Обновено: петък, 24 септември 2021 15:58

Магистри УНСС 2021/2022

Прием магистри УНСС 2021

Приемът за всички магистърски специалности е с конкурс по документиЗа тях може да се кандидатства само срещу заплащане.

Срокът за подаване на документи за всички магистърски специалности чрез конкурс по документи е от 16 август до 9 септември 2021 г. 

През учебната 2021-2022 г. университетът предлага специалности в

5 професионални направления

Отворени са

нови магистърски програми,

съобразени с изискванията на бизнеса

В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалноститесроковете и всички интересуващи ги въпроси.

Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра.

Условия за кандидатстване


Документи и такси за кандидатстване

 

Места за подаване на документи 


Онлайн 

Указания за онлайн подаване на документи


УНСС – София 


РЦДО – Хасково 


 За въпроси:

 02-8195-701, 02-8195-702, 02-8195-704, 02-8195-705

[email protected] 

 

Разгледайте

Справочник за кандидат-магистри 2021/2022

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС

„Най-големият бизнес университет в България ви очаква присъствено наесен“

Проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност

„Предимства на обучението в УНСС са съвременните учебни програми и методи на преподаване“

Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество

„Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото“

Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики

„Осигуряваме стажантски програми във водещи компании и открити лекции с лидери от практиката“