Докторанти
Обновено: четвъртък, 20 януари 2022 15:02

Изпити


Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.


 Молба (по образец) за докторанти


Икономикс

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

25.01.2022 г. - 10.30 часа - MS FORMS / ОТВОРИ ЛИНКА

12.04.2022 г. - 10.30 часа

14.06.2022 г. - 10.30 часа          

                                                                                                                                

Методология и методика на научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

04.12.2021 г. - 10.00 часа - MS TEAMS / ОТВОРИ ЛИНКА

 

                                                                                        

Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

УЧЕБНА ПРОГРАМА

14.12.2021 г. - 13.00 часа - ОТВОРИ ЛИНКА / ОТВОРИ ИНСТРУКЦИЯТА                   

01.03.2022 г. - 13.00 часа - зала 2064

07.06.2022 г. - 13.00 часа - зала 2064

11.10.2022 г. - 13.00 часа - зала 2064

13.12.2022 г. - 13.00 часа - зала 2064