Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: понеделник, 28 ноември 2022 11:09

Реализиране и отчитане

Преди заминаване всеки преподавател/служител подготвя и представя в УЦМСП следните документи:

1.      Mobility Agreement – Индивидуален план за провеждане на обучението, одобрен от институционалните координатори на УНСС и на приемащия университет (изтегли);

2.      Декларация по мобилност по чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (изтегли);

3.      Заявление за превеждане на финансовата помощ (грант) по посочената от преподавателя/служителя сметка - (изтегли)

4.      Индивидуален договор (Финансово споразумение) между преподавателя или служителя и УНСС- изготвя се от УЦМСП;

След приключване на мобилността, преподавателят/служителят представя в УЦМСП следните отчетни документи:

1.      Certificate of training activities – Сертификат, подписан и подпечатан от приемащaта институция, който удостоверява продължителността на престоя (4 последователни работни дни) и проведеното обучение с посочени конкретни дати (изтегли);

2.      Копия от билети и бордни карти (за заминаване и връщане) при пътуване със самолет, автобус или влак и/или копие от международен паспорт с печати от границите за излизане и влизане в България и в страната-домакин;

3.      Описателен отчет - служителят/преподавателят получава линк за попълване на он-лайн отчет. Полученият линк е активен 15 дни. Описателният отчет не се разпечатва.

Повече информация: 02 8195 389.