Одити на Системата за управление на качеството
Обновено: сряда, 05 юли 2023 19:00

Външни одити от международни сертифициращи организации


Обобщена информация за външните одити от трета независима страна - 

международна сертифицираща организация INTERTEK през периода 2013 - 2019 г. и NQA през 2020 г., 2023 г.

 

Период на провеждане на одита

Вид одит

9 - 10 юни 2012 г.

контролен

19 - 20 юни 2013 г.

контролен

16 - 18 юни 2014 г.

ресертификационен

9 декември 2014 г.

контролен по проект

22 - 23 юни 2015 г.

контролен

13 - 14 юни 2016 г.

контролен

6 - 8 юни 2017 г.

ресертификационен

7 - 8 юни 2018 г.

контролен

5 - 6 юни 2019 г.

контролен

22 - 23 юни 2020 г.

ресертификационен

28 - 29 юни 2021 г.

контролен

27 - 28 юни 2022 г.

контролен

28 - 30 юни 2023 г.

ресертификационен