Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: понеделник, 21 ноември 2011 16:54

Мобилност на преподавателски и административен състав с цел обучение

Мобилността на преподавателския и административния състав с цел обучение обхваща:

  1. изпращане за обучение в европейски търговски предприятия или университети на преподаватели от УНСС, както и приемане и обучаване в УНСС на служители от институциите-партньори;
  2. изпращане за обучение в европейски университети на представители на администрацията на УНСС, както и приемане и обучаване в УНСС на служители от университетите-партньори.

Тази дейност по програма ЕРАЗЪМ дава възможност на преподавателския и непреподавателския състав на УНСС и институцията партньор за трансфер на знания или ноу-хау, обмяна на опит в областта на организацията на международната и другите направления на административната дейност на университетите.