Структура

Научноизследователски център за развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност (u2b)"

   

Директор