100 ГОДИНИ УНСС
Докторанти
Обновено: сряда, 06 януари 2021 15:28

Курсове

 
В съответствие с решение на АС на УНСС, докторантите обучаващи се във външни институции и желаещи да участват в курсовете, заплащат по банков път следните такси:

Курс по Икономикс

120.00 лв.

Курс по Статистически методи
и иконометрични модели в
изследователската дейност

120.00 лв.

Курс по Методология и методика
на научните изследвания

80.00 лв.

Докторантите, обучаващи се във външни институции депозират молба по образец и платежен документ удостоверяващ преведената такса за участие в курсовете в сектор "Докторантури", кабинет 2039.

Докторантите, обучаващи се в УНСС, не заплащат такса за участие в курсовете.


PDF документ Онлайн курс по Статистически методи и иконометрични модели в
изследователската дейност - график 

 ОТВОРИ ЛИНКА В MS TEAMS

Word документ Молба за участие в докторантските курсове