Резултати от търсене за Кандидат-студенти

Университетски подсайтове

Чуждестранни кандидат-студенти и студенти
Информация за чуждестранните студенти и кандидат-студенти в УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

95 results found
. 9.10.2023 г. ... се подават следните документи (за кандидат-студенти, които до момента не са участвали в класиране): 1. Заявление до Ректора; 2. Състезателен картон. Шифри на специалностите. Указание за попълване на кандидатстудентски документи; 3. Декларации за: лични данни, ...
Обръщение към кандидат-студентите от доц. д-р Силвия Терезова, ръководител катедра "Икономика на търговията" 6.6.2023 г. ... към кандидат-студентите от доц. д-р Силвия Терезова, ръководител катедра "Икономика на търговията" Скъпи кандидат-студенти!  Имам честта и удоволствието да представя пред Вас специалност „Търговия и продажби“, обучението по която се осъществява от ...
Допълнителен прием за летен семестър 2022/2023 г. - от 31.01.2023 г. 15.8.2023 г. ... институция. Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и копие на документа, удостоверяващ обстоятелството. Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна ...
Допълнителен прием – документи и такси за кандидатстване 3.9.2022 г. ... образование и професионалните направления 5. кандидат-студентите за специалностите „Дигитален маркетинг с преподаване на английски език“, „Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език“ със специализация „Ядрена сигурност“, ...
Контакти за прием на документи за кандидатстване в УНСС 12.6.2023 г. ... и (02) 81 95 704  [email protected] Отдел "Кандидат-студенти":  тел.: (02) 81 95 701  [email protected] За технически въпроси и проблеми при кандидатстване онлайн:  тел.: 02 9052 999  webpriem@unwe ...
Обявяване на трето класиране 8.6.2023 г. ... за попълване на незаетите места. Класираните кандидат-студенти се записват в специалността, в която са приети ...
Обявяване на второ класиране с резерви 19.6.2023 г. ... следния ред: 1. класираните на първо класиране кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС; 2. резервите, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС от първо класиране. Класираните кандидат-студенти могат: 1. да се запишат в специалността, в която ...
Класиране 10.7.2023 г. ... класирането участват кандидат-студентите, подали документи за кандидатстване в определените за това срокове и: които са издържали успешно конкурсните изпити или кандидатстват с оценката от държавен зрелостен изпит. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на ...
Нови стандарти в управлението на УНСС 21.5.2022 г. ... смисъл от каквото и да е преписване от страна на кандидат-студентите, както и всяка проява на субективизъм при оценяването и други недобри практики при приема на студентите. На кандидатстудентите се дава възможност да полагат неограничен брой пъти предварителни тестови изпити, като за целта е ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 13.7.2023 г. ... онлайн подаване на документите е необходимо кандидат-студентите да: 1. се регистрират в системата за кандидатстване и да декларират съгласие за обработка на личните си данни; 2. попълнят личните си данни в системата (ако не сте го направили предварително); 3. попълнят данните от дипломата ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" след средно образование 20.1.2023 г. ... цивилизация или география и икономика; 3. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование 27.1.2022 г. ... бал, умножена с коефициент 3 (три). (2) за кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща, се взема оценката от зрелостния изпит по български език ...
Отдел „Кандидат-студенти“ 28.7.2023 г. ... обслужване Телефон, имейл Радостина Петрова  началник отделкабинет 1002 тел.: +359 2 81 95 701 [email protected] [email protected] [email protected] Росица Петрова главен специалист Център за прием на ...
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... „Кандидат-студенти“ Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно обучение - бакалавър и ...
Условия за допълнителен прием 17.9.2021 г. ... икономика или история и цивилизация; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... от 10 до 17 септември 2021 г. Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако притежават диплома за завършено средно образование и отговорят на едно от следните условия:  имат оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), за завършилите средно образование след 2007 г ...
Допълнителен прием 12.8.2021 г. ... от 2 август до 8 септември 2021 г. Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако отговорят на следните условия: да притежават диплома за средно образование; да са положили успешно конкурсен изпит в УНСС; или да имат оценка от държавен зрелостен изпит за ...
Документи и такси за кандидатстване 4.12.2023 г. ... и професионалните направления 5. кандидат-студентите за специалностите „Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език“ със специализация „Ядрена сигурност““ и „Управление на индустрията на гостоприемството с преподаване ...
СРОКОВЕ за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите 8.7.2021 г. ... за онлайн записване на класираните кандидат-студенти 8 юли обявяване на първо класиране с резерви 9 юли - 12 юли потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите - онлайн, на място в Център за прием на документи на УНСС ...
Записване на новоприетите студенти 29.9.2021 г. ... онлайн записване на класираните кандидат-студенти     В Центъра за прием на документи (ЦПД) на УНСС: При записването си на място в университета студентите представят следните документи: 1. Диплома за средно образование – оригинал, който след ...
Трето класиране 2.7.2021 г. ... попълване на незаетите места. Класираните кандидат-студенти могат да се запишат в специалността, в която са приети ...
Второ класиране 13.7.2021 г. ... . класираните на първо класиране – кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС; 2. резервите, които са потвърдили след първо класиране. Те се класират по низходящ ред на състезателния им бал и по реда на посочените специалности. При второто ...
Първо класиране 2.7.2021 г. ... първо класиране с резерви класираните кандидат-студенти могат: 1. да се запишат в специалността, в която са приети, като представят всички необходими документи за записване. Записаните студенти не участват в следващите етапи на класирането. 2. да потвърдят желанието си да се обучават ...
Приложения за Онлайн приемен изпит 11.6.2021 г. ... теста. Регистрацията е безплатна за всички кандидат-студенти на УНСС. Стъпки при първоначалната регистрация: Изберете ПИН, с който впоследствие ще се автентикирате пред Евротръст - запомнете го или си го запишете на сигурно място Въведете три тайни въпроса и отговора, както е ...
ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ 11.6.2021 г. ... и икономика или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от ...
#ИзбирамУНСС2022 22.3.2023 г. ... бъдеще!#ИзбирамУНСС Приветстваме всички кандидат-студенти с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа! Запознайте се с нашите специалности. Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на ...
#СедмицаНаУНСС #ИзбирамУНСС 2.6.2021 г. ... мотото #ИзбирамУНСС. Приветстваме всички кандидат-студенти с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа! Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на завършилите УНСС, както и да се запознаете ...
#ИзбирамУНСС #ТвоятУниверситет 28.5.2021 г. ... за кандидат-студенти 2021/2022 УНСС - бизнес университет със 100-годишна традиция, най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, Ви очаква!  Вижте ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 29.6.2022 г. ... със сертификат) – 60 лв. Кандидат-студенти заплатили такса за кандидатстудентски изпит/и не заплащат такса за участие в класирането. Таксата за кандидатстудентски изпит/и и класиране (при подаване на документи на място в ЦПД, РЦДО - Хасково и ЦКПИ) се внася по ...
Балообразуване 15.6.2023 г. ... участват в класирането с оценката от държавен зрелостен изпит (ДЗИ, съгласно условията на чл. 5, ал. 2 от настоящия правилник) и/или с оценката от успешно положен кандидатстудентски изпит – единен приемен изпит (ЕПИ) и/или с оценката от успешно ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... от 25.01.2021 г. В Центъра за прием на документи кандидат-студентите подават: 1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). 2. Диплома за завършено висше образование и приложението към нея (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити 19.6.2023 г. ... Хасково и Регионалните бюра по градове на ЦКПИ кандидат-студентите е необходимо да: 1. попълнят регистрационна карта (по образец на УНСС); 2. предоставят личните си данни – документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Р България; 3. декларират ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... география и икономика или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по ...
Приложения за Онлайн записване за студент 7.7.2022 г. ... за записване. Регистрацията е безплатна за всички кандидат-студенти на УНСС. Стъпки при първоначалната регистрация: Изберете ПИН, с който впоследствие ще се автентикирате пред Евротръст - запомнете го или си го запишете на сигурно място Въведете три тайни въпроса и отговора, както е показано на ...
Правилник за прием на бакалаври 12.6.2020 г. ... ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ...
ДЗИ (матура) или приемни изпити 27.2.2023 г. ... и цивилизация или география и икономика; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 7.4.2023 г. ... шест професионални направления Уважаеми кандидат-студенти, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа. Със своята 100-годишна история, университетът гледа уверено в бъдещето и предлага ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните онлайн изпити 2.6.2020 г. ... на документи на УНСС могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности. Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на предварителните изпити е необходимо да се регистрирате и въведете личните си данни. Таксата за изпит/и се заплаща онлайн с банкова ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителни изпити 6.3.2020 г. ... на образованието и науката). Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството ...
Mодул 3 - "География на България" 23.1.2020 г. ... . Каракашев, География на България за ученици и кандидат-студенти, изд. „Сиела”, 2017г. 2.Каракашев,Хр., Д.Дончев, С.Дерменджиева, Р.Янков, Н.Апостолов, Т.Личев, М.Пенерлиев, ЕПИ модул 3 „География на България”, УИ „Стопанство”, 2010г. 3.Каракашев, Хр., Д.Дончев, С ...
Mодул 3 - "Математика" 18.12.2020 г. ... МАТЕМАТИКА - модул 3 на ЕПИ 1. Цели и дробни рационални изрази. Формули за съкратено умножение.2. Степени и корени. Свойства.3. Уравнения – корен на уравнение, еквивалентност на уравнения. Основни теореми за еквивалентност. Линейни уравнения с едно неизвестно.4 ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... Маринова – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... Маринова – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... Маринова – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ...  Маринова, в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти” в ...
На вниманието на некласираните кандидат-студенти! 21.7.2018 г. ... държавната поръчка са запълнени. Некласираните кандидат-студенти могат да подадат заявление за платено обучение в желаното от тях направление/поднаправление, с изключение на специалност „Право“, от 23 до 25 юли (от понеделник до сряда), от 8 до 16.30 часа в Центъра за прием на ...
Важно за кандидат-студенти със сертификати от национални състезания и конкурси 22.6.2018 г. ... за участие в класиране на кандидат-студенти, които са победители в национални състезания и конкурси, могат да се подават в Центъра на прием на документи на УНСС – София и в бюрата за прием на документи по градове. Normal 0 false false ...
Защита на личните данни 13.6.2023 г. ... правата на лицата по защита на личните данни за кандидат-студенти, студенти, докторанти на УНСС Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за кандидат-студенти, студенти, докторанти, преподаватели и посетители на УНСС Задължителна информация за правата на лицата по ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... на УНСС(ЦПД) могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности.   Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на редовни изпити и класиране е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно ...
Често задавани въпроси 2.3.2023 г. ... и цивилизация или география и икономика; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от ...
Модул 4 - "Английски език" или "Руски език" или "Френски език" или "Немски език" или "Испански език" 21.12.2017 г. ... и/или електронен на компютър). На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при ...
Модул 4 - "Английски език" 21.12.2017 г. ... и/или електронен на компютър). На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... . Каракашев, География на България за ученици и кандидат-студенти, 2016-2017, изд. „Сиела”, 2015. 2.Каракашев,Хр., Д.Дончев, С.Дерменджиева, Р.Янков, Н.Апостолов, Т.Личев, М.Пенерлиев, ЕПИ модул 3 „География на България”, УИ „Стопанство”, 2010. 3.Каракашев, Хр. ...
Mодул 2 - "Математика - основи" 21.1.2019 г. ... тестове ПРOГРАМА ПО МАТЕМАТИКА - ОСНОВИ - Mодул 2 на ЕПИ Цели и дробни рационални изрази. Формули за съкратено умножение. Степени и корени. Свойства. Уравнения – корен на уравнение, еквивалентност на уравнения. Основни теореми за ...
Mодул 1 - "Български език и езикова култура" 10.2.2020 г. ... коментари към тях за ученици, кандидат-студенти и студенти от всички специалности (Поредица "Езикова компетентност", № 3), Регалия 6, С., 1998. 16. Георгиева, Е., Б. Георгиев, Правописни упътвания за малки и големи, трето преработено издание (Поредица "Езикова ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... .и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... .и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... .и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти” в ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... .и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2023/2024 г. 28.9.2023 г. ... през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са положили успешно приемни изпити в УНСС за учебната ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ 21.4.2023 г. ... по едни и същи програми. Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е ...
Кандидат-студенти 13.7.2023 г. ... бъдещи колеги, Катедра „Медии и обществени комуникации” предлага обучение в бакалавърски, магистърски и докторски специалности. Моля, последвайте линковете за повече информация: Бакалаври: специалност „МЕДИИ И ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 23.10.2016 г. ... .и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... .и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... .и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... .и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти” в ...
Ден на отворените врати в УНСС - 14 април, 10-13 ч., аула "Максима" 14.4.2016 г. ... до Кандидат-студентите Драги кандидат-студенти, На 14 април 2016 г. ще се проведе Ден на отворените врати в УНСС от 10 ч. до 13ч. Каним всички кандидат-студенти, които се интересуват от възможностите за кандидатстване в УНСС за учебната 2016-2017 година ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... направления; най-голям брой кандидат-студенти (въпреки задълбочаващата се демографската криза); най-голям брой студенти; висока реализация на випускниците на пазара на труда; най-добра материално-техническа база; завидна репутация и положителен публичен образ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милев - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 5.11.2015 г. ... , старши експерт в отдел „Кандидат-студенти” в ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... Петрова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 10.1.2023 г. ... висшите училища на Република България. Кандидат-студентите подават документи по обявен график. СПЕЦИАЛНОСТИ В РЦДО - ХАСКОВО 1. Бизнес администрация - 2 сем., 3 сем. 2. Комуникационен мениджмънт - 2 семестъра   3. Местно самоуправление - 2 ...
Редовни изпити и класирания 19.4.2023 г. ... юли 2023 г., вкл. Кандидат-студентите се явяват в определените сгради и зали не по-късно от 8.30 ч.(когато изпитът започва от 9.00 ч.) и не по-късно от 13.30 ч. (когато изпитът започва от 14.00 ч.)и задължително носят компютърната разпечатка с ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 15.8.2023 г. ... или география и икономика; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 17.2.2023 г. ... г. и сега действащите такси; - такси от кандидат-студенти в размер на 438 500 лв., определени на база запазен размер на кандидатстудентските такси от 2021 г. и  отчетените за 2021 г. величини.     3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с ...
Прием 12.9.2016 г. ... ТАКСА. Внесената такса не се връща. Кандидат-студенти, които ще участват в класирането с оценката от предварителен изпит и не заявяват конкурсен изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса! От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават: инвалиди с ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... Центърът ще извърши прием по документи за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години.   За допълнителна информация: Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13, Колеж по икономика и администрация (КИА) тел. ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... Уважаеми кандидат-студенти,          Благодарим ви, че избрахте Университета за национално и световно стопанство, който е авторитетно висше икономическо училище, предлагащо модерно образование, признато в бизнес ...
Кандидат-студенти 8.2.2013 г. ... ...
Контакти 29.9.2023 г. ... „Кандидат-студенти“ Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Център за дистанционно ...
Правила за провеждане на ЕКМИ 6.7.2015 г. ... на ЕКМИ е един астрономичен час Кандидат-студентите са длъжни да се явят 45 минути преди началото на изпита и да носят със себе си компютърната разпечатка с входящия (регистрационния) номер и документ за самоличност (лична карта). Кандидат-студентът няма право да ...
УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места 24.8.2012 г. ... до 24 август 2012 г. Балът на кандидат-студентите от допълнителния  прием се образува аналогично на балообразуването в УНСС за съответните професионални направления/поднаправления. Кандидат-студенти, които за първи път подават документи за участие в ...
Класиране 9.4.2012 г. ... утвърдения прием. Чл. 74. Кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово място за дадено професионално направление или поднаправление и категория, се приемат за студенти. Чл. 75. Приемат се и кандидатите, чиито студентски права се ...
Правила 16.5.2012 г. ... регистрационната карта.  (2) Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо ...
Какво е ЕлЕПИ? 6.2.2012 г. ... протокол с имената на явилите се кандидат-студенти и номерата на генерирания за тях ЕлЕПИ. Всеки кандидат-студент трябва да подпише този протокол, защото той удостоверява по кой номер изпит работи.  И така - вече сте пред компютъра. Пред вас е основният екран, ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... от Министерския съвет. Чл. 7. Кандидат-студентите могат да участват в конкурси, организирани от други висши училища, по обявен от тях график. Чл. 8. (1) Кандидат-студенти, които няма да участват в конкурси на други висши училища, отговарят на изискванията на чл ...
Изпити 16.5.2012 г. ... ИЗПИТ Чл. 45. (1) Кандидат-студентите полагат eдинен приемен изпит по учебни предмети и чужди езици за съответните професионални направления, посочени в приложение № 5.1. (2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със ...
Кандидат - студенти 26.5.2021 г. ... „Аграрен бизнес“ Изберете специалност „Аграрен бизнес“, ако за Вас са значими и интересни проблемите за: Бъдещето на планетата и възможностите да осигури достатъчна по количество и качество храна; Климатичните промени и въздействията ...
Обучение 2.3.2018 г. ... , изразил се в големия брой кандидат-студенти, посочили специалността като първо желание; големият брой кандидат-студенти за едно място; високият входящ бал за специалността и др.п. По-нататъшното развитие обаче показа, че независимо от спада в пазара, резултат ...
Тестови център 14.1.2021 г. ... компютъра, на които 200 студенти и кандидат-студенти едновременно могат да държат различни изпити. Площта на залата е 740 кв. м, като помещението е разделено на четири зони, създадена е високонадеждна сървърна система. В тестовия център се провеждат кандидатстудентски, ...

Новини

126 results found
УНСС посрещна десетки ученици в Деня на отворените врати 24.11.2023 г. ... Радостина Петрова, началник отдел „Кандидат-студенти“ (на първата снимка в средата) и от доц. Янко Христозов (на първата снимка вдясно) за това как могат да кандидатстват в нашия университет, какви специалности се предлагат, какви са сроковете и необходимите документи, за ...
УНСС на „Панорама на университетите – 2023“ в Благоевград 17.11.2023 г. ... – 2023“ в Благоевград. Бъдещите кандидат-студенти се запознаха с възможностите за продължаване на своето образование и получиха информация за дейността на 19 висши учебни заведения в страната и специалностите, които те предлагат. Д-р Екатерина Деливерска, директор на ...
Нашият университет участва в кандидатстудентската борса „Училището свърши, сега накъде?” на Ротаракт 15.11.2023 г. ... зала на града. В продължение на няколко часа кандидат-студенти, родители и ученици от гимназиален етап от Дупница и района разговаряха с представители на над 15 български университета. Радостина Петрова, началник на отдел „Кандидат-студенти“, и Мария Божкова от сектор ...
Вестник на УНСС - Кандидатстудентската кампания 2023: Промени, рекорден интерес и иновативен приемен изпит 14.11.2023 г. ... достига исторически високи нива – над 6100 кандидат-студенти са поискали да се обучават тук“, казва ректорът проф. д-р Димитър Димитров.   Този факт подчертава растящата привлекателност на университета и неговата устойчивост в сферата на висшето образование. Тази година има и промени в ...
научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките събра лидери в бранша по темата иновации и нови тенденции 8.11.2023 г. ... образование съвсем скоро ще влезе в жестока криза за кандидат-студенти, които няма да може да намери на вътрешния пазар. Поради тази причина този форум тук е от изключителна важност. Време е правилата, по които работи бизнеса, под една или друга форма, да бъдат въведени в академичното образование“, ...
III научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките събра лидери в бранша по темата иновации и нови тенденции 8.11.2023 г. ... образование съвсем скоро ще влезе в жестока криза за кандидат-студенти, които няма да може да намери на вътрешния пазар. Поради тази причина този форум тук е от изключителна важност. Време е правилата, по които работи бизнеса, под една или друга форма, да бъдат въведени в академичното образование“, ...
Средношколци от Благоевград посетиха УНСС 28.10.2023 г. ... , Радостина Петрова, началник на отдел „Кандидат-студенти“ и Мария Божкова от сектор „Маркетинг“, представиха на учениците възможностите, които Университетът предлага. Експертите запознаха младите хора с професионалните направления и разясниха на бъдещите кандидат-студенти ...
УНСС за първи път на Career Show 2023 27.10.2023 г. ... направления на университета и разясниха на бъдещите кандидат-студенти как да изберат какво да учат от 53-те бакалавърски и 90-те магистърски специалности на УНСС. Младите хора, които посетиха щанда ни се интересуваха от възможностите, които предлага нашия университет, като задаваха много и различни ...
Отлична оценка на МОН за ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 29.9.2023 г. ... университет и припомни, че УНСС отчита рекорден брой кандидат-студенти тази година и по-висок бал за прием. „Едни от големите трансформации бяха промените в учебното съдържание и учебните планове. Имаме повече избираеми дисциплини, повече възможности за студентите, повече упражнения. Член сме на ...
Ректорът и министърът на образованието откриха новата академична 2023/2024 година в УНСС 19.9.2023 г. ... и отбеляза, че тази година УНСС отчита рекорден брой кандидат-студенти и по-висок бал за прием. Университетът може да се похвали с една успешно проведена кандидатстудентска кампания и много над очакваното новоприети студенти. Проф. д-р Димитър Димитров изтъкна, че този успех се дължи на факта, че в ...
Видео приветствие на ректора проф. д-р Димитър Димитров по случай новата академична 2023/2024 година 18.9.2023 г. ... кауза на нашия университет. Отчитаме рекорден брой кандидат-студенти тази година и много над очакваното новоприети студенти. Това е чест, която не идва даром. Този успех се дължи на факта, че имаме високи изисквания и непрекъснато надграждаме постигнатото. Едни от големите трансформации бяха промените в ...
Двойната магистърска програма „Дигитален маркетинг и трансформации с преподаване на английски език“ между УНСС и Университета Абъртай, Шотландия вече е достъпна 28.7.2023 г. ... .! Условия за кандидатстванеПрограмата е достъпна за кандидат-студенти, завършили специалност от което и да е професионално направление и владеещи английски език.  Изисква се един от следните документи:   успешно положен държавен изпит по английски език от дипломата за завършено висше ...
Излезе третото класиране в УНСС, остават единични бройки за няколко специалности и в съвместните програми с други университети 24.7.2023 г. ... вече са налични на сайта и са достъпни за кандидат-студентите през техните профили. Записването на класираните  ще продължи от 25 до 28 юли 2023 г. включително. „Още преди края на срока за записване след второ класиране приемът на кандидат-студенти, държавна поръчка, беше ...
До 21 юли е срокът за записване след второ класиране 19.7.2023 г. ... два дни остават за записване след второ класиране на кандидат-студентите в образователно квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ - „Право“ след средно образование. На 25 юли ще бъде обявено и трето класиране. В него ще се разпределят само незаетите места. ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Второто класиране излиза на 18 юли, вече не изискваме медицинско при записване 17.7.2023 г. ... , как оценявате кампанията? Имаме над 6200 кандидат-студенти. Класирахме около 4500, съобразно нашия капацитет. До момента има 1624 записани студенти, от които 917 присъствено и 707 онлайн. 1041 от класираните на по-ниско желание са потвърдили участие във второ класиране, както и 1561 от ...
Излезе първото класиране в УНСС 17.7.2023 г. ... класиране вече са налични на сайта и са достъпни за кандидат-студентите през техните профили. „Радваме се на рекорден за последните години интерес. Над 6100 кандидат-студенти желаят да учат в УНСС“, обяви ректорът проф. д-р Димитър Димитров. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров ...
Ректорът проф. Димитър Димитров: 6100 кандидат-студенти – рекорден брой за последните години 7.7.2023 г. ... година можем да се похвалим с над 6100 кандидат-студенти, което е рекорден брой за последните години. Това се дължи на усилената работа на всички. Започнахме кампанията още преди новата година. Подадохме си ръка с общините и местния бизнес, за да идентифицираме нуждите от кадри по места и да ...
Проф. д-р Димитър Димитров, пред „Фокус“: Участието на УНСС в ENGAGE.EU е признание за качеството на образованието ни 12.7.2023 г. ... Напротив, ние имаме рекорден брой кандидат-студенти за последните няколко години – над 6000 кандидати. Но тъй като има една пауза между 30 юни и 11 юли, когато ще обявим първото класиране, тогава хората, заети със събирането на документите, трябва да направят ...
УНСС обявява първото класиране по държавна поръчка на 11 юли 24.6.2023 г. ... и световно стопанство информира кандидат-студентите, че класирането за прием по държавна поръчка във всички специалности ще бъде обявено ТУК на 11 юли 2023 година.  Единствено приетите  в платена форма на обучение по първо ...
Повишен интерес към допълнителните матури в УНСС 17.6.2023 г. ... на документите е много важно кандидат-студентите да подредят специалностите според желанията си. „Силно се надявам, че ще се видим на 18 септември – първият учебен ден в нашия университет и ще ви приветствам вече като студенти на ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 15.6.2023 г. ... инициативи, за да информираме кандидат-студентите, техните родители, общините и бизнеса за специалностите и възможностите, които предлага нашият университет на младите хора. Благодаря на Асоциацията на икономическите училища в България за подкрепата тази информация ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 12.6.2023 г. ... инициативи, за да информираме кандидат-студентите, техните родители, общините и бизнеса за специалностите и възможностите, които предлага нашият университет на младите хора. Благодаря на Асоциацията на икономическите училища в България за подкрепата тази информация ...
Университетът преминава към софтуерна телефония и създава колцентър за кандидат-студенти 6.6.2023 г. ... на комуникация, включително и с кандидат-студентите. Услугата включва и създаване на колцентър, дни преди началото на кандидатстудентската кампания – 12 юни. Това ще улесни зрелостниците при подаване на документи за участие в класиране и за явяване на изпити ...
17 и 25 юни - нови дати за предварителни изпити във формат ДЗИ за прием в университета 23.5.2023 г. ... учебни центрове за подготовка на кандидат-студенти, с които УНСС подписа меморандуми. Тази нова форма на кандидат-студентски изпит в нашия университет има за цел да подпомогне кариерното ориентиране на зрелостниците, като им даде възможност да проверят своите знания в ...
Ректорът се срещна с кандидат-студенти в Цариброд 11.5.2023 г. ... в съседна Сърбия и среща с кандидат-студенти направи ректорът на нашия университет проф. д-р Димитър Димитров заедно с представили от Консултативния съвет по кандидат-студентската кампания. Бяха проведени срещи с учениците от гимназия „Св. Св. Кирил и ...
Предварителен изпит във формат ДЗИ (матура) на УНСС в гр. Ямбол 3.5.2023 г. ... български език и литература, като кандидат-студентите имаха възможност да тестват знанията си по изпитните въпроси, организирани в три модула. Включени бяха задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, задачи с разширен свободен отговор и задачи за ...
Поделение „Студентски столове и общежития“ отпразнува 25 години със семинар и почетна церемония 26.4.2023 г. ... , не забравяйте, че тези кандидат-студенти, които искаме да привличаме, доста активно комуникират с тези, които вече са в университета и общежитията и информацията между тях тече много бързо. Всички наши основни приходи и дейност зависят от това, колко ...
Рекорден брой средношколци на предварителна матура за прием в университета 25.4.2023 г. ... СКУЛ“ за подготовка на кандидат-студенти. На изпита се явиха 330 ученици, както от школа „РЕГАЛИЯ СКУЛ“, така и записали се през страницата на университета, с желание да учат в нашия университет, защото оценката от тази пробна ...
Над 800 ученици на състезание по дебати и на предварителна матура за прием в университета 21.4.2023 г. ... СКУЛ“ за подготовка на кандидат-студенти. Интересът към изпита също е много голям, желание да участват в него са заявили 400 средношколци, както от учебен център „РЕГАЛИЯ СКУЛ“, така и записали се през страницата на университета. На тази ...
144 средношколци на предварителна матура за прием в университета 20.4.2023 г. ... за подготовка на кандидат-студенти. На изпита се явиха 144 ученика, както от школа „МАРЕ“, така и записали се през страницата на университета, с желание да кандидатстват в нашия университет, защото оценката от тази пробна ...
УНСС инициира създаването на Асоциация на езиковите училища в България 5.4.2023 г. ... Първият чужд език е този, с който кандидат-студентите постъпват, изучавали са и владеят на достатъчно добро ниво. „Това, че Вашите възпитаници идват от езикови гимназии и имат едно много високо ниво на владеене на първия чужд език не означава, че в УНСС ще си ...
Първи предварителен изпит на нашия университет във формат ДЗИ (матура) в гр. Гоце Делчев 24.3.2023 г. ... български език и литература, като кандидат-студентите имаха възможност да тестват знанията си по изпитните въпроси, организирани в три модула. Включени бяха задачи с избираем отговор, с кратък свободен отговор, с разширен свободен отговор и задачи за създаване на текст ...
Информационен ден за кандидат-студенти в Монтана 23.3.2023 г. ... Информационен ден за кандидат-студенти за зрелостниците от Северозападния район на страната, за областите Монтана, Враца и Видин. Събитието се проведе в Общински младежки дом – Монтана. На срещата присъстваха средношколци, директори на училища, ...
Партньорства на нашия университет с две водещи гимназии от гр. Гоце Делчев 16.3.2023 г. ... дванадесетокласници, както и кандидат-студенти, завършили предходни години, от района на Гоце Делчев и съседните общини. Регистрацията за изпита може да се направи онлайн в платформата за кандидат-студенти на УНСС: https://webpriem.unwe ...
Форум „Висше образование в България“ с участие на нашия университет 4.3.2023 г. ... , Мария Божкова, отдел „Кандидат-студенти“ (от ляво надясно)  Средношколците бяха запознати с условията за прием, начините за кандидатстване, от какви специалности могат да избират и какви са възможностите за бъдещата им реализация и ...
УНСС участва в изложение на софийските университети 26.2.2023 г. ... Божкова от отдел „Кандидат-студенти“ и от ас. д-р Румина Вълкова, преподавател в катедра „Педагогика“. Ас. д-р Румина Вълкова и г-жа Мария Божкова (от дясно наляво) Всички зрелостници получиха брошури и стикери ...
УНСС взе участие в кариерното събитие „А сега накъде?“ 21.2.2023 г. ... Божкова от отдел „Кандидат-студенти“ на УНСС. Зрелостниците, които посетиха щанда на УНСС се интересуваха от възможностите, които предлага университета и задаваха много и различни въпроси. Атанас Димитров и Мария Божкова (в ...
Катедра „МOK“ отбеляза 15 години с представяне на мащабно изследване на медийната грамотност 21.2.2023 г. ... предпочитана от най-добрите кандидат-студенти и в нея да се обучават талантливи и амбициозни млади хора.“, каза в словото си проф. Димитров. Той сподели, че се чувства почти като част от катедрата, тъй като почти всеки ден контактува с ...
Катедра „МOK“ отбеляза 15 години с представяне на мащабно изследване на медийната грамотност 20.2.2023 г. ... предпочитана от най-добрите кандидат-студенти и в нея да се обучават талантливи и амбициозни млади хора.“, каза в словото си проф. Димитров. Той сподели, че се чувства почти като част от катедрата, тъй като почти всеки ден контактува с ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ празнува 15 години с мащабно изследване на медийната грамотност 17.2.2023 г. ... предпочитана от най-добрите кандидат-студенти и в нея да се обучават талантливи и амбициозни млади хора.“, каза в словото си проф. Димитров. Той сподели, че се чувства почти като част от катедрата, тъй като почти всеки ден контактува с ...
250 средношколци се явиха в първия ден от предварителните кандидатстудентски изпити 16.2.2023 г. ... усилията на качествените кандидат-студенти и искаме те да се развиват в бъдеще, затова сме създали условия това да се случва и при кандидатстудентските изпити, и при работата с кандидат-студентите и после в самия университет“, обърна се към ...
Нов начин за прием в УНСС – с предварителен изпит, проведен съвместно с школите за кандидат-студенти 10.2.2023 г. ... с школите за подготовка на кандидат-студенти ще важи и за прием в най-желаното икономическо висше училище, след като ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров подписа споразумение за сътрудничество с три от най-големите школи - учебен център ...
УНСС и Тракийският университет с 5 съвместни учебни програми 3.2.2023 г. ... по 5 търсени от бизнеса и кандидат-студентите съвместни учебни програми подписаха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и ректорът на Тракийския университет – Стара Загора проф. д-р Добри Ярков. Това са първите два университета в България, ...
УНСС и Софийската математическа гимназия в сътрудничество 26.1.2023 г. ... с училищата и с бъдещите кандидат-студенти. Проф. д-р Цветана Стоянова, ректорът   проф. Димитър Димитров, д-р Антоан Тонев, доц. д-р Екатерина Тошева (от дясно ...
Рейтинговата система на университетите има нужда от изчистване на несъответствията - ректорът проф. д-р Димитър Димитров пред телевизия Bulgaria ON AIR 25.11.2022 г. ... на студентите, колко кандидат-студенти има за едно място, дали се запълва държавната поръчка, интересът на бизнеса. От кого зависи всичко това да се случи и Рейтинговата система да бъде модернизирана и адекватна на времето? Зависи от ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, пред в. „Труд“: Слагаме висока бариера за влизане в специалност „Педагогика" в УНСС 15.11.2022 г. ... , намалява качеството на кандидат-студентите. В същото време България като брой студенти съотнесено към броя на населението е на едно от последните места в Европа. Онзи ден имаше среща на ректорите с КНСБ и някои от ректорите казаха да се спре с ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Минаваме през съществена трансформация, която е плод на много усилия и екипен дух 5.11.2022 г. ... представена по атрактивен за кандидат-студентите начин. Учебната дейност е винаги водеща и е приоритет. Имахме едно много добра кампания тази година, но сме на предела да поддържаме същия прием със старите средства. За да запазим нивото трябва да сме ...
УНСС участва в Панорама на университетите 25.10.2022 г. ... на Благоевград. Бъдещи кандидат-студенти от Благоевград имаха възможност да се запознаят с дейността и възможностите за обучение, предлагани от различни висши учебни заведения в страната. В сградата на Младежкия дом в областния център на Пиринско бяха ...
Кандидат-студентите в УНСС - два и половина пъти повече спрямо държавната поръчка 15.8.2022 г. ... образование са запълнени. Броят на кандидат-студентите спрямо държавната поръчка беше около два пъти и половина по-висок. В платеното обучение приемът продължава през следващите месеци. Процесът е много динамичен. Дипломите на зрелостниците тази година се забавиха и трябваше ...
Средношколци от Елин Пелин посетиха нашия университет 5.7.2022 г. ... процес със стажове. Отдел „Кандидат-студенти“ запозна младите хора със специалностите, които университета предлага, сроковете и условията за кандидатстване и класиране. Подробна информация за специалностите, условията за ...
УНСС и А1 България откриха дигитална класна стая 24.6.2022 г. ... и студенти от УНСС ще могат да използват новите дигитални класни стаи, които бяха открити от ректора проф. д-р Димитър Димитров и Мартин Йорданов, акаунт мениджър „Държавни структури“ на А1. Събитието е в рамките на проекта „Икономическото ...
УНСС и А1 България откриха дигитална класна стая 28.7.2023 г. ... и студенти от УНСС ще могат да използват новите дигитални класни стаи, които бяха открити от ректора проф. д-р Димитър Димитров и Мартин Йорданов, акаунт мениджър „Държавни структури“ на А1. Събитието е в рамките на проект ...
Нашият университет участва в 10-то издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика 22.6.2022 г. ... в УНСС и Мария Божкова отдел „Кандидат-студенти“ По думите й участието на УНСС в този престижен форум ще спомогне за професионално ориентиране и кариерно развитие на студентите. По време на форума проф. Раковска се срещна с вицепрезидента Илияна Йотова, ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 17.6.2022 г. ... на проф. Раковска бе отчетен ръст в кандидат-студентите със 7%, както и че броят на кандидат-студентите, явили се на изпит, е намалял с около 45%. Най-много кандидат-студенти има в професионално направление „Икономика“, следвано от „Право“. ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 21.6.2022 г. ... на проф. Раковска бе отчетен ръст в кандидат-студентите със 7%, както и че броят на кандидат-студентите, явили се на изпит е намалял с около 45%. Най-много кандидат-студенти има в професионално направление „Икономика“, следвано от „Право“. ...
УНСС взе участие в кандидатстудентската борса „Училището свърши, сега накъде?” на Ротаракт 10.5.2022 г. ... Петрова и Мария Божкова от отдел „Кандидат-студенти“. Експертите представиха 6-те професионални направления и разясниха на бъдещите студенти как да изберат своята специалност от 43-те, които предлага УНСС. Те обърнаха внимание на сроковете за подаване на документи за ...
Проведе се Научен форум на тема „Интелектуална собственост и бизнес“ 4.5.2022 г. ... трансфер“, ориентирана към кандидат-студенти за двете специалности в БСО на катедрата „ИС и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ в реализация на новата политика на УНСС на образователния пазар. ФОРУМЪТ  продължи с научен модул с ...
Проведе се Научен форум на тема „Интелектуална собственост и бизнес“ 18.6.2023 г. ... трансфер“, ориентирана към кандидат-студенти за двете специалности в БСО на катедрата „ИС и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ в реализация на новата политика на УНСС на образователния пазар. ФОРУМЪТ  продължи с научен модул с ...
Четвърта среща с кандидат-студенти се проведе в УНСС 3.5.2022 г. ... в Бургас участваха в четвъртата среща с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023. Всички желаещи да се включат в мероприятието можеха да го направят и онлайн чрез платформата Microsoft Teams и чрез livestream във Facebook страницата на УНСС. Атанас ...
Научен форум „Интелектуална собственост и бизнес“ отбеляза Световния ден на интелектуалната собственост 3.5.2022 г. ... „ИС и ТТ“, ориентирана към кандидат-студенти за двете специалности в БСО на катедрата „ИС и бизнес“ и „ТИ и бизнес“ в реализация на новата политика на УНСС на образователния пазар. ФОРУМЪТ продължи с научен модул с презентации ...
Четвърта онлайн среща с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023 26.4.2022 г. ... четвърта от поредицата онлайн срещи с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023. От 14:30 ч. в платформата Microsoft Teams – оттук и чрез livestreams във Facebook страницата на УНСС всеки, който желае, ще може да се включи и да зададе своите въпроси. В рамките на ...
Дигитализацията на българското висше образование обсъдиха на форум в УНСС 15.4.2022 г. ... да задоволят потребностите на бъдещите кандидат-студенти“, заяви Ангел Стойков. „Приветствам ви от името на проф. Божинова, ректор на Стопанската академия в Свищов. Поздравявам ръководството на УНСС за инициативата и организацията на конференцията. ...
Трета онлайн среща с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023 12.4.2022 г. ... предпоследната трета онлайн среща с кандидат-студенти. В платформата Microsoft Teams и чрез livestream във Facebook страницата на УНСС те бяха информирани какви възможностите има пред тях и защо да изберат УНСС. В срещата участваха: доц. д-р Драгомир Стефанов, главен ...
Трета виртуална среща с кандидат-студенти на 11 април 7.4.2022 г. ... бих се обърнал към бъдещите кандидат-студенти с призив да мечтаят, да дерзаят, да си поставят високи цели и да дойдат в УНСС, защото това е университетът, който ще сбъдне техните мечти“, казва Васил Павлов, докторант в катедра „Национална и регионална ...
Втора онлайн среща с кандидат-студенти 29.3.2022 г. ... втората от серията онлайн срещи с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023. В платформата Microsoft Teams и чрез livestreams във Facebook страницата на УНСС кандидат-студентите получават информация за кандидатстването в университета, студентския живот и ...
Продължават онлайн информационните дни за кандидат-студенти в УНСС 24.3.2022 г. ... на университета ще запознаят кандидат-студентите със специалностите в университета, условията за кандидатстване, възможностите за настаняване в студентските общежития, какви спортове могат да практикуват, както и по всички други интересуващи ги въпроси свързани с ...
УНСС проведе първата си онлайн среща с кандидат-студенти 24.3.2022 г. ... във Facebook страницата на УНСС кандидат-студентите получиха подробна информация за всичко, свързано с кандидатстването в университета и студентския живот. Участници в срещата: Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, доц. д-р Янко Христозов, ...
УНСС с онлайн информационни дни за кандидат-студенти 11.3.2022 г. ... във Facebook страницата на УНСС, кандидат-студентите ще могат да се запознаят със специалностите в университета, възможностите за кандидатстване и да зададат своите въпроси. С това УНСС дава символичен старт на кандидатстудентската си кампания за учебната 2022/2023 ...
Кандидат-студентски конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 13.2.2022 г. ... ГИМНАЗИСТИ И КАНДИДАТ СТУДЕНТИ, открит е традиционният национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения Темата тази година е: „Сравнителен анализ на начините за навлизане на чужд ...
Седмица на юриста 16.11.2021 г. ... в страната. Увеличаващият се брой кандидат-студенти, които искат да учат „Право“ в нашия университет, говори сам по себе си за това. Завършилите студенти успяват да се реализират на високи позиции, както в бизнеса, така и в различни държавни институции. ...
Меморандум за сътрудничество с община Белоградчик 13.10.2021 г. ... , обучение на кадри, привличане на кандидат-студенти, при условие, че в Северозападна България няма университет. Инж. Борис Николов „С оптимизъм и огромно желание съм тук“, каза от своя страна кметът на община Белоградчик инж. Борис ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започна приема на магистри 16.8.2021 г. ... „Право“, за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит или успешно положен конкурсен изпит в УНСС. Кандидатите за специалност „Медии и журналистика“ могат да заявят желаната специалност, само при условие, че имат успешно ...
Кандидатстването и записването за бакалаври продължава през цялото лято 30.7.2021 г. ... „Право“), за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит или успешно положен конкурсен изпит в УНСС. Кандидатите за специалност „Медии и журналистика“ могат да заявят желаната специалност, само при условие, че имат успешно ...
Излезе третото класиране за бакалаври 20.7.2021 г. ... класиране за кандидат-студенти вече е налично на сайта на Университета за национално и световно стопанство. Новоприетите бакалаври могат да се запишат в срок от 21 до 23 юли. Записването става онлайн и на място в Център за прием на документи на УНСС. Новоприетите ...
Елин Топузаков подаде документи за кандидатстване в УНСС 14.7.2021 г. ... на България посети и отдел „Кандидат-студенти“, където получи подробни разяснения за избраните специалности и напътствия за попълването на документите. Стъпка 4: Подаване на документи в Центъра за прием на документи. Освен ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... степен „Право“. Кандидат-студентите могат да изберат да кандидатстват с матура или да се явят на изпит, ако резултатите от матурата не са удовлетворяващи. Подаването на документи за участие в класирането или за явяване на изпитите става по три начина ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... среща с отдел „Кандидат-студенти“ и Междууниверситетския център за развитие на кариерата бъдещите студенти научиха за възможностите за кандидатстване, избора на специалности, както и за допълнителните удобства, създадени за обучаващите се в ...
#СедмицаНаУНСС. Ден първи 19.5.2021 г. ... и Мария Божкова от отдел „Кандидат-студенти“. Те подробно разясниха на средношколците начините за кандидатстване и предимствата на обучението в УНСС. ...
Нашият университет взе участие в кандидатстудентското изложение „Училището свърши, сега накъде?” 8.5.2021 г. ... отляво) от отдел „Кандидат-студенти“ разказа на зрелостниците за различните възможности за прием Зрелостниците, които посетиха щанда на УНСС се интересуваха от начините за кандидатстване за различни специалности. Наред с икономическите ...
УНСС участва в кампанията „Висше образование в България - разумният избор“ 26.4.2021 г. ... на УНСС слушаха и задаваха въпроси кандидат-студенти от Ирландия,  Кипър, Молдова, Северна Македония и други. По време на информационната среща Мария Божкова, старши експерт в отдел „Кандидат студенти“,  детайлно запозна участниците с нормативната ...
В отговор на пандемията – УНСС провежда активна дигитална кандидатстудентска кампания 19.3.2021 г. ... , насочени към близък диалог с кандидат-студенти от цяла България. През уикенда представители на УНСС участваха в „Ден на професиите“, събитие, организирано от Ротаракт клубовете в България, а през седмицата се проведоха онлайн срещи със зрелостници от ...
Студиото на УНСС гарантира силно начало в мултимедийната журналистика 20.12.2021 г. ... катедрата вече стажуват в БНТ. Кандидат-студенти на посещение в студиото на катедра „Медии и обществени комуникации“ „Няма медия, която да не се ориентира към мултимедийно съдържание и затова студиото е голямата ни гордост. Нашите студенти получават ...
Студиото на УНСС гарантира силно начало в мултимедийната журналистика 19.2.2021 г. ... катедрата вече стажуват в БНТ. Кандидат-студенти на посещение в студиото на катедра „Медии и обществени комуникации“ „Няма медия, която да не се ориентира към мултимедийно съдържание и затова студиото е голямата ни гордост. Нашите студенти получават ...
Дигиталната кандидатстудентска кампания 2021 на УНСС започна от Казанлък 5.2.2021 г. ... и колежите“ в България в помощ на кандидат-студентите. Университетът за национално и световно стопанство се включи в събитието като бе представен от доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти, г-н Ангел ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри кандидатстудентската кампания в УНСС 2.2.2021 г. ... кандидат-студенти, Откриваме кандидатстудентската кампания за новата учебна 2021/2022 година. От тази седмица вече имате възможността да подавате заявления за предварителните приемни изпити.  Всяка кандидатстудентска кампания за нас е радостно вълнение, защото ни среща с ...
Студентският съвет се включи в инициативата за разпределяне на предпазни средства срещу COVID-19 10.12.2020 г. ... търговски вериги, а през лятото – на кандидат-студенти ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... изпити (в края на юни на тях се явиха 1300 кандидат-студенти), онлайн записване и онлайн потвърждаване на класираните студенти. В същото време запазихме и възможността кандидат-студентите на място да си подадат документите, да се явят на редовни изпити и да се запишат или потвърдят. Като ...
200 предпазни маски раздаде Студентският съвет на кандидат-студентите 6.7.2020 г. ... маски от Студентския съвет получиха 200 кандидат-студенти на централния вход на университета  преди приемните изпити. Важно е като общност да си помагаме. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Ние от Студентския съвет вярваме, че сега повече от всякога е ...
Остават броени дни до крайния срок за кандидатстване в УНСС! 26.6.2020 г. ... , бутон „Проверка на резултати“. Кандидат-студентите, които искат да си повишат оценките, за да имат по-голям шанс да бъдат приети, могат да се явят и на редовните изпити. Ако го направят, ще участват в класирането с най-високата оценка, независимо дали е от предварителни или ...
Успешен финал на онлайн предварителните приемни изпити 24.6.2020 г. ... и литература), на които се явиха близо 1300 кандидат-студенти. Провеждането на онлайн приемните изпити беше сериозно предизвикателство и трудно изпитание, защото беше за първи път, и то с използването на уникална за България иновативна система, базирана на изкуствен ...
Рекорд! Само за един ден 1553 кандидат-студенти подадоха документи чрез новата онлайн система 15.6.2020 г. ... кандидат-студенти днес станаха първите, които подадоха документи за участие в редовните изпити и за класиране чрез новата онлайн система, разработена от нашите IT специалисти по решение на Академичния съвет. Това е поредната успешна стъпка в дигитализацията на УНСС, иновация, която дава ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 29.1.2021 г. ... работят целодневно.   Информация за кандидат-студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“: отдел „Кандидат-студенти“Радостина Петровател.: 02 8195 701e-mail: [email protected] и Център за прием на документител.: 02 8195 702, 02 8195 704e-mail: ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... услуги, които предоставя на студентите и кандидат-студентите. Извънредната ситуация беше импулсът, който ни накара много бързо да направим крачка напред и то огромна крачка. Винаги е имало някаква психологическа бариера пред използването на нови методи за обучение. Всъщност тази криза ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... за привличането на все по-голям брой кандидат-студенти, както и успешната дейност на Асоциацията на икономическите училища в България, в която членуват средни училища от София и страната, които са коректни партньори и съмишленици на УНСС. Той определи като положителен факта, че все ...
Участие на представители от УНСС във ФОРУМ "Висше образование - Да успееш в България" 8.11.2018 г. ... . Проведоха се множество разговори с бъдещите кандидат-студенти за начина на кадидатстване, специалности, конкурсни изпити и бъдеща реализация.      ...
Участие на представители от УНСС в Изложение на университетите в гр.Казанлък 19.10.2018 г. ... при голям интерес от страна на бъдещите кандидат-студенти. Дадоха се отговори на множество въпроси относно кандидатстудентската кампания. Някои от младежите споделиха, че вече са избрали своята бъдеща специалност, а за други предстоеше. Посетени бяха и средните училища в гр. Карлово ...
Договор за сътрудничество между УНСС и „Крестън БулМар“ ООД 30.4.2018 г. ... ще си сътрудничат в привличането на кандидат-студенти за Финансово-счетоводния факултет (ФСФ), на студенти за кариера в „Крестън БулМар“ ООД, в осигуряването на студентски стипендии за магистърски програми в УНСС, на практически обучения по счетоводство, на студентски ...
Кандидат-студенти от Петрич и Сандански се срещнаха с представители на УНСС 13.2.2018 г. ... 30 и 31 януари 2018 г. кандидат-студенти от градовете Петрич и Сандански се срещнаха с представители на отдел "Кандидат-студенти" на УНСС. На срещите кандидатите плучиха подробни разяснения и материали за начините за кандидатстване и специалностите, които се изучават в УНСС ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... на всички нас. Трябва да подадем ръка на кандидат-студентите в тяхната ориентация и в избора им какво да учат. Ако продължим да сме толкова активни, ще продължим да гарантираме своя прием.  Практиката през последните години показва, че интересът към дистанционното обучение е много ...
Ден на отворените врати за кандидат-студенти на Юридическия факултет 3.5.2017 г. ... се проведе Ден на отворените врати за кандидат-студенти, интересуващи се от специалността „Право” в Юридически факултет на УНСС. Той бе организиран по повод кандидатстудентската кампания и в него участваха ученици от няколко софийски гимназии. В учебната ...
Договор за сътрудничество между УНСС и АИЕСЕК 25.11.2016 г. ... национални и международни форуми, да привлича кандидат-студенти и др. На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет Линх Хай Нгуей е от Виетнам и е студентка в четвърти курс, специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на ...
Кандидат-студентски изпит в РЦДО-Хасково 7.7.2016 г. ... се явяват на конкурсен изпит в УНСС.  Кандидат-студенти Десетки кандидат-бакалаври от Хасково и региона напълниха компютърните зали на Центъра, специално оборудвани за провеждане на електронни изпити. За поредна година общият брой на кандидатстващите с матура и с конкурсен изпит в ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 30.5.2016 г. ... , авторитетно и привлекателно място за кандидат-студенти от цялата страна, духовна емблема на Хасково. Специално искам да благодаря на ръководствата на града и на областта за тяхното добронамерено сътрудничество, за партньорското рамо, за коректното взаимодействие, което е знак, че ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 19.5.2016 г. ... , авторитетно и привлекателно място за кандидат-студенти от цялата страна, духовна емблема на Хасково. Специално искам да благодаря на ръководствата на града и на областта за тяхното добронамерено сътрудничество, за партньорското рамо, за коректното взаимодействие, което е знак, че ...
Тържествено събрание на Юридическия факултет по случай неговата 25-годишнина 18.4.2016 г. ... акредитационни оценки, големият интерес на кандидат-студентите, първите места на студентските отбори по право на най-престижните международни състезания в света, успешната кариера на възпитаниците, голяма част от които са на ключови позиции в законодателната, изпълнителната и съдебната ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... събра в аула „Максима“ стотици кандидат-студенти, дошли  от различни градове в страната, за да научат повече и разгледат „на живо“ университета. Организатори на събитието бяха  дирекция „Учебна дейност“ – отдел ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 14.12.2015 г. ... проф. Фесчиян пред учениците – бъдещите кандидат-студенти в най-голямото и най-престижното национално висше училище.  Проф. Фесчиян (вдясно) приветства участниците. Вляво от нея: доц. д-р Теодора Рупска от катедра "Счетоводство и анализ" и Емилия Иванова, директор на ...
Ден на отворените врати в УНСС 26.11.2015 г. ... „Учебна дейност“ – отдел „Кандидат-студенти“, Университетският център по маркетинг и Студентският съвет. В аула "Максима" Днес най-авторитетният и най-големият университет в България и Югоизточна Европа отваря врати за бъдещите си студенти. Добре дошли в ...
УНСС стана учредител на първата Асоциация на икономическите училища в България 22.6.2015 г. ... ректора на УНСС, Виолет Маринова, ръководител на отдел "Кандидат-студенти", директори и зам.-директори на икономически училища в България ...
Създадена бе Асоциация на икономическите училища в България и бе приет план за действие за учебната 2015/2016 г. 17.7.2015 г. ... УНСС, г-жа Виолет Маринова, ръководител на отдел "Кандидат-студенти", и директори, зам.-директори на икономически училища в България. Зам.- министър Кастрева приветства участниците в срещата и поднесе поздравителен адрес. Тя сподели, че "предизвикателствата пред българското образование ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... съвместни с водещи европейски университети, с най-много кандидат-студенти, с академичното сътрудничество с повече от 100 чуждестранни университета и членството си в международни научни институции, с прекрасната си материална база, с електронизацията и др. Но ако винаги сме първи, главната заслуга е на всички нас ...
Отворени врати в РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... година, както и с материалната база на Центъра.  Кандидат-студенти в аулата на РЦДО - Хасково   Представители на Финансово-стопанската гимназия също присъстваха на мероприятието Представител на Кариерен център към Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Хасково запозна ...
Ден на отворените врати в УНСС 5.5.2015 г. ... на събитието бяха Дирекция „Учебна дейност“ – отдел „Кандидат-студенти“, Университетският център по маркетинг и Студентският съвет.  Първи впечатления от университета и аула "Максима" Събитието бе открито с презентация от гл. ас. д-р Николай Ванков от катедра „Маркетинг и ...
Публична лекция за екипния онлайн маркетинг 26.3.2015 г. ... „Информационни технологии“ и отдел „Кандидат-студенти“ за съдействието и подкрепата при реализирането на ландинг страницата на УНСС – join.unwe.bg и Фейсбук страницата „Кандидатствай в УНСС“. В зала "Тържестена" В интернет са нашите виртуални ...
Рамково споразумение между УНСС и ПЧАГ „Уилям Шекспир“ 30.5.2013 г. ... форуми, професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти, организиране на публични лекции чрез обмен на преподаватели. УНСС и ПЧАГ взаимно ще популяризират дейността си в публичното пространство, а наши преподаватели ще бъдат рецензенти и консултанти при подготовката на учебници и помагала ...
Рамково споразумение с ДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов 29.5.2013 г. ... проекти, професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти предвижда рамковото споразумение между УНСС и държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“-Свищов. В документа, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Румяна Иванова, директор на гимназията, е ...
Абитуриенти от НТБГ посетиха бъдещата си "Алма матер" 27.3.2013 г. ... за професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти. Проф. д-р Огнян Симеонов (вляво) и доц. д-р Стоян Александров Ръководителят на катедра „Финанси“ доц. д-р Стоян Александров запозна учениците със спецификата на висшето училище и изтъкна, че то е № 1 сред ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и НТБГ 18.6.2014 г. ... мероприятия за професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти, участие на наши преподаватели като рецензенти или консултанти при подготвянето на учебници и помагала и пр ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... за това е големият интерес на многобройните кандидат-студенти. „Нашият университет за поредна година, още през август, запълни всичките си места, като това се случи в условията на демографски срив, ниски резултати на зрелостните изпити и запазен висок бал със задължителни кандидатстудентски изпити“ ...
Проф. Стати Статев: <br>Вече 92 години подготвяме националния елит<br>Маргарита Попова:<br>УНСС е университет, който уважавам 1.11.2012 г. ... , най-предпочитаният от младите хора, с най-много кандидат-студенти. УНСС вече 92 години подготвя държавния, политическия и бизнес елит на нацията и е лидер в българското висше образование и наука. В него работят учени, с които би се гордяло всяко авторитетно висше училище.“ Ректорът поздрави всички ...
Открит е новият университетски тестови център 19.11.2012 г. ... е оборудван с 200 компютъра, на които 200 студенти и кандидат-студенти едновременно ще могат да държат различни изпити. Площта на залата е 740 кв. м, като помещението е разделено на четири зони, създадена е високонадеждна сървърна система. В тестовия център ще се провеждат кандидатстудентски, семестриални ...

Предстоящо

4 results found
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2022/2023 26.7.2022 г. ... „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са положили успешно приемни изпити в УНСС за учебната 2022/2023 г., със следните ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА БАКАЛАВРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТДЕЛНИ НЕЗАЕТИ МЕСТА ОТ 26 ЮЛИ ДО 28 ЮЛИ 26.7.2021 г. ... за кандидатстване в срок от 26 до 28 юли 2021 г.. Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако отговорят на следните условия: да притежават диплома за средно образование; да са положили успешно конкурсен изпит в УНСС; или да имат оценка от държавен зрелостен изпит за завършилите ...
Допълнителен прием през септември за платено обучение в ОКС „бакалавър“ 16.9.2020 г. ... ОКС „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са положили успешно приемни изпити в УНСС за учебната 2020/2021 г., със следните ...
Ден на отворените врати в УНСС - 14 април 2016 г. 7.4.2016 г. ... до Кандидат-студентите Драги кандидат-студенти, На 14 април 2016 г. ще се проведе Ден на отворените врати в УНСС от 10 ч. до 13ч. Каним всички кандидат-студенти, които се интересуват от възможностите за кандидатстване в УНСС за учебната 2016-2017 година, да се запознаят с кандидатстудентската ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене