Магистри

Разписание

По преподавател:

Разписание на специалност "Спортен бизнес" (съвместна програма) - 1-и семестър, прием януари 2023г.


Маршрути до Института за следдипломна квалификация на УНСС (ИСК):


Залите, завършващи на буква "К" са в корпус "К" (новият учебен корпус)