Докторанти
Обновено: сряда, 27 октомври 2021 22:23

Курсове

 
В съответствие с решение на АС на УНСС, докторантите обучаващи се във външни институции и желаещи да участват в курсовете, заплащат по банков път следните такси:

Курс по Икономикс

120.00 лв.

Курс по Статистически методи
и иконометрични модели в
изследователската дейност

120.00 лв.

Курс по Методология и методика
на научните изследвания

80.00 лв.

Докторантите, обучаващи се във външни институции депозират молба по образец и платежен документ удостоверяващ преведената такса за участие в курсовете в сектор "Докторантури", кабинет 2039.

Докторантите, обучаващи се в УНСС, не заплащат такса за участие в курсовете.

                       

КУРС ПО ИКОНОМИКС - ГРАФИК

Курсът по икономикс ще се проведе онлайн в MS Teams. 

Линк за MS Teams 


КУРС ПО СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ И ИКОНОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ В
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ - ГРАФИК

                       

Word документ Заявление (по образец) за участие в докторантските курсове