100 ГОДИНИ УНСС
Докторанти
Обновено: понеделник, 10 февруари 2020 9:24

Изпити

Икономикс

УЧЕБНА ПРОГРАМА

25.11.2019 г. - 10,30 ч. - зала 4013
27.01.2020 г. -   8,30 ч. - зала 4013
27.04.2020 г. -   8,30 ч. - зала 4013
22.06.2020 г. -   8,30 ч. - зала 4013


Методология и методика на научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

УЧЕБНА ПРОГРАМА

07.04.2020 г. - 13,00 ч. - зала 2064
02.06.2020 г. - 13,00 ч. - зала 2064
20.10.2020 г. - 13,00 ч. - зала 2064
15.12.2020 г. - 13,00 ч. - зала 2064
 
Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.

 Молба (модел) за докторанти