Магистри

Изпитна сесия


По преподавател:


ВАЖНО за студентите ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ в ОКС „бакалавър" И ОКС „магистър" - проверявайте за промяна в началния час на изпитите!

Във връзка с изпитната сесия всеки студент трябва да провери достъпа си до учебните материали в m-learning .

При проблем:

- В работни дни до 16.30 ч.

- В събота и неделя на имейл [email protected]

- На 6 януари на телефон             0882164926

- На 7 януари на телефон             0882146368

- На 13 януари на телефон           0882146108

- На 14 януари на телефон           0882146368

- На 20 януари на телефон           0882164926


   

Годишна поправителната сесия се провежда:

1. За двусеместриалното обучение – след втория семестът;

2. За трисеместриалното обучение – след втория семестър (за изпитите от първи и втори семестър) и след третия семестър (за изпитите от трети семестър);

3. За четирисеместриалното обучение – след втория семестър (за изпитите от първи и втори семестър) и след четвъртия семестър (за изпитите от трети и четвърти семестър).