Структура

Научноизследователски център за медийни изследвания, аудиовизуална политика и културни индустрии

Директор