Обновено: вторник, 15 май 2012 15:58

Тематични направления

Word документ

Тематични
направления
Организационен
комитет
Изисквания Word документ Заявка
за участие
Срокове
и такси


Тематични направления


» Тенденции в развитието на търговията

»  Конкурентоспособност на фирмите в търговията

»  Маркетинг в търговията

»  Финансови и инвестиционни решения в търговията

»  Управление на човешките ресурси в търговията
     


Тематични
направления
Организационен
комитет
Изисквания Word документ Заявка
за участие
Срокове
и такси


За контакти:

1700 София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС

тел.: +359 2 8195 212, Райна Димитрова

e-mail: trade@unwe.bg

Карта

© Връзки с общственноста и университетски сайт, УНСС 2012