Събития от -и месец 11, 2019 година

Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Студенти от катедра „Индустриален бизнес“ със сертификати за GDPR

Студенти от катедра „Индустриален бизнес“ със сертификати за GDPR

13.11.2019 г. 13:10:46 ч.

Мастeр клас по интелектуална собственост в областта на софтуера, изкуствения интелект и блокчейн технологиите с лектор д-р Люк де Вос, оперативен директор „Телекомуникации“ в Eвропейското патентно ведомство

Мастeр клас по интелектуална собственост в областта на софтуера, изкуствения интелект и блокчейн технологиите с лектор д-р Люк де Вос, оперативен директор „Телекомуникации“ в Eвропейското патентно ведомство

13.11.2019 г. 12:12:11 ч.

Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012

Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012

13.11.2019 г. 10:36:36 ч.

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“

11.11.2019 г. 15:31:05 ч.

Бакалаврите от специалност „Икономика на транспорта“ получиха дипломите си

Бакалаврите от специалност „Икономика на транспорта“ получиха дипломите си

10.11.2019 г. 18:02:25 ч.

Дипломираха се бакалаврите и магистрите  от катедра „Национална и регионална сигурност“

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“

6.11.2019 г. 11:57:14 ч.

Професор от УНСС с наградата „Златен век“ – звезда

Професор от УНСС с наградата „Златен век“ – звезда

6.11.2019 г. 10:29:21 ч.

Наши преподаватели и докторанти на конференция на БАЕИ

Наши преподаватели и докторанти на конференция на БАЕИ

6.11.2019 г. 10:06:46 ч.

Студент на годината 2019

Студент на годината 2019

5.11.2019 г. 16:47:44 ч.

Среща-дискусия „Китай - съвременни перспективи и предизвикателства“

Среща-дискусия „Китай - съвременни перспективи и предизвикателства“

5.11.2019 г. 15:57:35 ч.