Докторанти
Обновено: четвъртък, 17 ноември 2022 10:40

Изпити

                

Докторантските изпити се провеждат присъствено за докторантите в редовна форма на обучение и онлайн (в електронна среда) за докторантите в задочна форма и докторантите на самостоятелна подготовка.


Заявление (по образец) за явяване на изпит се подава до 20 дни преди датата на изпита във факултета, към който е обучаващото звено. Заявлението е адресирано до декана.

                

 Заявление (по образец) за явяване на изпит

    

Методология на научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА

07.11.2022 г. - 10.30 часа - зала 4057 и MS TEAMS

                                                                                                                                                                                  

Академично писане

УЧЕБНА ПРОГРАМА

05.11.2022 г. - 11.00 часа - MS TEAMS 

                                                                                                                                     

Качествени методи в научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА

07.01.2023 г. - 09.00 часа - зала 2032А и MS TEAMS

                                                               

Икономикс

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

29.11.2022 г. - 14.00 часа - зала 4024 и MS TEAMS - ЛИНК КЪМ ИЗПИТА

24.01.2023 г. - 10.30 часа - MS TEAMS

11.04.2023 г. - 10.30 часа - MS TEAMS

13.06.2023 г. - 10.30 часа - MS TEAMS

                                          

Статистически анализ на данни

УЧЕБНА ПРОГРАМА

13.12.2022 г. - 13.00 часа - зала 2064 и MS TEAMS

07.03.2023 г. - 13.00 часа - зала 2064 и MS TEAMS

06.06.2023 г. - 13.00 часа - зала 2064 и MS TEAMS

14.11.2023 г. - 13.00 часа - зала 2064 и MS TEAMS

                

Учебна специализация в чужбина

Процедура за провеждане и признаване на кредити по дисциплината за професионално направление (блок А „Учебна специализация в чужбина“

ИЗПИТНА ПРОГРАМА