Магистри

Изпитна сесия


По преподавател:Годишна поправителната сесия се провежда:

1. За двусеместриалното обучение – след втория семестът;

2. За трисеместриалното обучение – след втория семестър (за изпитите от първи и втори семестър) и след третия семестър (за изпитите от трети семестър);

3. За четирисеместриалното обучение – след втория семестър (за изпитите от първи и втори семестър) и след четвъртия семестър (за изпитите от трети и четвърти семестър).