100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 11 юли 2016 14:30

Срокове и такси

Тематични
направления
Програма Организационен
комитет
Указания
за участие
Срокове
и такси
Заявка

Срокове:

30.06.2016 г. - приемане на заявката за участие с резюме на доклада
15.09.2016 г. - краен срок за изпращане на доклада

Такса участие
50 лв. - за участници от страната
50 евро - за участници от чужбина

Сметка за спонсориране на конференцията и за превеждане на таксите за участие в лева и евро:

Банка БНБ
IBAN: BG03BNBG 96613100174601
BIC: BNBGBGSD

Основание за плащане:
такса за участие в международна научна конференция на катедра “Икономика на търговията”, име на участника

Тематични
направления
Програма Организационен
комитет
Указания
за участие
Срокове
и такси
Заявка


Адрес за контакти

гр. София
Студентски град
бул. “Осми декември”
УНСС
Катедра “Икономика на търговията”, каб. 2129
тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe.bg
Карта