Новини, тагирани с: BG051РО001-3.1.07-0053

» Предстоящо, тагирани с: BG051РО001-3.1.07-0053

Наш преподавател участва в два престижни форума в САЩ

Наш преподавател участва в два престижни форума в САЩ

18.3.2015 г. 09:23:54 ч.

Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ

Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ

26.2.2015 г. 09:06:28 ч.

Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”

Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”

12.2.2015 г. 12:53:21 ч.

Представяне на проект BG051РО001-3.1.07-0053 в Академичната мрежа за качество 2014

Представяне на проект BG051РО001-3.1.07-0053 в Академичната мрежа за качество 2014

17.11.2014 г. 14:23:29 ч.

Ден на отворените врати

Ден на отворените врати

26.10.2014 г. 12:20:00 ч.

Работни семинари по проект BG051РО001-3.1.07-0053

Работни семинари по проект BG051РО001-3.1.07-0053

23.10.2014 г. 10:10:00 ч.

Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” и кръгла маса по проект BG051PO001-3.1.07-0053

Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” и кръгла маса по проект BG051PO001-3.1.07-0053

20.10.2014 г. 14:17:47 ч.

Научни форуми на катедра "Управление"

Научни форуми на катедра "Управление"

11.9.2014 г. 09:41:27 ч.

Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса

Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса

9.6.2014 г. 14:38:59 ч.

Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите

Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите

10.12.2013 г. 15:15:00 ч.