100 ГОДИНИ УНСС
Докторанти
Обновено: четвъртък, 15 октомври 2020 16:27

Изпити


Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.


 Молба (модел) за докторанти


Икономикс

УЧЕБНА ПРОГРАМА

30.11.2020 г. - 09.00 часа
25.01.2021 г. - 09.00 часа
19.04.2021 г. - 09.00 часа
14.06.2021 г. - 09.00 часа
                                                                                

Методология и методика на научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

05.12.2020 г. - 10.00 часа 

                                   

Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

УЧЕБНА ПРОГРАМА

15.12.2020 г. - 13.00 часа