Резултати от търсене за кредит

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

26 results found
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър", дистанционно обучение 11.2.2024 г. ... мениджмънт, Управление на кредитния риск Доц. д-р Пламен Орешарски Инвестиции, Управление на дълга Доц. д-р Павлина Аначкова Банково дело, Платежни системи, Надзор над платежните системи Доц. д-р Петър ...
График за провеждане на кандидат-докторантските изпити 7.1.2022 г. ... , парично обръщение, кредит и застраховка 01.02.2022г. 09:00ч. 4046 Статистика и иконометрия Статистика, иконометрия и демография 03.02.2022г. 09:00ч. 2064 Счетоводство и анализ Счетоводна отчетност, ...
Конспект за Националното състезание по икономика и управление 1.10.2021 г. ... вътрешен продукт. Измерване на БВП. Фискална и парично-кредитна политика на държавата. Предприятието – характеристика, функции, видове. Създаване и придобиване на предприятие. Форми на инвестиране на предприятието.  Финансиране, инвестиции и инвестиционна дейност на предприятието ...
Акредитация на докторски програми 23.3.2023 г. ... на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Социология 28.10.2021 г.** 9,12 3.1 Социология, антропология и науки за културата Политология 03.11.2022 г.** 9,19 3 ...
ОНС Доктор 7.6.2019 г. ... .05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” се отнася към област на висшето образование с шифър 3 „Социални, стопански и правни науки“ и професионално ...
ОНС Доктор 6.6.2019 г. ... .05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” се отнася към област на висшето образование с шифър 3 „Социални, стопански и правни науки“ и професионално ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... , опазването на природата, кредитирането, външната търговия, надзора на провинциите, общините и междуобщинските асоциации. Те са отговорни и за научните изследвания и международните отношения в гореспоменатите области. Във Фландрия институциите на Общностите и ...
Подготовка за кандидатмагистърски изпити 19.7.2019 г. ... ,,Климент Охридски" № 2 Уни Кредит Булбанк София BIC на банката - UNCRBGSF IBAN BG23UNCR76303100117207  В платежния документ задължително се вписват трите имена на курсиста, името на курса и телефон за връзка. Първият ден курсистите се явяват ...
Руска периодика 12.2.2018 г. ... экономики Деньги и кредит Железные дороги мира Коньюнктура товарных рынков Маркетинг Маркетинг в России и за рубежом Проблемы прогнозирования Проблемы теории и практики управлении Российский экономический ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... програми ОКС Оценка Капацитет Акредитацията е дадена на: Акредитацията е валидна до: Внасяне на самооценяващ доклад в НАОА до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ОКС  ...
Курсове за придобиване на квалификационни кредити за учители, организирани от УНСС 3.7.2017 г. ... курсове за придобиване на квалификационни кредити за педагогически кадри, както следва: - „Макроикономика“ – на 20-21.05.2017; 17-18.06.2017; 15-16.07.2017 г. - „Основи на предприемачеството“ – на 20-21.05.2017; 17-18.06.2017; 15-16.07.2017 г ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър", редовно обучение 11.2.2024 г. ... дело, Банков мениджмънт, Управление на кредитния риск Доц. д-р Пламен Орешарски Инвестиции, Управление на дълга Доц. д-р Павлина Аначкова Банково дело, Платежни системи, Надзор над платежните системи Доц. д-р Петър Чобанов Парична политика, Парични ...
Подготовка 10.12.2015 г. ... , гр. София, Бул. ,,Климент Охридски" № 2 Уни Кредит Булбанк София – Kлон Аксаков BIC на банката - UNCRBGSF IBAN BG23UNCR76303100117207        В платежния документ задължително се вписват трите имена на курсиста, името на курса и телефон за връзка ...
Тематичен въпросник за националното състезание по финанси и счетоводство 17.7.2015 г. ... . Данъчен субект. Данъчен носител. Данъчен кредитор. Данъчни облекчения.   Класификация на данъците Според възможността им да бъдат прехвърляни като задължения от едно лице на друго. Според факторите, от които зависи данъчната основа. Според начина, по който се определя данъчната норма ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... , парично обръщение, кредит и застраховка (Банково дело), (Публични финанси), (Парична  теория и парична политика), (Международни финанси), (Теория на застраховането), (Фондови пазари) 04.02.2015г. 09:00ч. 2032А Статистика и ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... , парично обръщение, кредит и застраховка (Банково дело), (Публични финанси), (Парична  теория и парична политика), (Международни финанси), (Корпоративни финанси), (Теория на застраховането), (Фондови пазари) 04.02.2014г. 09:00ч ...
Изпитни програми по специалности 25.10.2023 г. ... , парично обръщение, кредит и застраховка Финанси 23 Статистика, иконометрия и демография Статистика и иконометрия 24 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност и ...
Докторски програми за учебната 2023/2024 г. 28.9.2023 г. ... , парично обръщение, кредит и застраховка 2 2 Статистика и иконометрия Статистика, иконометрия и демография 2 1 Счетоводство и анализ Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... на УНСС и катедра „Финанси и кредит” на Икономически университет, Варна, 23-25.09.2010 г., УОБ Равда; Международна научна конференция на тема:„Комуникации, информационни технологии и статистика. Актуални проблеми на теорията и практиката”, посветена на ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... . ,,Климент Охридски" № 2 Уни Кредит Булбанк София – Kлон Аксаков BIC на банката - UNCRBGSF IBAN BG23UNCR76303100117207       В платежния документ задължително се вписват трите имена на курсиста, името на курса и телефон за ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... Охридски" № 2  Уни Кредит Булбанк София – Kлон Аксаков  BIC на банката - UNCRBGSF  IBAN BG23UNCR76303100117207        В платежния документ задължително се вписват трите имена на курсиста, името на ...
За катедрата 21.3.2024 г. ... специалност - „Финанси и кредит“. По-късно при обособяването на Висш икономически институт през 1952 г. като самостоятелно учебно заведение катедрата е преименувана на „Финанси и кредит“, а след утвърждаване на новата структура на ...
Конференции и семинари 13.5.2024 г. ... и институциите на социалния кредит в България и Европа от 19 век до Втората световна ...
График 11.1.2023 г. ... , парично обръщение, кредит и застраховка (Банково дело), (Публични финанси), (Парична  теория и парична политика), (Международни финанси), (Корпоративни финанси), (Теория на застраховането), (Фондови пазари), (Инвестиции), (Финанси на социалното ...
Акредитирани докторски програми 9.3.2023 г. ... решения на Националната агенция за оценяване и акредитация Области на висше образование, професионални направления, докторски програми 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология 3.3. Политически ...

Новини

35 results found
Как BuddyGuard се превръща в приятел на вашите любимци 25.6.2024 г. ... Кристина и Костадин решават да настъпят газта. Теглят кредит в размер на 30 хил. лева, част от които инвестират заснемането на рекламен видеоклип, а в екипа се появява 19-годишния Християн Радев – програмистът, който е който е “мозъкът зад софтуера”. Той разработва приложението, заедно с ...
Национален семинар-обучение „Оценяване и акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии“ 23.5.2024 г. ... семинар-обучение „Оценяване и акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии“, организиран съвместно от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и УНСС, предизвика изключително голям интерес. На него присъстваха представители от 32 висши ...
Десета юбилейна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & бизнес“ 30.5.2024 г. ... Smart Consultants, Деян Василев от Кредитланд, Иво Василев от Kaufland и арх. Александър Кехайов от Masch More. ПАНЕЛ 2 – „Жилищният пазар: на кръстопът между очаквания и реалност“, с модератор д-р Щелян Калчев от Imvestia и Primo+ и участници ...
Десета юбилейна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & бизнес“ 10.5.2024 г. ... Горанов от Smart Consultants, Деян Василев от Кредитланд, Иво Василев от Kaufland и арх. Александър Кехайов от Masch More. ПАНЕЛ 2 – „Жилищният пазар: на кръстопът между очаквания и реалност“, с модератор д-р Щелян Калчев от Imvestia и Primo+ и участници Тихомир Тошев от ...
УНСС и Изи Кредит подписаха меморандум за сътрудничество 11.4.2024 г. ... и „Изи Кредит“, водеща компания за потребителско кредитиране в България, официално подписаха меморандум за двустранно сътрудничество с общ ангажимент за предоставяне на по-добро практическо образование и подкрепа към младите специалисти. „Организираме академии, лекции, ...
Бакалаврите от катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“ получиха своите дипломи 27.2.2024 г. ... бакалаври, преди четири години вие дадохте кредит на доверие на катедрата "Чoвешки ресурси и социална защита".  Искам да отбележа, че вие учихте в катедра с над 50-годишна история, а обучението по управлението на човешките ресурси е с над 70-годишни традиции. Катедрата се нарежда в ...
Бакалаврите от катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“ получиха своите дипломи 1.12.2023 г. ... бакалаври, преди четири години вие дадохте кредит на доверие на катедрата "Чoвешки ресурси и социална защита".  Искам да отбележа, че вие учихте в катедра с над 50-годишна история, а обучението по управлението на човешките ресурси е с над 70-годишни традиции. Катедрата се нарежда в топ 10 ...
Проф. д-р Димитър Ненков е новият председател на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд 23.11.2023 г. ... магистратура в УНСС, специалност „Финанси и кредит“ и магистърска програма по икономика в Western Illinois University в САЩ, финансирана по програма „Фулбрайт", през 1995-96 г. Специализирал е в Съединените американски щати (САЩ) с насоченост „Устойчиво икономическо развитие и ...
ТЪЖНА ВЕСТ 26.9.2023 г. ... в Свищов през 1952 г. и специалност "Финанси и кредит" във ВФСИ „Д. A. Ценов“, Свищов през 1957 г. Проф. д.ик.н. Велчо Стоянов придобива научната степен „доктор“  през 1968 г. в Свищов и „доктор на икономическите науки“ (1981) във ВИИ „Карл Маркс“ ...
Изи Кредит откри своя „Бизнес клас“ 22.3.2023 г. ... „Бизнес клас“ с Изи Кредит, която се  реализира в партньорсво с Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК).  Събитието ще се проведе в четири сесии, като първата бе на 21 март, а останалите ще се състоят на 27 март, ...
Тъжна вест 20.2.2023 г. ... , специалност „Финанси и кредит“. Придобива научните степени „доктор“ (1965) – СА „Д. A. Ценов“, Свищов, и „доктор на икономическите науки“ – Берлин (1971). Специализира във Висшето училище по икономика ...
Българската банка за развитие предлага нов кредит за стартиращи предприятия 1.9.2022 г. ... гаранционен фонд, предлага нов кредит за стартиращи предприятия в производството с възможно най-облекчени условия: 1. Суми до 250 000 лв. 2. До 10% Самоучастие 3. С облекчение - закупувания актив Повече информация и начини за кандидатстване може да видите на сайта ...
Финансово-счетоводният факултет отбеляза 70 години с международна научна конференция 10.5.2024 г. ... на катедра „Финанси и кредит“ СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, също поздрави факултета с годишнината и пожела творческо дръзновение и да продължават все така успешно да вървят по пътя на науката. Проф. Проданов подари на проф ...
Седемнадесета международна научна конференция на младите учени 11.2.2022 г. ... Тази година катедрата „Финанси и кредит“  чества своята 70-годишнина като първа българска финансова катедра. Проф. д-р Стоян Проданов ще си позволи да ви изненада приятно с покани“. Проф. д-р Андрей Захариев Проф. д-р Стоян Проданов, ...
С участници от 4 континента и 10 държави в присъствен и онлайн формат се проведе Заключителна международна научна конференция за иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки под егидата на ръководен от проф. д-р Силвия Трифонова проект, финансиран от ФНИ 14.10.2021 г. ... и катедра „Финанси и кредит” при Стопанската академия „Д. А. Ценов” и други университети. Доц. д-р Елена Ставрова изнесе научен доклад по актуалната проблематика: „Модерната парична теория и нейните предизвикателства”. По ...
Заключителна международна научна конференция за иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки 11.10.2021 г. ... и катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” и др. В двата работни дни на Заключителната международна научна конференция по проекта по Договор № ДН15/10 се включиха над 70 участника. По време ...
Проф. Пенчо Пенчев с интересна статия за разделенията в следосвобожденска България 20.9.2021 г. ... , държавните поръчки, държавния кредит, държавните субсидии и т.н. Преразпределянето на обществен ресурс при подобни условия води до печалба на едни за сметка на други, но не се решават проблеми като изостаналост, бедност и корупция. Данъкоплатците се примиряват с ...
Маркетинг в действие с А1 България 24.1.2021 г. ... , A1 Кредитна карта и А1 Бърз кредит. Фокусът бе поставен върху профилите на целевите групи, същността на продукта и процеса на неговото създаване, продуктовите предимства и концепцията за позициониране, ценообразуването и ...
Маркетинг в действие с А1 България 1.12.2020 г. ... продукта - А1 Wallet , A1 Кредитна карта и А1 Бърз кредит. Фокусът бе поставен върху профилите на целевите групи, същността на продукта и процеса на неговото създаване, продуктовите предимства и концепцията за позициониране, ценообразуването и инструментите за ...
Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност 30.9.2020 г. ... , ръководител на катедра „Финанси и кредит“ на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов, бяха връчени на проф. Димитров и доц. Николов от гл. ас. д-р Танер Исмаилов, участник във форума. Доц. д-р Елка Василева и ас. д-р Десислава Боцева ...
Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност 29.9.2020 г. ... , ръководител на катедра „Финанси и кредит“ на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов, бяха връчени на проф. Димитров и доц. Николов от гл. ас. д-р Танер Исмаилов, участник във форума. Доц. д-р Елка Василева и ас. д-р Десислава Боцева ...
УНСС с награда за проекта „Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry“ 9.12.2019 г. ... , приемам част от тази награда „на кредит“ за бъдещото ни още по-ползотворно и задълбочено сътрудничество в третото десетилетие на дейността на ЦРЧР.“ Това заяви проф. д.ик.н. Стати Статев при удостояването на нашия университет с награда за проекта „Enhance ...
Бизнес мастър клас "Сглоби теорията с практиката" 29.11.2017 г. ... . Лектор на събитието, организирано от УниКредит Булбанк и U2Б, беше Крум Алексиев, директор на управление „Корпоративни клиенти“ в УниКредит Булбанк. В малката конферентна зала Доц. д-р Радко Радев, директор на Научноизследователския център за ...
Бизнес мастър клас "Сглоби теорията с практиката" 28.11.2017 г. ... . Лектор на събитието, организирано от УниКредит Булбанк и U2Б, беше Крум Алексиев, директор на управление „Корпоративни клиенти“ в УниКредит Булбанк. В малката конферентна зала Доц. д-р Радко Радев, директор на Научноизследователския център за ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“. Той благодари на организаторите и на университета за това, че дава знания и изгражда личности. Младите имат нужда от такива поощрения и го заслужават, посочи проф. Гоев. Свилен Колев – ...
Семинар „Развитие на идеите и институциите на социалния кредит в България и Европа от 19 век до Втората световна война“ 3.5.2017 г. ... на идеите и институциите на социалния кредит в България и Европа от 19 век до Втората световна война“ бе темата на семинара, организиран от Научноизследователския център по парични и икономически изследвания и катедра „Финанси“ на УНСС. Семинарът събра в зала ...
Шестима преподаватели и възпитаници на УНСС са министри в служебното правителство 26.1.2017 г. ... , завършил УНСС, специалност „Финанси и кредит“. (В правителствата през последните 28 г. само един от финансовите министри на България не е възпитаник на УНСС). Носител на почетния знак на УНСС.  Кирил Ананиев Ради Найденов е седмият министър на ...
Представител на ФСФ участва при програмата акредитация на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" 11.11.2015 г. ... Силвия Трифонова взе участе в Програмната акредитация на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Стопански факултет по професионално направление 3.8. Икономика, специалности "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)" и "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската ...
Възпитаник на УНСС е новият управител на БНБ 20.7.2015 г. ... Радев е завършил „Финанси и кредит“ в УНСС. Специализирал е в чужбина, включително в университета „Джорджтаун“ във Вашингтон. Новият гуверньор на БНБ има 21-годишна кариера в Министерството на финансите. Бил е заместник-министър в шест правителства след ...
Кръгла маса: „ТЕМПУС JEP 09543/95: Публични финанси в трансформираща се икономика: България – 20 години по-късно” 1.7.2015 г. ... Захариев, ръководител на катедра „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“, Свищов и други преподаватели и специалисти по публични финанси.  Кръглата маса бе част от събитията, посветени на 95-годишния юбилей на университета. По време на ...
Представителният ни отбор по футзал с нови победи 7.11.2013 г. ... , подкрепян от един от големите български брандове Изи Кредит, стартира по най-успешния начин участието си в градското първенство по футзал, организирано от БФС. В първия си мач нашите момчета победиха дебютанта в първенството - отбора на Тангра - с 5:2. Но много по-сладка бе победата във втория кръг на ...
Шести премиер, 13-и финансов и 6-и външен министър от УНСС 5.6.2013 г. ... Орешарски има магистърска степен по „Финанси и кредит“, защитил е докторска степен по „Инвестиции и инвестиционен анализ“ в УНСС, бил е зам.-ректор по научноизследователската работа на УНСС. Преподава „Финансово управление”, „Инвестиции” и „Инвестиционен ...
Банка ДСК отпуска кредити за студенти и докторанти 20.11.2012 г. ... на образованието, младежта и науката, за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа. В тази връзка имаме удоволствието да представим на Вашето внимание настоящото специално предложение. За всички студенти и докторанти на УНСС, Банка ДСК предлага достъпно финансиране на ...

Предстоящо

28 results found
Тържествена церемония по удостояването на Димитър Радев, управител на БНБ, с „Доктор хонорис кауза на УНСС“ 7.12.2023 г. ... – завършил е специалност „Финанси и кредит“ в УНСС. Специализира в Института по външни отношения на Джорджтаунския университет, Вашингтон (1994). Димитър Радев има 21-годишна кариера в Министерството на финансите. Бил е заместник-министър в шест правителства след 1991 г. Работи 14 ...
Бизнес клас с „Изи Кредит" 16.3.2023 г. ... и незабравимо преживяване, предоставено от „Изи Кредит“ и реализирано съвместно с УНСС и Междууниверситетският център за развитие на кариерата.Какво да очаквате - четири лекции, включващи актуални теми, като: „Мениджър на бъдещето“ „Иновации и нови ...
Курс: Строително право 6.3.2023 г. ... в строителството и архитектурата" и предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в квалификацията. *След приключването на курса участниците получават Удостоверение за завършен курс. Лектор: доц. д-р адв. Бисерка Маринова - Доцент по „Гражданско и ...
Курс: Проверка на правния статут на имотите 16.4.2024 г. ... в строителството и архитектурата" и предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в квалификацията. *След приключването на курса участниците получават Удостоверение за завършен курс. Лектор: доц. д-р адв. Бисерка Маринова - Доцент по „Гражданско и ...
Курс: ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ 21.4.2022 г. ... на електронната търговия“. Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Право и цифрови технологии". ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от приложения списък, ...
Курс: Договори в строителството 11.7.2024 г. ... и строителството.  Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата". Квалификацията цели изграждането на комплексна и цялостна представа за правната рамка на отношенията в ...
Курс: Организационно поведение 11.7.2024 г. ... от СДК "БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ". Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в квалификацията. Анотация:  Какво е поведението на хората в организацията? Как се развива и управлява организационната култура и комуникация? Кои са спецификите на вземането ...
курс: ПРОВЕРКА НА ПРАВНИЯ СТАТУТ НА ИМОТИТЕ 8.2.2022 г. ... на правния статут на имотите“. Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата". ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е ...
Курс „Конфликти, преговори и медиация“ 26.11.2021 г. ... , преговори и медиация“. Курсът  предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Бизнес психология".   За участие в курса: Моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ За допълнителна информация: Гергана Булгурова, +359 884 338 813; e-mail: g ...
Курс „Конфликти, преговори и медиация“ 12.11.2021 г. ... , преговори и медиация“. Курсът  предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Бизнес психология".   За участие в курса: Моля изтеглете и попълнете Заявление (прикачен файл), което да изпратите на e-mail: [email protected] За допълнителна ...
курс: Обучение и развитие на хората 29.12.2022 г. ... от СДК "БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ". Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в квалификацията. Дати на провеждане: 14 и 15 януари 2023г., от 9.30ч. до 15.30ч., общо: 12 лекционни часа. Форма на провеждане: Присъствено в зала и ...
Курс: Авторско право в архитектурата 11.7.2024 г. ... на използването на авторски права. Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата". Квалификацията цели изграждането на комплексна и цялостна представа за правната рамка на отношенията в ...
курс: Предварителен контрол за законосъобразност 29.11.2022 г. ... . Курсът предоставя кредит, който може да бъде зачетен в рамките на три години при записване в СДК "Финансов контрольор". ЗАЯВЛЕНИЕ - Електронната бланка е създадена за ваше улеснение. За участие в краткосрочен курс е необходимо да изберете, от ...
курс БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - обучение за учители/педагози 20.11.2020 г. ... в час за учители за присъждане на 1 кредит.  СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА: Курсът е подготвен за учители, които да водят часове на ученици от 1-ви до 12-ти клас. Курсът съдържа методиката на обучение на МОН и на Световната здравна организация. Представят се различни ...
Курс по "Основи на предприемачеството" за придобиване на квалификационни кредити за педагогически кадри 11.9.2019 г. ... им се присъжда един квалификационен кредит. Таксата да обучение на един курсист е 60 лв. За записване и допълнителна информация: г-жа Мирослава Пенчева, тел. 0882 599 998, e-mail: [email protected]. При записване се попълват прикачените формуляри: заявление и личен ...
Курс "Подготовка и кандидатстване за ръководни позиции в училище" 2.6.2017 г. ... предобиване на един квалификационен кредит и при завършването му ще получите удостоверение. Таксата за участие е 96 лв. Таксата можете да преведете на баковата сметка на ИСК при УНСС: УниКредит БулбанкBIC UNCRBGSFIBAN BG23UNCR76303100117207 За записване и допълнителна ...
Семинар на тема "Развитие на идеите и институциите на социалния кредит в България и Европа от 19 век до Втората световна война" 11.4.2017 г. ... идеите и институциите на социалния кредит в България и Европа от 19 век до Втората световна война   Д-р Християн Атанасов, УНИБИТ: "Пари за хората. Лихви и кредитни институции на Балканите през 17-19 век" Д-р Цветелина Маринова, НБУ: "Кооперативните банки в ...
Курс по "Основи на предприемачеството" за придобиване на един квалификационен кредит за педагогически кадри 4.12.2017 г. ... на един квалификационен кредит и при завършването му участниците получават удостоверение. Цената за обучение на един курсист е 60 лв. Всички, които вече са се записали и са попълнили лични формуляри, автоматично се пререгистрират за новите дати! За записване ...
ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 10.3.2015 г. ... „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ по държавна поръчка; -         Предложение за трансформиране на докторантурата на Николай Манев; -         Предложение за прекъсване ...
КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г. 17.7.2019 г. ... . ,,Климент Охридски" № 2 Уни Кредит Булбанк София BIC на банката - UNCRBGSF IBAN BG23UNCR76303100117207 В платежния документ задължително се вписват трите имена на курсиста, името на курса и телефон за връзка. Първият ден курсистите се явяват задължително ...
Среща-дискусия на тема: "Има ли правила по пътя на успешната кариера" 13.5.2013 г. ... изпълнителен директор на ПРОФИ КРЕДИТ България 16 май (четвъртък), 16:00 ч., голяма конферентна зала Събитието ще срещне студентите с един от най-успешните мениджъри на небанкова финансова институция в България. Здравко Райчев ще представи значението на опита, ...
Презентация по програма "Младите лидери на България" - компонент „Лятна предприемаческа програма” 10.12.2012 г. ... предлага краткосрочно (без кредит) обучение за 30 студенти от всички акредитирани български университети, следващи редовно втора, трета, четвърта година или магистър. 5-седмичното интензивно обучение по предприемачество, бизнес и развитие на лидерски умения ...
Дни на кариерата в УНСС - сектори: Финанси, Застраховане, Маркетинг и реклама, Обслужване на клиенти 20.11.2012 г. ... 14:00 - 14:45 ч.  Изи Кредит        15:00 - 15:45 ч.  Българо-американска комисия за образователен                    ...
Конкурси за професори, доценти и главни асистенти 3.8.2012 г. ... „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (публични финанси)“ – един, 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)“ - един, 3.3 Политически науки, научна специалност ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене