Specialities

Search
Education Form
Education Duration
City
Tuition Type
Teaching Language
No fields or specialities match your search criteria. Try again!

Направление:

Speciality AGRIBUSINESS AND RUAL MANAGEMENT
Speciality Банково дело и международни финанси - 2 сем
Annotations:
Speciality Банково дело и международни финанси - 3 сем
Annotations:
Speciality Бизнес психология и социология - 2 сем.
Speciality Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем.
Speciality Бизнес администрация - 2 сем
Annotations:
Speciality Бизнес администрация - 3 сем.
Annotations:
Speciality Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем.
Speciality Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем.
Annotations:
Speciality Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково
Speciality Бизнес администрация-Хасково - 2 сем.
Speciality Бизнес администрация-Хасково - 3 сем.
Speciality Бизнес анализи и проекти - 2 сем.
Annotations:
Speciality Бизнес икономика - 2 сем.
Annotations:
Speciality Business Informatics
Annotations:
Speciality Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем.
Annotations:
Speciality Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 3 сем.
Annotations:
Speciality Бизнес логистика - 3 сем.
Annotations:
Speciality Бизнес с недвижими имоти - 2 сем.
Annotations:
Speciality Дигитален маркетинг - 2 сем.
Speciality Европейски бизнес и финанси - 4 сем.
Завършилите програмата ще получат дипломи за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” от УНСС и от университета Нотингам Трент – Великобритания. Обучението в съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент е равносилно на обучение в магистърска степен във Великобритания. Обучението в УНСС е по правилата и стандартите на Университета Нотингам Трент. През първия семестър на втората академична година обучението се провежда в университета Нотингам Трент – Великобритания.Обучението в Нотингам трае 3 месеца (от средата на м. септември до средата на м. декември). Занятията се провеждат всеки ден от понеделник до петък, като студентите се разпределят в групи със студенти от други националности.
Annotations:
Speciality ECOECONOMICS AND BUSINESS
Speciality Електронно управление - 2 сем.
Speciality Енергиен бизнес - 2 сем.
Speciality Застраховане и социално дело - 2 сем.
Annotations:
Speciality Застраховане и социално дело - 3 сем.
Annotations:
Speciality Застраховане и социално дело - 4 сем.
Annotations:
Speciality Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем.
Annotations:
Speciality Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем.
Annotations:
Speciality Икономика на отбраната и сигурността с преп. на англ. език - "Ядрена сигурност" - 4 сем.
Магистърската програма е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (IAEA). Подкрепена е от Международната образователна мрежа по ядрена сигурност, в която УНСС членува от 2014 г., както и от Агенцията за ядрено регулиране, Министерството на енергетиката и Министерството на външните работи на Република България. Програмата стартира през учебната 2015/2016 г., като основната й цел е подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, като повечето от тях са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e 4 семестъра и се осъществява на английски език. В програмата участват висококвалифицирани преподаватели от над 10 университета и институции от България и чужбина. Учебният план е съобразен с изискванията за придобиване на магистърска степен в България и правилата на Международната агенция за атомна енергия. http://www.unwe.bg/nuclear-security/en
Annotations:
Speciality Икономика на транспорта - 2 сем.
Annotations:
Speciality Икономика на търговията - 2 сем.
Annotations:
Speciality Икономика на търговията - 3 сем.
Annotations:
Speciality Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем.
Annotations:
Speciality Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем.
Speciality Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем.
Annotations:
Speciality Macroeconomics – 2 semesters
Annotations:
Speciality Макроикономика и финанси - 3 сем.
Annotations:
Speciality Маркетинг - 3 сем.
Annotations:
Speciality Маркетинг - 4 сем.
Annotations:
Speciality Маркетинг - 2 сем.
Annotations:
Speciality Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем.
Annotations:
Speciality Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем.
Annotations:
Speciality Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем.
Annotations:
Speciality Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем.
Annotations:
Speciality Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем.
Speciality Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем.
Speciality Международен бизнес - 2 сем
Speciality Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за българи) - 4 сем.
Дуална магистърска програма между УНСС и Университет по международни науки в Рим(UNINT). Дуалната магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT) e предназначена за бакалаври от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през първите два e в УНСС, а през третия и четвъртия – в UNINT . В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена магистърска степен с преподаване на английски език – издадени съответно от UNINT и от УНСС. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT – Рим.
Speciality Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за италианци) - 4 сем.
Дуална магистърска програма между УНСС и Университет по международни науки в Рим, за студенти на университета UNINT .
Speciality Международен бизнес с преподаване на английски език - 2 сем.
Speciality Международен мениджмънт - 3 сем.
Speciality Международен туризъм - 2 сем.
Annotations:
Speciality Международни икономически отношения - 2 сем.
Speciality Международни икономически отношения - 3 сем.
Speciality INTERNATIONAL RELATIONS: "CONFLICT MANAGEMENT"
Annotations:
Speciality Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем.
Speciality Международни финанси и бизнес - 2 сем.
Speciality Международни финанси и бизнес - 3 сем.
Speciality Мениджмънт в туризма - 2 сем
Speciality Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем.
Annotations:
Speciality Национална сигурност 2 сем.
Annotations:
Speciality Одитинг - 2 сем.
Annotations:
Speciality Одитинг - 3 сем.
Annotations:
Speciality Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем
Annotations:
Speciality Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем.
Annotations:
Speciality Публична администрация - 2 сем.
Annotations:
Speciality Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем.
Speciality Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем.
Speciality Публични финанси - 2 сем.
Annotations:
Speciality Публични финанси - 2 сем. - Хасково
Speciality Публични финанси - 3 сем.
Annotations:
Speciality Публични финанси - 3 сем. - Хасково
Speciality Публични финанси - 4 сем.
Annotations:
Speciality Публични финанси - 4 сем. - Хасково
Speciality Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем.
Speciality Регионален бизнес и мениджмънт - 3 сем.
Speciality Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем.
Annotations:
Speciality Statistics and Econometrics
Speciality Счетоводство - 2 сем.
Annotations:
Speciality Счетоводство - 3 сем.
Annotations:
Speciality Счетоводство и контрол - 2 сем.
Speciality Счетоводство и контрол - 3 сем.
Speciality Счетоводство и контрол - 4 сем.
Speciality Счетоводство и контрол – 4 сем (професионален бакалавър)-Хасково
Speciality Счетоводство със спец. "Счетоводство и бизнес анализ" - 2 сем.
Annotations:
Speciality Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем.
Annotations:
Speciality Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем.
Annotations:
Speciality Творчески индустрии и бизнес със спец. "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - 2 сем.
Speciality Творчески индустрии и бизнес със спец. "Интелектуална собственост и бизнес в културата" - 2 сем.
Speciality Теория и практика на валутната търговия - FOREX - 2 сем.
Annotations:
Speciality Транспортен мениджмънт - 2 сем.
Annotations:
Speciality Управление на веригата на доставките - 2 сем
Annotations:
Speciality Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език - 2 сем
Speciality Управление на международни проекти - 2 сем.
Speciality Управление на международни проекти - 3 сем.
Speciality Управление на търговски вериги - 2 сем.
Speciality Финанси - 2 сем.
Annotations:
Speciality Финанси - 3 сем.
Annotations:
Speciality Финанси - 4 сем.
Annotations:
Speciality Финанси и счетоводство с преп. на английски език - 2 сем.
Speciality Финанси и счетоводство с преп. на английски език - 3 сем.
Speciality Финансов контрол и финансово право - 2 сем.
Annotations:
Speciality Финансов контрол и финансово право - 3 сем.
Annotations:
Speciality Финансов мениджмънт - 2 сем.
Annotations:
Speciality Финансов мениджмънт - 3 сем.
Annotations:
Speciality Финансов мениджмънт - 4 сем.
Annotations:

Поднаправление: Finance, Accountancy and Control

Speciality Счетоводство и контрол - 2 сем. - Хасково
Speciality Счетоводство и контрол - 3 сем. - Хасково
Speciality Счетоводство и контрол - 4 сем. - Хасково