Докторанти
Обновено: понеделник, 13 ноември 2023 11:40

Изпити

                

Докторантските изпити се провеждат присъствено за докторантите в редовна форма на обучение и онлайн (в електронна среда) за докторантите в задочна форма и докторантите на самостоятелна подготовка.


Заявление (по образец) за явяване на изпит се подава до 20 дни преди датата на изпита във факултета, към който е обучаващото звено. Заявлението е адресирано до декана.

                  

 Заявление (по образец) за явяване на изпит

      

Методология на научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА

                                                                                                                                                                                    

Академично писане

УЧЕБНА ПРОГРАМА

29.10.2023 г - 17.30 часа - само онлайн в MS TEAMS

                                                                                                                                             

Качествени методи в научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА

25.10.2023 г. - 16.00 часа - зала 2032А и MS TEAMS
13.01.2024 г. - 09.00 часа - зала 2032А и MS TEAMS

                                                                          

Икономикс

УЧЕБНА ПРОГРАМА

01.12.2023 г. - 10.30 часа - корпус Е, зала 3067 и MS TEAMS
23.01.2024 г. - 10.30 часа - корпус Е, зала 3067 и MS TEAMS
23.04.2024 г. - 10.30 часа - корпус Е, зала 3067 и MS TEAMS
11.06.2024 г. - 10.30 часа - корпус Е, зала 3067 и MS TEAMS

                                                 

Статистически анализ на данни

УЧЕБНА ПРОГРАМА

14.11.2023 г. - 13.00 часа - зала 2064 и MS TEAMS

                   

Учебна специализация в чужбина

Процедура за провеждане и признаване на кредити по дисциплината за професионално направление (блок А) „Учебна специализация в чужбина“

ИЗПИТНА ПРОГРАМА