Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: петък, 31 март 2023 14:10

Прием

1. Условия

2. Документи

3. Подготвителен езиков курс

4. Процедура за кандидатстване


Подготвителен езиков курс

 

          Чуждестранните граждани, които не владеят езика, на който ще се обучават в съответната специалност, през първата година преминават обучение в подготвителен езиков курс.

          Обучението в подготвителния езиков курс по български език и по английски език на чуждестранните студенти се провежда от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

          Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в ОКС „магистър”:

-         след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво В2;

-         след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по специалните дисциплини и по английски език, като нивото на владеене на английски език да съответства на общата европейска рамкова програма – не по-ниско от ниво В2.