Новини от -и месец 10, 2021 година

Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Студентски общежития и столове: Въпроси и отговори

22.10.2021 г. 17:14:45 ч.

Новата научна програма на МОН „Сигурност и отбрана“ разработена с помощта на екип на катедра „Национална и регионална сигурност“

22.10.2021 г. 08:00:00 ч.

УНСС преминава в неприсъствено обучение

20.10.2021 г. 13:35:31 ч.

Бъдещи инициативи и обмен на студенти с Испания обсъди ректорът със съветника по образование към посолството

20.10.2021 г. 13:15:00 ч.

Ректорът на УНСС получи една от най-високите оценки за изпълнение на заложените от МОН политики

19.10.2021 г. 15:58:03 ч.

Кръгла маса „Възможности за актуализиране и въвеждането на нови учебни програми в професионалното направление „Администрация и управление“ и адаптирането им с пазара на труда“

19.10.2021 г. 15:50:00 ч.

УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество

19.10.2021 г. 15:25:00 ч.

Университетът ще си сътрудничи с А1 България

19.10.2021 г. 15:05:00 ч.

УНСС и Московският технически университет по комуникации и информатика откриват съвместна магистърска програма

18.10.2021 г. 12:10:00 ч.

Завърши спортният турнир по случай 30-та годишнина на Студентския съвет

18.10.2021 г. 12:00:00 ч.