Докторанти
Обновено: понеделник, 13 ноември 2023 14:20

Курсове

 

График за провеждане на курсовете

Курс

Период на провеждане

и график на курса

Учебна програма и форма на оценяване

Методология на научните изследвания

29.05.2023 г. - 01.06.2023 г.

График

Линк към MS Teams

Линк към програмата

Академично писане

03.06.2023 г. – 25.06.2023 г.

График

Линк към MS Teams

Линк към програмата

Качествени методи в научните изследвания

04.10.2023 г. – 14.10.2023 г.

График

Линк към MS Teams

Линк към програмата

    

Икономикс

Лекцията на доц. д-р Вера Пиримова се премества от 10.11.2023 г. на 17.11.2023 г. от 17.00 ч. в зала 4026, корпус Б

  

03.11.2023 г. - 10.11.2023 г.

График

Линк към MS Teams

Линк към програмата

Статистически анализ на данни

22.01.2024 г. – 02.02.2024 г.

График

Линк към MS Teams

Линк към програмата

Методология на правните изследвания

17.10.2022 г. - 19.12.2022 г.

Линк към програмата

            

ENGAGE.EU КУРСОВЕ ЗА ДОКТОРАНТИ

АКТИВНИ КУРСОВЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА 2023 г.:

Entrepreneurship and Strategy

Applied Business Analytics

                                                                                                         

Докторантски курс се организира при сформиране на група с минимален брой докторанти, определен с решение на Ректорския съвет.

Организираните докторантски курсове са отворени за посещение за всички докторанти, обучаващи се в УНСС (независимо дали са включени в техните индивидуални планове или не), както и за постдокторанти и преподаватели на УНСС.

        

 Заявление (по образец) за участие в докторантски курс се подава до 20 дни преди началото на съответния курс

              

Докторантските курсове се провеждат присъствено за докторантите в редовна форма на обучение и онлайн (в електронна среда) за докторантите в задочна форма и докторантите на самостоятелна подготовка.

Докторантите, обучаващи се в УНСС, не заплащат такса за участие в докторантските курсове.

     

Докторантите, обучаващи се във външни институции и желаещи да участват в докторантските курсове, заплащат по банков път такса в размер на 200 (двеста) лв. за всеки курс. Записването за курсовете се извършва в сектор „Докторантури“ на УНСС, кабинет 2039, след депозиране на молба по образец и платежен документ, удостоверяващ плащането на таксата за участие в курса/овете.