Новини, тагирани с: Събития - ЧР

» Предстоящо, тагирани с: Събития - ЧР

Приключване на проекта за процесно-базирано управление – Вестник на УНСС

Приключване на проекта за процесно-базирано управление – Вестник на УНСС

10.3.2015 г. 10:32:59 ч.

Интервю на доц. Венелин Бошнаков за Агенция Фокус

Интервю на доц. Венелин Бошнаков за Агенция Фокус

17.2.2015 г. 16:17:58 ч.

Агенция "Фокус": УНСС приключи проект за разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на университета

Агенция "Фокус": УНСС приключи проект за разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на университета

17.2.2015 г. 12:05:23 ч.

Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031

Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031

17.2.2015 г. 12:02:41 ч.

Работни семинари-обучения на преподаватели и служители на УНСС за внедряване на промените в системата за управление на УНСС

Работни семинари-обучения на преподаватели и служители на УНСС за внедряване на промените в системата за управление на УНСС

17.11.2014 г. 16:05:47 ч.

Стартиране на проекта за процесно-базирано управление – Вестник на УНСС

Стартиране на проекта за процесно-базирано управление – Вестник на УНСС

15.7.2014 г. 15:38:15 ч.

Интервю на доц. Венелин Бошнаков за Агенция Фокус

Интервю на доц. Венелин Бошнаков за Агенция Фокус

15.7.2014 г. 15:37:26 ч.

Конференция за представяне на Проект BG051РО001-3.1.08-0031

Конференция за представяне на Проект BG051РО001-3.1.08-0031

15.7.2014 г. 15:36:52 ч.

УНСС изпълнява проект за внедряване на процесно-базирано управление и система от ключови индикатори

УНСС изпълнява проект за внедряване на процесно-базирано управление и система от ключови индикатори

15.7.2014 г. 15:35:19 ч.