Докторанти
Обновено: вторник, 04 април 2023 14:45

Индивидуален учебен план


МОДЕЛИ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Word документ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

Word документ 3.3. ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

Word документ 3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

Word документ 3.6. ПРАВО

Word документ 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Word документ 3.8. ИКОНОМИКА