100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 16 май 2012 13:07

Организационен комитет

Word документ

Тематични
направления
Организационен
комитет
Изисквания Word документ Заявка
за участие
Срокове
и такси

Организационен комитет


председател

проф. д-р Йорданка Владимирова

ръководител на катедра “Икономика на търговията”


заместник-председател

доц. д-р Силвия Терезова

научен секретар на катедра “Икономика на търговията”

 

членове:

проф. д-р Септемврина Костова

доц. д-р Янко Коралиев

доц. д-р Виолета Гълъбова

доц. д-р Иванка Николова

гл.ас. д-р Явор Янкулов

гл.ас. д-р Иван Петров

ас. Ивайло Христов

Райна Димитрова

Тематични
направления
Организационен
комитет
Изисквания Word документ Заявка
за участие
Срокове
и такси


За контакти:

1700 София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС

тел.: +359 2 8195 212, Райна Димитрова

e-mail: trade@unwe.bg

Карта

© Връзки с общственноста и университетски сайт, УНСС 2012