Магистри

Изпитна сесия


По преподавател:Годишна поправителната сесия се провежда:

1. за двусеместриалното обучение - след втория семестър;

2. за трисеместриалното обучение - след третия семестър;

3. за четирисеместриалното обучение - след втория и след четвъртия семестър.