100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 12 юли 2012 13:17

Срокове и такси

Word документ

Тематични
направления
Организационен
комитет
Изисквания Word документ Заявка
за участие
Срокове
и такси
 

Крайни срокове

22.10.2012 г. – приемане на заявката за участие с резюме на доклада

  6.11.2012 г. – потвърждение за приемане на доклада

27.11.2012 г. – краен срок за изпращане на доклада


Такси за участие

Таксите за участие се превеждат по банков път, като разходите за трансфер са за сметка на участника.

За изследователи и академични преподаватели от страната: 30 лв. с ДДС.

За фирми: 100 лв.

За участници от чужбина: 100 евро

 


Сметка за спонсориране на конференцията и за превеждане на таксите за участие в лева:

Получател:     УНСС

Банка:             БНБ

BIC на БНБ:    BNBGBGSD

IBAN:              BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

 Основание за плащане: такса за участие в юбилейна международна научна конференция на катедра “Икономика на търговията”, име на участника

Тематични
направления
Организационен
комитет
Изисквания Word документ Заявка
за участие
Срокове
и такси


За контакти:

1700 София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС

тел.: +359 2 8195 212, Райна Димитрова

e-mail: trade@unwe.bg

Карта

© Връзки с общственноста и университетски сайт, УНСС 2012