Структура

Научноизследователски центрове

Център за правни изследвания Център за изследване на институционалната промяна Научноизследователски център за агробизнес и природоползване Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността Център за статистически изследвания Университетски център по устойчиво развитие Научноизследователски междууниверситетски център за изучаване на римското право и романистичната традиция Университетски център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет Център по енергиен бизнес и инфраструктура Научноизследователски център по маркетинг Научноизследователски център за регионални изследвания Център за парични и икономически изследвания Център за подкрепа на ядрената сигурност Научноизследователски център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси Научноизследователски център за медийни изследвания, аудиовизуална политика и културни индустрии Научноизследователски център за добри управленски практики Научноизследователски център за пазарни анализи и прогнози Научноизследователски център за наказателно правосъдие, криминология и криминалистика Научноизследователски център за развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност (u2b)" Център за социологически и психологически изследвания Научноизследователски център за намаляване риска от бедствия Научноизследователски център за логистични изследвания и обучение Научноизследователски център за недвижима собственост и градско планиране Център за балкански изследвания Център за политологични изследвания към УНСС Научноизследователски център "Европа-Китай" Регионален център за изследвания на миграцията и бежанците Център за управление на проекти и консултинг в туризма Научноизследователски център по търговия Глобален център за устойчивост на туризма и управление на кризи Център за изследване и развитие на икономическата теория Център за иновативни образователни технологии Център за напреднало лидерство