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“ ОТ СЪВМЕСТНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 7.9.2018 г. ... програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания. Завършилите получават диплома за магистър и от двата университета, която е абсолютно равносилна на придобита магистърска степен във ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... , който се чуди дали да замине по програма Еразъм, може да спре с чуденката и да действа смело. Изживяването е незаменимо, а ползата е както в личен, така и в професионален план. Аз заминах за един семестър в Германия, град Вормс. Градчето е неголямо, университетско, през него ...
Документи за записване 22.7.2019 г. ... в образователно- квалификационна степен "магистър" – редовна и дистанционна форма на обучение, започва съгласно графиците на учебния процес за зимен семестър на учебната 2019/2020 г., обявени на интернет адрес www.unwe.bg  Кандидат-студентите, които не са се записали в ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 21.3.2019 г. ... степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на ...
Приемни изпити и балообразуване 12.12.2018 г. ... прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното направление на придобитата специалност в ...
Документи и такси за кандидатстване 1.8.2018 г. ... квалификационна степен “магистър” подават следните документи: Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 1.8.2018 г. ... степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на ...
Мариела Кацарова, магистър, специалност “Финанси“, летен семестър 2017-2018 г. “ във VIA University College в Хорсенс, Дания 26.7.2018 г. ... University College в Хорсенс, Дания е сравнително голям университет, с модерна материална база и с 24/7 свободен достъп в библиотеката (чрез специална студентска карта). Разстоянието от общежитието до университета е около 2 км., затова си наех колело, с което се придвижвах из града ...
Документи и такси за кандидатстване 22.7.2019 г. ... квалификационна степен “магистър” подават следните документи: Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС); Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след ...
Предварителни изпити 22.7.2019 г. ... кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия – от 03.02. до 02.03.2020 г. Явяване на изпит – от 05.03.2020 г. Подаване на регистрационни карти ...
Редовно и дистанционно обучение 22.5.2019 г. ... .) Редовната форма на обучение в магистърска степен се осъществява само в Университета за национално и световно стопанство  - гр. София. Редовното обучение може да бъде в държавна поръчка (само за приема през м. септември) и срещу заплащане. Държавната поръчка е за ...
Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие през учебната 2018/2019 г. 20.7.2018 г. ... 4,11 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително.   Важно! Срокът за настаняване е от 03.09. до 28.09.2018 г. (в работните дни) ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти. Доц. Стела Ралева ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дистанционна форма, 3 семестъра 11.5.2018 г. ... на обучението: Новата магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ3) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - дистанционна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... на обучението: Новата магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - редовна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... на обучението: Новата магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... “бакалавър”, “магистър” и “специалист”.             Стажът е включен в учебните планове за обучението на студентите от специалност “Регионално развитие”, ОКС ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... ресурси“ Основната цел на магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ е  да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... на дипломна работа  в ОКС “магистър” на Университета за национално и световно стопанство. 1.    Защита на дипломна работа в ОКС „магистър”  Обучението на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... “Бакалавър”, “Магистър” и “Специалист”. Стажът е включен в учебните планове за обучението на студентите по специалност “Политология“ в редовна форма на обучение. Според учебния план на специалността, стажът трябва да се ...
Цветков 26.1.2018 г. ... до 2007). Директор на отделение "Магистър" (от 2004); зам.-председател на ЦСУ (сега НСИ) при МС (1990 - 1991); председател на НСИ (2007 - 2008). Чете лекционни курсо­ве по статистика; статистически контрол на качеството; икономическа статистика; макроикономическа ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 30.10.2018 г. ... степен „магистър”. Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на подготовка подават в сектор „Докторантури” следните документи: 1. молба до ректора по образец; 2. автобиография; 3. копие от документа за висше образование ...
Мишев 20.6.2018 г. ... бизнес анализ“ пред студенти от магистърска степен в УНСС. Гост-професор в Нов български университет. Гост-професор в Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – гр. Пловдив.   Ръководни и изборни длъжности  Член на Факултетни съвети ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... .8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ОКС  “Магистър”(редовна идистанционна форма) 15.07.2013 г.,шест години 15.07.2019 г. 15.07.2018 г. 3.7. Администрация ...
Институционална акредитация 29.11.2017 г. ... акредитация бакалавър, магистър, доктор Оценка 9,66 27 340 19.10.2017 г.,шест години 19.10.2023 г. 19.10.2022 г ...
Класиране за общежития 2.8.2017 г. ... – 4,00 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително. Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 01.09. до 15.09.2017 г. (в работните дни) ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на стимулираща ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на стимулираща ...
График за кандидатстуденстка кампания 2.7.2018 г. ... Кандидатстудентска кампания, ОКС „магистър“ – септември 2018 г.: Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 20.08.2018 г. до 11.09.2018 г. Прием на документи за хартиена сесия: от 20.08.2018 г. до 19.09.2018 г. Кандидатмагистърски тест, електронен формат: ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   От септември 2007 г. стартира съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... към кандидатите за обучение в съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент   да имат бакалавърска или магистърска степен в лигитимно висше училище; да владеят английски език писмено и говоримо. Кандидатите ...
За програмата 14.6.2017 г. ... магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   Joint Master Degree of Sciences between the UNWE and the Nottingham Trent University – United Kingdom “European Business and ...
Външни акредитации от агенции, признати на международно ниво – WIPO Academy 26.5.2017 г. ... , и на тази основа се реализира съвместна магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес“ в УНСС. Четири от дисциплините в нея се четат от тютори на Академията. Ежегодно се провеждат съвместни научни прояви и се работи по изследователски проекти. Завършилите получават ...
Класиране 19.7.2019 г. ... – 4,00 включително;ОКС „магистър” – 4,00 включително. Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 02.09. до 27.09.2019 г. (в работните дни). Важно за некласираните студенти! КСБВУ ще обяви допълнително класиране до края на месец септември, ...
ОКС Магистър 21.4.2019 г. ... „Финанси” предлага магистърски програми по специалностите „Финанси” и „Международно банкиране и финансови пазари”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов мениджмънт”, в редовна и дистанционна ...
Новини 22.5.2017 г. ... учебна година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на други два изпита от квалификацията на ICAEW (ACA qualification), което ще бъде обявено своевременно ...
Защита на магистърски тези 12.7.2019 г. ... за защита и оценяване на магистърски тези   ПРЕДИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА Всеки студент задължително проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са ...
Специалности 13.4.2017 г. ... следните специалности в ОКС "Магистър", редовно обучение, на български език: 1. Специалност "Счетоводство" (1 г. и 1.5 г.); 2. Специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност" (1 г.); 3. Специалност "Счетоводство" ...
Международни акредитации 24.12.2018 г. ... и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) и The Institute of Chartered ...
Акценти 30.5.2019 г. ... акредитирана магистърска програма по счетоводство, финанси и финансов контрол“ между УНСС, Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Dr David ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 4-ти сем. 21.11.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 4 - ти сем. (зимен) Анализ на финансовите отчети на ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти сем. (зимен) Спецкурс по финансово ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р Т.Атанасова-Дренска  22.10 ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 - ви сем. (зимен) Микроикономика Л доц. д-р Л.Йотова 29.10.2016 09.00 - 16 ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти сем. (зимен) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри сем. (зимен) Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- 30.10.2016 09 ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол"  3 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р Т.Атанасова-Дренска  22.10 ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... "Магистър": направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение - 1 сем. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия Управление на ...
Счетоводство и контрол 2 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри сем. (зимен) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови ...
Счетоводство и контрол 2 сем. на обучение - 1 сем. 30.11.2016 г. ... "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 - ви сем. - зимен Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 -ти сем. ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 4-ти сем. 30.10.2016 г. ... 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  4 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 29.10.2016 Техника на данъчното облагане 09 ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 29.10.2016 г. Техника на данъчното облагане 09 ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  2 - ри семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 22.10.2016 Анализ на публичната политика 10 ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. 22.10.2016 Анализ на публичната политика 10 ...
Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър", направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  3 семестъра на обучение Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър Стратегии за ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "магистър", направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник ръководител на катедра “Икономикс” Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова – в.и.д ...
Класиране за общежитие на новоприетите студенти в ОКС "магистър" 25.10.2016 г. ... студенти в ОКС „магистър“, за учебната 2016/2017 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително. 2. КСБВУ започва издаване на получените разменни писма на студентите подали заявления за кандидатстване за общежитие извън ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... 4,25 включително; ОКС „Магистър” – 4,00 включително.   Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 01.09. до 17.09.2016 г. (в работните дни) ...
Годишна поправителна сесия - ОКС "магистър" 13.7.2016 г. ... търговията“, ОКС „магистър“, срок на обучение 1 г. и  1.5 г. преподавател дисциплина дата и час зала Доц. д-р Бисер Петков Борсова търговия Управление на риска   02.07.16 г. – 09.00 ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 19.2.2018 г. ... в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна работа. ...
Поправителна сесия 13.7.2016 г. ... СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско ...
МАГИСТЪР 22.12.2018 г. ... ПРЕДЛАГА от 2017 г. НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ: СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕСЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В ОКС „МАГИСТЪР” В ПРОФЕСИОНАЛНО ...
МП “Бизнес психология и социология” 22.12.2018 г. ... направление “Икономика” магистърска програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология”. В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните направления ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 22.12.2018 г. ... антропология и науки за културата” магистърска програма по Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти”. В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните направления ...
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 13.7.2016 г. ... ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и цялото професионално направление "Политически науки" в УНСС са акредитирани програмно за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" от НАОА за период от 6 години (Протокол № 16/03.11 ...
Програмна акредитация 28.9.2017 г. ... .8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ОКС  “Магистър”(редовна идистанционна форма) 15.07.2013 г.,шест години 15.07.2019 г. 15.07.2018 г. 3.7. Администрация и ...
Европеистика 21.7.2016 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Специалност „Европеистика“ в ОКС „Магистър“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни ...
Управление на конфликти 6.8.2018 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Специалност „Международни отношения“ със специализация: „Управление на конфликти“ в ОКС „Магистър“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Области на висше ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Магистърската програма по „Международни отношения: Международна публична администрация“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ на Професионално направление на висшето образование „Политически ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... на магистърската програма Изучавани дисциплини Магистърската програма по „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър/магистър“ по специалностите на професионалните направления “2. Хуманитарни науки”, “3. Социални, ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... Магистърската програма по “Икономика на търговията” е ориентирана към  създаване на кадри с висок потенциал за реализация в областта на търговския бизнес. Срокът на обучение е: два семестъра за завършилите ОКС ...
ОКС 'бакалавър" Икономика на търговията 24.3.2016 г. ... , могат да продължат обучението си и в ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, със срок на обучение два семестъра. Дълбоките традиции, богатият опит в обучението на кадри с висша квалификация в сферата на търговията и възможностите за реализация на завършилите ...
Програми 6.8.2018 г. ... година); ◊ четири специалности за ОКС "Магистър" → „Международни отношения: международна публична администрация“ → „Национална сигурност“ → Европеистика → „Международни отношения: управление на конфликти“ От 1989 г. ...
График за провеждане на консултации на студенти, специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър" 18.5.2016 г. ... провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ. 1 Организация на сделките по търговско посредничество доц. д-р Янко ...
Заявление за магистърски теми 13.6.2018 г. ... на транспорта и енергетиката“ изборът на магистърски теми за защита на магистърска теза (ЗМТ) се осъществява чрез подаване на заявление. Заявлението се подава 19.03.2018 г. до 20.04.2018 г. на transport_unwe@unwe.bg /сканирано с подпис/ или в катедрата – каб. 3054.     ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 5.2.2019 г. ... г., от 10.00 ч. в 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"       "Транспортен мениджмънт"       "Интелигентни транспортни системи"      "Енергиен бизнес"   ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за студентите от ОКС „Магистър“ на катедра ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 19.10.2016 г. ... теми за магистърски тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"   Повишаване ефективността при управлението на транспортни проекти. Инвестиции и инвестиционна политика в транспорта. Пътища, насоки и фактори за повишаване конкурентоспособността на транспортното ...
СК2 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 2 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър Количествени методи и ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС!  Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, партньорите ни в стажовете, на нашите суденти, докторанти и преподаватели!  Споделяме какво успяхме да свършим ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... . - Оптимизиране на броя на бакалавърските и магистърските програми. - Нарастване на броя на съвместните бакалавърски и магистърски програми с водещи чуждестранни университети. - Развитие на продължаващото и дистанционното обучение. - Разширяване и подобряване на качеството на студентските ...
Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ОКС "Магистър" 9.12.2015 г. ... програма по „Интелигентни транспортни системи“ е разработена, за да отговори на търсенето на професионалисти в модерните високо-технологични транспортни и инженерингови предприятия. Обучението за получаване на ОКС “Магистър” по специалността е с ...
Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" 17.2.2016 г. ... в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
Подготовка 10.12.2015 г. ... примерни тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк:ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и ...
Класиране 22.2.2016 г. ... , успешно издържали състезателния кандидат-магистърски изпит. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студентите в състезателния картон форми на обучение и специалности. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, ...
Документи и такси 11.5.2016 г. ... образователно- квалификационна степен “магистър” подават следните документи: Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване ...
График за прием 23.2.2016 г. ... ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ за дистанционна и редовна форма на обучение ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА     Кандидат-магистърски прием януари 2016 г. Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 07.01.2016 г. до 11.01.2015 г. Прием на документи ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... ПРОГРАМИ В УНСС СЕ ПРЕДЛАГАТ В ДВЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА       Същност и предимства на редовната форма на обучение: Класическа форма на обучение със задължителни присъствени занятия през седмицата. Обучението е само в гр. София в ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... в образователно- квалификационна степен „магистър“ български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със срок на обучение не по-малко ...
ОКС „Магистър“ 20.10.2015 г. ... а ...
ОКС "Бакалавър" 13.3.2017 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и  в образователната и научна степен „доктор“.   Държавен изпит Конспектите за държавен изпит за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност ...
Г Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1,5 г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1,5 г., II-ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА КАБ.   1     Приложение на математически методи в ...
График за провеждане на консултации, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., I-ви семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ.     1       Приложение на математически ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... всички новоприети студенти в ОКС „магистър“ за учебната 2015/2016 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително.   2. КСБВУ класира студентите, подали заявления за кандидатстване за общежитие извън сроковете в Графика за провеждане на настанителния ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... образователно-квалификационна степен „магистър”, със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър” (4,00). (3) Кандидатите за участие в конкурса подават в сектор „Докторантури” в срок не по-малък от два месеца след  обявлението в „Държавен ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... за ОКС ”бакалавър”, ОКС ”магистър” и ОНС „доктор”; - получаване на високи оценки от НАОА за двете ПН и получаване на права за обучаване на студенти в трите степени на висшето образование. Благодарим  Ви, проф. Колев!   Доц. д-р Кольо ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... ПРОФЕСИИ Глава трета   ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" Глава четвърта   ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ Част трета   ДОКТОР Глава пета ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава шеста   ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИТЕ Глава седма  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОКТОРАНТИТЕ Глава ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 16.7.2019 г. ... дистанционно обучение в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС„бакалавър” или ОКС„магистър”. Обучението в ...
Специалности 12.7.2018 г. ... осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Магистър": Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... за обучението в ОКС „бакалавър” и „магистър” са обединени в глава първа, което има частичен рационализиращ и икономизиращ ефект. Такъв ефект обаче не е постигнат при заличаването на разделите „Административно обслужване” (чл. 34 - 37 и чл. 78 - 82 на действащия правилник) и ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 18.1.2019 г. ... .2018 г.;    -  такси за обучение в магистърска степен, редовна форма на обучение, които възлизат на 3 068 370 лв., съобразно броя на записаните студенти за уч. 2018/2019 г. и очаквания прием за 2019/2020 г. Тук са включени приходите от такси от магистрите обучавани по държавна ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3-ти сем. ...
ПФПБ - 4 сем. 11.6.2015 г. ... на 2014/2015г. Прием 2013 - 1 Магистър след ПБ дистанционно обучение - специалност Финанси със специализация "Публични финанси" - 4 семестъра 4 - ...
ПФ3 - 2 сем. 24.6.2015 г. ... на 2014/2015г. Прием 2014 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 3 семестъра 2 - ри семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Кабинет 06.06.2015 г. Анализ на публичната ...
ПФ4 - 4 сем., заедно с ПФ3 - 3 сем. 10.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти семестър Маркетинг ...
ПФ4 - 3 сем., заедно с ПФ3 - 2 сем. 20.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Поправителна сесия 3 - ти семестър Публична ...
ПФ4 - 2 сем., заедно с ПФ3 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър Публични ...
ПФ4 - 1 сем. 15.1.2016 г. ... . Прием 2015 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 4 семестъра 1 - ви семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. Редовна изпитна сесия 16 ...
СКПБ - 4 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър след ПБ', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти ...
СКПБ - 2 сем. 12.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър след ПБ', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри ...
СК3 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 3 - ти ...
СК3 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри семестър Спецкурс по счетоводство в ...
СК4 - 4 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти ...
СК4 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти семестър Спецкурс по ...
СК4 - 2 сем. 15.5.2016 г. ... .05.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри семестър Финансово ...
СK4 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 1 - ви семестър Основи на ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика” и "Управление на веригата на доставките" 3.12.2018 г. ... за образователно-квалификационна степен магистър дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа. За да се пристъпи към изработването на дипломна работа, студентът трябва да е избрал и осъществил връзка с подходяща фирма и да е получил съгласие за използване на ...
График за предварителните изпити за ОКС „магистър“ 8.5.2015 г. ... на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от 12 до 18 март.  Явяване на изпит - от 21 март 2015 г.  Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия от 12 март до 23 април. Явяване на изпит - от 26 април  2015 ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... да се явят на защита на дипломна работа (магистърска теза) след успешното полагане на всички изпити от учебния план.             2. Справка за полагането на изпитите по учебен план се прави от експерта от ОКС ”Магистри” ...
Tеми за дипломни работи по специалност „Дигитална икономика” за ОКС „Магистър“. 22.2.2019 г. ... икономика” за ОКС „Магистър“ Сравнителен анализ на концепции и технологии за реализиране на дигитални финансови портфейли. Приложение на цифрова идентичност при използване на дигитални финансови услуги. Анализ на характеристиките и приложимостта на ...
Учебен план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество`,приет от Факултетния съвет 10.2.2015 г. ... степен:   МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация:   МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL-TIME Продължителност на обучението:   1 ...
Учебен план на магистратура по `Политическа икономия на креативната икономика`, приет от Факултетен съвет 10.2.2015 г. ... степен:   МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация:   МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на обучението:   1 ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ  НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, спец. „Политическа икономия на креативната икономика“. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ 1. Студентите могат да се явят на защита на дипломна работа (магистърска теза) след успешното полагане на всички ...
Магистри 30.6.2017 г. ... управление“. Днес катедрата поддържа дистанционно магистърско обучение по „Публична администрация“ със специализации „Държавна администрация“, „Здравен мениджмънт“. Спец. "Публична администрация", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение Защита на магистърска ...
Магистър 17.1.2018 г. ... логистика в образователно-квалификационна степен „Магистър” УНСС е предназначено да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на логистиката в резултат на непрекъснатото осъзнаване на стратегическото значение на логистиката за ...
Специалност „Управление на веригата на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... по специалността е в редовна форма с продължителност 1 година (2 семестъра) и е предназначено за студенти, завършили бакалавърска степен по „Бизнес логистика“. Тази специалност надгражда икономическата и управленската подготовка по бизнес логистика с предоставянето на знания и развиването ...
Специалност „Бизнес логистика” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... и е предназначено за завършилите бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от придобитата специалност. Целта на обучението е да отговори на нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... , така и за продължаване на обучението в разнообразни магистърски програми в областта на социологията, икономиката и обществените комуникации. По-конкретно се предлагат специфични знания и умения за изследване на социално-икономическия живот: ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... , така и за продължаване на обучението в разнообразни магистърски програми в областта на икономиката, социологията и психологията. В специалност “Икономическа социология и психология” се подготвят висококвалифицирани специалисти с интердисциплинарна икономическа, социологическа и психологическа ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 15.10.2014 г. ... класира всички студенти в ОКС "магистър", приети по държавна поръчка, редовно обучение, за учебната 2014/2015 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 10.10.2014 г. ... за настаняване в общежитие на студентите от ОКС “магистър” е удължен до 18.00 часа на 13.10.2014 г ...
График на учебния процес 13.3.2019 г. ... за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”: Зимен семестър на учебната 2018/2019г. в РЦДО-Хасково 17.09.2018 5.10.2018 Летен семестър на учебната 2018/2019г. в РЦДО-Хасково 04.02.2019 28.02.2019 Защити на магистърски тези: Първа ...
Такси за обучение 5.4.2017 г. ... такси за обучение на студентите в ОКС “магистър” в РЦДО – Хасково: Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър" специалност                           платено обучение         ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 2.1.2018 г. ... завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности                            1 Професионално направление "Администрация и управление" 1 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 24.7.2014 г. ... 4,69 включително; V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно! Срок за настаняване в общежитието - 01.09. до 17.09.2014 г. За всички класирани до началото на учебната година - II, III и IV курс в ОКС "Бакалавър" и V курс в ОКС ...
Учебен план на магистратура по `Политическа икономия на креативната икономика`, приет от Факултетен съвет 12.6.2014 г. ... степен:   МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация:   МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на обучението:   1 ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... програма по специалност „Политическа икономия на креативната икономика”  е предназначена за всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Значение на магистратурата в това направление. Магистратурата по ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... на гражданското общество” в ОКС „Магистър“     Магистърската програма по специалност „Политическа икономия на гражданското общество”  е предназначена за всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“ ...
ОКС "Магистър" 24.9.2015 г. ... информатика Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 8.11.2018 г. ... степен „магистър” на УНСС. Съгласно учебния план на специалностите „Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ за ОКС „магистър” дипломирането на студентите става с разработване и защита ...
Екип 11.12.2013 г. ... институт към БАН (България); Магистър по счетоводство (1970) – Стопанска академия „Димитър Ценов“ , Свищов (България). Ръководител на катедра „Стратегическо планиране“ към Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов (България )(2005 – 2007); Гост – професор в ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната 2017 - 2018 г. 1. Семестриални такси за обучение срещу заплащане на студентите от ОКС "бакалавър" през учебната 2016 - 2017 г.:   1.1 ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... степен „Магистър“. За учебната 2015 / 2016 г. РЦДО  ще приема студенти в образователно–квалификационна степен„Бакалавър“ в дистанционна форма на обучение. Студентите - бакалаври ще се обучават в две ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 17.7.2013 г. ... V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.                   Важно: Срок за настаняване в общежитие от 02.09. до 20.09.2013 г. - за всички класирани до началото на ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” с преподаване на английски език с университета Universite du Littoral Cote d’Opale – Франция. Учебният план на специалността е предназначен ...
Магистри 24.3.2019 г. ... НА ДИПЛОМНА РАБОТА В ОКС „Магистър”   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС „Магистър“ на Университета за ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... технология, с традиции в магистърските програми, които позволяват тя да се приложи и при обучението  в образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Поради своята адаптивност и гъвкавост към бюджета на времето, ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология” Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология”     Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на ...
ОКС "Магистър" 5.10.2017 г. ... катедрата е водеща на нова магистърска програма – „Макроикономика и финанси“ (редовна форма на обучение съвместно с катедра „Финанси“ на УНСС). От учебната 2014/2015 година стартират „Макроикономика и финанси с преподаване ...
специалност "Макроикономика" 5.10.2017 г. ... образователната степен „Магистър по макроикономика“. Срокът на обучението е от една до две години и е в зависимост от получената професионална квалификация в бакалавърска степен. Катедрата организира обучение в магистърска степен за макроикономисти; ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. В ОКС „Бакалавър“ катедра ...
OKS 28.2.2013 г. ... степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. – линк към уч. планове за бакалавър, магистър и доктор. В ОКС „бакалавър“ ...
Специалност "Бизнес анализи и проекти" 14.5.2019 г. ... студенти да разработват магистърски тези и определените научни ръководители 2019 Тематични направления за магистърска теза График за разработване на магистърски тези Важни крайни срокове за подаване на заявка за избор на тема за маг. ...
Такси 11.3.2013 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски ...
Прием 4.6.2019 г. ... степен „магистър“ на собствени разноски чуждестранни граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от Закона за висшето образование). Документи се подават в УНСС до 21.06.2019 г ...
Такси 11.3.2013 г. ... „магистър” Специалност „Право” Обучение на български език годишна семестриална   4000   2000     Чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от които е ...
Специалности 4.6.2019 г. ... Медия икономика ІV. Право Право (магистър) V. Администрация и управление Бизнес администрация Публична администрация Регионално развитие VІ. Икономика - Поднаправление „Икономика и бизнес” Индустриален бизнес Бизнес икономика Творчески индустрии и ...
Такси 4.6.2019 г. ... „магистър” Специалност „Право” Обучение на български език годишна семестриална   4000   2000 евро – 3 911,66 лв.   Чуждестранните студенти с ...
Такси 4.6.2019 г. ... такси за обучение на студентите в ОКС "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2019 – 2020 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика ...
Обучение 11.7.2019 г. ... степен  „магистър“  е организирано в специалности. Приемът е от началото на съответната учебна година или от летния семестър.          Учебният процес е организиран в академична година, която има два ...
Записване 11.7.2019 г. ... , класирани от МОН за обучение в ОКС „магистър“ след завършена степен „бакалавър“  (в чуждестранни висши училища) по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г., се извършва след изпълнение на процедурата по признаване на висше образование, придобито в ...
ОКС МАГИСТЪР 9.2.2013 г. ... ...
Вече имам диплома 11.7.2019 г. ... степен „бакалавър“ или „магистър“. При поискване те получават и европейско дипломно приложение.          Дипломите се връчват на официална церемония в зала „Тържествена“.          За ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Записване 2. Такси 3. Обучение 4. ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4 ...
Контакти 19.7.2019 г. ... телефон: (02) 8195 572 Студенти-магистър - редовно обучение е-mail: maria_a_pavlova@abv.bg телефон: (02) 8195 597; (02) 8195 546 Дистанционно обучение - бакалавър и магистър е-mail: dmag2@unwe.bg телефон: (02) 8195 343; (02) 8195 341; (02) 8195 ...
Правила за провеждане на ЕКМИ 6.7.2015 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ИЗПИТ (ЕКМИ) В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО В ОКС “МАГИСТЪР”   Електронният кандидат магистърски изпит (ЕКМИ) се провежда само на компютри. При явяване на ЕКМИ за всеки кандидат-студент се генерира ...
докторант Александър Стоянов Димитров 20.11.2012 г. ... съвет от 2010 година. Възпитаник на УНСС, магистър по политология. Дългогодишен член в редакционната колегия на университетския вестник. Професионалните и научни интереси на Александър Димитров са в областта на политическото лидерство,  проблемите на мира и развитието на ...
докторант Стефан Олегов Радев 12.1.2015 г. ... науки“ в УНСС.  Възпитаник на УНСС, магистър по "Право" и "Енергиен бизнес". Професионалните и научни интереси на Стефан Радев са в областта на правните науки. Членува в сдружение с нестопанска цел "Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС" ...
доц. д-р Иван Цветанов Иванов 20.11.2012 г. ... факултет на УНСС. Дипломирал се е като магистър по право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Преподава Конкурентно право, Семейно и наследствено право, Търговско право и Основи на правото пред студентите от УНСС и Конкурентно право в Европейския съюз и ...
доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право с юридическа правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска, магисърска и докторска степен по дисциплините „Интелектуална собственост”, ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право с юридическа правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове пред бакалаври, магистри и докторанти на университета по ...
Специалност „Стратегическо планиране” 6.2.2019 г. ... следващото ниво – ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по прогнозиране и планиране в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза ...
Специалност „Маркетинг” 13.3.2017 г. ... следващото ниво – ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза. Магистрите получават квалификация, която им позволява да ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... and Qualification Degree МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация Professional Qualification МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Област на висше образование Area of Study 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ 3. ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ...     Завършилите ОКС “магистър” “Транспортен бизнес” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна ...
Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ 8.11.2012 г. ...     Завършилите ОКС “магистър” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, в ...
Класиране за общежитие 19.10.2012 г. ... . КСБВУ класира всички студенти ОКС “Магистър” приети редовно обучение за учебната 2012/2013 г; II. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 включително; III ...
Магистърска степен 2.8.2013 г. ... предприемачество" ОКС Магистър Магистратурата “Фамилно предприемачество“ е създадена: В отговор на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния бизнес, особено при неговото ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... на специалността и направлението Редовна форма на обучение срещу заплащане Дистанционна форма на обучение срещу заплащане Продължителност на обучението / в ...
Ресурси за студенти 5.1.2019 г. ... на дипломни работи: (1) ОКС "МАГИСТЪР" (2) указания към образеца Моля, изтеглете файловете, като последвате линковете; следвайте указанията към образеца. ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ Предлагаме ви примерни указания за цитиране на използвани източници, които ...
Специалност "Бизнес икономика" 14.5.2019 г. ... . Тематични направления за магистърска теза График за разработване на магистърски тези ПРОГРАМА за Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2017/2018 Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски ...
Специалности 28.8.2012 г. ... образователно-квалификационна степен „магистър“     Професионални направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... специализирана подготовка или за обучение в ОКС „магистър” след като са изпълнени процедурите, както следва: 6.1.  Получаване на виза „D” и пристигане в Р България; 6.2.  Признаване от Академичния съвет на УНСС степен на висше образование с цел продължаване на обучението ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... и Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... and Journalism) ІV. Право (Law) Право (магистър) Law V. Администрация и управление (Administration and Management)             1. Бизнес администрация (Business ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски ...
Специалности 11.12.2012 г. ... от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър ИКОНОМИКА   Бизнес икономика – 2 сем. Завършилите специалност от направление Икономика Бизнес икономика – 3 сем. Завършилите специалност извън направление Икономика Енергиен бизнес – ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... специализирана подготовка или за обучение в ОКС „магистър” след като са изпълнени процедурите, както следва: 6.1.  Получаване на виза „D” и пристигане в Р България; 6.2.  Признаване от Академичния съвет на УНСС степен на висше образование с цел продължаване на обучението ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... и Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... and Journalism) ІV. Право (Law) Право (магистър) Law V. Администрация и управление (Administration and Management)             1. Бизнес администрация (Business ...
Класиране за общежитие 24.9.2012 г. ... V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно: Срок за настаняване в общежитие от 03.09. до 21.09.2012 г. - за всички класирани до началото на учебната година - II, III и IV курс в ОКС "Бакалавър" и V курс в ОКС "Магистър" ...
Важно 6.7.2015 г. ... обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2015/2016 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше ...
Същност и предимства на дистанционната форма на обучение 6.7.2015 г. ... реално бъдеще за съвременното магистърско образование? Дистанционната форма на обучение се въведе в Университета за национално и световно стопанство през учебната 1997/1998 година. По проект на PHARE беше разработена първата българска университетска ...
Как да кандидатствам 6.4.2017 г. ... за обучение в степен "Магистър" става по общия ред в УНСС. Подават се кандидат-студентски документи по образец. В тези документи подреждате магистърските програми според вашите предпочитания. Документите се подават в Центъра за прием на документи на ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... често срещани въпроси относно магистърското обучение. Отговорите на тези въпроси имат само информативен характер. Някои от задаваните въпроси изискват конкретна информация и зависят от конкретни специфични изисквания на нормативната уредба, която често се ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... „Бакалавър” и ОКС „Магистър” I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и курса „Проектиране на статистическите ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... Типове теми за ОКС ‘Магистър’ За студенти от ОКС ‘Магистър’ се предлагат аналогични типове теми както за ОКС ‘Бакалавър’.   2.2.1.1  Структура на дипломна работа Структурата на дипломната работа за ОКС ‘Магистър’ е разширен вариант на ...
Контакти 5.4.2017 г. ... степен “магистър” можете да получите: на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение"   Проф. д-р Маргарита Александрова – директор, телефони (02) 8195- 343 email: maleksandrova@unwe ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк: ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ...
Изпити 6.7.2015 г. ... степен "магистър" за 2015/2016 г. с  дистанционно обучение полагат писмен или електронен състезателен изпит под формата на кандидат-магистърски тест. • Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен ...
Записване 6.7.2015 г. ... студенти в ОКС "Магистър" в УНСС гр. София Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" се извършва на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение". Новоприетите студенти се записват ...
Документи и такси 8.7.2015 г. ... степен "магистър" подават следните документи.   1. Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС).   2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   Наредбата за държавните изисквания за ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк: ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ Важно! УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат ...
Изпити 6.7.2015 г. ... или "магистър" със срок на обучение пет години за учебната 2015/2016 година полагат състезателен изпит под формата на кандидатмагистърски тест. (2) Състезателният изпит е в електронен вариант и/или в писмен вариант. Електронният ...
Записване 6.7.2015 г. ... степен "магистър" - редовна и дис­тан­ционна форма на обучение, явили се на предварителни приемни изпити през м. март, април и май на редовен приемен изпит през м. септември 2015 г., започва съгласно графиците на учебния процес, ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... степен "магистър" подават следните до­ку­менти: Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... степен "магистър" български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със срок на ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   Наредбата за държавните изисквания за ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... "бакалавър" ОКС  "магистър" 1 2 3 4 3.1. "Социология, антропология и науки за културата"       3.1.1. Поднаправление  "Социология/икономика  и общество" 3 ...
Катедри 11.4.2012 г. ... Международни икономически отношения (МИО). Магистърските програми, които катедрата провежда са: Международни икономически отношения за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни проекти и ...
Специалности 22.5.2019 г. ... степен "Магистър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес, със специализации: "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията", "Интелектуална собственост и бизнес в културата" Творчески индустрии и бизнес, със специализации: ...
Специалности 22.5.2017 г. ... “Социология” ОКС “Магистър” : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност "Макроикономика и финанси" специалност “Икономика на човешките ресурси” със специализация “Управление на ...
История 10.12.2012 г. ... при разработването на дипломна работа (магистърска теза) Катедра „Икономикс” е създадена през 1948 г. Тя е най-голямата катедра, включена в състава на Общоикономически факултет. В преподавателския състав на катедрата има общо 29 преподаватели – 3 професори (от които 2 доктори ...
История 22.12.2018 г. ... образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" и образователно-научна степен "Доктор". Националната агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия и през 2015 г. оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! Какво означава ...
История 28.9.2012 г. ... студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е икономическа специалност в УНСС, оформена ...
История 3.2.2012 г. ... степени „бакалавър” и „магистър” по две специалности в професионално направление „Икономика”: „Маркетинг” – редовна форма на обучение за бакалаври и редовна и дистанционна форма за магистри; „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на обучение и ...
История 17.9.2016 г. ... „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска фунция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността да бъде в съответствие със ...
История 3.10.2017 г. ... студенти. След 2001 г. се развива магистърското и докторското обучение. Разработени са три нови магистърски програми – за завършилите бакалавърска степен по Стопанска логистика, за завършилите бакалавърска степен по други икономически специалности и за ...
История 1.10.2012 г. ... степени – бакалавър, магистър и доктор. Ежегодно в специалността “Икономика на транспорта” се приемат по 70-80 студенти в бакалавърска и по 20-30 в магистърска степен, което говори за интереса към специалността и за нейния авторитет. Подготвените от ...
История 3.2.2012 г. ... степен „магистър” по специалностите Икономика на отбраната и сигурността – 2 семестъра, 3 семестъра и 4 семестъра, Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност” – 2 семестъра, Икономика на отбраната и ...
За катедрата 21.4.2019 г. ... “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и второ ниво, ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния съвет  през учебната 2004/2005 година  ...
За катедрата 12.9.2017 г. ... продължаващо обучение в ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ с широк спектър от специализации по видове творчески индустрии – музикална, радио-телевизионна, филмова, издателска, сценични и други изкуства.     Конкурентно предимство на ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване на английски език" в ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Магистър" Обучението по магистърска програма по „Бизнес информатика” дава теоретични знания и практическа подготовка в съвременни направления Бизнес Интелигентни Системи и Системи за управление ресурсите на предприятието. Това ...
Специалности 28.2.2018 г. ... обучението си в ОКС “Магистър”.       ОКС „Бакалавър“ Специалност „Застраховане и социално дело“ Основната цел на бакалавърската програма по „Застраховане и социално дело“ е да осигури ...
Специалности 2.3.2018 г. ... на недвижимата собственост" ОКС "Магистър" Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" Програмата е предназначена за студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра. НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА! Магистърска програма "Бизнес с ...
Специалност "Маркетинг" 13.3.2017 г. ... следващото ниво – ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза. Магистрите получават квалификация, която им позволява да ...
Специалности 14.2.2012 г. ... степени – бакалавър и магистър. Срокът на обучение в бакалавърска степен е 4 години, студентите се дипломират с полагане на държавен изпит по специалността. В магистърска степен срокът на обучение е 1 до 2 години, в зависимост от получената професионална ...
Специалности 18.11.2015 г. ... , ОКС «магистър» и обучаваните докторанти, както и значителните научни и практико-приложни приноси в научно-изследователската дейност на катедрата правят специалност "Икономика на търговията" една от най-привлекателните и престижни ...
Специалности 16.2.2012 г. ... за степените “бакалавър” и “магистър” се основават на повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процесите на европейска интеграция.       Учебният план предвижда получаването на фундаментална икономическа и ...
Специалности 21.4.2019 г. ... “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и второ ниво, ...
Специалности 10.6.2016 г. ... на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС ...
Специалности 27.9.2012 г. ... "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни икономически отношения -  срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни изпити по специалността и ...
Специалности 28.9.2012 г. ... администрация" - ОКС "магистър" спациалност "Национална сигурност" - ОКС "магистър" ...
Обучение 17.9.2016 г. ... и квалификационна степен "магистър". Учебният план е структуриран съобразно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и квалификация "Юрист". Студентите от това професионално направление изучават ...
Обучение 17.6.2015 г. ... - ОКС "Магистър" Специалност "Национална сигурност" - ОКС ...
Обучение 8.2.2019 г. ... степени - Бакалавър, Магистър и Доктор. В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по МИО на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и интердисциплинарни, както на български, така и на английски език. За ...
Обучение 20.11.2017 г. ... характеристика Магистър Публична администрация Редовна 1 год. Учебен план Квалификационна характеристика Електронно управление Редовна 1 год. Учебен план Квалификационна ...
Обучение 20.10.2017 г. ... , „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.     Катедрата подготвя специалисти по всички видове транспорт и предлага обучение в ...
Специалности 27.8.2018 г. ... , "Бизнес логистика" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС магистър и обучение по докторска програма "Икономика и управление.Стопанска ...
Обучение 22.2.2019 г. ... ОКС "Бакалавър" и  ОКС ...
Обучение 4.7.2018 г. ... Магистър, редовна форма на обучение Специалност Дисциплина Забележка Маркетинг, специализация Рекламен мениджмънт Математика задължителна дисциплина Международни ...
Обучение 28.9.2012 г. ... в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията) ...
Обучение 14.10.2015 г. ... ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“МАГИСТЪР“ И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ВЕСЕЛКА ПАВЛОВА   ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) за ОКС “МАГИСТЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и ...
Обучение 2.3.2018 г. ... и ОКС „магистър“, включвщи в балансиран вид подходащи и необходими за бизнеса недвижими имоти учебни дисциплини: И това не е слчайно. Тук трябва да отбележим, че тези планове бяха разрабоетни в тясно сътрудничество с представителите ...
Обучение 19.9.2014 г. ... 2014/2015 г.) В ОКС "Магистър": Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата"  Специалност ...
Обучение 22.12.2018 г. ... степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС "Бакалавър" Професионално направление "Социология, антропология и науки за културата"          УНСС е с над 40 годишна традиция при подготовката на висшисти със социологическо ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в поднаправление "Приложна ...
Обучение 5.10.2017 г. ... в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА, КОЯТО МОЖЕТЕ ДА ...
Обучение 26.2.2018 г. ... ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" "Икономика на осигурителните системи" "Здравословни и безопасни условия на ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 15.10.2015 г. ... форма на обучение на 6 студента в ОКС “Магистър”, специалност “Екоикономика” зимен  семестър на уч. 2015/2016 година № Дисциплина Преподавател Дата Час Зала 1 Управление на природоползването Проф.д.ик.н. Юлия ...
Образователно квалификационна степен "Магистър" 19.4.2019 г. ... за разработване и защита на магистърски тези Заявление за разработване на магистърска ...
Държавни изпити и защити 5.3.2012 г. ... за държавен изпит за ОКС "бакалавър" и магистърски тези за ОКС "магистър": 2. Списък с магистърски тези за магистри - ...
За факултета 29.3.2017 г. ... степен „магистър” (редовна и дистанционна форма обучение) по следните специалности: Бизнес администрация Бизнес администрация – Хасково Бизнес администрация - Специализация Управление на качеството и околната среда Бизнес администрация - ...
За факултета 25.2.2016 г. ... в образователно-квалификационната степен “магистър” и “доктор”. Срокът на обучението в степен “магистър” е 11 семестъра и завършва с полагането на три държавни изпита: “Гражданскоправни науки”, "Наказателноправни науки” и “Публичноправни ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 13.3.2019 г. ... на държавни изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра ...
Обучение 17.5.2017 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“, "Журналистика" и „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ ...
История 20.9.2016 г. ... степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, публични финанси, банково дело, ...
За факултета 11.7.2018 г. ... степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на предприятията, публични финанси, банково дело, ...
В медиите 16.5.2017 г. ... често пишат в обявите: „наличието на магистърска степен е предимство”. И нашите деца, след като получат дипломите си за бакалавър, продължават с магистратура – понякога и с две, и така стават 30-годишни, без нито един ден трудов стаж и трудови навици. Например, за да ...
Наука 15.5.2017 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“, да мотивират дипломантите да продължат обучението си в образователно-научната степен „доктор“, за да станат добри изследователи, преподаватели, експерти и хора с активна гражданска позиция. Научно-изследователската ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... на дипломни работи   Студентите от ОКС “Магистър” от специалностите на Общоикономическия факултет завършват обучението си със защити на дипломни работи. Защитите на дипломните работи се провеждат в съответствие с утвърдения график за съответната учебна година. Условие за допускане до ...
Обучение 22.5.2017 г. ... ОКС “Бакалавър” и  ОКС “Магистър” в две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”. > В  ОКС “Бакалавър” ...
За факултета 12.5.2017 г. ... степен „бакалавър“ и „магистър“ и в образователно – научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високи оценки. Обучението по тези специалности се осъществява по ...
История 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и ...
Обучение 4.12.2018 г. ... степен "Магистър" Бизнес икономика Бизнес анализи и проекти Бизнес лидерство Бизнес и иновации (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Агробизнес и управление на територията Екоикономика Екоикономика и бизнес Бизнес с недвижими ...
За факултета 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2 ...
За факултета 19.9.2017 г. ... в образователно-квалификационна степен „магистър” се извършва по следните магистърски програми: Бизнес информатика; Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи"; Статистика и иконометрия. Допълнителна информация, относно обучението в ОКС ...
Такси за обучение 11.1.2019 г. ... в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2018/2019 г.   ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗАПЛАЩАТ: ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ - 900 ЛВ. Семестриалните такси за обучение на студентите срещу ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... ГОДИНА И КСК 2016/2017 ГОДИНА ЗА ОКС “МАГИСТЪР” № ВСИЧКИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1 Зимен семестър 03.10.2016 г. 2201.2017 г. 15 ...
Такси за обучение 22.7.2019 г. ... такси за обучение на студентите в ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“ за учебната 2019/2020 г.  ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА Направления Редовно Икономика 231 лв. Администрация и управление  231 лв ...
Учебен график 6.7.2017 г. ... СТЕПЕН „МАГИСТЪР“   № Всички форми на обучение Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1 Зимен семестър 02.10.2017 г. 14.01.2018 г. 15 седмици 2 Зимна ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... "бакалавър" ОКС "магистър" 3.7. "Администрация  и управление" 3.7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична администрация"   3.8 ...
Такси за обучение 12.7.2019 г. ... такси за обучение в ОКС "Магистър" на студентите през учебната 2019 - 2020 г. Направления: Редовно Право (специалност "Право") 335.00 лв.   Семестриални такси за обучение срещу заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... направления ОКС „Бакалавър“ ОКС „Магистър“ 1 2 3 4 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“     3.1.1. Поднаправление „Социология/икономика и общество“ 3.1.1.1. „Социология“   3.3 ...
Условия 25.9.2018 г. ... са придобили образователно-квалификационна степен “магистър” със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър” (4,00) ...

Събития

303 results found
Защита на дипломни работи през месец октомври 17.7.2019 г. ... документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 13.09.2019 г ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 16.7.2019 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което подпомогна комуникацията между ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе създадена неформална и приятелска атмосфера, включително чрез провеждането на запомнящи се социални събития, което подпомогна комуникацията между ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... обучаващи се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в УНСС.   Участници и гости на научния семинар      Студентите в залата   На участниците с научни доклади и на членовете на проекта бяха връчени сертификати за участие при официалното закриване на ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... обучаващи се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" в УНСС.   Участници и гости на научния семинар      Участници и гости на научния семинар   На участниците с научни доклади и на членовете на проекта бяха връчени сертификати за участие при ...
Защита на дипломни работи през месец юли 17.5.2019 г. ... на документи в отдел "Студенти - Магистър" е 20.06.2019 г ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 13.5.2019 г. ... „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 9.5.2019 г. ... „бакалавър“ и ОКС „магистър“, а това не е лесна задача. След време солидните знания, натрупани в нашия университет, ще ви се отплатят. Пожелавам ви успех, изтъкна проф. Атанасова ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... „бакалавър“ и ОКС „магистър“, както и на научноизследователската дейност. В рамките на проект по програма Еразъм+ КД 107 ”Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни и партньорски страни“. в УНСС в периода 1.04 ...
Участие на наши студенти в юбилейния ХХ панаир на Националната търговско-банкова гимназия 11.7.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, представители на МОН, РУО ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС„магистър“ и дистанционно обучение, Ева Майдел, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България и ректор на МГУ, Димитър Дилчев и Велина Белева, зам.-кмет на район „Студентски“ (на ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Резултатите са респектиращи. В състезанията участваха ученици, които се приближиха до 100-те процента успеваемост на тестовете, което е изключително постижение предвид тежестта на въпросите и ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, г-жа Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия. Проф. д-р ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Резултатите са респектиращи. В състезанията участваха ученици, които се приближиха до 100-те процента успеваемост на тестовете, което е изключително постижение предвид тежестта на въпросите и ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) и член на Координационния съвет на АИУБ, г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, директор на ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от досегашното ...
Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство 25.2.2019 г. ... . В него участват Катина Кьорева, магистър по бизнес информатика и комуникации, и д-р Венко Андонов, хоноруван преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“ и главен експерт в дирекция "Информационни технологии" (на снимка долу отдясно на ляво) ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 25.2.2019 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) и член на Координационния съвет на АИУБ, г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2019 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в България и директор на ...
Ректорът посети двадесетия юбилеен панаир на НТБГ 22.2.2019 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ Ректорът поздрави г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния съвет на АИУБ, учениците, учителите и възпитаниците на НТБГ със ...
Младежкият бизнес клуб дари книги на университетската библиотека 31.1.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. Стати Статев, членовете на клуба Адела Бозмарова и Мартин Пенчев, Николай Неков и Момчил Сяров, вицепрезидент на клуба (от ляво ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... се потвърди акредитацията от страна на ICAEW на магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ с преподаване на английски език. На студентите, завършили специалността, ICAEW признава общо пет от модулите на своите квалификации, както следва: Управленска информация ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, откри церемонията и поздрави средношколците за успешното им представяне ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... , която осигурява обучение в ОКС „магистър“, заяви ректорът. Усилията бяха насочени към привличане на повече и по-добре подготвени кандидат-магистри, към непрекъснато обновяване на съдържанието на водените курсове и подобряване на организацията на учебния процес. Разкрити бяха ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 18.12.2018 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, откри тържествена церемония в аула „Максима“, на която бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедрата. Завършвате една от най-големите и най-престижните ...
Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“ 17.12.2018 г. ... Ралева, зам.-ректор но обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Косьо Стойчев, вицепрезидент на БАРИ, проф. д-р Марин Русев от СУ (отдясно на ляво) Проф. Станка Тонкова Доц. Миланка Славова поздрави гостите от името на ректора проф. д.ик ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... и връчване на вашите дипломи за бакалавър и магистър – най-ярко доказателство, че имаме настояще и упорито гледаме в бъдещето. Затова съм сигурна, че на днешния ден ще получите много поздравления, пожелания и съвети. Моят сърдечен поздрав към вас е – честита диплома, пожелание - ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Сега университетската научна общност работи по 100 проекта,  по-голямата част от които са финансирани от държавната целева субсидия за НИД. Редица проекти са по оперативните програми на ЕС, има ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... „Бакалавър на годината“, „Магистър на годината“ и „Докторант на годината“; „Спортист на годината”; „Талант“; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС“. Победителите бяха избрани от жури ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... на випуска в ОКС „магистър“ Кристияна Николова (на снимката долу) поздрави своите колеги. Преди четири години не знаехме, че тук всеки един от нас ще се изгради като специалист и личност. В УНСС научихме как да се справяме с ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" 23.1.2019 г. ... станахме по-добри хора, каза магистър Михаела Господинова, завършила с отличен успех. Михаела Господинова Благодаря на всички, които ме подкрепяха по този път, тъй като той не беше лесен. УНСС беше много повече от това, което съм очаквала. ...
Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ се дипломираха 29.11.2018 г. ... си в ОКС „магистър“ и представи специалностите, които катедра „Финанси“ предлага. Тя поздрави родителите на дипломантите за подкрепата, която дават своите деца. Церемонията продължи с връчването на дипломите (на снимките ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“ 28.11.2018 г. ... станахме по-добри хора, каза магистър Михаела Господинова, завършила с отличен успех. Михаела Господинова Благодаря на всички, които ме подкрепяха по този път, тъй като той не беше лесен. УНСС беше много повече от това, което съм очаквала. ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... , студенти ОКС „Магистър“, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение, със среден успех не по-малко от „добър“ 4 по една от следните специалности: „Икономика на транспорта“; „Икономика на човешките ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и съобразени с динамиката на пазара на труда, с ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова, директор на РЦДО – Пловдив, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и приятели на абсолвентите. Проф. д-р Емилия Миланова откри ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и съобразени с динамиката на пазара на труда, с ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... , изтъкна Белослава Андонова, отличничка на випуска в магистърска степен, специалност „Връзки с обществеността“. Тя поздрави преподавателите от името на своите колеги и им пожела със същата нестихваща целеустременост да подготвят бъдещите професионалисти. Белослава ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 14.11.2018 г. ... са преподаватели и студенти от 7 бакалавърски,  4 магистърски и 2 докторантски програми, които се обучават в три факултета на УНСС. С тези думи доц. д-р Деница Горчилова – научен секретар на катедра „Публична администрация“, даде старт на Петата академия, която се проведе в три панела: ...
Тържествено връчване на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен 6.11.2018 г. ... на дипломите за завършена бакалавърска и магистърска степен ще се проведе на 04.12.2018  г. от 16:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме Ви в деня на връчването в 15:40 ч. (Моля всички , които не са се подписали в книгата в Отдел "Студенти ...
Възпитаничка на УНСС ще ръководи УниКредит Булбанк 6.11.2018 г. ... Петкова, магистър по финанси от нашия университет, е новият председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Промяната, която е по решение на Надзорния съвет на банката, ще влезе в силa на 1 май 2019 г. след  получаване на необходимите регулаторни одобрения от ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 24.10.2018 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, при откриването на научната конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“. Доц. Ралева допълни, че през последните години предизвикателствата са сериозни и водят до ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... и на 10 учебни плана в ОКС „магистър“ в редовна и дистанционна форма на обучение. В съответствие с тях са актуализирани всички учебни програми по преподаваните дисциплини. Доц. д-р Лилия Йотова представи постиженията в научноизследователска дейност, като подчерта, че през ...
Започна новата учебна година в РЦДО-Хасково 8.10.2018 г. ... по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение доц.д-р Стела Ралева, директорът и заместник-директорът на Регионалния център - доц.д-р Живко Драганов и проф.д-р Даниела Фесчиян. Доц.д-р Ст.Ралева, проф.д-р Д. Фесчиян и доц.д-р Ж. Драганов ...
Започна новата учебна година и в РЦДО - Хасково 10.10.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, директорът и заместник-директорът на РЦДО - доц. д.ю.н. Живко Драганов и проф. д-р Даниела Фесчиян. Първокурсниците по време на тържеството Доц. Ралева ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... и 10 в ОКС “магистър“. Второто професионално направление е 3.1. Първият випуск “Социология” датира от 1997-8 г., което означава че днес ние поздравяваме приемането на 21-я випуск на специалността. Единствено катедра ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, доц. д-р ...
Акредитация на специалност "Supply Chain Management" с преподаване на английски език 27.8.2018 г. ... преподаване на английски език, ОКС магистър беше акредитирана от Европейската асоциация по логистика (ELA) ...
Кандидат-магистърски изпит с есе 6.8.2018 г. ... за ОКС "Магистър" за специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" могат да се явят по избор на кандидат-магистърския тест на УНСС или да разработват есе по тема от международните отношения. ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 10.9.2018 г. ... на документи в отдел "Студенти - Магистър": 21.09.2018 г ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима собственост" на 10.10.2018 г. 31.7.2018 г. ... имоти“ от ОКС “магистър”, че в срок от  21 до 28 септември 2018 г. в канцеларията на катедрата - к-т 1096 ще се приемат готовите дипломни работи (подписани от научните ръководители). Раздаване на рецензиите на дипломните работи - ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност" (на снимките долу). Сред гостите бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност" (на снимките долу). Сред гостите бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно ...
Започна провеждането на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о. 3.7.2018 г. ... на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о. ИДЕС.    Ръковоството на катедра "Счетоводство и анализ" пожелава успех на всички дипломанти ...
Седма национална научна конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“ 21.6.2018 г. ... на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед на успешната им професионална реализация, повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии и създаване на ...
Защити на магистърски тези на спец."Национална сигурност" 20.6.2018 г. ... се проведат защитите на магистърски тези на студентите от специалност "Национална сигурност" - ОКС "Магистър". Абсолвентите следва да подадат по две (2) молби подписани от научните ръководители - едната в Катедра "Международни отношения" - каб.3080 и ...
XXII турнир по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 1.6.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. На финала присъстваха и председателят на АСК „Св. Георги Победоносец“ проф. Георги Янков, заслужил професор на УНСС, партньорите ни от Бароко - спортният директор Николай Стайков ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 22.5.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционното обучение и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ доц. д-р Стела Ралева насърчи студентите да продължават обучението си в сектора икономическа политика – една сложна материя, ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, деканът на ОИФ доц. д-р Лилия Йотова, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, от Института за ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 18.5.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционното обучение и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ доц. д-р Стела Ралева насърчи студентите да продължават обучението си в сектора икономическа политика – една сложна материя, ...
20 години специалност „Социология“ в УНСС 15.5.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, проф. д.с.н. ...
„Вечно втори“ са победителите във „Футболен турнир на УНСС - 2018“ 14.5.2018 г. ... на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Доц. Ралева поздравява участниците Отборите от финалната четворка получиха и парични награди от ректора на университета. Като най-добър вратар беше отличен стражът на ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и Даниел Парушев, председател на Студентския сенат (отдясно на ляво) Ректорът поздрави Студентския съвет за организирането на  поредния авторитетен форум. Преди 10 г. ...
Публична лекция на Антъни де Ланой, изпълнителен директор на МВФ, на тема „МВФ в променящия се свят“ 30.4.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение (отдясно на ляво) Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства ...
Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам 27.4.2018 г. ... , ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ и на съвместни научноизследователски проекти. С подписването на този договор УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с утвърдени университети в Азия и още веднъж ...
Защити на магистърски тези 27.4.2018 г. ... ще се проведат защитите на магистърските тези на студентите от специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти" - ОКС "Магистър". Абсолвентите следва да подадат по две молби, ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и Даниел Парушев, председател на Студентския сенат (отдясно на ляво) Ректорът поздрави Студентския съвет за организирането на  поредния авторитетен форум. Преди 10 г. ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... държавните изпити и защита на магистърски тези. Ако имате въпроси, пишете ни по всяко време на media@unwe.bg.  Успех на всички кандидати! Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика": 11 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 ...
УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти 27.3.2018 г. ... студентите: В ОКС „магистър“ ICAEW акредитира специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ и признава 1 изпит на ...
Катедра „Икономическа социология“ представи две магистърски програми 23.3.2018 г. ... отворени врати, на който представи две магистърски програми – „Бизнес, психология и социология“ и „Социални изследвания, анализи, проекти“.  И двете програми са едногодишни, а приемът е по държавна поръчка и срещу заплащане. В ...
Наши студентки са победители в конкурса „Твоите 25 причини да избереш България“ 6.3.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Победителите в конкурса с президента Работете с желание, вяра и любов за България. Това е най-голямото удовлетворение. Каквото и да става, най-важно е вашият дух да бъде свързан с ...
Председателят на Студентския сенат при УНСС е избран за заместник-председател на НПСС 16.2.2018 г. ... е към катедра „Управление“ и магистър по „Бизнес администрация“. Преди седмица той беше избран  в новото ръководство на НПСС на отчетно-изборно събрание в Пловдив заедно с още осем студентски лидери от страната. Даниел Парушев (вторият ...
УНСС с най-висока оценка на учебния процес в професионално направление „Икономика“ 25.1.2018 г. ... на зам.-ректора по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева от директора на „Уникредит Булбанк“ Федерико Бедини (на снимката долу) на официална церемония във Военния клуб, организирана от в. „24 часа“. Отличията на ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... определи интереса към магистърската степен като „достатъчно висок“.  Пред следващата година ще запазим нередуцирания прием от около 1100 магистри, но има още какво да направим. Бакалаврите трябва да бъдат убеждавани, че най-доброто за тях е да ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 20.12.2017 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, в.и.д. ръководител на катедра „Регионално развитие”, доц. д-р Николай Цонков, директор на Научноизследователския център за регионални изследвания, Кристиян Маджуров, ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и продължаващо обучение, преподаватели, учени, докторанти, студенти. В голямата конферентна зала Преди 10 години беше поставено едно добро начало – официално да се отчита научноизследователската ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, посочи доц. Раковска. Образованието по логистика в катедрата покрива много повече от 80% от изискванията за постигане на първо и второ квалификационно ниво без изпит (European Junior Logistician – EJLog, European Senior ...
МИФ 2017. Ден първи: Българското председателство на Съвета на ЕС - възможности и заплахи 13.12.2017 г. ... , зам.-ректор обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет. Радвам се да открия 14-тото издание на МИФ, което ще срещне студентите с висши държавници и хора от бизнеса, ...
Випуск 2017 на специалност „Счетоводство“ също се дипломира 11.12.2017 г. ... , зам.-ректор обучението в ОКС „магистър“ и дистнационно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Стоян Стоянов, директор на Университетския център по ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... 2012-2016 г. незрящата студентка, магистър по социология, Силвия Дацин стана първият докторант с увреждания в 96 годишната история на университета, зачислена в катедра „Икономическа социология” на ОИФ, с научен ръководител доц. д-р М.Стоянова. През 2013 г. в ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение ...
Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ 29.11.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Огнян Траянов, председател на Националния съвет на БМГД на ООН, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, проф. Пенчо Иванов, ръководител на катедра ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането установи съответствие на обучението в ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ получават акредитация от Европейската асоциация по логистика. Президентът на ELA Паоло Бизони даде изключително висока оценка за изпълнение на критериите за акредитация по стандартите на ELA ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ получават акредитация от Европейската асоциация по логистика. Президентът на ELA Паоло Бизони даде изключително висока оценка за изпълнение на критериите за акредитация по стандартите на ELA ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането установи съответствие на обучението в ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... “Бакалавър на годината”, “Магистър на годината” и “Докторант на годината”; „Спортист на годината”; “Талант”; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското самоуправление в УНСС”; „Преподавател на ...
Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“ 10.11.2017 г. ... насоченост, която отиде при Денис Кирилов, магистър "Мениджмънт на недвижимата собственост" ...
И абсолвентите от РЦДО - Пловдив се дипломираха 7.11.2017 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова,  директор на РЦДО –  Пловдив, доц. д-р Георги Николов, в. и. д. ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и приятели на абсолвентите ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... Ралева  заместник- ректор по обучението ОКС "Магистър" и дистанционно обучение , проф. д-р Емилия Миланова  директор на РЦДО – гр. Пловдив , доц. д-р Георги Николов в.и д. ръководител катедра „ Регионално развитие” , родители и приятели на абсолвентите. Проф. д-р Емилия ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 3.11.2017 г. ... . Цанкова връчва дипломата на отличник-магистър „Най-добрият сред най-добрите“ Марин Модев пръв получи дипломата си на магистър със специализация „Продуцентство и културни индестрии“. От името на магистрите „Връзки с обществеността“ Ирен ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.             Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 04.12.2017 г. в 11.30 ч. в отдел ...
Връчване на дипломи - 2 ноември 2017 13.10.2017 г. ... между 15-15.30 ч. дипломантите в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" трябва да минат през инспекторките на отдел "Студенти" (съответно - за бакалавър и магистър) за полагане подпис в дипломните книги. Успех на всички и до ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-директор на РЦДО и ръководител на специалност „Счетоводство и контрол“, доц. д-р Ваня Иванова, ръководител на специалност „Икономика“ и доц. д-р Цветана ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-директор на РЦДО и ръководител на специалност „Счетоводство и контрол“, доц. д-р Ваня Иванова, ръководител на специалност „Икономика“, и доц. д-р ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... първия випуск на единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност“. Магистърската програма беше разработена и се осъществява в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), подписано от Ректора проф. д.ик.н. ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... първия випуск на единствената в света международна магистърска програма „Ядрена сигурност“. Магистърската програма беше разработена и се осъществява в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), подписано от ректора проф. д.ик.н. ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на стимулираща среда ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 11.6.2017 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора на УНСС, г-н Александър Попов, главен експерт в дирекция "Професионално образование и обучение" в ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... . д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост", проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на ...
Стартира процедура за акредитиране на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА (European Logistics Association - ELA) 29.5.2017 г. ... , „Бизнес логистика“ в ОКС „магистър“  и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС „магистър“. Предлаганата от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association - ELA) квалификационна система за сертифициране на специалисти ...
Ректорът връчи награди на отличени застрахователи-възпитаници на УНСС 23.5.2017 г. ... надзор“, бакалавър и магистър по „Международни икономически отношения“ на УНСС. Проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Агайн-Гури и  проф. д.ик.н. Нено Павлов (отляво надясно) Ректорът на УНСС Статев връчи и наградата ...
Дни на отворените врати, организирани от катедра "Счетоводство и анализ" 18.5.2017 г. ... курс на ОКС "Бакалавър" и в ОКС "Магистър" ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е ...
Повечето министри в новото правителство са преподаватели и възпитаници на УНСС 4.5.2017 г. ... , министър на вътрешните работи. Магистър по „Икономика“ на УНСС. Валентин Радев Доц. д-р Бисер Петков е десетият министър на труда и социалната политика след 1989 г., който е възпитаник и преподавател в УНСС. Ръководител на катедра ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... икономически отношения“ и магистър „Финанси“ на УНСС, представи накратко УниКредит Булбанк и инициативата й Бизнес мастър клас. Оценката и управлението на риска са най-важната част от дейността на една финансова институция, защото се взимат важни ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и ...
Александър Панайотов е новият доктор по социология на катедрата 18.11.2017 г. ... . През 2004-2005 г. се дипломира в магистърска програма по Икономическа социология, като магистър по икономика. Продължава обучението си в ОНС „доктор” по докторска програма към катедра „Икономическа социология“, по научна специалност ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 20.3.2017 г. ... беше успешно реализиралата се магистърска програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език в университета. На срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 16.3.2017 г. ... беше успешно реализиралата се магистърска програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език в университета. На срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ...
Осмо състезание по Микроикономика "Ние знаем повече" 5.3.2017 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс". Повече информация за състезанието може да бъде намерена на този сайт: http://www.ntbg ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на ...
Информационна среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г. 14.2.2017 г. ... университет. Алберт Пашов, магистър в УНСС, специалност „Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт“, представи сдружението ЕСН – международна доброволческа неправителствена организация с нестопанска цел, призната от ЕК за неин официален партньор в ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ОКС "МАГИСТЪР" 20.3.2017 г. ... на ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ на студентите в ОКС "магистър", от специалности: - МАКРОИКОНОМИКА; - МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ; ще се проведе на 24 април 2017, от 08:30 ч., каб.4013 ...
Шестима преподаватели и възпитаници на УНСС са министри в служебното правителство 26.1.2017 г. ... работи след промените, завършил УНСС. Магистър по „Международни отношения“.  Ради Найденов Гълъб Донев е деветият министър на труда и социалната политика след 1989 г., завършил УНСС. Магистър по „Финанси“ ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... , че голяма част от вас ще продължат и след магистър в докторската образователна степен или успешно ще заемат своите позиции в държавното управление, в бизнеса, в сферата, която ги интересува. Но в едно съм убеден, че където и да отидете, каквото и да правите вие ще бъдете успешни", ...
Дни на кариерата в УНСС 2016 2.12.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика в оставка, Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Светлозар Петров, управител на JobTiger, доц. д-р Йордан Близнаков, ...
Публична лекция на Н.Пр. Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас 22.11.2016 г. ... от Университета на Виена, Австрия, магистър е по „Международен мениджмънт“ на Западния университет, Азербайджан, специализирала е международен бизнес и международно право. Заемала е различни позиции в дирекция „Икономическо сътрудничество и развитие“ на ...
Ден на доброволеца в/от УНСС - 46 нови доброволци получиха сертификати 28.11.2016 г. ... Силвия Дацин 6. Благодарствено писмо от магистър Йордан ...
Информационна среща за мобилност по програма Еразъм+ 18.11.2016 г. ... на информационната среща бе Алберт Пашов, магистър I семестър в УНСС, специалност  „Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт“.  Няколко години вече той съдейства на еразъм-студентите, а самият Пашов е бил през миналогодишния зимен семестър студент по ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество. Проф. ...
Студенти от УНСС участваха в международна конференция и лятно училище в Русия 3.10.2016 г. ... от трима студенти: Владимир Атанасов, магистър, специалност „МИО“, Ива Танева, IV курс, специалност „Застраховане“, Радостина Чаушева, III курс, специалност „МИО“, и докторантката Татяна Манчева от катедра „Международни отношения“. Те ...
ВАЖНО!!! Защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" МАГИСТРИ на 12.10.2016 г. от 14:30 ч. 27.9.2016 г. ... 06.10.2016 г. в канцеларията за ОКС „Магистър“. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до защита. Магистрите трябва да представят готовите дипломни работи до 06.10.2016 в каб. 2062 ...
Нова магистърска специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex“ 7.9.2016 г. ... е сред най-атрактивните и най-новите магистърски специалности в УНСС. Обучението е с висока степен на практическа ориентация и цели развиване на компетентности за управление на инвестиции на международните валутни пазари. Специалността се изгражда върху престижното обучение от ...
Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ 2.9.2016 г. ... . Кристина Стефанова e магистър по право. Завършила УНСС през 2012 г. От 2014 г. е докторант по гражданско и търговско право в катедра „Частноправни науки“.  От две години е хон. ас. в Юридическия факултет, води семинарни занятия по „Основи на ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, проф. д.ик.н. Валентин ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ и защитата на магистърските тези за  ОКС „Магистър“ ще се проведе от 9 часа на 08.07.2016 г. в залите на катедра „Статистика и иконометрия“. ...
Първият випуск магистри от специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ се дипломира 24.6.2016 г. ... в началото, както и сега в края на този магистърски випуск, което може би е и ново начало, приветства дипломантите проф. Дулевски. Той открои „първите“ като изтъкна, че се дипломира първият випуск в специалността „Здравословни и безопасни условия на труд“, ...
Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Лидия Велчева, директор „Кабинет на ректора“ ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... заместник-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, проф.д-р Огнян Симеонов - председател на АИУБ, проф.д-р Даниела Фесчиян - заместник-председател на АИУБ, г-н Николай Бакърджиев - помощник-ректор, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... студентка Ана Мавродиева, магистър, специалност "Одитинг", извоюва първото място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2016“. На тържествената церемония по награждаване на победителите тя получи право на стаж в компаниите ...
Информация от отдел „Студенти-магистър“ - редовно обучение за дипломиралите се на 31.03.2016 г. 31.5.2016 г. ... . в приемното време на отдел "Студенти магистър"-редовна форма, ет.1 на УНСС.                                 отдел "Студенти ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 30.5.2016 г. ... и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
Спортистите на УНСС връчиха на ректора купи и медали от Националната универсиада 2016 26.5.2016 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.ик.н Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, Николай Бакърджиев, помощник ректор, преподаватели, студенти. Ректорът приветства спортистите на ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 19.5.2016 г. ... и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... съвети“ беше представена съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент – „Европейски бизнес и финанси“. На срещата присъстваха ас. д-р Дияна Митева, координатор по програмата,  доц. д-р Димитър Ненков,  ръководител на програмата, ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 13.5.2016 г. ... колеги докторанти. Победител в категория „Магистър” стана Мариян Канев. Студентът е V курс „Право“ и съвсем наскоро той и отборът му спечелиха наградата „Най-добър отбор от Източна Европа”, успяха да достигнат четвъртфиналите и да се класират пети в света в ...
Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология 11.5.2016 г. ... „Социология” – бакалавър и магистър. Обучавана е по докторска програма на катедрата през периода 2012-2016 г. Научният ръководител на докторантката е доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедра „Икономическа социология” и зам.-декан на Общоикономическия факултет ...
Първа информационна среща с работодатели от сферата на недвижимата собственост 17.4.2016 г. ... , отдел „Проекти”, бакалавър и магистър на катедра „Недвижима собственост”; Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties и ръководител на отдел „Анализи и прогнози” на компанията, член на Кралския институт на лицензираните оценители (RICS) ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.  Скъпи приятели, наши бъдещи студенти, вие сте в най-големия и най-престижния български университет, наброяващ около 23 хиляди студенти, създател на икономическия елит на страната, посочи доц. Ралева. Тя ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 12.4.2016 г. ... . Освен дипломи те получиха и грамота „Магистър отличник” и различни книги, сред които „Произход на политическия ред” на Франсис Фукуяма, „Краят на властта” на Мойзес Наим, „Стогодишният маратон” на Майкъл Пилсбъри и други.  Магистрите ...
Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор” 31.3.2016 г. ... Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д.ик.н. Михаил Динев, Свилена Симеонова, началник на Дирекция „Вътрешен контрол“ при Министерството на финансите, Цветан Цветков, ...
УНСС с почетен плакет на „Southwestern Advantage” 18.3.2016 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. „Тези млади пора, които представиха университета и Вашата страна брилянтно, класираха УНСС на 9-о място в света в състезание със стотици други институции на висшето ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... Стела Ралева - зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р Огнян Симеонов - Председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), доц. д-р Лилия Йотова - декан на Общоикономическия факултет и г-жа ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 8.2.2016 г. ... увереност, че катедрата ще ги посрещне и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... от нея специалности в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Проф. д-р Даниела Фесчиян представи и учебния план на специалност "Счетоводство" в поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол", както и учебната програма по дисциплината "Основи на счетоводството", по която се обучават студентите ...
Социолозите получиха дипломите си 16.12.2015 г. ... си и в следващите степени – магистър и доктор. Диплома за младия социолог Празникът, както многократно бе наречена церемонията, продължи с връчването на дипломите ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционното и продължаващо обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, и доц. д-р Пенчо Пенчев от катедра „Политическа икономия“. Доц. Пенчо Пенчев, проф. Веселка Павлова и доц. ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционното и продължаващо обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, и доц. д-р Пенчо Пенчев от катедра „Политическа икономия“. Доц. Пенчо Пенчев, проф. Веселка Павлова и доц. ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на випуск 2015 - бакалаври и магистри 16.12.2015 г. ... . Кирил Тодоров връчва дипломата за магистър на Бранимир Йорданов, председател на Клуба на младия и иновативен предприемач. Проф. Кирил Тодоров и Н.Пр. г-н Темиртай Избастин в ръкостискане в знак на настоящото и  бъдещо партньорство ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 6.12.2015 г. ... . Освен дипломи те получиха и грамота „Магистър отличник” и различни книги, сред които „Произход на политическия ред” на Франсис Фукуяма, „Краят на властта” на Мойзес Наим, „Стогодишният маратон” на Майкъл Пилсбъри и други.  Магистрите ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, учени от факултети и катедри на УНСС. В голямата конферентна зала Годишната научна сесия е традиционна и представя резултатите от нашата научноизследователска дейност през ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... връчва диплома и грамота на отличник-магистър Като „най-умните и най-красивите“, определи възпитаниците си ръководителят на катедра „Икономика на туризма“. Успяхме да създадем от вас знаещи и можещи хора, сега предстои да се докажете, каза проф. ...
Дипломи за абсолвентите от катедра „Индустриален бизнес” 30.11.2015 г. ... анализи и проекти“ в ОКС „магистър“ на тържествена церемония в аула „Максима” получиха дипломите си. Присъстваха преподаватели от катедрата, родители, гости.  Абсолвентите Началото на церемонията даде доц. д-р Николай Щерев, зам ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 30.11.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Харизанова, ръководител на катедра „Управление”. Абсолвентите в аула "Максима" „Вие приключвате сериозен етап от духовното си развитие. ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 26.11.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Харизанова, ръководител на катедра „Управление”. Абсолвентите в аула "Максима" „Вие приключвате сериозен етап от духовното си развитие. ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията" 19.3.2018 г. ... , че катедрата ще ги посрещне и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 23.11.2015 г. ... , че катедрата ще ги посрещне и в  магистърските програми. На завършилите магистратура доц. Петков напомни, че ученето е през целия живот и образованието е тристепенно. Тези, които имат афинитет към изследователската работа могат да станат наши докторанти, посочи той ...
Дипломира се седмият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси” на УНСС и Университета Нотингам Трент 17.11.2015 г. ... абсолвентите от седмия випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент получиха своите дипломи. На тържеството присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по ...
Бакалаврите от специалност „Финанси” получиха своите дипломи 20.11.2015 г. ... , зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси”, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за ...
Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“ 9.11.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, доц. д-р Мария Марикина от катедра „Икономикс - модератор на форума, преподаватели, студенти. Проф. Статев (в средата) открива форума. Вляво от него: проф. Гоев и проф. ...
ВАЖНО!!! Защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ - 28.10.2015 г. 19.10.2015 г. ... "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ ще се проведе на 28.10.2015 г. от 10,00 ч. Всички магистри, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 23.10.2015 в каб. 2062 и да подадат молби в канцеларията на отдел „Студенти – ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, ...
40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика” 5.10.2015 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, ректор на УНСС от 1980 г. до 1987 г., проф. д.ик.н. Лилия Каракашева, първият декан на ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 8.9.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение. Тя изрази увереност, че резултатите от проекта, свързани с разработването на съвременна рамка на компетентностите и универсален модел за учебен план, който да може да адаптира различни видове компоненти в ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 19.6.2015 г. ... магистърска програма по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“ в УНСС Обучението от типа MBA Executive е практика на всяко водещо бизнес училище в Европа и света. УНСС вече не прави изключение – катедра „Управление“ предлага възможност за ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 25.5.2015 г. ... магистърска програма по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“ в УНСС Обучението от типа MBA Executive е практика на всяко водещо бизнес училище в Европа и света. УНСС вече не прави изключение – катедра „Управление“ предлага възможност за обучение в областта на висшия мениджмънт с ...
Честит 24 май с нашата успешна акредитация! 22.5.2015 г. ... шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1  - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! В навечерието на празника можем да се поздравим с шестгодишна акредитация и да мислим за бъдещето! Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, партньорите ни в ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... Димитрова, победител в подкатегория ,,Магистър“, спечели стипендия ,,Буров“ за академичната 21014/2015 г. Заради постиженията си тя е поканена като хоноруван асистент към катедра ,,Финанси“ на УНСС. Наградата й връчи кметът на район ,,Студентски“ Димитър Дилчев. ,,Вълнувам се, защото това за ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... на студентите учещи философия, с бакалавърска или магистърска степен по философия през последните две десетилетия. През 2001 г. са завършили уиверситетите 895 души с първа специалност философия, а през 2006 г. - 2040. При това си намират лесно работа в такива сфери като финанси, недвижимо имущество, ...
Ден на отворените врати в УНСС 5.5.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, приветства гостите от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Веселка Павлова приветства гостите на университета Поздравления към кандидат-студентите отправи и ...
Среща в община Гоце Делчев по проблемите на управлението на общинската собственост 3.4.2015 г. ... планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по управление на недвижимата собственост, с програмата по „Управление на публична недвижима собственост“. Дискусията в залата Отношение по темата взеха и преподавателите от катедрата доц. Драгомир Бояджиев, ...
Парламентът избра възпитаник на УНСС за председател на Сметната палата 26.3.2015 г. ... Цветков, магистър по „Счетоводна отчетност” на УНСС, беше избран от Народното събрание за председател на Сметната палата. Цветков беше заместник-председател на Сметната палата от 2011 до 2014 г. Той е един от основателите на Института на вътрешните одитори в България и е бил председател на ...
Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 12.3.2015 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, Бойко Костов, председател на УС на ИДЕС, ...
Възможност за предварителна сесия на кандидат-магистърски изпит 5.3.2015 г. ... .2014 г. до 22.01.2015  г. - до 12.00 часаКандидат-магистърски тест електронен формат – от 13.01. до 15.01. 2015  г. вкл.Обявяване на резултатите от електронната сесия – до 19.01. 2015 г.Кандидат-магистърски тест писмен формат – 25.01. 2015  г.Обявяване на резултатите от ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2015 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност Проф. д-р Веселка Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“,  покани ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност Проф. д-р Веселка Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“,  покани ...
Публична лекция "Глобалните икономически тенденции и как България да се възползва от тях" 26.2.2015 г. ... на събитията, очерта ситуацията д-р Евгени Кънев, магистър и доктор по макроикономика от УНСС. Той посочи, че е трудно да се направят дългосрочни стратегии, но могат да се откроят важните тенденции в световен и европейски мащаб и да се проектира мястото на България в тях. Лекторът очерта контурите на ...
Четирима наши студенти са сред авторите на четвъртото издание на студентския вестник за Деня на Европа 26.2.2015 г. ... Христова, специалност „Право“, Янислав Илиев, магистър в специалност „Международни икономически отношения“, и Преслава Цветанова, IV курс специалност „Медии и журналистика“, са сред избраните автори на „Поколение Европа“. В конкурса със свои есета участваха общо 190 студенти от български и ...
Публична лекция "Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността" 18.2.2015 г. ... подробна презентация д-р Добромир Тотев, магистър по икономика на отбраната и сигурността и доктор по научната специалност „Икономика и управление“ в УНСС, очерта пред студентите същността и проблемите по управлението на ресурсите за отбраната. Той се спря на стратегическите програми, законовата ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност “Финанси” 16.12.2014 г. ... присъстваха зам.-ректорът по обучението в ОКС “магистър” и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова, ръководителят на катедра “Финанси” доц. д-р Стоян Александров, зам.-деканът по учебната работа на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Маргарита Александрова, родители и гости, дошли да ...
Заключителна пресконференция по проект "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 12.12.2014 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, преподаватели, студенти. Проф. Гоев (вляво), проф. Павлова и проф. Кисимов при откриването на заключителната пресконференция ...
Годишна научна сесия на УНСС 11.12.2014 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, учени от факултети и катедри на университета. Отдясно наляво: проф. Веселка Павлова, проф. Стати Статев, проф. Валентин Гоев, Николай Бакърджиев Годишната научна ...
Семинар-демонстрация „Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС“ 5.12.2014 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. Николай Денков, зам.-министър на образованието и науката, Брус Бъртън, зам.-посланик на САЩ в България, Иво Русев, директор „Корпоративни клиенти“ на „Майкрософт България“, Тодор ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от "Финансов контрол" 4.12.2014 г. ... част от вас завършват висшето си образование на ниво „магистър” и на практика те вече са с диплома, която ги прави пълноценни финансисти. Другата част от вас също завършват своето образование в „бакалавър” и ще продължат да се обучават в следващата степен. И в двете нива много от вас ще започнат работа, каза ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... . д-р Веселка Павлова, зам.ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО - Хасково. Проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов Приветствие от името на ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев поднесе проф. Веселка ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 1.12.2014 г. ... зам.ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО - Хасково. Проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов Приветствие от името на ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Приветствия по повод дипломирането на бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 29.12.2014 г. ... от Мария Павлова (отличник магистър "Публична администрация") Приветствие от Новак Новаков (отличник бакалавър "Публична ...
Дипломи за отличния випуск на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” 1.12.2014 г. ... собственост и бизнес" - магистър. На тържеството присъстваха преподавателите от катедрата: проф. д-р Виолета Цакова, научен секретар, доц. д-р Мария Маркова, доц. д-р Владя Борисова,  випусков ръководител на магистрите, гл. ас. д-р Фани Колева, гл. ас. д-р ...
Дипломи и за възпитаниците на катедра „Национална и регионална сигурност“ 26.11.2014 г. ... посочи, че новата съвместна с МААЕ магистърска програма по ядрена сигурност ще привлече не само български бакалаври, но и студенти от Европейския съюз. Бъдете горди, че завършвате университета с близо 95-годишна история, акредитиран като номер 1 във висшето образование на ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 26.11.2014 г. ... по обучение в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение на УНСС проф. д-р Веселка Павлова, председателят на Фондацията за реформа в местното самоуправление Здравко Сечков, заместник-кметът на Столична община д-р Тодор Чобанов, ръководителят на ...
Катедра "Недвижима собственост" изпрати своите абсолвенти 24.11.2014 г. ... степен “магистър” и „бакалавър“. Церемонията на випуска се състоя в зала "Тържествена". Абсолвентите и гостите в зала "Тържествена" Всяко нещо има начало и край. И вашето дипломиране е край за някои и ...
Заключителна пресконференция на проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 21.11.2014 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и главен координатор на проекта, Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт, проф. д-р ...
Водещ изследовател представи "Пазарната сегментация чрез качествени методи" 12.11.2014 г. ... планиране" Емил Любенов, магистър специалност „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт”, връчи на г-н Кулев почетна грамота от Университетския център по маркетинг (на снимката долу) ...
Лекция на ICAEW и бизнес игра със студенти 11.11.2014 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изтъкна значимостта на инициативата като реално изпълнение на рамковия договор университета и ICAEW. Предизвикателство за студентите е да участват в нов формат стимулационни игри, да решават реални ...
И журналистите взеха своите дипломи 14.11.2014 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Трябва да имате високо самочувствие на професионалисти от УНСС, изтъкна тя и призова бакалаврите да продължат в магистърската степен на обучение. Вече колеги Първият бакалавър, ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя утвърди инициативата за създаване на Алумни клуб по здравен мениджмънт и възможността за организиране на такава важна среща на „първия и най-добрия випуск“ на магистърската програма ...
На добър час на бакалаврите от специалност „Счетоводство"! 30.10.2014 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, поздрави абсолвентите и им пожела житейски и професионални успехи. Над 75% от завършилите бакалавъри в университета имат желание да продължат тук и магистърска степен, затова се надявам с ...
Международна конференция "Управление на недвижимата собственост" 18.10.2014 г. ... . Перфанова е и дипломант магистър-икономист „Бизнес с недвижими имоти“ в УНСС. Инж. Ирена Перфанова Като постоянен и надежден партньор определи УНСС и Горан Миланов, председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БФМА). ...
Дипломната работа на наш магистър в програмата на Sofia Biting Docs 3.10.2014 г. ... работа на Веселина Фотева, магистър, "Продуцентство и културни индустрии", клас 2012/2013 г., катедра „Медии и обществени комуникации“, е включена в програмата за официалното откриване на фестивала на документалните филми Sofia Biting Docs. Това е ...
Дипломна работа на наша магистрантка в програмата на Sofia Biting Docs 1.10.2014 г. ... работа на Веселина Фотева (магистър, "Продуцентство и културни индустрии", клас 2012/13 г.) е включена в програмата за официалното откриване на фестивала Sofia Biting Docs. Това е цялата програма, а тук ще откриете и филма на Веселина. Приятно ...
Дипломира се шестият випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 29.9.2014 г. ... от шестия випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент получиха своите дипломи. Шестнадесетте абсолвенти бяха поздравени от ректора на УНСС проф. Стати Статев, заместник-ректора на ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 18.9.2014 г. ... на университета по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО-Хасково, представители на областната и общинската администрация.    Първокурсниците Проф. д-р Веселка Павлова приветства ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 30.9.2015 г. ... на университета по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО-Хасково, представители на областната и общинската администрация.    Първокурсниците      Проф. д-р Веселка Павлова ...
На добър час на студентите от РЦДО-Пловдив! 16.9.2014 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, приветства студентите и им пожела успех. Тя подчерта, че двете професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ са с най-високо входно ниво, като възможно най-високите оценки са ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... специалности в ОКС „магистър”. Второто професионално направление е 3.1.Социология, антропология и науки за културата, със специалност Социология. Единствено нашата катедра в ОИФ обучава студенти по две професионални направления; на второ ...
Възпитаници на УНСС в служебния кабинет 12.8.2014 г. ... на средствата от Европейския съюз, е магистър по финанси на УНСС. Румен Порожанов, министър на финансите, е магистър по аграрен бизнес, икономика и мениджмънт и по отбранителна индустрия, икономика и мениджмънт на УНСС. Той е 14-ият финансов министър след ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев отличи ръководителя на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент 14.7.2014 г. ... Хелиенек, ръководител на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент,  Великобритания, възпоменателен медал  „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство“ (на ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... администрация в бакалавърската и магистърската степен на обучение. На срещата присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... в бакалавърската и магистърската степен на обучение. На срещата присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Маргарита Харизанова, декан на факултет „Управление и ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, Димитър Дилчев, кмет на район “Студентски”, Лилия Еленкова, мениджър образователни проекти в ISIC Bulgaria и председател на Националния младежки форум, Веселин Бояджиев, мениджър ...
Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.5.2014 г. ... в САЩ и Великобритания. Магистър по икономика на Университета по икономически науки в Будапеща. Доктор по икономика. Бил е декан на колежа към университета, редактор на списание, член на Борда на директорите на Младежкия комитет към Унгарската асоциация по ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 30.4.2014 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение“, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Иван Модев, директор на дирекция „Структурни фондове и образователни програми“ в Министерството на образованието и науката, ...
Най-много от авторите в специалното издание за 9 май ще са наши студенти 5.3.2014 г. ... , Станислава Дамянова, магистър „Международни отношения: Международна публична администрация“, Йоана Димитрова,  магистър „Право“, Петя Гергова, II курс „Икономика с чуждоезиково обучение“, Михаела Маркова, ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение, ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и главен координатор на проекта, заместник-ректори, преподаватели, журналисти, ръководителите на двете ...
Дати за държавни изпити и защити дипломни работи 24.1.2014 г. ... журналистика" и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността", "Продуцентство и културни индустрии" и "Бизнес журналистика" ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 23.1.2014 г. ... СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 10.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ...
Спортен празник 2013 г. 18.12.2013 г. ... , бакалавър по счетоводство и магистър по търговия, а в момента – първокурсник в специалност „Право“ отново в нашия университет. Плувецът, спечелил над 100 златни медала в различни турнири, европейски и световни първенства, е пример за това, че ...
Ново разписание за ОКС Магистър "Приложна социология" 2013/2014 16.12.2013 г. ... .10.2013 г.. 9.00 - 17.30   Политически и електорални изследвания Л Проф. д.с.н Михаил Мирчев П036   13.10.2013 г. 9.00 - 17.30   Политически и електорални ...
Дипломира се и третият випуск предприемачи 14.12.2013 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, отправи поздравления от името на ректора и ръководството на университета. Приветствам ви в този важен за вас ден. Желая ви лично щастие, успехи и продължаване на образованието в УНСС с магистърска ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Тя представи и някои резултати от ръководен от нея проект, свързан с дистанционната форма на обучение, изготвянето на 60 учебника в онлайн режим и тяхното пилотно използване в четири магистърски ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... УНСС по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Емилия Георгиева, зам.-ръководител на катедра ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 10.12.2013 г. ... УНСС по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО – Хасково, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Емилия Георгиева, зам.-ръководител на катедра ...
Нова магистърска програма „Бизнес с недвижими имоти“ 10.12.2013 г. ... прием за обучение в ОКС „магистър“ за летния семестър на учебната 2013/2014 г. по специалност „Бизнес с недвижими имоти“, редовна форма, 2 семестъра, платено обучение. За обучение се допускат бакалаври и/или магистри, независимо каква специалност, в кое ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, изтъкна, че в рамките на този относително по-малък факултет много добре са балансирани учебните дисциплини от факултетния блок, ...
Троен празник за катедра "Индустриален бизнес" 28.11.2013 г. ... Маринова връчва дипломата на магистър Извървяхме и тази отсечка. Някои с малки, други с по-големи крачки, обърна се към преподавателите и колегите си Петя, завършила магистратура с отличен успех. Тук, в университета, проумяхме накъде да вървим, но нека ...
Поради технически причини дипломите на специалност "Бизнес информатика" няма да бъдат връчвани на 28.11.2013 25.11.2013 г. ... информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър"  няма да бъдат връчвани на 28.11.2013. На сайта ще бъде публикувана допълнителна информация за нови дата и час на връчването ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технолигии за бизнес анализи" 23.11.2013 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за специалност "Бизнес информатика" ОКС "Бакалaвър" и ОКС "Магистър" 23.11.2013 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Първа национална научна конференция по политическа икономия 22.11.2013 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Увереност, че конференцията ще даде сериозен тласък на изследванията в областта, изрази доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение. Участници във ...
Бакалаври и магистри от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ получиха своите дипломи 22.11.2013 г. ... диплома и специална грамота на отличника-магистър Иван Начев Вие завършвате една прекрасна специалност. Двадесет години имам честта да връчвам дипломи и сега много от нашите възпитаници са в страната или чужбина, но няма нито един  студент, който да не е намерил ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“ и научно-образователната степен „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в съвместни ...
Дипломира се новият випуск журналисти 8.11.2013 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, и преподавателите от катедра „Медии и обществени комуникации“ бяха специални гости на събитието. Новото журналистическо попълнение Проф. Петко Тодоров, ръководител на ...
Обучение на американски студенти в нашия университет 4.11.2013 г. ... по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, при откриването на срещата.  Тя поздрави участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и пожела на американските студенти успех при осъществяването на програмата, която ...
Н. Пр. Макхенкези Стофиле изнесе публична лекция за Нелсън Мандела 25.10.2013 г. ... на университета „Форт Хеър“ (РЮА), магистър по изкуствата на университета „Принстън“ (САЩ), доктор по философия на университета „Нелсън Мандела“. Бил е университетски преподавател и директор по университетското развитие на „Форт Хеър“, депутат в първия демократичен ...
Какво означава да си преводач в Европейската комисия 21.10.2013 г. ... „Писмени преводи“ на Европейската комисия, магистър на УНСС по икономика на туризма. Събитието бе организирано от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.  Десислава Петрова владее испански като първи и английски  като втори чужд език, представи доц. д-р Даниела ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... беше открита новата съвместна магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ между нашия университет и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха  представители на ректорското ръководство, ...
Дипломира се третият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ 23.9.2013 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, заместник-ректор по електронизацията. Съвместната магистърска програма започна през януари 2008 г., след като получи акредитация във Великобритания и България ...
Бизнесът и УНСС - заедно в европейски проект за студентски практики 20.9.2013 г. ... - веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“ ...
Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализ" 11.7.2013 г. ... 5.07.2013 студенти от ОКС "Магистър" на специалност  "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализ" успешно защитиха своите дипломни работи. Пожелаваме им много професионални ...
Успешна защита на студенти ОКС "Магистър" от специалност "Бизнес информатика" 11.7.2013 г. ... 5.07.2013 студенти от ОКС "Магистър" на специалност  "Бизнес информатика" успешно защитиха своите дипломни работи. Пожелаваме им много професионални ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ УНСС И УНИВЕРСИТЕТА Universite du Littoral Cote d’Opale – Франция “Икономика на туризма и свободното време” С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   От академичната 2013/2014 г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска ...
Защитата на магистърска теза на специалност „Бизнес информатика“ със специализация „Информационни технологии за бизнес анализ“ 31.5.2013 г. ... на магистърска теза на студентите от специалност „Бизнес информатика“ със специализация „Информационни технологии за бизнес анализ“ ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 14.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.  Краен срок за ...
Защитата на магистърска теза на специалност “Бизнес информатика” 3.7.2013 г. ... на магистърска теза на студентите от специалност “Бизнес информатика” ще се проведе на  05.07. 2013 г. от 14.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.  Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел ...
Защитата на магистърска теза на специалност “Икономика на съобщенията” 31.5.2013 г. ... на магистърска теза на студентите от специалност “Икономика на съобщенията” ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 10.30 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.  Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел ...
Четвърти младежки АФОН' 2013 23.5.2013 г. ... маската… Яница Маринова, УНСС, магистър „Бизнескомуникации”, Червената ябълка на АФОН  Пътят на промяната в протестиращия човек – от бунта на масите до личностната свобода Стоян Йотов, УНСС, ІІІ курс „Медии и журналистика”, Първа награда ...
Тържествена церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 17.5.2013 г. ... на УНСС” бяха отличени „Бакалавър“, „Магистър“, „Докторант“ и „Студент-спортист на годината“. Несъмнено най-оспорван бе призът „Бакалавър", при който дори се стигна до „балотаж“ между Петко Иванов, Емил Любенов и Илина Мутафчиева. Отличена бе Илина Мутафчиева, ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 29.4.2013 г. ... от Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия (1977–1981 г.), икономически и търговски съветник в аржентинското посолство в бивша Югославия (1984–1988 г.), във Франция ...
Вицешампиони сме в студентското първенство по плуване 25.4.2013 г. ... туризма“, и 100 м. гръб - Мартин Желев, магистър „Търговия“.  Мъжете завоюваха също 11 сребърни и 4 бронзови медала. В състезанието Емил Любенов, Мартин Медникаров, Петър Тасев, Станислав Будинов, Иван Ципаров и Сами Хоссни  нямаха пропуснат старт и заслужено спечелиха ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... .-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“МАГИСТЪР“ И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ВЕСЕЛКА ПАВЛОВА   ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) за ОКС “МАГИСТЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 12.4.2013 г. ... ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС-бакалавър 11.00 часа  за ОКС-магистър   Важно!!! Молби за ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 15.3.2013 г. ... университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия (1977–1981 г.), икономически и търговски съветник в аржентинското посолство в бивша Югославия ...
Двама студенти и един докторант на УНСС спечелиха стипендиите на БНБ за 2013 г. 22.2.2013 г. ... Карайчева - студентка в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Финанси”, представила есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”; Иван Василев Тодоров - студент в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Макроикономика”, представил есе на тема „Фискална консолидация и ...
Нова съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ на УНСС и ULCO - Франция 23.1.2013 г. ... Подготовката на съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ обсъдиха проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, и гл. ас. д-р Ася Пенчева, преподавател в катедрата, със заместник-ректорите на Universite du Littoral Cote d’Opale ...
Държавен изпит и защита на магистърска теза за специалност "Икономика на съобщенията". 14.1.2013 г. ... ОКС "БАКАЛАВЪР" и защита на магистърска теза  за  специалност "Икономика на съобщенията". Краен срок за предаване на дипломни работи за ОКС "МАГИСТЪР"- 08.02.2013 г ...
Наши магистри участваха в инициативата под егидата на президента "Младежка визия за развитието на България" 19.12.2012 г. ... Кръстева, магистър по социология, Цветослава Котларова, магистър по икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси", и Алина Гъркова, магистър по политология, асистент по проект в Европейската мрежа за политически фондации (European ...
Втори випуск магистри с дипломи от УНСС и Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... Статев и ръководителя на съвместната магистърска програма от Университета Нотингам Трент доц. Емил Хелиенек, които им връчиха дипломите. На събитието присъства и заместник-ректорът по обучението в ОКС „магистър” и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов,  директор на РЦДО – Хасково, областният управител на Хасково Ирена Узунова и др. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (вдясно) и доц. д-р Живко ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 10.12.2012 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов,  директор на РЦДО – Хасково, областният управител на Хасково Ирена Узунова и др. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (вдясно) и доц. д-р Живко ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи". 7.12.2012 г. ... за бизнес анализи" в ОКС "Магистър" ще се проведе на 13.12.2012 г. от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Магистър" 7.12.2012 г. ... "Бизнес информатика" в ОКС "Магистър" ще се проведе на 13.12.2012 г.от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Магистри с успешен старт в публичната администрация 13.12.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя им пожела да изкачат и следващото стъпало – докторската степен, като никога не забравят своя университет. „УНСС е марка! Имайте самочувствието, че сте завършили университет № 1. Това ...
Отличниците на „МИО“ отново с награди от Корпоративна търговска банка 6.12.2012 г. ... бизнес“), Ивайло Василев (магистър, „Управление на международни проекти”), Нина Димитрова (магистър, „МИО”). Награди за най-добрите. (Вляво на снимката доц. Марчо ...
Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформация в България, Европа и Света” (16-17 ноември 2012) 9.5.2016 г. ... Балканска, докторантДеница Кръстева, магистърПламен Мичев, ІV курс, социологияДинко Динев, ІV курс, социологияАтанас Велков, ІІ курс, икономика 1.3. Организационен комитет на съпътстваща студентска конфе-ренция Хасан Бербер, ІV курс, социологияЕлина Викторова, ІІ курс, ...
Дипломира се и вторият випуск предприемачи 22.11.2012 г. ... в университет № 1 и ако продължите в магистърска степен, отново ще сте в университет № 1, защото според институционалната акредитация и през следващите шест години УНСС ще е националният лидер на висшето образование. Да ви е честита тази първа промоция, с пожелание тя да не ...
Атестат за професията получиха дипломантите от "Регионално развитие" 16.11.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изрази очакванията си, че ще присъства и на дипломирането на випуска в магистърска степен, защото израстването в професията предстои. „Вашата специалност се е утвърдила като една от ...
На добър час на бакалаврите от "Публична администрация" 16.11.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение, и приветства бакалаврите от името на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Павлова формулира "аксиомата" на самочувствието: „Завършили сте елитна специалност и то не къде да е, а ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 20.2.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, декани, ръководители на катедри, преподаватели, Таня Ценова, директор на дирекция „Университетска библиотека и централен ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 1.11.2012 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, декани, ръководители на катедри, преподаватели, Таня Ценова, директор на дирекция „Университетска библиотека и централен архив“, ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.  В него се посочва, че изминалите шест десетилетия са време на академичен градеж и всеотдайност на няколко поколения, че тяхното дело е еманация на българската наука, академичната съвест и морал. ...
Катедра "Човешки ресурси и социална защита" връчи дипломи на своите магистри 10.11.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Доц. Галина Димитрова приветства магистрите Вие сте извървели един важен етап от своя живот. И имате своите големи предпоставки, за да успеете в живота. Едната е, че завършвате ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 1.11.2012 г. ... Павлова, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, след като премиерът Бойко Борисов й връчи договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП ,,Развитие на човешките ресурси” за развитието на електронните форми на дистанционното обучение  в размер на 773 хил. ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 30.9.2015 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, след като премиерът Бойко Борисов й връчи договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП ,,Развитие на човешките ресурси” за развитието на електронните форми на дистанционното обучение  в размер на ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... с чувство за отговорност името „бакалавър“ и „магистър“ на УНСС, отправи тя своето пожелание. Доц. Йотова връчи и дипломите на отличните студенти, придружени от специални грамоти ...
С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си 9.11.2012 г. ... Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Тя посочи, че сериозните изисквания към кандидат-студентите в тази специалност са и гаранция за високото ниво на обучение и качество на бъдещите ...
Факултет "Финансово-счетоводен" за поредна година информира студентите си 16.5.2012 г. ... курс , както и възможностите за обучение в ОКС „Магистър“.  Бивши възпитаници пък разкриха своите впечатления, както от академичния, така и от бизнес опита си. Те разясниха на студентите качествата необходими за успешното развитие в съответните сфери. Представена бе и актуална информация ...
Предварителна защита на дипломни работи за студенти ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика" 21.4.2012 г. ... защита на дипломни работи за студенти ОКС "Магистър" ще се проведе на 11.04.2012 от 14.00 до 19.00 в две зали - 2066 и 2065 . Допълнително ще бъде публикувано разпределение на дипломанти по зали ...
Студенти оцениха предимствата в работата на държавните служители 8.12.2011 г. ... сте млад, току-що завършил бакалавър или магистър и малко след като еуфорията от получаването на дипломите е преминала, си задавате въпроса: А сега накъде? Започвате да търсите работа, но почти всички фирми търсят служители със стаж. Къде да го придобиете, ако все още не сте се ориентирали ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 29.11.2011 г. ... се за образователно-валификационна степен "магистър". - Една стипендия от 700 лв. месечно за докторант. Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца. Изисквания към кандидатите: 1. Да са български граждани; 2. Към датата на подаване на документите да са редовни докторанти или ...
Защита на дипломни работи за студенти от спец. "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър". 21.4.2012 г. ... спец. "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 4.07.2011. Дипломните работи трябва да бъдат предадени в катедрата на 15.06.2011 ...
Първа и Втора предварителна защита на дипломна работа 21.4.2012 г. ... в зали 2066 и 2067. За Студенти от ОКС "Магистър", които ще защитават дипломни работи през месец юни-юли, 2011: Първа малка защита ще се проведе на 16.03.2011 (сряда)в зали 2066 и 2067. Втора малка защита ще се проведе на 18.05.2011 (сряда) в зали 2066 и 2067. Времето за ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... степен „Бакалавър” и „Магистър”. За същия период са защитени дисертационните трудове на десет докторанти, обучавали се в редовна, задочна и свободна форма на докторантура. Колективът на катедрата е участвал в разработването на повече от 30 научноизследователски проекти ...

Предстоящо

300 results found
Защита на дипломни работи - втора сесия 15.7.2019 г. ... на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури. Дипломните работи се депозират в катедрата на хартиен и електронен носител не по-късно от 2 седмици преди датата, обявена за държавен изпит.         ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение през м.октомври 2019 г. на 28 и 29 октомври. Срок за предаване на магистърските тези - най-късно 10.10.2019 г. в кабинет 1040 12.7.2019 г. ... на магистърски тези за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение през м. октомври 2019 г. на 28 и 29.10.2019 г. Срок за предаване в кабинет 1040 - най-късно до 10 октомври 2019 г. вкл. Допълнително ще бъде изнесена информация  за разпределението ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ЮЛИ 2019 14.6.2019 г. ... явяване на защита в отдел магистър - 20 ...
Провеждане на защита на магистърски тези - ОКС "Магистър" 30.5.2019 г. ... работи на студентите от магистърските програми на специалности: Икономика на транспорта; Интелигентни транспортни системи; Транспортен мениджмънт; и Енергиен бизнес. Молби за явяване на защита могат да се подават до 14.06.2019 г. в отдел ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на 09.07.2019 г. 20.5.2019 г. ... имоти“ от ОКС “магистър”, че в срок от  17 до 27 юни 2019 г. в канцеларията на катедрата - к-т 1096 ще се приемат готовите дипломни работи (подписани от научните ръководители). Раздаване на рецензиите на дипломните работи - ...
Защита на магистърски тези, м. Юли 2019 година 10.5.2019 г. ... колеги, защитата на магистърските тези на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - „АГРОБИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ - „ЕКОИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ ще се проведе на 09 юли (вторник) от 10,00 ч. Залите, в които ще се ...
защити на магистърски тези 9.5.2019 г. ... ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от спец."Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти" - ОКС "Магистър". Абсолвентите следва да подадат по две молби/заявления - една ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 8.5.2019 г. ... на магистърска теза от специалностите на МИО, ще се проведат на 9 юли  2019 г. от 9,00 ч. /залите ще се оповестят допълнително/. СРОКОВЕ:. До края на м.юни се подава молба, подписана от научен ръководител в катедрата /каб.3016/. До 18 юни 2019 г. се подават ...
Публична лекция "Работа в европейските институции: Как да постигнем това?" 2.5.2019 г. ... възпитаник на УНСС,  бакалавър и магистър по „Международни отношения“ и магистър по „Европеистика“. Той ще разкаже за пътя си от УНСС до Европейската комисия.   Публичната лекция ще се проведе на 8 май 2019 г. (сряда) от 10:00 ч. до 12:00 ч. в ...
Публична лекция на Кръстьо Преславски на тема „Работа в европейските институции: как да постигнем това?“ 1.5.2019 г. ... на Европейската комисия, бакалавър и магистър по „Международни отношения“ и магистър по „Европеистика“ на УНСС. Той ще разкаже и за пътя си от УНСС до Европейската комисия. Публичната лекция ще се проведе на 8 май от 10:00 до 12:00 ч. в Голямата ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия 14.6.2019 г. ... , образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 8.07.2019 г. от 9.00 часа в зала 2094. В срок до 26.06. 2019 в катедрата трябва да бъдат оставени 2 екз. от дипломната работа и един на електронен носител /може и по мейла /. Всички желаещи да се дипломират на тази ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 16.5.2019 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ през м.юли 2019г. за ОКС- МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ще бъде на 03.07.2019г.. защита за специалност „Бизнес администрация“ и специалност „Бизнес администрация“ със специализация “Висш мениджмънт“ ще бъде ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 19.4.2019 г. ... за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури. Дипломните работи се депозират в катедрата на хартиен и електронен носител не по-късно от 2 седмици преди датата, обявена за държавен изпит.             ...
Защита на магистърски тези 20.5.2019 г. ... на магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 11.07.2019 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в заседателна зала 1075Б   В срок до 24.06.2019 г ...
Майсторски клас за студенти и докторанти на тема „Голямата промяна – МСФО 16 Лизинги“ 27.3.2019 г. ... консултиране Боряна  Тодорова е магистър по счетоводство и контрол и почетен член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (FCCA). Професионален опит Индустриите, в които Боряна Тодорова има значително участие, са  публичният сектор, ...
МАЙСТОРСКИ КЛАС ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА ТЕМА: "ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА-МСФО 16 ЛИЗИНГИ" 27.3.2019 г. ... Тодорова е магистър, счетоводство и контрол и почетен член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (FCCA).   Професионален опит Индустриите, в които Боряна Тодорова има значително участие включват опит в сферата на ...
МАЙСТОРСКИ КЛАС ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА ТЕМА:„ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА – МСФО 16 ЛИЗИНГИ" 30.4.2019 г. ... Тодорова е магистър, счетоводство и контрол и почетен член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (FCCA).   Професионален опит Индустриите, в които Боряна Тодорова има значително участие включват опит в сферата на ...
Студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, спец. "Счетоводство" 1.5 г. прием м. IX.2018 г. и 1 г. прием м.I.2019 г. могат да подават заявления за избираемите дисциплини за трети семестър 11.3.2019 г. ... 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч., студентите ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. /прием м.септември 2018 г./ и 1 г. /прием м. януари 2019 г./, могат да подават заявления за избираеми дисциплини за трети /последен/ семестър - зимен на ...
Защита на магистърски тези 20.2.2019 г. ... на магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 26.03.2019 г. (вторник) от 11.30 ч. Защитата на магистърски тези ще се проведе в заседателна зала 1075Б   В срок ...
Защити на магистърски тези - спец."Национална сигурност" 12.2.2019 г. ... г. от 10.00 ч. в зала 2094 ще се проведат защити на магистърските тези на студентите от спец. "Национална сигурност". Дипломантите следва да подадат по две молби/заявления, подписани от научен ръководител в Катедра "Международни отношения" /каб.3080/ и в Дирекция "Студенти" - ОКС "Магистър" в периода ...
В периода 17-19 май 2019 г. пред студентите от магистърската програма по “Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" лекция ще изнесе проф. Kiymet Tunca CALIYURT 18.4.2019 г. ... вниманието на  студентите от ОКС Магистър при ФСФ Майсторски клас В периода  17-19 май 2019 г.  пред студентите от  магистърската програма по “Счетоводство,финансов контрол и финанси с преподаване на английски език"  лекция ще изнесе проф. Kiymet Tunca CALIYURT ...
Защита на магистърски тези 19.7.2019 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", ще се проведе на 04.10.2019 г. от 09.30 ч. Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за рецензиране: 24 септември 2019 г. в каб. 2129За повече ...
В периода 17-19 май 2019 г. пред студентите от магистърската програма по “Счетоводство,финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" лекция ще изнесе проф. Kiymet Tunca CALIYURT . 30.4.2019 г. ... вниманието на  студентите от ОКС Магистър при ФСФ Майсторски клас В периода  17-19 май 2019 г.  пред студентите от  магистърската програма по “Счетоводство,финансов контрол и финанси с преподаване на английски език"  лекция ще изнесе проф. Kiymet Tunca CALIYURT ...
Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" и ЗМТ за ОКС "магистър" 5.2.2019 г. ... г., от 10.00 ч. в 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"       "Транспортен мениджмънт"       "Интелигентни транспортни системи"      "Енергиен ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение през месец октомври ще се проведе на 30 и 31.Х.2019 г. 12.7.2019 г. ... на магистърски тези - ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 30 и 31 октомври  2019 г ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение през м. юли 2019 г. - разпределение по дати и зали : на 8.07.2019 г. от 10.00 ч. за студентите с научен ръковододител проф.д-р Стоян Стоянов; На 09.07.2019 г. от 9.00 ч. за студентите с научни ръководители: проф.д-р Снежана Башева и проф.д-р Даниела Фесчиян; На 10.07.2019 г. от 9.00 ч. за студентите с научен ръководител проф.д-р Емилия Миланова 4.7.2019 г. ... на магистърските тези  през  месец юли 2019 г. , ще се проведе както следва: На 08.07.2019 г. от 10.00 ч. в зала 1039-а, ще се проведе защита на магистърски тези на студентите завършили ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - сесия м. март 28.1.2019 г. ... , образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 12.03.2019 г. от 13.00 часа в зала 5008. Срокът за предаване в катедрата на две подвързани копия и на електронен носител на ДР е 26.02.2019.   Държавният изпит - сесия м. март за студентите от специалност ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 23.1.2019 г. ... за ОКС-МАГИСТЪР редовно и дистанционно обучение - София и Хасково   ЗАЩИТАТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.03.2019г. /ЧЕТВЪРТЪК/   Краен срок за предаване на готовите дипломни работи в катедра „Управление“ /подписани от научния ръководител/ - 11.03.2019г. ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 11.1.2019 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 26 МАРТ 2019 Г. СРОКОВЕ: 1. До края на м.февруари молба за защита подписана от научен ръководител  в каб.3016. 2. До 5 март 2019 г. се предават в канцелария на Магистър на 1-вия етаж на вуза следните документи: -копия от дипломи за средно и висше ...
Защита на дипломни работи /магистърски тези/ ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение ще се проведе на 18 и 19 март 2019 г. 2.1.2019 г. ... на дипломните работи /магистърски тези" за студентите завършили ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение , специалност "Счетоводство и контрол" ще се проведе на 18 и 19 март 2019 г ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Международни отношения“ и „Европеистика“, и магистрите от специалности „Международни отношения: международна публична администрация“ и „Международни отношения: управление на конфликти“ 5.12.2018 г. ... публична администрация“ – ОКС „магистър“- „Международни отношения: управление на конфликти“ – ОКС „магистър“. Забележка: Дипломантите следва да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги в периода от 6 ...
Тържествено дипломиране на студенти от катедра „Публична администрация“ 5.12.2018 г. ... английски език, както и на студентите от ОКС „магистър“ по „Публична администрация“, „Електронно управление“, „Държавна администрация“ и „Здравен мениджмънт“. Сценарият за събитието и необходимите административни стъпки са достъпни на сайта на ...
Официално връчване на дипломи за специалности „Публична администрация“, „Електронно управление“, „Държавна администрация“ и „Здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ 14.11.2018 г. ... 6 декември от 16:30 ч. ще се състои тържествената церемония по дипломиране на успешно завършилите през летния семестър на учебната 2017/2018 г. Важна информация: Всички абсолвенти трябва да се явят в отдел „Студенти“ 2 часа преди началото на церемонията, т.е. в 14:30 ч. за ...
Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Магистър" 13.11.2018 г. ... бъдат връчени дипломите на студентите, завършили магистърска програма "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализи", които са защитили магистърските си тези през м.юли, 2018 ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 27.11.2018 г. ... към катедра "Икономикс" в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър         Катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 17.12.2018 г. (понеделник) от 17,30 часа в Аула ...
Връчване на дипломи на випуск 2018 5.11.2018 г. ... и „Бизнес логистика“, ОКС магистър и "Стопанска логистика" в ОКС бакалавър. Спонсор на мероприятието ще бъде фирма "Фесто Производство". Моля тези от вас, които ще получат своята диплома на този ден, да се подпишат час преди церемонията в отдел Бакалавър или Магистър. ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност „Предприемачество” 14.11.2018 г. ... „Фамилно предприемачество“, ОКС „магистър“. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“  за полагане на подписи в дипломните книги  в периода  05.11  -  13.11.2018 г. Приемно време:  от 9.15  до 15.00 ч. Необходимо ...
Официална церемония по връчване на дипломите 31.10.2018 г. ... публична администрация“ – ОКС „Магистър“ „Международни отношения: управление на конфликти“ – ОКС „Магистър“   Забележка: Дипломантите следва да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги в периода ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" 20.11.2018 г. ... дипломите на студентите от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", завършили специалностите: „Икономика на транспорта" (бакалавър) „Икономика на транспорта" (магистър) „Транспортен мениджмънт" (магистър) „Интелигентни транспортни системи" (магистър) „Енергиен бизнес" ...
ТЪРЖЕНСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 30.10.2018 г. ... . Дипломираните студенти в ОКС „Магистър“, специалности: „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ най-късно до 14,00 часа на 30.11.2018 г. трябва да са се подписали в дипломната книга в отдел „Студенти“, ОКС „Магистър“ ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Управление" 6.11.2018 г. ... от ОКС „бакалавър“ и ОКС "магистър", завършили специалностите: „Бизнес администрация“ (бакалавър - редовно обучение) „Бизнес администрация“ (бакалавър - дистанционно обучение) „Бизнес администрация“ (магистър) „Бизнес ...
Официално връчване на дипломи 24.10.2018 г. ... „Бизнес комуникации“- ОКС-Магистър ...
ОФИЦИАЛНО РАЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ 24.10.2018 г. ... В СЪОТВЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ НА БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР. ОТ ...
Връчване на дипломи на бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на търговията“, и магистрите от специалност „Управление на търговски вериги“ 23.10.2018 г. ... - ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър", и специалност „Управление на търговски вериги" - ОКС „магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи в периода от 5 до ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на търговията“, и магистрите от специалност „Управление на търговски вериги“ 23.10.2018 г. ... - ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър", и специалност „Управление на търговски вериги" - ОКС „магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи в периода от 5 до ...
Връчване на дипломи за ОКС "магистър" 15.10.2018 г. ... връчване на дипломи на завършилите ОКС "магистър" към катедра "Икономика на транспорта и енергетиката". Преди получаване на дипломите за завършено висше образование е необходимо всички да се явят в канцеларията на отдел "Магистри" от 15.00 ч. до 16.00 ч. Желателно е преди връчването ...
За студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение-студентските книжки може да получите в кабинет 1040 в периода 15-18 октомври от 8.00 до 11.30 ч. и от 13.30 до 16.00 ч. 15.10.2018 г. ... се обучават в редовна форма на обучение ОКС "Магистър", са вече в катедрата. В периода 15 - 18 октомври може да получите книжките си в кабинет 1040 от 8.00 ч. до 11.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.00 ч ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 29.11.2018 г. ... „Мениджмънт в туризма“, ОКС „магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 3 декември в 11.00 ч. в отдел „Студенти - бакалаври“, гише № 11, отдел ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти ...
Допълнителен прием на магистри 28.9.2018 г. ... ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ в ОКС "магистър" от 2 до 15 октомври - подаване на документи за допълнителен прием на 16 октомври - провеждане на тест за икономисти и неикономисти в електронен формат  на 18 октомври - обявяване на класирането от 22 до 26 октомври - записване на ...
Допълнителен прием за магистри 28.9.2018 г. ... ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ в ОКС "магистър" от 2 до 15 октомври - подаване на документи за допълнителен прием на 16 октомври - провеждане на тест за икономисти и неикономисти в електронен формат  на 18 октомври - обявяване на класирането от 22 до 26 октомври - записване на ...
Важно! Държавен изпит по специалността 18.9.2018 г. ... от специалност "Политология". Защита на магистърски тези за студентите от ОКС "Магистър", специалност "Политология", ще се проведе на 8-и октомври (понеделник) 2018 г. от 10:00 ч. За номера на зали следете ...
Държавен изпит и защита на магистърски тези 3.10.2018 г. ... .30 часа, в зала 301 в РЦДО-Хасково ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ  на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра, специалност “Бизнес администрация“ със спец.“Висш мениджмънт“ - 2 и 3 семестъра, редовно и дистанционно обучение София ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи - октомврийска поправителна сесия 27.7.2018 г. ... , образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 09.10.2018 г. от 13.00 часа в зала 2028А. Краен срок за предаване на дипломните работи в 2 екземпляра и на електронен носител - 25 септември. Тези, които ще се явят на посочената дата, да заявят това в отдел Бакалавър ...
Защита на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 23.7.2018 г. ... на магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 9 октомври 2018 г. (вторник) от 10.30 ч. в заседателна зала 1075Б на  катедра „Творчески индустрии ...
Защита на дипломни работи /магистърски тези/ ОКС "Магистър" редовна форма на обучение ще се проведе в периода 11-13 март 2019 г. 26.2.2019 г. ... на дипломни работи /магистърски тези/ през м. март 2019г. за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение , ще се проведе както следва: На 11 март 2019 г. от 10.00 ч. в зала 1039-а, ще се проведе защитата на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство" и ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 19.7.2018 г. ... ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА МИО.   ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В МИО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА  9 ОКТОМВРИ от 9,00 ч. СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТА /ПОДПИСАНИ ОТ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ/, СЕ ПОДАВАТ В КАБИНЕТ 3016,  ДО 14 СЕПТЕМВРИ 2018 г. ЗАГЛАВНА ...
Защита на магистърски тези 9.7.2018 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", ще се проведе на 9 октомври 2018 г. от 9,30 ч. Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за рецензиране: 2 октомври 2018 г. в каб. 2129За ...
Магистри дипломирали се през м.март 2018 г. 13.6.2018 г. ... ВНИМАНИЕТО НА ЗАЩИТИЛИТЕ ДИПЛОМНА РАБОТА /МАГИСТЪРСКА ТЕЗА/ ПРЕЗ М.МАРТ 2018 Г. ОКС "МАГИСТЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ , ДА СЕ ЯВЯТ В ОТДЕЛ СТУДЕНТИ - МАГИСТЪР ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ В СРОК ДО 22.06.2018 Г ...
Защита на магистърски тези 17.5.2018 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", ще се проведе на 9 юли 2018 г. от 9,00 ч. Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за рецензиране: 26 юни 2018 г. в каб. 2129За повече ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – ОКС „МАГИСТЪР“ 26.4.2018 г. ... Ъ О Б Щ Е Н И Е           С РЕШЕНИЕ НА КАТЕДРЕН СЪВЕТ ПРОВЕДЕН НА 23.04.2018 Г., КАТЕДРА “ИКОНОМИКС” ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 09 юли 2018 г.   КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ...
По случай световния ден на интелектуалната собственост катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ на УНСС организира съвместно с Профон, Музикаутор, Филмаутор, ТЕРАПРО, Артистаутор и БАМП кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България”. 24.4.2018 г. ... в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ по специалностите на катедрата. В кръглата маса ще вземат участие академични преподаватели, представители на организации за колективно управление на права, на бизнеса, патентни представители и други ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България” 24.4.2018 г. ... на студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по специалностите на катедрата. В кръглата маса ще вземат участие академични преподаватели, представители на организации за колективно управление на права, на бизнеса, патентни представители и други ...
Провеждане на ЗМТ за ОКС "магистър" 1.7.2018 г. ... 6 юли 2018 г. от 10.00 ч. ще се проведе Защита на магистърски тези за специалностите: "Икономика на транспорта" "Транспортен мениджмънт" "Енергиен бизнес" "Интелигентни транспортни системи" Молби за явяване на ЗМТ се подават 10 дни преди датата на изпита в отдел "Студенти" за ОКС "магистър", а магистърските ...
Защитата на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 24.4.2018 г. ... на магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 10 юли 2018 г. (вторник) от 10.30 ч. в заседателна зала 1075Б  на  катедра „Творчески индустрии и интелектуална ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи 5.7.2018 г. ... РАБОТИ (ПЪРВА И ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ) НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 12.07.2018 г. /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС - бакалавър - зали 4052 и 4053 10.00 часа  за ОКС - магистър - зала ...
Избираеми дисциплини за трети семестър на студентите от ОКС "Магистър"; спец. "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. 3.4.2018 г. ... студенти  от 10 април 2018 г. може да подавате заявленията за избираемите дисциплини за 3-ти семестър, /зимен/ на учебната 2018/2019 г. Заявленията може да получите в кабинет 1040 ...
Провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи 13.3.2018 г. ... 10.00 до 13.00 часа, зала 4003     Защити на магистърски тези ОКС „магистър“ - дистанционно обучение – гр. Хасково - 17.03.2018г. От 12.00 часа   Защити на магистърски тези на студенти от спец. “бизнес администрация”- 2 и 3 семестъра, бизнес ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовно обучение уточнени дати за защита 22.6.2018 г. ... за предаване в кабинет 1040 на магистърските тези - най-късно 25 юни 2018 г. Защитите на магистърски тези на студентите завършили ОКС "Магистър" редовно обучение - спец. "Счетоводство" и спец."Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и ...
КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Data protection officers - DPO) 17.3.2018 г. ... към университета Харвард Слави Танкеин - юрист, магистър по Сигурност на информацията   За записване и повече информация:Е-поща:office@dpa.bg  Тел.:       + 359 877772602 ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСА ПРОГРАМА За повече подробности посетете сайта на Алианса ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 2.3.2018 г. ... с недвижими имоти“  от ОКС “магистър”, че в срок от 26 февруари до 12 март 2018 г. в канцеларията на катедрата - к-т 1096 ще се приемат готовите дипломни работи (подписани от научните ръководители). Раздаване на рецензиите на дипломните работи - ...
На 22.2.2019 г. стартира обучението по специалността „Учител“ - дистанционна форма на обучение 30.1.2019 г. ... бакалавър”, “бакалавър” или “магистър”, или студенти в процес на обучение от професионалните направления на УНСС, които отговарят на условията за придобиване на допълнителна квалификация за учител съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална ...
Държавен изпит и защита - редовна сесия - юли 4.7.2018 г. ... . Защитата на дипломни работи за ОКС магистър ще се проведе на 9.07.2018 г. от 9.00 часа в зала 2032А. В срок до 4.07. проверете студентското си положение в отдел „Магистър“. Срокът за предаване на дипломната работа в два екземпляра и на електронен носител е 29.06.2018 /в кабинет ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – ОКС „МАГИСТЪР“ 21.2.2018 г. ... , защитата на ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - МАКРОИКОНОМИКА; - МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ; ще се проведе на 26.03.2018г. Крайният срок за предаване на дипломните работи за защитите е:  12.03.2018г ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ СЕСИИ за КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 13.2.2018 г. ... информация от зам.-ректора по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение за възможността да се явите на предварителни сесии под формата на кандидатмагистърски изпит (електронен и/или на хартиен носител) за учебната 2018/2019 година, както следва: 1. Подаване на регистрационни карти за ...
Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" и ЗМТ за ОКС "магистър" 7.2.2018 г. ... "Икономика на транспорта" за ОКС "бакалавър". За ОКС "магистър" на специалностите: "Икономика на транспорта" и "Енергиен ...
Защита на магистърски тези 30.1.2018 г. ... на магистърските тези на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 27.03.2018 г. (вторник) от 10.00 ч. в Университетски център по интелектуална собственост към УНСС.   В срок до 13.03.2018 г. в отдел ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 15.1.2018 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА МИО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 МАРТ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2018 Г., ОТ 8,30 ЧАСА /ЗАЛИТЕ ЩЕ СЕ ОБЯВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНО/. ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ ЗА ЗАЩИТА /КАБ.3016/ - ДО 28.02.2018 г. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА В КАНЦЕЛАРИЯ НА МАГИСТЪР - ДО 8 МАРТ 2018 г. ГОТОВИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА ХАРТИЯ  И ...
Защита на дипломни работи през месец юли 20.4.2018 г. ... за подаване на документи в отдел „Студенти – Магистър редовно обучение“ – 18.06.2018 г ...
Защита на магистърски тези 19.3.2018 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", ще се проведе на 29 март 2018 г. от 9,00 ч. в зала 2028А Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за рецензиране: 19 март 2018 г. в каб. 2129За повече ...
Защита на магистърски тези за специалност "Счетоводство и контрол"- ДО-София 9.2.2018 г. ... 15 и 16 март 2018 г. ще се проведе защитата на магистърски тези на завършилите специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционно обучение гр. София както следва: На 15 март 2018 г. от 9.00 ч. в зала 1039-А На 16 март 2018 г. от 9.00 ч. в зала ...
Дипломиране на бакалаврите и магистрите от специалност "Политология" 22.11.2017 г. ... на успешно завършилите студенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", специалност "Политология", ще се проведе на 6 декември от 16.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС.Дипломантите да се явят в залата в 15:30 ч., за да се подготвят за церемонията.Забележка: Дипломиращите се студенти е необходимо в срок от 4 декември ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на търговията" и магистрите от "Управление на търговски вериги" 21.11.2017 г. ... "Икономика на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", и специалност "Управление на търговски вериги" - ОКС "магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи в периода от 20 до 28 ноември 2017 г. от 09 ...
Връчване на дипломите на магистрите от "Публична администрация" 21.11.2017 г. ... от специалност "Публична администрация", ОКС "магистър" - редовно обучение, и специалност "Публична администрация" със специализация "Здравен мениджмънт" и със специализация "Държавна администрация" ОКС "магистър" - дистанционно обучение, които са защитили успешно магистърски тези през юли ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Индустриален бизнес“, „Бизнес икономика“, „Бизнес икономика“ с преподаване на английски език и на магистрите от специалности „ Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ 30.11.2017 г. ... и „Бизнес анализи и проекти“ от ОКС „магистър“. Забележка: Дипломиращите се бакалаври е необходимо в срок до 14:00 ч. на 30 ноември да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги ...
Тържествено връчване на дипломи на бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост“ 16.11.2017 г. ... собственост” - ОКС „бакалавър“ и „магистър“, че на 14 декември 2017 г. (четвъртък) от 16.00 ч. в зала „Тържествена“ ще се извърши тържествено връчване на дипломи. Внимание!!! Умоляват се дипломантите след 14.30 ч. да се явят в Обща канцелария на отдел ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие" 15.11.2017 г. ... развитие“ в ОКС "бакалавър", редовно обучение, ОКС "магистър", редовно обучение, и ОКС "магистър" „Регионално развитие“ със специализация „Регионален мениджмънт и бизнес“, дистанционно обучение, ще се проведе на 27 ноември от 16.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Стипендия на МОН за докторант в Европейския университетски институт 15.11.2017 г. ... да е придобил образователно-квалификационна степен „магистър“ -          Кандидатът трябва да има минимален успех от дипломата си за магистър много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента ...
Връчване на дипломите на успешно завършилите студенти от випуск 2017 на специалност „Логистика” 22.11.2017 г. ... 2017 на специалност „Логистика” - бакалавър и магистър ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината 2017" 10.11.2017 г. ...        1.2    “Магистър на годината”            1.3    “Докторант на годината” Категория „Спортист на годината”; Категория “Талант” Категория „Студент, допринесъл за ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност “Предприемачество” 7.11.2017 г. ... „Фамилно предприемачество“, ОКС „магистър“, ще се състои на 4 декември (понеделник) от 16.30 ч. в зала "Тържествена" на УНСС.   ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“  за полагане на подписи в дипломните книги  в периода  20.11 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" и магистрите от "Макроикономика" и "Макроикономика и финанси" 6.11.2017 г. ... и „Макроикономика и финанси“ в ОКС „магистър“; - „Макроикономика“, „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ и „Икономика“ – дистанционно обучение в ОКС „бакалавър“ ...
Церемония по връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Управление" 6.11.2017 г. ... на студентите от ОКС „бакалавър“ и ОКС "магистър", завършили специалностите:* „Бизнес администрация“ (бакалавър - редовно обучение)* „Бизнес администрация“ (бакалавър– дистанционно обучение)* „Бизнес администрация“ (магистър)* „Бизнес администрация, ...
Официално връчване на дипломи за ОКС "бакалавър" и "магистър" 3.11.2017 г. ... ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" И ...
Избираеми дисциплини за втори /летен/ семестър - ОКС "Магистър" 3.11.2017 г. ... Вниманието на студентите от ОКС "Магистър" редовно обучение със срок на обучение 1 г. и 1.5 г., могат да подадат заявления за избираемите дисциплини за втори /летен/ семестър на учебната 2017/2018 г. в кабинет 1040. Срок за подаване на заявления за избираеми дисциплини - 30.11.2017 г. 15.30 ч ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на туризма" 30.10.2017 г. ... и „Мениджмънт в туризма“ - ОКС “магистър”, редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 4.12.2017 г. в 11.30 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – ...
Дипломиране на бакалаврите от специалностите "Финансов контрол" и "Счетоводство и контрол" и магистрите от "Финансов контрол и финансово право" и "Одитинг" 10.11.2017 г. ... “Финансов контрол”, и ОКС “магистър”, специалност  “Финансов контрол и финансово право” и специалност “Одитинг”. На 22 ноември от 17.00 ч. в зала “Тържествена” на УНСС ще бъдат връчени дипломите на випуск 2017 г. ОКС ...
Официално връчване на дипломи - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 26.10.2017 г. ... "Икономика на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", и специалност "Управление на търговски вериги" - ОКС "магистър".  Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи в периода от 20 до 28 ноември 2017 ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на випуск 2017 г. 21.10.2017 г. ... ще се връчат дипломи за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на студенти, дипломирани м. Юли 2017 година. От 13,00 часа - спец. Аграрен бизнес; От 15,00 часа - специалности "Екоикономика" и "Икономика на околната среда с преподаване на английски език" ...
ДИПЛОМИРАНЕ 2017 26.10.2017 г. ... и „Бизнес анализи и проекти“, ОКС „Магистър“. Всички дипломанти трябва да са пред залата половин част преди връчването на дипломите ...
Дипломите ОКС "Магистър" са готови. Получаване от Отдел "Студенти -Магистър" 19.10.2017 г. ... студенти. Дипломите за завършилите ОКС "Магистър" спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" са готови. Може да ги получите от Отдел ...
Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Магистър" 16.10.2017 г. ... ще бъдат връчени дипломите на студентите, завършили магистърска програма "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика със специализация Информационни технологии за бизнес анализи", които са защитили магистърските си тези през м.юли, 2017 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Медии и обществени комуникации" 13.10.2017 г. ... и културни индустрии»  за ОКС «магистър». Забележка: На 2 ноември между 15.00  ч. и 15.30 ч. е необходимо бакалаврите и магистрите да се явят в отдел "Студенти" за полагане на подписи в дипломните книги ...
ПОЛУЧАВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ ОКС "МАГИСТЪР" 12.10.2017 г. ... СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР“ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ   МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СТУДЕНТСКИТЕ СИ КНИЖКИ В  КАБИНЕТ 1040 ОТ 12 ДО 20 ОКТОМВРИ ОТ 8.00 Ч. ДО 11.30 Ч. И ОТ 14.00 ДО 15.30 Ч.     СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 1 Г. И 1.5 Г ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовно обучение 9.2.2018 г. ... на магистърски тези през м. март 2018 г. ще се проведе в периода 12.03.2018 г. - 14.03.2018 г. Срок за предаване в кабинет 1040 до 28.02.2018 г. На 12.03.2018 г. (понеделник) от 9.00 ч. в зала 1039-а , за спец."Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. с научен ръководител: проф.д-р ...
Защита на магистърски тези 5.10.2017 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", ще се проведе на 20 октомври 2017 г. от 9,00 ч. Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за рецензиране: 9 октомври 2017 г. в каб. 2129За повече подробности ...
Защита на дипломни работи - октомври 29.9.2017 г. ... си положение и заявете явяване на защитата в отдел "Магистър" до 06.10.2017 г ...
Защита на магистърски тези 26.9.2017 г. ... на магистърските тези на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 31.10.2017г. (вторник) от 09.00 ч. в Университетски център по интелектуална собственост към УНСС.   В срок до 16.10.2017 г. в отдел ...
КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДЛЪЖНОСТ "СТАЖАНТ-АТАШЕ" 5.9.2017 г. ... Е САМО ЗА ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОКС "МАГИСТЪР". ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ Г-ЖА СИЛВИЯ ТОМОВА, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" КЪМ МВнР НА ТЕЛ. 02/9482845, EMAIL: SILVIA.TOMOVA@MFA.BG ...
Защита на магистърски тези на завършилите спец. "Счетоводство със специализация "Стандартизация на счетоводството в публичния сектор" 12.7.2017 г. ... . от 9.00 ч. в зала 1039 - А, ще се проведе защита на магистърски тези на студентите завършили "ОКС "Магистър" редовно обучение специалност "Счетоводство" със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" с научен ръководител: проф.д-р Даниела ...
Защити на магистърски тези спец. "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 12.7.2017 г. ... . от 9.00 ч., в зала 1039-А, ще се проведе защита на магистърски тези на завършилите ОКС "Магистър" редовно обучение, специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. с научни ръководители: проф.д-р Снежана Башева проф.д-р Даниела Фесчиян проф.д-р Стоян ...
Защита на магистърски тези ОКС "Магистър" редовно обучение ще се проведе на 23 и 24 октомври 2017 г. 11.7.2017 г. ... на магистърските тези ще се проведат както следва: Специалност/специализация   дата час зала Специалност „Счетоводство“ със срок на обучение – 1 г. 23.10. 2017 г. 9 .00 1039-а Специалност „Счетоводство“ ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Магистър" - дистанционно обучение 20.6.2017 г. ... и със спец. "Държавна администрация", ОКС "Магистър" - дистанционно обучение, които са защитили успешно магистърски тези - ще се състои на 10.07.2017 г. от 15:00 часа в Зала "Тържествена" ...
Защити на магистърски тези - втора сесия 17.10.2017 г. ... за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават в отдел "Магистратури" ...
Държавен изпит - втора сесия 26.9.2017 г. ... за кандидатстване за допълнителен прием в ОКС “Магистър”. Документите за прием могат да се подават след 05.10.2017г.  Зала ще бъде обявена по-късно ...
Защита на магистърски тези 1.6.2017 г. ... колеги, защитата на магистърските тези на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - Аграрен бизнес; - Екоикономика; ще се проведе на 13 юли (четвъртък)  2017 г., от 10.00 ч. Залите, в които ще се проведат защитите са: зала 1044 за специалност "Аграрен бизнес"; зала ГИС за ...
Защита на магистърски тези 25.5.2017 г. ... на магистърските тези на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 06.07.2017г. (четвъртък) от 10.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство.   В срок до 22.06.2017 г. в отдел ...
Защита на дипломни работи- ОКС „Магистър“ 16.5.2017 г. ... , защитата на дипломни работи на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - Макроикономика; - Макроикономика и финанси; ще се проведе на 13 юли 2017г., от 08:30ч ...
Защити на магистърски тези - спец."Национална сигурност" 16.5.2017 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. "Национална сигурност" ще се проведат на 13.07.2017 г. от 10.00 часа в зала 3073 - УНСС. Дипломантите следва да предадат по 2 молби /една в отдел "Студенти" - ОКС "Магистър" и една в Катедрата /стая 3080, Нов корпус/ в срок до 20 юни 2017 г. В ...
Кандидатстване по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 15.5.2017 г. ... подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на стимулираща среда за ...
Държавен изпит - Защита на дипломни работи - редовна изпитна сесия, юли 2017 15.5.2017 г. ... „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ - МАГИСТЪР   ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.07.2017 Г. ОТ 13.00 ЧАСА В ЗАЛА 2005. ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.07.2017 Г. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАЛА 4051. КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ...
Защита на магистърски тези 9.5.2017 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "магистър", ще се проведе на 11 юли 2017 г. от 9,00 ч. Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за рецензиране: 28 юни 2017 г. в каб. 2129За повече подробности относно техническото оформление ...
Защита на магистърски тези 28.4.2017 г. ... изпити и защити на магистърси тези        На 6 юли 2017 г. от 13.00 ч.  в зла 2007 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 7 юли 2017 г., от 13.00 ...
Държавни изпити 28.4.2017 г. ... изпити и защити на магистърси тези        На 6 юли 2017 г. от 13.00 ч.  в зла 2007 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 7 юли 2017 г., от 13.00 ...
Защитите на магистърските тези за завършилите ОКС "Магистър" редовно обучение спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност"; "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 23.3.2017 г. ... .2017 г. ще се проведат защитите на завършилите ОКС "Магистър" редовно обучение, специалност "Счетоводство" 1 г. и 1.5 г. и всички специализации : "Финансова отчетност"; "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор"; "Счетоводство и бизнес анализ" Всички защити ще се проведат от 9.00 ч. в зали ...
Защита на дипломни работи ОКС Магистър 27.2.2017 г. ... За ОКС “Магистър спец. “Бизнес администрация” дистанционно обучение  Комисията ще проведе защитата на 15.03.2017 г. от 09,00 ч.        За ОКС “Магистър спец. “Бизнес администрация” и Бизнес администрация (Висш ...
Защитата на магистърските тези (трета сесия) 24.2.2017 г. ... на магистърските тези (трета сесия) на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 28.03.2017г. (вторник) от 11.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство.   В срок до 20.03.2017 г. в отдел ...
Защита на магистърски тези (март 2017) 21.2.2017 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "магистър", ще се проведе на 15 март 2017 г. от 9,00 ч. Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за рецензиране: 6 март 2017 г. в каб. 2129За повече подробности ...
Избираеми дисциплини за втори /летен/ семестър - ОКС "Магистър" 19.1.2017 г. ... г. за спец. "Счетоводство" - ОКС "Магистър" редовно обучение  със срок на обучение 1 г. /два семестъра/ и  1.5 г. /три семестъра/ ...
Дати за провеждане на Държавен изпит/Дипломна защита през 2017 9.6.2017 г. ... Защита на дипломни работи за окс магистър ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ТРЕТА СЕСИЯ 29.1.2017 г. ... на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури.  Дипломните работи се депозират в катедрата на хартиен и електронен носител не по-късно от 2 седмици преди дата на защитата ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Международни отношения" и "Европеистика" 6.12.2016 г. ... и отдел „Студенти-магистър“ за оформяне на документацията ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Политология" 2.12.2016 г. ... студенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", специалност "Политология", ще се проведе на 15 декември от 16.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на търговията" 1.12.2016 г. ... - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи от 28 ноември до 1  декември 2016 г. от 09.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 14.30 ч ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от катедра "Недвижима собственост" 23.11.2016 г. ... „бакалавър“ и „магистър“, че на 22 декември (четвъртък) от 16.00 ч. в зала „Тържествена“ тържествено ще бъдат връчени дипломите им ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра "Индустриален бизнес" 21.11.2016 г. ... икономика - ОКС „магистър"- специалност „Бизнес анализи и проекти - ОКС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие" 15.11.2016 г. ... , редовно обучение, ОКС "магистър", редовно обучение и ОКС "магистър" „Регионално развитие“ със специализация „Регионален мениджмънт и бизнес“, дистанционно обучение, ще се проведе на 21 декември от 15.00 ч. в зала "Тържествена" на ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Икономика на търговията" 7.11.2016 г. ... - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".  Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи от 28 ноември до 1  декември 2016 г. от 09.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 14 ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Публична администрация" 3.11.2016 г. ... , ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на магистърски тези през юли 2016 г. - ще се състои на 14 ноември от 16:30 часа в аула "Максима". Всички студенти трябва да посетят отдел "Студенти" ...
Церемония по връчване на дипломите 31.10.2016 г. ... - БАКАЛАВЪР" И ОТДЕЛ "СТУДЕНТИ - МАГИСТЪР" ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Магистър" - редовно и дистанционно обучение 7.11.2017 г. ... "Публична администрация", ОКС "Магистър" - редовно обучение и специалност "Публична администрация" със спец. "Здравен мениджмънт" и със спец. "Държавна администрация" ОКС "Магистър" - дистанционно обучение, които са защитили успешно магистърски тези през месец ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" - редовно обучение 25.10.2016 г. ... , ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" - редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на магистърски тези през месец юли 2016 г. - ще се състои на 14.11.2016 г. от 16:30 часа в Аула "Максима". Всички студенти трябва да посетят отдел ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Туристически бизнес", "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 25.10.2016 г. ... в туризма“, ОКС “магистър”. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 05.12.2016 г. в 11.30 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11, а в отдел „Студенти – ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Финансов контрол" 28.10.2016 г. ... и ОКС “Магистър”, випуск  2016 г. На 5 декември от 16.30 ч. в аула “Максима” ще бъдат връчени дипломите на випуск 2016 г. ОКС “бакалавър” - специалност “Финансов контрол”, и ОКС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Икономика на отбраната и сигурността" 25.10.2016 г. ... и сигурността“ и ОКС „магистър“ от специалностите:* „Икономика на отбраната и сигурността“ – 2 семестъра* „Икономика на отбраната и сигурността“ – 4 семестъра* „Икономика на отбраната и сигурността“ със ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Бизнес администрация" 19.10.2016 г. ... и ОКС „магистър“. Желателно е преди церемонията студентите да се разпишат в дипломните книги в съответните канцеларии.  От катедра ...
Връчване на дипломите на студентите от спец. "Бизнес администрация", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 19.10.2016 г. ... и ОКС „Магистър“. Желателно е преди церемонията студентите да се разпишат в дипломните книги съответните канцеларии.   От к-ра ...
На Вниманието на студентите от ОКС "Магистър" редовно обучение - /два семестъра/прием м.септември 2016 г. 6.10.2016 г. ... от ОКС "Магистър" редовно обучение, със срок на обучение 1 г. /два семестъра/, прием септември 2016 г., ще изучават дисциплината "Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия" с преподавател - проф.д-р Стоян ...
Допълнителен прием магистри 1.10.2016 г. ... копие (бакалавър и/или магистър) или уверение (ако дипломата не е издадена), в което да са посочени среден успех от следването, успех от дипломирането, специалност, професионална квалификация и дата на дипломиране. Средният успех от ...
Защити на магистърски тези на студентите от спец. "Национална сигурност" 26.9.2016 г. ... 4003 ще се проведат защитите на магистърски тези на студентите от спец."Национална сигурност" - ОКС "МАГИСТЪР". Моля студентите да подадат по две молби /една в Катедра "Международни отношения" -  стая 3080, Нов корпус, УНСС, и една в Дирекциа "Магистърска ...
Защита на дипломни работи 10.10.2016 г. ... ще се проведе защита на ДР за ОКС магистър. Срокът за предаване на ДР в 2 екземпляра и електронен носител /може и по мейла да изпратите файл, което не отменя предаването на д р в катедрата/ е 10.10.2016. Това е и срокът за проверка на студентското ви положение в отдел ...
Защитата на магистърските тези (втора сесия) 21.9.2016 г. ... на магистърските тези (втора сесия) на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 25.10.2016г. (вторник) от 11.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство.   В срок до 18.10.2016 г. в ...
Връчване на дипломи на завършилите ОКС "магистър" 21.9.2016 г. ... бизнес" и "ИТС", ОКС "магистър". Забележка: Моля, един час преди церемонията по връчване на дипломите, да положите подпис в дипломната книга и представите документ от библиотеката, че не дължите книги в отдел "Магистри" ...
Провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи 21.7.2016 г. ... носител (CD), за ОКС “Магистър” е 05.10.2016 год.   Студентите от ОКС “Магистър” трябва да преснимат подписаната от научния им ръководител титулна страница и да я представят в Магистърска степен ...
Защита на магистърски тези (септ. 2016) 13.7.2016 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "магистър", ще се проведе на 13 октомври 2016 г. от 9,00 ч. Краен срок за предаване на готовите дипломни работи за рецензиране: 6 октомври 2016 г. в каб. 2129За повече подробности ...
Защита на магистърски тези на 24.10.2016 г. от 12.00 ч. за всички от спец."Счетоводство" 1 г. и 1.5 г. вкл. и всички специализации 17.10.2016 г. ... вниманието на завършилите ОКС "Магистър" редовно обучение, които ще се явяват през месец октомври 2016 г. ЗАЩИТАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 24 ОКТОМВРИ 2016 Г. ОТ 12.00 Ч. В ЗАЛА 1039-А ОТНАСЯ СЕ ЗА ВСИЧКИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 1 Г. И 1 ...
Държавен изпит/Защита на дипломни работи (редовна сесия) 26.5.2016 г. ... в отдел Бакалавър или отдел Магистър ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 18.5.2016 г. ... на магистърските тези на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 12.07.2016г. (вторник) от 09.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство.   В срок до 01.07.2016 г. в отдел ...
Защита на магистърски тези 18.5.2016 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "магистър", ще се проведе на 13 юли 2016 г. от 9,00 ч ...
Провеждане на държавен изпит и държавна защита 25.5.2016 г. ... носител (CD ), за ОКС “Магистър” е 24.06.2016 год.  Студентите от ОКС “Магистър” трябва да преснимат подписаната от научния им ръководител титулна страница и да я представят в Магистърска степен ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината 2016" 12.5.2016 г. ... .2 Подкатегория “Магистър”; 1.3 Подкатегория “Докторант”.2. Категория „Студент-спортист на годината” 2016; 3. Категория "Студент с научен принос" 20164. Категория „Преподавател на годината” 2016;4.1. ...
Запиши се за участие в "Студент на годината на УНСС" 2016 12.4.2016 г. ... .2 Подкатегория “Магистър”; 1.3 Подкатегория “Докторант”.2. Категория „Студент-спортист на годината” 2016; 3. Категория "Студент с научен принос" 20164. Категория „Преподавател на годината” 2016;4.1. ...
Провеждане на Защита на магистърски тези 31.3.2016 г. ... ч. ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта" - зала  3057      "Транспортен мениджмънт" - зала 3063      "Транспортен бизнес" - зала 3063     ...
Провеждане на Държавен изпит 31.3.2016 г. ... . октомври (само за ОКС "магистър")   м. ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовно обучение,спец.Счетоводство със спец. Финансова отчетност 11.3.2016 г. ... Н И Е ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“ - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“- 1 Г.; 1.5 Г. И „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СЛЕДНИТЕ: СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“; „СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовно обучение спец. Счетоводство 1 г. и Счетоводство със спец. Счетоводство и бизнес анализ 11.3.2016 г. ... Н И Е ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“ - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“- 1 Г.; 1.5 Г. И „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СЛЕДНИТЕ: СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“; „СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ...
Дванадесети национален конкурс "Млад икономист - 2016 г." 22.2.2016 г. ... , студенти (бакалавър, магистър), докторанти и асистенти в български и европейски университети,  млади предприемачи и експерти до 35-годишна възраст. Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка; Разработките ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 18.3.2016 г. ... "Икономика на транспорта" и Защита на магистърски тези на специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен бизнес", "Енергиен бизнес" и "Интелигентни транспортни системи".         Моля, явете се в 09.45 ч. пред каб. 3054 - катедра ...
Защита на дипломни работи (магистърска теза) 8.3.2016 г. ... на магистърските тези (втора поправителна сесия) на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Интелектуална собственост“ ще се проведе на 22.03.2016г. (вторник) от 10.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство ...
Държавен изпит/Защита - поправителна сесия 18.3.2016 г. ... степен бакалавър и магистър ще се проведе на 28.03.2016 г. от 9.00 часа. Държавният изпит - в 4053, защитата - в 2032А. Срокът за предаване на дипломните работи в два екземпляра и електронен носител /може и по мейл предварително/ е 17.03.2016 г. Проверете ...
Държавен изпит и Защита на магистърски тези 9.2.2016 г. ... на 30 март 2016 г. от 8,30 ч. ОКС "магистър"Защитата на магистърските тези на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "магистър", ще се проведе на 30 март 2016 г.  от 9,00 ч.Краен срок за предаване на дипломните работи за рецензиране - 14 март 2016 г. в каб. ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 28.1.2016 г. ... за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури.   Дипломните работи се депозират в катедрата на хартиен и електронен носител не по-късно от 2 седмици преди датата обявена за държавен изпит.           ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР 29.2.2016 г. ... ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 10.03.2016г.  от 10.00 часа.  зала  П034 Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се ...
Прием магистри в РЦДО - Хасково 5.1.2016 г. ... приемането на КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ документи в Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково.  Прием на документи за магистър след ОКС "Бакалавър" или ОКС"Магистър"           - от 07.12.2015 г. до 20.01.2016 г ...
Провеждане на държавен изпит и държавна защита 21.12.2015 г. ... и на електронен носител (CD), за ОКС “Магистър” е 11.03.2016 год.   Студентите от ОКС “Магистър” трябва да преснимат подписаната от научния им ръководител титулна страница и да я представят в Магистърска степен ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалности "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт" и "Интелигентни транспортни системи" 9.12.2015 г. ... транспортни системи" в ОКС „магистър“. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска степен за подписи върху дипломите от 13,30 до 15,00 ч. преди официалното връчване ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост” 6.12.2015 г. ... с недвижими имоти“ в ОКС “магистър”, успешно защитили дипломна работа и държавен изпит на 10.07.2015 г., че тържеството по случай официалното връчване на дипломи за висше образование ще се състои на 22 декември от 16.00 ч. (вторник) в зала “Тържествена” ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Политология" 30.11.2015 г. ... студенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", специалност "Политология", ще се проведе на 3 декември от 16.30 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалност "Икономика на транспорта" 23.11.2015 г. ... на транспорта“ в ОКС „магистър“. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска степен за подписи върху дипломите от 13,30 до 15,00 ч. преди официалното връчване ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА-ОКС "МАГИСТЪР РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 20.11.2015 г. ... .2016 Г. ОТ 9.00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС "МАГИСТЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ТЕЗИ /НА ХАРТИЕН И ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ С ПОДПИС НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ  И МОЛБА / -  01.03.2016 Г. МОЛБИ ПО ОБРАЗЕЦ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от катедра "Индустриален бизнес" 17.11.2015 г. ... анализи и проекти“ в ОКС „магистър“ от 16,15 до 17,15 ч. Препоръчително е дипломиралите се студенти да бъдат поне 20 минути преди началото на церемонията ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на търговията" 6.11.2015 г. ... на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи от 16 до 19 ноември от 09.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 14.30 ч ...
Церемония по връчване на дипломи на випуск 2015 10.11.2015 г. ... логистика”,  ОКС бакалавър и ОКС магистър. Студентите, които са се дипломирали през октомври 2015, да се обадят в катедрата на тел. 8195610 след 05.12.2015 за информация относно готовността на дипломите им ...
Официално връчване на дипломи 30.10.2015 г. ... на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи от 16 до 19 ноември от 09.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 14.30 ч ...
Официално връчване на дипломи 30.10.2015 г. ... на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи от 16 до 19 ноември от 09.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 14.30 ч ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от специалност „Национална и регионална сигурност“ 29.10.2015 г. ... „бакалавър“  и ОКС „магистър“, специалност „Национална и регионална сигурност“ ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност "Финансов контрол" 28.10.2015 г. ... , ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, випуск  2015 г. На 26 ноември от 16,00 ч. в аула “Максима” на УНСС ще бъдат връчени дипломите на випуск 2015 г. ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, специалност  “Финансов ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Икономика на туризма в свободното време с преподаване на английски език" 27.10.2015 г. ... на английски език" - ОКС “магистър”. Необходимо е студентите да положат подписи в дипломната книга на 30.11.2015 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11 и в отдел „Студенти – Магистри“, гише № 3 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие" 23.10.2015 г. ... студенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", редовно и дистанционно обучение, специалност "Регионално развитие" ще се проведе на 4 ноември от 17.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" 20.10.2015 г. ... за висше образование ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на студентите от специалностите "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ще се състои на 17 ноември, 16,30 часа, зала "Тържествена" на УНСС ...
Връчване на дипломи за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 15.10.2015 г. ... администграция" ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Желателно е същият ден от 10,00 ч. студентите да се обадят на съответните инспекторки, за да се разпишат в дипломната книга. От к-ра ...
Защита на магистърски тези 24.9.2015 г. ... на магистърски тези на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 27.10.2015 г. от 09.00 часа в Институт по интелектуална собственост и лидерство. В срок до 20.10.2015 г., студентите трябва да: 1. Предадат в кабинет 1074 ...
Защита на дипломни работи - поправителна сесия 24.9.2015 г. ... на дипломни работи за ОКС Магистър ще се проведе на 27.10.2015 от 13.00 часа в зала 4051.  Срокът за предаване на дипломната работа в два подвързани екземпляра и ел. носител /може и на имейла liliavel@unwe.bg / е 19.10.2015 до 12.00 часа. Дипломантите да проверят своевременно ...
Конкурс за преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” 24.9.2015 г. ... спортно-педагогическо образование в степен магистър * Диплома за присъдена образователна и научна степен ”доктор” (ако притежава такава) * Свидетелство за съдимост * Удостоверение за трудов стаж Срокът за подаване на документите е 30 дни след публикуване на обявата на ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА-ОКС "МАГИСТЪР РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 9.9.2015 г. ... ОТ 9.00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАЩИТАТА НА МАГИСТЪРСКИТЕ ТЕЗИ-ОКС "МАГИСТЪР" - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ. ЗАЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО. СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ТЕЗИ В КАБИНЕТ 1040 - 05.10.2015 Г. ...
Провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи 7.9.2015 г. ... и на електронен носител (CD), за ОКС “Магистър” е 16.10.2015 год.   Студентите от ОКС “Магистър” трябва да преснимат подписаната от научния им ръководител титулна страница и да я представят в Магистърска степен ...
Нестле България предлага позиция „административен стажант“ 1.7.2015 г. ... да е студент в УНСС, степен бакалавър или магистър, който може да се възползва от програмата • Отлични познания на МS Office пакет • Много добро владеене на английски език • Насоченост към резултати • Добри организационни умения Основни отговорности: • Изготвяне на анализи и ...
Защита на магистърски тези 26.5.2015 г. ... на магистърски тези на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "магистър", ще се проведе на 2 юли 2015 г. от 9,00 ч ...
ДЪРЖАВEН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия 14.5.2015 г. ... СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ /МАГИСТЪР/ В 2 ЕКЗЕМПЛЯРА И ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ Е 22.06.2015 /ДО 12.00 ЧАСА/. НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДИПЛОМНИ РАБОТИ БЕЗ ПОДПИСА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ДИПЛОМИРАТ НА ТАЗИ СЕСИЯ, ДА ПРОВЕРЯТ СВОЕВРЕМЕННО ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 13.5.2015 г. ... на следните документи в отдел ОКС "Магистър" за допускане до защитата е 29.06.2015 г. - копие от заглавна страница на дипломната работа; - две снимки (размер 45/35 мм); - студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че не дължите книги; - копие ...
Защита на магистърски тези 15.5.2015 г. ... ръководител Магистърска програма  „Приложна социология“ Модели на преструктуриране на социалния свят. Проф. д.с.н. Михаил Мирчев Магистърска програма  „Социология на бизнеса и управлението“ Кризата в европейския ...
Провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи 23.4.2015 г. ... и на електронен носител (CD ), за ОКС “Магистър” е 17.06.2015 год.   Студентите от ОКС “Магистър” трябва да преснимат подписаната от научния им ръководител титулна страница и да я представят в Магистърска степен.            ...
Дженерали Груп дава шанс за международна кариера на 20 талантливи студенти 30.3.2015 г. ... участие в квалификационен курс за „Магистър на Дженерали по застрахователен мениджмънт“, разработен в партньорство с MIB School of Management, Триест, Италия. В рамките на програмата всеки от участниците ще сключи договор и ще получава възнаграждение като служител на ...
Защита на магистърски тези на специалност „Публична администрация“, ОКС „Магистър“ 18.2.2015 г. ... за предаване на магистърските тези  от 23 до 24 март 2015 г. (каб. ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) - втора поправителна сесия 17.2.2015 г. ... собственост и бизнес", ОКС "Магистър".  Моля в срок до 10.03.2015 г. желаещите да се явят на посочената дата, да предадат в кабинет 1074 магистърската си теза на хартиен и електронен носител. В същия срок задължително следва да бъдат подадени и документи в ...
Разписание за магистри - индивидуална форма на обучение 12.2.2015 г. ... на студентите от ОКС „Магистър“, специалност „БА“ със специализация по бизнес комуникации, 3 семестър, (8 студента) за летния семестър (III) на учебната 2014/2015 год.     Разписание на студентите от ОКС “Магистър”, спец. “БА”, специализация ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ/ 10.3.2015 г. ... ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ /МАГИСТЪР/ В 2 ЕКЗЕМПЛЯРА И ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ Е 09.03.2015 /ДО 12.00 ЧАСА/. НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДИПЛОМНИ РАБОТИ БЕЗ ПОДПИСА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ДИПЛОМИРАТ НА ТАЗИ СЕСИЯ, ДА ПРОВЕРЯТ СВОЕВРЕМЕННО ...
Важна и полезна информация за кандидатстващите в ОКС "Магистър" 20.1.2015 г. ... сесии под формата на кандидат – магистърски изпит /електронен или на хартиен носител/ за учебната 2015/2016 година  съгласно Решение на Академичен съвет № 6/03.12.2014 г., както следва:   1. Подаване на регистрационни карти за първа предварителна ...
Защита на магистърски тези - ОКС "Магистър" редовно обучение 3.7.2015 г. ... за предаване на магистърски тези най-късно до 23.06.2015 г.   Получаване на рецензиите  на 06.07.2015 г. от 8.00 до 16.00 ч. и на 07.07.2015 г. от 13.30 ч. до 16.00 ч ...
Защита на магистърски тези 24.2.2015 г. ... срок за предаване на магистърските тези в хартиен и електронен вариант е 12 февруари 2014 г.  Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” можете да намерите тук: http://departments.unwe ...
За II-ри /летен семестър/ избираеми дисциплини 15.12.2014 г. ... ОКС "Магистър" редовно обучение Специалност "Счетоводство" 1 г./2 сем./ и 1.5 /3 сем./ задължително подават заявления за избор на дисциплиниа Специалност "Счетоводство" със спец. "Финансова отчетност" задължително ...
Провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи 20.11.2014 г. ... и на електронен носител (CD ), за ОКС “Магистър” е 20.02.2015 год.  Студентите от ОКС “Магистър” трябва да преснимат подписаната от научния им ръководител титулна страница и да я представят в Магистърска степен.           ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Икономика на търговията" 17.11.2014 г. ... ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи от 24 до 28 ноември от 09.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 14.30 ч ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри на катедра "Недвижима собственост" 14.11.2014 г. ... образователно-квалификационна степен “магистър” и „бакалавър“, че на 21 ноември (петък) от 16.00 ч. в зала „Тържествена“ ще се състои тържественото връчване на дипломи ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност „Финансов контрол“ 12.11.2014 г. ... випуск 2014 г. ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, специалност  “Финансов контрол”. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи до 28 ноември и от 13,30 до 14,30 преди официалното връчване – подписи за получени ...
Връчване на дипломите на випуск 2014 в РЦДО Хасково 14.11.2014 г. ... администрация" и ОКС"магистър", специалности "Финанси" и "Счетоводство и контрол", завършили дистанционна форма на обучение в РЦДО гр.Хасково.  от 14:00 ч. - връчване на дипломите на бакалаврите от специалност ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" и на магистрите от "Макроикономика" 11.11.2014 г. ... "Макроикономика" - ОКС "Магистър" ще се проведе на 1 декември (понеделник) от 17,00 ч. в голямата конферентна зала на университета ...
Официално връчване на дипломи 3.11.2014 г. ... собственост" и ОКС "Магистър", специалност "Интелектуална собственост и бизнес" ще се проведе на 27.11.2014 г. от 18.00ч. в зала Тържествена. Дипломантите трябва да бъдат в залата в 17.30ч. Желаещите да получат дипломите си на церемонията ...
Връчване на дипломи на ОКС "Магистър" 30.10.2014 г. ... администрация", ОКС "Магистър", успешно защитили магистърски тези през м. юли 2014 год. Необходимо е студентите да се подпишат в дипломната книга при инспекторката - ОКС "Магистър", I етаж, в някои от дните преди раздаването. Желателно е ...
Връчване на дипломи на студентите от специалността 23.10.2014 г. ... логистика”,  ОКС бакалавър и ОКС магистър ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от катедра "Национална и регионална сигурност" 23.10.2014 г. ... сигурността” - ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”: ОКС „бакалавър” , специалност „Икономика на отбраната и сигурността” ОКС „магистър” , специалност „Икономика на отбраната сигурността”, 2  и 3 сем. ОКС „магистър” , специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Регионално развитие" 22.10.2014 г. ... на студенти ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – редовна форма на обучение от специалност „Регионално развитие“ ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалностите "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" 18.11.2014 г. ... ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - випуск 2014 година, специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ...
Връчване на дипломите на шестия випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 24.9.2014 г. ... на успешно завършилите съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент - Великобритания. Деветнадесетте абсолвенти от шестия випуск на програмата ще получат дипломи от двата университета и ще бъдат поздравени от ректора ...
ДЪРЖАВЕНТ ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 15.9.2014 г. ... ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология” и “Социология” ще се проведе на 17.09.2014 /сряда/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 11.00 часа  за ОКС- магистър В института за следдипломна квалификация, зала 4002. Молби за явяване ...
Получаване рецензии на магистърски тези- ОКС "Магистър" редовно обучение 27.6.2014 г. ... "Магистър" редовно обучение - получаване  рецензии на магистърски ...
ОКС "Магистър"-редовно обучение, спец. "Счетоводство" 19.6.2014 г. ... "Магистър"-редовно обучение, спец. "Счетоводство" Срок за предаване на магистърски тези   Получаване на рецензиите на 07.07.2014 г. каб. 1040 ...
Държавен изпит спец. "Счетоводство"-ОКС "Магистър" редовно обучение 19.6.2014 г. ... изпит спец. "Счетоводство"-ОКС "Магистър" редовно ...
Държавен изпит спец. "Счетоводство и контрол"-ОКС "Магистър" дистнционно обучение 19.6.2014 г. ... . "Счетоводство и контрол"-ОКС "Магистър" дистнционно ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 30.6.2014 г. ... планове и квалификационни характеристики на  магистърски планове на катедра „Финанси“; v  Предложение от ръководството на катедра „Финанси“ за избор на хонорувани преподаватели и възлагане на лекционни часове на нехабилитирани преподаватели към катедра „Финанси“; V.Предложение то ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 30.6.2014 г. ... 23.06.2014 г. Документите се подават в ОКС "Магистър". Срокът за депозиране на дипломните работи на хартиен и електронен носител в кабинет 1074 е до 30.06.2014 г. включително.Дипломните работи задължително трябва да бъдат одобрени от научният ...
Национална олимпиада по маркетинг 12.5.2014 г. ... по маркетинг между студенти от бакалавърски или магистърски програми и се организира от 2009 г. от висшите български училища, обучаващи студенти по специалност "Маркетинг". Целта е да се повишава интереса към тази област и да се създават условия за обмен на опит и практически знания и ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината" 8.5.2014 г. ... .2. “Магистър”;  1.3 “Докторант”. 2. Категория „Студент-спортист на годината” 2014;  3. Категория "Студент с научен принос" 2014 4. Категория „Преподавател на годината” 2014; 4.1. Професор 4.2. Доцент  4.3. Асистент 5. ...
ДЪРЖАВНЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология” и “Социология” 26.3.2014 г. ... ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2014 /петък/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 11.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
Конкурс за стипендии за обучение на български студенти и докторанти в Китай 11.3.2014 г. ... степени „бакалавър” и „магистър”, на образователната и научна степен „доктор”, както и за едногодишна специализация по китайски език. Разпределението на стипендиите по видовете обучение и специализация ще се извърши по време на конкурса от комисите на МОН, провеждащи ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: "Многообразието на туризма в научното познание" 18.2.2014 г. ... , обучавани от катедрата в ОКС „бакалавър” и „магистър”. 24 февруари (понеделник), 09:00 ч., голяма конферентна зала на ...
Стипендии за "магистър" и "доктор" в университети на Република Корея 14.2.2014 г. ... образователно-квалификационна степен "Магистър” или научна степен „ Доктор”, считано от септември 2014г. Как може да кандидатствате: За стипендия може да кандидатствате пред Посолството на Република Корея в България, като така кандидатствате едновременно за  три ...
Резултатите от проекта за дистанционно обучение в УНСС ще бъдат представени на пресконференция 28.1.2014 г. ... Павлова, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, ръководител на проекта 9.30 – 9.45 Приветствие от проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС 9.45 – 10.00 Представяне на разработената в рамките на проекта методическа система за ...
ДЪРЖАВEН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 23.1.2014 г. ... ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 10.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се ...
Държавен изпит и защита на дипломани работи през м. март 2014 г. 22.1.2014 г. ... също така и на електронен носител (CD ), за ОКС “Магистър” е 21.02.2014 год.   Студентите от ОКС “Магистър” трябва да преснимат подписаната от научния им ръководител титулна страница и да я представят в Магистърска степен.            Студентите, ...
Връчване на дипломи на студентите от специалност “Икономика на недвижимата собственост” - образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър" 2.12.2013 г. ... степен “бакалавър” и “магистър”,  успешно защитили дипломна работа и държавен изпит на 10.07.2013 г., че тържеството по-случай официалното раздаване на дипломи за висше образование ще се състои на 13 декември 2013 г. от 16.30 ч. (петък) в зала “Тържествена” ...
Връчване на дипломите на студентите от специалностите „Международни отношения“, „Европеистика“ /ОКС „Бакалавър“/ и „Международни отношения: международна публична администрация“, „Национална сигурност“ /ОКС „Магистър“/, дипломирали се през юли месец 25.11.2013 г. ... , „Национална сигурност“  /ОКС „Магистър“/,  дипломирали се през юли месец. Моля абсолвентите да се явят преди това /15.00 – 15.45 часа/ за подписи в Дипломната книга в отдел „Студенти“, както следва: бакалаврите при инспекторката  г-жа Елена ...
Защита на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" през м.февруари 17.2.2014 г. ... работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. от 9.00 часа в зала 2066. В деня на защитата ще бъдета обявени списъците с разпределението на дипломантите. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 15.11.2013 г. ... и "Икономика на туризма" - ОКС “магистър”,  ще се състои на 2 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Икономика на търговията" 15.11.2013 г. ... специалност „Икономика на търговията“, ОКС „магистър“. Забележка: Дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска степен от 14.30 до 15.30 ч. за подпис за получена диплома ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Финансов контрол" 4.11.2013 г. ... на випуск 2013 г. ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”, специалност  “Финансов контрол”. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи до 15 ноември, както и един час преди официалното връчване - за подписи за получени дипломи ...
Официално връчване на дипломи 29.10.2013 г. ... , ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър",  през м. юли 2013 г ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 21.10.2013 г. ... на дипломни работи (магистърски тези) за специалност "Интелектуална собственост", ОКС "Магистър",  ще се проведе на 29.10.2013 г. от 9.00 часа в Институт по интелектуална собственост и лидерство ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 9.10.2013 г. ... . КСБВУ класира всички студенти ОКС “Магистър” приети редовно обучение за учебната 2013/2014г.; II. Минимален успех необходим за за получаване на еднопосочно разменно писмо за общежитие за учебната 2013/2014г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,07 ...
Публична лекция на Н.Пр.Макхенкези Стофиле, извънреден и пълномощен посланик на Република Южна Африка във ФРГ 21.10.2013 г. ... е на университета „Форт Хеър“  (РЮА), магистър по изкуствата на университета „Принстън“ (САЩ), доктор по философия ("доктор хонорис кауза") на университета „Нелсън Мандела“. Бил е университетски преподавател и директор по университетското развитие на „Форт Хеър“, депутат в ...
Презентация на тема: "Намерени в превода, или какво означава да работиш като преводач в Европейската комисия" 4.10.2013 г. ... „Писмени преводи“ на Европейската комисия, магистър на УНСС, специалност „Икономика на туризма“. Владее испански като първи и английски  като втори чужд език.  21 октомври (понеделник), 11.00 ч., голяма конферентна зала Ще научите какво превеждат преводачите към ЕК, колко ...
Конкурс за стипендия на Дипломатическия институт 2.10.2013 г. ... участват лица с научно-образователна степен „магистър” или „доктор”, притежаващи необходимата научноизследователска и експертна компетентност. Необходими документи: Заявление до директора на Дипломатическия институт за участие в конкурса. Автобиография (европейски образец) Работен план ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 19.9.2013 г. ... – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 18.10.2013 /ПЕТЪК/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 11.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
Защита на дипломни работи ОКС "Бакалвър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" 13.9.2013 г. ... работи ОКС "Бакалвър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 16.09.2013 от 8.00 часа в зала 2065. Редът на явяване на дипломантите ще бъде обявен в деня на защитата ...
Конкурс за преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” 11.9.2013 г. ... спортно-педагогическо образование в степен магистър; Диплома за присъдена образователна и научна степен ”доктор” (ако притежава такава); Свидетелство за съдимост; Удостоверение за трудов стаж. Срокът за подаване на документите е 30 дни след публикуване на обявата на адрес: гр. София ...
Защита на дипломни работи ОКС "Магистър" спец. "Икономика на комуникациите" 11.7.2013 г. ... на дипломна работа през м. Септември ще се проведе на 16.09.2013 от 8.00 часа. Краен срок за предаване на дипломни работи: 26.08.2013 ...
Защита на дипломни работи ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" 11.7.2013 г. ... на дипломна работа през м. Септември ще се проведе на 16.09.2013 от 8.00 час. Краен срок за предаване на дипломни работи: 26.08.2013 ...
Защита на дипломни работи и държавен изпит 18.6.2013 г. ... степен "Бакалавър" и степен "Магистър" защото няма да бъдат допуснати до защита или държавен изпит, ако имат не нанесени оценки ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 9.5.2013 г. ... с трите подкатегории - „Бакалавър“, „Магистър“, „Докторант“ и категорията „Студент-спортист на годината“, както и избраниците  за „Преподавател на годината“ и „Служител на годината“.   Церемонията ще бъде съчетана с концерт по случай закриването на учебната 2012/2013 ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 22.4.2013 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ОКС “МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ “ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.07.2013 Г. ОТ 9.00 ЧАСА  В ЦЕНТЪР ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 10.4.2013 г. ... – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология” и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 11.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
ПРОЛЕТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 22.3.2013 г. ... от Американския университет в България и магистър – сертифициран финансов анализатор от CFA Institute, САЩ. Документ за професионална квалификация На успешно завършилите Пролетното училище за енергийно регулиране се издава удостоверение за професионална квалификация, регистрирано и ...
"Икономика на съобщенията" - ОКС "Магистър" 20.3.2013 г. ... форма на обучение ...
Лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 8.3.2013 г. ... .) от Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия (1977–1981 г.), икономически и търговски съветник в аржентинското посолство в бивша Югославия (1984–1988 г.), във Франция ...
Презентация по програма "Младите лидери на България" - компонент „Лятна предприемаческа програма” 10.12.2012 г. ... редовно втора, трета, четвърта година или магистър. 5-седмичното интензивно обучение по предприемачество, бизнес и развитие на лидерски умения ще се проведе през лятото на 2013 г. Участниците ще имат възможността да се обучават във водещи американски бизнес университети и да общуват с ...
Дипломиране на випускници от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... . Стати Статев и ръководителя на съвместната магистърска програма от Университета Нотингам Трент доц. Емил Хелиенек, които им връчиха дипломите. На събитието присъства и заместник-ректорът по обучението в ОКС „магистър” и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова. Магистрите с ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" и на магистрите от "Национална сигурност" 27.11.2012 г. ... „бакалавър“) и „Национална сигурност“ (ОКС „магистър“),  дипломирали се през юли т.г. Моля, абсолвентите да се явят за подписи в Дипломната книга най-късно до 17.00 ч. на 5 декември в отдел „Студенти“, както следва: бакалаврите - при инспекторката Елена Богданова магистрите - при ...
СЪОБЩЕНИЕ 14.11.2012 г. ...  - ОКС "Бакалавър" и "Магистър", - успешно защитили дипломна работа или положили държавен изпит на 12.07.2012 г., че тържеството по случай официалното връчване на дипломи за висше образование ще се състои на 23 ноември 2012 година (петък) от 16.00 часа в зала ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност “Финансов контрол” 15.11.2012 г. ... и юли 2012 г. ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”.  Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи от 15,00 ч. до 16,00 ч ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 7.11.2012 г. ... , обучаващи се за придобиване на ОКС "магистър". • Една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти. Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца. Изисквания към кандидатите: 1. Да са български граждани; 2. Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в ...
Държавни изпити 1.10.2012 г. ... 2012 г. от 1-00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър, специалност "Политология" ...
Държавни изпити 1.10.2012 г. ... от 10.00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър" на специалност "Политология" ...
Държавен изпит за ОКС "Магистър" 24.9.2012 г. ... работи /на хартиен и електронен носител/  ще се приемат в катедрата, к-т № 1034”А” до 26.09. 2012 г. с подпис от научния ръководител за ОКТОМВРИЙСКАТА държавна изпитна сесия ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", спец.БА / УКОС 26.9.2012 г. ... на магистърските тези за ОКС "Магистър", спец. Бизнес администрация със специализация управление на качеството и околната среда ще се проведе на 09.10.2012г. от 9,00ч. Залите с разпределението на студентите ще бъде изнесена по-късно на таблото пред кабинет 1047. Срокът за ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", спец.БА / БК 26.9.2012 г. ... на магистърските тези за ОКС "Магистър", спец. Бизнес администрация със специализация комуникации ще се проведе на 09.10.2012г. от 9,00ч. Залите с разпределението на студентите ще бъде изнесена по-късно на таблото пред кабинет 1047. Срокът за предаване на дипл;омни работи в един ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", спец. Бизнес администрация 26.9.2012 г. ... на магистърските тези за ОКС "Магистър", спец. Бизнес администрация ще се проведе на 11.10.2012г. от 9,00ч. Залите с разпределението на студентите ще бъде изнесена по-късно на таблото пред кабинет 1047. Срокът за предаване на дипл;омни работи в един екземпляр, подписан от научния ...
Конкурс за преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” 29.9.2012 г. ... за завършено спортно-педагогическо образование в степен магистър; Диплома за присъдена образователна и научна степен”доктор” (ако притежава такава); Свидетелство за съдимост; Удостоверение за трудов стаж. Срокът за подаване на документите е 30 дни след публикуване на обявата. Адрес:  гр. София, ...
Дата за защита - ОКС "Магистър" - специалност "Бизнес информатика" със специализация "Информационни технологии за бизнес анализ" 2.8.2012 г. ... за защита - 24.09.2012 г. от 9.00 ч. Краен срок за предаване на дипломни работи: 18.09.2012 г ...
Дати за Държавен изпит ОКС Бакалавър и защита ОКС Магистър - "Икономика на съобщенията" 2.8.2012 г. ... .2012 г. от 11.30 ч. Дата за защита - ОКС "Магистър" - специалност "Икономика на съобщенията" - 17.09.2012 г. - 11.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи: 05.09.2012 г ...
Дати за защити ОКС Бакалавър и ОКС Магистър - "Бизнес информатика" 2.8.2012 г. ... 05.09.2012 г.   Дата за защита - ОКС "Магистър" - 24.09.2012 г. - от 14.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи: 18.09.2012 г ...
Конкурс на БНТ за журналистически позиции 3.4.2012 г. ... дават: - завършено висше образование - степен „магистър"; - препоръки от предишен работодател ще се считат за предимство. Допълнителни изисквания към кандидатите: - да познават отлично настоящето и предисторията на събитията по света и у нас; - да представят до три авторски журналистически ...
Защита на дипломни работи за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" на специалност "Бизнес Информатика" 23.2.2012 г. ... на студенти от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" на специалност "Бизнес Информатика" ...
Бакалаври и магистри по „Бизнес информатика“ и „Икономика на съобщенията“ ще получат дипломите си 8.12.2011 г. ... на дипломите на студентите от ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър“ от специалностите “Бизнес информатика“ и “Икономика на съобщенията” ...
Бакалаври и магистри от „Икономика на туризма“ ще получат дипломите си 8.12.2011 г. ... „Икономика на туризма“ - ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ - ще бъде на 12 декември от 12,30 ч. в зала „Тържествена“ ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене