Структура

Център за социологически и психологически изследвания

Директор
Заместник-директор