Докторанти
Обновено: понеделник, 27 юни 2022 9:20

Изпити

                

Докторантските изпити се провеждат присъствено за докторантите в редовна форма на обучение и онлайн (в електронна среда) за докторантите в задочна форма и докторантите на самостоятелна подготовка.


Заявление (по образец) за явяване на изпит се подава до 20 дни преди датата на изпита във факултета, към който е обучаващото звено. Заявлението е адресирано до декана.

                

 Заявление (по образец) за явяване на изпит

    

Методология на научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА

15.06.2022 г. - 10.00 часа - зала 2005

                                                                                                                                                                                  

Академично писане

УЧЕБНА ПРОГРАМА

19.06.2022 г. - 13.30 часа - зала 2032А

26.06.2022 г. - 11.00 часа - зала 2032А

                                                                                                             

Качествени методи в научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА

                                                   

Икономикс

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

14.06.2022 г. - 10.30 часа - зала 4024

                                          

Статистически анализ на данни

УЧЕБНА ПРОГРАМА

07.06.2022 г. - 13.00 часа - зала 2064

11.10.2022 г. - 13.00 часа - зала 2064

13.12.2022 г. - 13.00 часа - зала 2064

            

Учебна специализация в чужбина

ИЗПИТНА ПРОГРАМА