Докторанти
Обновено: четвъртък, 29 ноември 2018 11:14

Изпити

Икономикс
26.11.2018 г. - 8,30 ч. - зала 4013
28.01.2019 г. - 8,30 ч. - зала 4013
18.04.2019 г. - 8,30 ч. - зала 4013
24.06.2019 г. - 8,30 ч. - зала 4013

Методология и методика на научните изследвания

06.11.2018 г. - 16,00 ч. - зала 3002
04.12.2018 г. - 16,00 ч. - зала 3002
05.03.2019 г. - 16,00 ч.
25.06.2019 г. - 16,00 ч.
05.11.2019 г. - 16,00 ч.
03.12.2019 г. - 16,00 ч.Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

11.12.2018 г. - 13,00 ч. - зала 2064
09.04.2019 г. - 13,00 ч. - зала 2064
04.06.2019 г. - 13,00 ч. - зала 2064
22.10.2019 г. - 13,00 ч. - зала 2064
10.12.2019 г. - 13,00 ч. - зала 2064
 
Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.

 Молба (модел) за докторанти