100 ГОДИНИ УНСС
Одити на Системата за управление на качеството
Обновено: петък, 31 юли 2020 14:55

Външни одити от международни сертифициращи организации


Обобщена информация за външните одити от трета независима страна - 

международна сертифицираща организация INTERTEK през периода 2013 - 2019 г. и NQA през 2020 г.

 

Период на провеждане на одита

Вид одит

9 - 10 юни 2012 г.

контролен

19 - 20 юни 2013 г.

контролен

16 - 18 юни 2014 г.

ресертификационен

9 декември 2014 г.

контролен по проект

22 - 23 юни 2015 г.

контролен

13 - 14 юни 2016 г.

контролен

6 - 8 юни 2017 г.

ресертификационен

7 - 8 юни 2018 г.

контролен

5 - 6 юни 2019 г.

контролен

22 - 23 юни 2020 г.

Ресертификационен