Новини, тагирани с: Международна дейност - Събития

» Предстоящо, тагирани с: Международна дейност - Събития

Наша преподавателка участва в международен научен форум в Швейцария

7.11.2014 г. 08:58:59 ч.

Участие на наш преподавател в международен форум

19.4.2013 г. 15:28:50 ч.

Наши преподаватели участваха в международна научно-практическа конференция в Санкт Петербург

18.4.2013 г. 09:19:51 ч.

Наш представител на работна среща в регион Марке, Италия

26.3.2013 г. 12:50:45 ч.

Наш докторант с публикация в Cambridge Scholars Publishing

21.3.2013 г. 15:58:25 ч.

Преподавател от УНСС участва в годишната среща на гражданската платформа „Абант“ в Турция

13.2.2013 г. 13:55:33 ч.

Наши преподаватели - автори в книга на престижното издателство „Palgrave Macmillan”

11.2.2013 г. 15:36:57 ч.

Статия на доц. Емилия Георгиева в канадско списание

11.12.2012 г. 13:20:30 ч.

Наши професори - автори в книгата “Human and Social Dimensions of Climate Change”

10.12.2012 г. 15:03:20 ч.

Книга на наша преподавателка публикува английското издателство „Cambridge Scholars"

12.11.2012 г. 11:41:16 ч.