Структура

Научноизследователски център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси

Директор