Докторанти
Обновено: петък, 04 януари 2019 10:12

Индивидуален учебен план

МОДЕЛИ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ


Професионални направления:


2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

3.3. ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

3.6. ПРАВО

3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

3.8. ИКОНОМИКА