100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 31 май 2016 13:56

Организационен комитет

Тематични
направления
Програма Организационен
комитет
Указания
за участие
Срокове
и такси
Заявка

Председател:
доц. д-р Бисер Петков
ръководител на катедра “Икономика на търговията”

Зам.-председател
доц. д-р Силвия Терезова
научен секретар на катедра “Икономика на търговията”

Членове:
проф. д-р Йорданка Владимирова
проф. д-р Септемврина Костова
доц. д-р Виолета Гълъбова
доц. д-р Иванка Николова
доц. д-р Явор Янкулов
доц. д-р Иван Петров
доц. д-р Янко Коралиев
гл. ас. д-р Борислав Атанасов
ас. д-р Марияна Кътева
технически секретар Райна Димитрова

Тематични
направления
Програма Организационен
комитет
Указания
за участие
Срокове
и такси
Заявка


Адрес за контакти

гр. София
Студентски град
бул. “Осми декември”
УНСС
Катедра “Икономика на търговията”, каб. 2129
тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe.bg
Карта