100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 31 май 2016 13:54

Международна научна конференция „Омниканална търговия и иновации“

Катедра “Икономика на търговията”

  

Уважаеми колеги, дами и господа

Катедра “Икономика на търговията“ при Университета за национално и световно стопанство, гр. София има удоволствието да Ви покани за участие в Международна научна конференция „Омниканална търговия и иновации“, организирана от катедрата.

Конференцията ще се проведе в периода 28-30 октомври 2016 г. в учебно-оздравителната база на УНСС в с. Равда, Бургаска област.

Целта на конференцията е да предостави възможност на представители от академичните среди и от реалния сектор на икономиката да дискутират съвременните тенденции в развитието на търговията и ролята на иновациите в търговския бизнес.

Програмата на конференцията комбинира представяне на доклади, дискусии и възможности за споделяне на професионални постижения и планове.

Ще очакваме вашите заявки за участие, придружени с резюме на доклада на имейл Trade2016@unwe.bg в срок до 30 юни 2016 г.


С най-добри пожелания:
доц. д-р Бисер Петков
Председател на организационния комитет

 


 

 

П О К А Н А

 

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 
ОМНИКАНАЛНА ТЪРГОВИЯ И ИНОВАЦИИ

 

28-30 ОКТОМВРИ 2016 г.

УОБ, РАВДА

  

Тематични
направления
Програма Организационен
комитет
Указания
за участие
Срокове
и такси
Заявка


Адрес за контакти

гр. София
Студентски град
бул. “Осми декември”
УНСС
Катедра “Икономика на търговията”, каб. 2129
тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe.bg
Карта