100 ГОДИНИ УНСС
Докторанти
Обновено: петък, 22 януари 2021 12:14

Изпити


Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.


 Молба (модел) за докторанти


Икономикс

УЧЕБНА ПРОГРАМА

25.01.2021 г. - 09.00 часа - MS TEAMS / ОТВОРИ ЛИНКА
19.04.2021 г. - 09.00 часа
14.06.2021 г. - 09.00 часа
                     
                                                                                

Методология и методика на научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

                                       

                           

Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

УЧЕБНА ПРОГРАМА