Структура

Център за политологични изследвания към УНСС

Директор
Проф. д-р Георги Янков

Проф. д-р Георги Янков

Телефон: (02) 8195 580
Кабинет: 3088