Център за изследователски и образователни проекти

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Информационна сесия по проект SeedFund № 2023-1-FR01-KA220-HED-000156662

16.2.2024 г. 11:39:38

Стартира изпълнението на проект № КП-06-Н75/15.12.2023 г. „Изследване на социалните нагласи към бежанци и търсещи закрила: българският модел“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОН

19.12.2023 г. 10:00:00

УНСС участва в нов проект по програма „Еразъм +“ - DS-FARM „Цифрови умения за интелигентно земеделие“

23.3.2023 г. 15:37:13

Анкетно проучване по проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/

15.7.2022 г. 10:56:25

Проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/, Програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014 – 2020г.

15.7.2022 г. 10:36:51

Първа годишна конференция на ENGAGE.EU

25.10.2021 г. 13:50:00

ПРОЕКТ DEMINA „ИНОВАЦИИ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕСТИНАЦИЯТА“

18.10.2021 г. 10:35:29

ResearchCult Project Erasmus + Programme, European Commission

14.10.2021 г. 13:48:07

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ изследователска дейност по проект „Икономическото образование в България 2030“

30.9.2021 г. 9:55:15

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс

28.9.2021 г. 8:35:29