Докторанти
Обновено: вторник, 28 май 2024 14:37

Изпити

                

Докторантските изпити се провеждат присъствено за докторантите в редовна форма на обучение и онлайн (в електронна среда) за докторантите в задочна форма и докторантите на самостоятелна подготовка.


Заявление (по образец) за явяване на изпит се подава до 20 дни преди датата на изпита във факултета, към който е обучаващото звено. Заявлението е адресирано до декана.

                  

 Заявление (по образец) за явяване на изпит

      

Методология на научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА

14.06.2024 г. - 13.00 часа - зала 2006 и MS TEAMS                                                                                                                                                                                                                                 

             

Академично писане

УЧЕБНА ПРОГРАМА

23.06.2024 г. - 14.30 часа - зала 2032А и MS TEAMS

                                                                                                                     

Качествени методи в научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА

25.10.2023 г. - 16.00 часа - зала 2032А и MS TEAMS
13.01.2024 г. - 09.00 часа - зала 2032А и MS TEAMS

                                                                          

Икономикс

УЧЕБНА ПРОГРАМА

01.12.2023 г. - 10.30 часа - корпус Е, зала 3067 и MS TEAMS
23.01.2024 г. - 10.30 часа - корпус Б, зала 4024 и MS TEAMS
22.04.2024 г. - 10.30 часа - корпус А, зала 4009 и MS TEAMS
11.06.2024 г. - 09.30 часа - корпус Б, зала 4024 и MS TEAMS

                                                   

Статистически анализ на данни

УЧЕБНА ПРОГРАМА

12.03.2024 г. - 13.00 часа - зала 2064 и MS TEAMS     

11.06.2024 г. - 13.00 часа - зала 2064 и MS TEAMS

12.11.2024 г. - 13.00 часа - зала 2064 и MS TEAMS

                     

Учебна специализация в чужбина

Процедура за провеждане и признаване на кредити по дисциплината за професионално направление (блок А) „Учебна специализация в чужбина“

ИЗПИТНА ПРОГРАМА