Докторанти
Обновено: сряда, 14 април 2021 16:39

Изпити


Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.


 Молба (модел) за докторанти


Икономикс

УЧЕБНА ПРОГРАМА

19.04.2021 г. - 09.00 часа - MS TEAMS - ОТВОРИ ЛИНКА
14.06.2021 г. - 09.00 часа
                     
                                                                                

Методология и методика на научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

                                       

                           

Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

УЧЕБНА ПРОГРАМА

09.03.2021 г. - 13.00 часа - MS Teams / MS Forms - ОТВОРИ ЛИНКА / ОТВОРИ ИНСТРУКЦИЯТА
08.06.2021 г. - 13.00 часа - зала 2064
12.10.2021 г. - 13.00 часа - зала 2064
14.12.2021 г. - 13.00 часа - зала 2064