100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 31 май 2016 13:55

Тематични напрвления

Тематични
направления
Програма Организационен
комитет
Указания
за участие
Срокове
и такси
Заявка


Тематични направления

» Омниканална търговия и конкурентоспособност

» Маркетинг в омниканалната търговия

» Мениджмънт в омниканалната търговия

» Финансови решения в омниканалната търговия

» Електронна и мобилна търговия

» Иновации и икономически просперитет


     


Тематични
направления
Програма Организационен
комитет
Указания
за участие
Срокове
и такси
Заявка


Адрес за контакти

гр. София
Студентски град
бул. “Осми декември”
УНСС
Катедра “Икономика на търговията”, каб. 2129
тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe.bg
Карта