Структура

Сектор "Администриране и мониторинг на университетския сайт"

E-mail E-mail: amuw@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 8195 439

Office Кабинет: ИТ-12