Резултати от търсене за Служители

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

150 results found
Здравен и Делови Туризъм и Икономика 20.6.2024 г. ... към представителите на туристическия бизнес и техните служители, които нямат туристическо образование, но имат опит в туризма. Хорариумът е редуциран, обучението е онлайн и достъпно от всяка точка на света според новите туристически концепции на  Bleisure tourism и Tourism Work Nomads. Необходимост от ...
Организационни механизми за контрол 26.5.2024 г. ... процедура обхваща всички йерархични нива и служители на университета. Пряка отговорност за прилагане и спазване на настоящата процедура носят лицата от университета, както следва:• Ректор/Представител на ръководството за непрекъснат контрол на процесите и осигуряване на необходимите ...
Технологични механизми за контрол 26.5.2024 г. ... процедура обхваща всички йерархични нива и служители на УНСС. Пряка отговорност за прилагане и спазване на настоящата процедура носят лицата от УНСС, както следва:• Ректор/Представител на ръководството за непрекъснат контрол на процесите и осигуряване на необходимите ресурси;• Мениджър ИС и ...
Физически механизми за контрол 26.5.2024 г. ... процедура обхваща всички йерархични нива и служители на УНСС. Пряка отговорност за прилагане и спазване на настоящата процедура носят лицата от УНСС, както следва:• Ректор/Представител на ръководството за непрекъснат контрол на процесите и осигуряване на необходимите ресурси;• Мениджър ИС и ...
Сигурност на човешките ресурси 26.5.2024 г. ... процедура обхваща всички йерархични нива и служители на организацията. Пряка отговорност за прилагане и спазване на настоящата процедура носят лицата от организацията, както следва:• Ректор/Представител на ръководството за непрекъснат контрол на процесите и осигуряване на необходимите ...
Приложно програмиране и софтуерна поддръжка 7.6.2024 г. ... , свързани с обслужване на студенти, преподаватели, служители и други звена от университета. Основните дейности на отдела включват:  Електронни изпити – софтуер и бази данни, осигуряващи провеждането на изпитите, обхващащи КСК, олимпиади, бакалавърска и магистърска степени на обучение ...
Академична общностна група на XR за българските индустрии 21.6.2024 г. ... преживявания за обучаеми лица (студенти и преподаватели, служители и работници; среден и висш мениджмънт) Присъединете се към нас, за да изследваме сложния танц между нововъзникващите технологични тенденции, обществените промени, образователните потребности и бизнес прозренията ...
История 16.4.2024 г. ... ЦСИ системното анкетиране на студенти, преподаватели и служители относно проблемите на Университета. Директори на ЦСИ Проф. д-р Валентин Димитров Гоев 2002 – 2012 Проф. д-р Георги Димитров Мишев 2012 – 2024 Гл. ас. д-р Васил Димитров ...
УНСС по пътя на зелената енергия 16.2.2024 г. ... до зарядните станции е свободен за преподаватели, служители и студенти. Енергоспестяващи зарядни станции за телефони Във фоайетата на УНСС, корпус „А“, „В“, „Г“, „И“ и най-новия корпус „К“, са поставени 5 енергоспестяващи зарядни ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2023/2024 уч.г. 26.2.2024 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата всички ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2023/2024 уч.г. 6.2.2024 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата всички ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2023/2024 уч.г. 22.11.2023 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата всички ...
Възпитанниците на катедрата за нас - Калоян Банков дипломиран магистър специалност Управление на ВД 26.9.2023 г. ... в компанията работят над 1 300 служители. Разположена на Летище София, Луфтханза Техник София се превръща в най-голямата компания, предлагаща основен ремонт и поддръжка на Балканския полуостров, както и в един от най-важните авиационни центрове в Европа ...
Защита на основните права 30.1.2024 г. ... организации и служители от държавната администрация, пряко осъществяващи дейност в областта на защитата на основните права. Учебен план  Първи семестър: 1. Теория и история на защитата на основните права. 2. Правата на ...
ТРЕТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките" 31.10.2023 г. ... партньори, работодатели, служители. Работен език на конференцията: български ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ Витоша Парк Хотел http://www.vitoshaparkhotel ...
Интелектуална собственост и технологични стартъпи 10.5.2023 г. ... центрове, технологични и бизнес паркове; • Служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; • Оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост; • Служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на ...
Политическата икономия - икономическата наука с човешко лице 15.2.2023 г. ... да ги подпомогнат да са успешни предприемачи и служители в големи фирми ...
- 7.12.2022 г. ... музика ректорското ръководство, преподаватели и служители украсиха коледната елха в централното фоайе на университета, както повелява традицията на Никулден. Коледният дух засия в ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2022/2023 уч.г. 7.3.2023 г. ... програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2022/2023 уч.г. 1.2.2023 г. ... програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2022/2023 уч.г. 1.12.2022 г. ... програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Интелектуална собственост и творчески индустрии 22.8.2022 г. ... индустрии” се реализират като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти в ...
Национално и европейско медицинско право 21.12.2023 г. ... . Анотация Курсът е предназначен за служители в административните органи, медицински и немедицински специалисти и за всички лица, които желаят да придобият знания в областта на националното и европейското медицинско право. Обучението предоставя комплексни знания за националното ...
Стратегическа риск политика и управление на съответствието 22.6.2024 г. ... е предназначена за експерти, мениджъри, одитори и служители в организации от държавния и корпоративния сектор, отговарящи за прилагането, поддържането и усъвършенстването на системите за управление на съответствието, наложено от приложимото законодателство и от приетите за прилагане добри практики за ...
Корпоративно нормативно съответствие 20.6.2024 г. ... корпоративно съответствие, в това число служители по съответствие, адвокати, юрисконсулти, вътрешни одитори, специалисти в оценката и управлението на риска, служители в банкови и финансови институции и др. Учебният план е съобразен с новите регулаторни изисквания и течения в сферата на ...
Същност 6.4.2022 г. ... работи като обикновена компания – група служители работят заедно, за да създадат продукт, който клиентите да купуват. От своя страна за разлика от обикновените компании, стартъпът цели създаването на изцяло нов бизнес шаблон на работа, който да осигури мащаби,  недостижими за ...
Изследователски и образователни проекти 13.9.2022 г. ... на съдебни и митнически служители по интелектуална собственост, 2008, Патентно ведомство на Р България Разпространение на знанията по интелектуална собственост в университетите, 2010 г. Европейско патентно ведомство – координатор за България „Приложни ...
„Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 4.1.2022 г. ... може да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и ...
„Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 4.1.2022 г. ... могат да се реализират като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти ...
Интелектуална собственост и бизнес 4.1.2022 г. ... могат да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни ...
ПРОЕКТ DEMINA „ИНОВАЦИИ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕСТИНАЦИЯТА“ 18.10.2021 г. ... квалификации на европейско ниво за служителите по местоназначение, мениджъра на местоназначението и одитора на местоназначението • да се създаде уникален образователен и методически инструмент в областта на одита и управлението на дестинациите и по този начин да се ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2021/2022 уч.г. 29.11.2021 г. ... . Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2021/2022 уч.г. 10.2.2022 г. ... . Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2021/2022 уч.г. 7.12.2021 г. ... . Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането ...
Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" 22.8.2022 г. ... да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни ...
Изследователски и образователни проекти 12.10.2021 г. ... на съдебни и митнически служители по интелектуална собственост, 2008, Патентно ведомство на Р България Разпространение на знанията по интелектуална собственост в университетите, 2010 г. Европейско патентно ведомство – координатор за България „Приложни ...
Редовно обучение 16.9.2021 г. ... да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни ...
Редовно обучение 29.10.2021 г. ... да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни ...
Бакалавърски специалности 2.5.2023 г. ... реализация като: държавни служители в Министерството на културата, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти в ...
Специалност Интелектуална собственост и бизнес 22.8.2022 г. ... като: държавни служители в Министерството на културата, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти в ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес 22.8.2022 г. ... професионално като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисиятаза защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, АгенцияМитници, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти в ...
Докторски програми 30.5.2023 г. ... студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения между УНСС и университети от почти всички ...
Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата" 2.8.2021 г. ... може да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени ...
Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" 3.8.2021 г. ... могат да се реализират като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти в ...
Международни икономически отношения 2.8.2021 г. ... реализация. Те могат да работят като служители и мениджъри в големи международни компании, както и в български фирми, които се стремят да навлязат конкурентно на външни пазари. Подходящи са като експерти в редица области на световната икономика, както и като консултанти и ...
Консултиране и проектиране в малките и средни предприятия 2.8.2021 г. ... и средни предприятия в различни сектори; служители и мениджъри в международни консултантски организации; консултанти и разработващи стратегии, програми и проекти; оценители на проекти по различни национални, европейски и други международни програми; консултанти и специалисти по ...
Интелектуална собственост и бизнес 2.8.2021 г. ... могат да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни ...
Дипломация и стратегически анализ 2.8.2021 г. ... програми и проекти с международно участие; Служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи; Служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина; Референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и ...
Публична администрация със специализация „Държавна администрация" 2.8.2021 г. ... , развитието на капацитета на държавните служители и прилагането на принципите на добро управление. Конкретните цели са: подготовка на специалисти за ръководни и експертни длъжности в областта на държавното управление, чиято професионална кариера е посветена на държавната ...
Управление и контрол на обществените поръчки 2.8.2021 г. ... реализация като: ръководители и служители от министерства, местни държавни органи и органи за надзор на публичните разходи; специалисти, които организират и възлагат обществени поръчки по делегация от публични и секторни възложители; лица, ангажирани с методическа помощ и ...
Цифрово управление и администрация 2.8.2021 г. ... за комуникация и услуги (администрация, служители, граждани и бизнес); да обучава специалисти за проектно управление при реализацията на секторните политики за електронно управление; да подпомага електронното приобщаване чрез подготовка на гражданите и бизнеса в използването на ...
Дипломация и стратегически анализ 16.9.2021 г. ... програми и проекти с международно участие; Служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи; Служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина; Референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и ...
Консултативен съвет 7.2.2022 г. ... състои от 7 членове – преподаватели и служители на УНСС. Членовете на КС изпълняват задълженията си на обществени начала и не получават възнаграждение за това. Директорът на „Алумни УНСС“ е член на КС и председателства неговите заседания. Съставът на Консултативния съвет ...
Бизнес администрация 20.5.2021 г. ... комуникация; подбор, оценка и мотивация на служители; концепции и стратегии за електронен бизнес; създаване и управление на собствен бизнес; лидерство и неформални организационни отношения; бюджетна и управленска политика; управление на промени, кризи, операции, иновации и др ...
Виртуална мобилност 15.1.2021 г. ... всички класирани преподаватели и служители за мобилност по програма Еразъм. Желаещите да се възползват от тази възможност, следва да установят контакт с желания от тях приемащ университет и да запитат, дали при тях се предлага тази опция и при какви конкретни условия ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление за 2020/2021 уч.г. 21.4.2021 г. ... . Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2020/2021 уч.г. 20.2.2021 г. ... . Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2020/2021 уч.г. 10.2.2021 г. ... . Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2020/2021 уч.г. 7.5.2021 г. ... . Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Новини 15.12.2021 г. ... награди преподаватели и служители за подкрепа на дарителството Международна конференция, посветена на междуфункционалните устойчиви селски райони и земеделие Новият "Еразъм+" предоставя повече възможности за избор на студентите Второ за годината издание на ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... . TTS има приблизително 180 служители и годишен оборот от около 20 милиона евро. TTS activities are financed through proceeds from training services, research and development projects and publications, membership fees and government appropriations. TTS is ...
Разрешаване на спорове по интелектуална собственост 14.5.2020 г. ... и координация с митнически служители във връзка с нарушения върху права на интелектуална собственост ...
Разработване на политика за интелектуална собственост 14.5.2020 г. ... възникване на спорове между предприятието, неговите служители и контрагенти ...
ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" 20.9.2021 г. ... контакти с потенциални партньори, работодатели, служители.-     Конференцията е първата в страната ни, която дава възможност за разработването на съвместни статии между бизнеса и учените в областта на Л&УВД и тяхното публикуване в чуждоезични списания, индексирани в ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2019/2020 уч.г. 10.2.2020 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Членство 23.7.2019 г. ... организация на АДС могат да бъдат преподаватели, служители и работници в УНСС. Приемането на нови членове става с писмено заявление до нейното ръководство (заявлението можете да изтеглите от прикачения файл). При отказ на кандидата да бъде приет за член на синдикалната организация, той има право и ...
Важно за гласуването на студентите на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г. 23.5.2019 г. ... на 26 май от 7.00 часа до 19.00 часа от дежурни служители в отделите „Студенти – бакалавър“ и „Студенти – магистър“ ...
Специализиран курс по "Основи на съответствието (compliance)" 12.4.2019 г. ... приложение и преследва както подкупването на държавни служители, така и корупцията между търговски дружества. ПРОГРАМА  НА КУРСА: Същност на Съответствието Оценка на риска в Съответствието (Compliance Risk Assessment) Антикорупционна политика Управление на риска от трети ...
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ОСНОВИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE) 5.12.2019 г. ... приложение и преследва както подкупването на държавни служители, така и корупцията между търговски дружества. ПРОГРАМА  НА КУРСА: Същност на Съответствието Оценка на риска в Съответствието (Compliance Risk Assessment) Антикорупционна политика Управление на риска от трети лица (3rd Party ...
Индивидуално обучение 21.2.2019 г. ... .  Те могат да работят като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти в ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... професионално да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни ...
България 8.9.2020 г. ... и развитието на многобройните артисти, музиканти и служители в музикалния сектор по цял свят.“, отбеляза Муур.   Можете да видите пълния доклад тук.   Нов закон за марките и географските означения    В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 98  от 13 ...
Изследователски и образователни проекти 19.8.2022 г. ... на съдебни и митнически служители по интелектуална собственост, 2008, Патентно ведомство на Р България Разпространение на знанията по интелектуална собственост в университетите, 2010 г. Европейско патентно ведомство – координатор за България „Приложни ...
Модул 4: Институционализиране, поддържане, развитие и осигуряване на устойчивост на партньорството 30.1.2019 г. ... активното участие на служителите в дейността на организациите могат да работят ефективно.   2)        Развитие на човешките ресурси: Извеждане на преден план на факта, че междусекторното сътрудничество ...
Модул 1: Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство 30.1.2019 г. ... . Участието на ръководни служители или представители допринася в голяма степен за успеха на партньорството, като му придава по-голяма тежест в управлението на партньорската дейност и улеснява по-бързото вземане на решения от страна на партньора. ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... към: Притокът на нови служители към технически работни места в промишлените сектори; Предлагане на обучения с оглед на бъдещите потребности от умения; Стимулиране и подкрепа на социалните иновации в компаниите. Същност на партньорството ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... възрастни (търсещи работа и служители). Бизнесът и секторите също влизат в пейзажа на образованието. Те предлагат курсове за обучение на (свои и/или други) служители. [1] http://www.worldbank.org/en/country/bulgaria/overview [2] Прессъобщение ...
Национална партньорска мрежа 17.2.2019 г. ... .bg/bg/kontakti Институт за подготовка на служители в международни организации Уебсайт: http://itpio.eu/bg/ Контакти:  http://itpio.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/ Университет за национално и световно стопанство Уебсайт: https://www.unwe.bg/ Контакти: ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Акценти 5.6.2024 г. ... имаха възможност да се срещнат с партньори и служители от най-големите одиторски компании в света и България- Deloitte, EY, GT, ICAEW, MS, MV, PWC, AFA и др. В този панел участие взе и Бен Тригс, директор Bright network. На 08.11.2021 Deloitte България проведе майсторски клас на тема МСФО 16 ...
КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Data protection officers - DPO) 11.4.2019 г. ... за защитата на личните данни на работни и служители, както и Синдиката на Длъжностните лица по защита на личните данни. През съботния ден ще започнем с презентацията на д-р Невин Фети, която ще разгледа юридически и практически въпроси на материята. В неделната сесия лектори  ще ...
СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ 5.12.2019 г. ... % - за лица, които са преподаватели или служители в УНСС, към момента на провеждане на сертифициращото обучение - 510 лева с ДДС. Същата отстъпка ползват и лица, които са препоръчани или доведени от преподавател или служител в ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 5.12.2019 г. ... ,• Одитори,• Студенти,• Служители в държавната администрация,• Работещи в различни области лица, които искат да повишат квалификацията си в сферата на защитата на личните данни ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСА ПРОГРАМА За повече подробности посетете сайта на Алианса за ...
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации 9.5.2023 г. ... стойност за своите клиенти, партньори и служители.“ Гергана РабаджийскаФинансов и административен директорЕйч Пи Инк България ЕООД „Програмата „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“ допринесе за моето професионално развитие във ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... , асистенти, докторанти  и служители в УНСС. (3) Информацията за датата, часа и мястото на провеждане на държавния изпит се огласява на информационното табло на катедра „Регионално развитие“. Чл. 15. В деня на държавния изпит изпитната комисия ...
Услуги 15.6.2017 г. ... на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики. 4. Осъществяване на социологически и психологически изследвания, посредством ...
Цели и дейности 9.1.2024 г. ... на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики. 5. Оказване на консултантски услуги и помощ при осъществяването на научни и приложни ...
Дейности 15.6.2017 г. ... на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики.5. Оказване на консултантски услуги и помощ при осъществяването на научни и приложни ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 23.10.2016 г. ... започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... . Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... . Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Становище ЕК 04.16 г. - Взаимоотношения между студенти 22.4.2016 г. ... засегнати от действия на колеги, служители и др. Във връзка с разглеждания случай Комисията се обедини около следното: 1. При нарушение на Етичния кодекс на УНСС студентите могат да сезират Комисията за академична етика, независимо дали се касае за нарушение от страна ...
Научни проекти 16.4.2016 г. ... и обучение на депутати, държавни служители и експерти (ПРООН). Ръководител: А. Гочев.   (2008) Expanding NATO and EU areas of responsibility and multilateral cooperation: options for Korea. 2nd Korea-Bulgaria seminar, Seoul. Участници: Г. Генов.   (2008) ...
Становише ЕК 01.2016 г. - Поведение в социалната мрежа 15.2.2016 г. ... , докторанти, студенти и служители - да използват обидни квалификации и език в публичната среда извън университета, което включва и дискусиите в социалната мрежа Фейсбук, поне по две причини: Първо, защото уронват доброто име на УНСС като уважавана академична ...
Становише ЕК 11.2014 г. - Поведение на служител 15.2.2016 г. ... между преподаватели, студенти и служители. Още по-тревожно е твърдението в писмото, че Живка Будинова не греши повече от всички останали – т.е. грубото отношение на служителите е обичайна практика, а не е изключение. Обръща внимание на г-жа Мария Христова - зам ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2015 г. 29.1.2016 г. ... в катедрените колективи; Конфликти служители - студенти и между студенти;     Принцип в работата на Комисията за академична етика беше със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез медиация (посредничество). Във всеки един стадий на ...
Правилник за дейността на Комисията за академична етика 29.1.2016 г. ... засегнати от действия на колеги, служители и др. 2. Жалбите се подават в писмен вид и трябва да съдържат: 1. трите имена на жалбоподателя; 2. адрес (пощенски адрес / е-mail) и телефон за връзка; 3. предмет на жалбата: 3.1 кой текст от Етичния ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... , изследователи, докторанти, служители, както и за целия друг персонал в Университета за национално и световно стопанство (наричан по-долу „Университет”) – публична институция с ярко изявен стремеж да се зачитат етичните стандарти в ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 18.3.2020 г. ... . Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... на студенти, преподаватели и служители. Активното международно  сътрудничество на УНСС се разбира като част от по-широка стратегия за взаимоотношения със страни партньори в света, за разпространяване на знания и ценности като основа за нарастване на ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Творчески индустрии и бизнес 4.5.2015 г. ... могат професионално да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници и др.; служители, специалисти и ...
Интелектуална собственост и бизнес 23.2.2018 г. ... .  Те могат да работят като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници и др.; служители, специалисти и ...
Документи архив 7.4.2015 г. ... , нехабилитирани преподаватели, студенти и докторанти, служители); - броят на свободните места за които се провеждат изборите (за всяка от представителните групи)   До Комисията по предложенията постъпиха предложения със следните ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2014 г. 29.1.2016 г. ... „млади” в катедрените колективи; Кофликти служители студент;     Принцип в работата на Комисията за академична етика беше със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез медиация (посредничество). Във всеки един стадий на разглеждането на казусите Комисията ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика и вериги на доставките” и "Управление на веригата на доставките" 16.1.2024 г. ... с ръководния персонал и редови служители; – наблюдение на бизнес средата; – запознаване с дейността на различни организационни звена, осъществяващи логистични дейности; – използване на фирмената документация и др. При разработването и защитата на ...
Проекти 17.4.2023 г. ... за укрепване на позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда“ "Validating competences gained at the workplace in case of low qualified people" (01.10.2013 - 30.09.2015)   2013 Lifelong Learning - Erasmus № 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR ...
Важно за студентите и преподавателите! 7.11.2013 г. ... до него на студенти, преподаватели и служители, считано от 23 октомври 2013 г. Вече се работи по укрепването на сградата. След неговото приключване и получаване на разрешение от компетентните органи занятията ще бъдат възобновени ...
Курс в ИСК постави началото на първото полиграфско училище в Европа 28.5.2013 г. ... , Южна Корея. В него се обучават и българи, служители в МВР и в служби по сигурността на банки и корпорации. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев поздравява курсистите Курсът се организира и провежда съвместно с ASSESS - най-голямата компания в България, предлагаща ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... звена; 2. на свободен достъп до всички служители на проверяваното звено и/или лице за събиране на информация във връзка с контролната дейност; 3. да проверяват всички документи, включително на електронен носител, на проверяваното звено и/или лице; 4. да изискват в определени от тях ...
<span style="display:none">Отчети</span> 20.12.2023 г. ... съвети, факултетни съвети, общи събрания на служители, както и техните протоколни отразявания, определяне на кворум, обикновено мнозинство при гласувания и др. При извършването на проверките Контролният съвет стриктно е спазвал предвидената за това процедура. Докладите на проверяващите ...
Медия икономика 6.7.2023 г. ... да приложат в работата си като мениджъри и служители на различни нива в обществени и частни медийни организации, в независимите регулаторни органи, публичната администрация, културните индустрии и в редица други професионални сфери. Форма на обучение: редовна Срок на ...
Изпитна сесия - София 9.5.2024 г. ... време на редовната изпитна сесия ще има дежурни служители събота и неделя, както следва: - На 25 май на телефон 0882146368, [email protected] - На 26 май на телефон 0882164926, [email protected] - На 1 юни на телефон 0882146368, [email protected] - На 2 ...
ДОКУМЕНТИ 23.1.2023 г. ... по т. 4 се налага, когато: · групата на служителите в Общото събрание на факултета се състои от избрани представители и някой/някои от тях напуснат Университета през времето на мандата, съответно мястото им се овакантява; в този случай, служителите във факултета провеждат събрание, за да ...
Център за социологически и психологически изследвания 8.1.2024 г. ... и осъществяване на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики; Оказване на консултантски услуги и помощ при осъществяването на научни и приложни социологически и ...
Правила за организиране на почивния сезон през 2014 г. в УОБ - с. Равда 24.4.2014 г. ... групи): първа група преподаватели и служители, работещи на основен трудов договор в УНСС, членове на техните семейства (съпруг/а) с деца до 18 г., а ако децата са студенти - до 25 г. втора група пенсионери на УНСС трета група семейства на деца на щатни ...
Развитие на иновациите 8.2.2017 г. ... по проекта  Институт за подготовка на служители в международни организации–България  Institute for Training of Personnel in International Organizations    Еф ейч Йоанеум – Университет за приложни науки, Грац, Австрия  Fn Joanneum ...
ЕСЕТА-КА1 3.6.2013 г. ... по проекта Институт за подготовка на служители в международни организации   Община Карнобат, България Конфедерация на труда "Подкрепа", България Institute for Training of Personnel in International Organizations - ITPIO   Obshtina Karnobat, Bulgaria ...
Трансфер на иновации 18.4.2012 г. ... за укрепване на позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда“   "Validation   of   skills   and   knowledge   for   strengthening   the   positions   of   low - qualified   employees   in   the   ...
Какво е ЕПИ? 6.2.2012 г. ... на залите - университетски преподаватели и служители. Това са хората, на които академичното ръководство на УНСС е поверило да осигуряват реда и спокойствието по време на изпита. Ако имате въпроси, обръщайте се към тях. Всеки от вас ще получи по един комплект материали, който съдържа: книжка ...
Какво е ЕлЕПИ? 6.2.2012 г. ... на залите - университетски преподаватели и служители. Това са хората, на които академичното ръководство на УНСС е поверило да осигуряват реда и спокойствието по време на изпита. На ваше разположение ще бъдат и компютърни администратори, които ще наблюдават изпълнението на компютърната ...
История 1.2.2012 г. ... анкетиране на студенти, преподаватели и служители относно проблемите на Университета. Пето. Със Заповед на Ректора на УНСС № 2362 / 26.11.2002 г. за Директор на ЦСИ към УНСС е назначен доц.д-р Валентин Димитров Гоев.   2. Предмет на дейност на ЦСИ   Съгласно Правилника за ...
Изпитна сесия 9.5.2024 г. ... време на редовната изпитна сесия ще има дежурни служители събота и неделя, както следва: - На 25 май на телефон 0882146368, [email protected] - На 26 май на телефон 0882164926, [email protected] - На 1 юни на телефон 0882146368, [email protected] - На 2 ...
История 22.3.2016 г. ... Георгиев, доц.д-р Димитър Луджев, отговорни служители в Министерството на външните работи и други.      От 1989 г. катедра “Международни отношения” осъществява подготовка на докторанти. Сред успешно защитилите има и чуждестранни граждани ...
Политическата икономия - икономическата наука с човешко лице 15.2.2023 г. ... да ги подпомогнат да са успешни предприемачи и служители в големи фирми ...
Кандидат - студенти 26.5.2021 г. ... от работа като мениджъри / експерти / служители в: агрофирми и кооперации с предмет на дейност производство и преработка на земеделски продукти; държавната, областната и общинската администрация (Министерство на земеделието, храните и горите – национално, областно и общинско ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... на позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда“   “Validation   of   skills   and   knowledge   for   strengthening   the   positions   of   low - qualified   employees   in   the ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... за обучение на кметове, общински служители и мениджъри по проекти за регионално развитие. За целта се разработи специално учебно помагало, в което като автори се включиха всички преподаватели, участвували в обмена. Този опит се мултиплицира многократно в курсовете, ...
Бизнесът за нас 4.4.2012 г. ... за подготовката на техните служители, завършили специалността «Медии и журналистика» в УНСС. Анкетата   набира информация по следните основни критерии: форми на контакт на работодателите с ВУ и подбор на кадри, предпочитани учебни заведения за набиране ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Програма ЕРАЗЪМ обхваща четири основни децентрализирани дейности: Мобилност, която включва: O      Студентска и ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... ЕРАЗЪМ предоставя възможности на преподавателите от УНСС да гостуват в европейски университети за изнасяне на кратки лекционни курсове. Чуждестранни преподаватели от университетите-партньори гостуват и изнасят кратки курсове от лекции пред студенти и докторанти на ...
Отбори 4.4.2012 г. ... със спортния клуб на преподавателите и служителите в УНСС „Св. Георги Победоносец” се провежда турнир по тенис за преподаватели за Купата на Ректора на университета. Освен това се организират турнири по случай 8-ми декември, по време на ежегодните спортни празници на ...
За преподаватели и служители 30.5.2024 г. ... с цел преподаване Мобилност с цел обучение Виртуална мобилност Моята мобилност * Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския ...
Мобилност на преподавателски и административен състав с цел обучение 21.11.2011 г. ... както и приемане и обучаване в УНСС на служители от институциите-партньори; изпращане за обучение в европейски университети на представители на администрацията на УНСС, както и приемане и обучаване в УНСС на служители от университетите-партньори. Тази дейност по програма ...
Дейности 9.3.2020 г. ... както и приемане и обучаване в УНСС на служители от институциите-партньори; 2. изпращане за обучение в европейски университети на представители на администрацията на УНСС, както и приемане и обучаване в УНСС на служители от университетите-партньори. Тази дейност по програма ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 30.5.2024 г. ... студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. УНСС се включва в осъществяването на МОБИЛНОСТ по програма ЕРАЗЪМ през академичната 1999/2000 г. – първата година, в която е разрешено ...
Визия и мисия 28.9.2023 г. ... своите студенти, преподаватели и служители за предизвикателствата на глобализиращия се свят. УНСС ще продължи да адаптира учебните програми в зависимост от промените в международната среда, да привлича чуждестранни студенти, да стимулира международната мобилност на ...

Новини

481 results found
УНСС с нови специалности в ОКС „бакалавър“ за новата учебна 2024 - 2025 година 19.6.2024 г. ... представителите на туристическия бизнес и техните служители, които нямат туристическо образование, но имат опит в туризма и работят из цялата страна и извън нея. Хорариумът е редуциран и насочен към дискусии, анализи, обмен на добри практики и видео проекти, обучението е онлайн и достъпно от всяка ...
Националната електрическа компания, Mr. Bricolage и Карго-партнер са новите партньори, с които УНСС подписа меморандуми 13.6.2024 г. ... че компанията предлага обучения на своите служители на ниво търговски умения, а за обучението в мениджърските умения разчитат на университетското образование. Той посочи, че в компанията работят 700 души, някои от които възпитаници на УНСС. „Стремим се постоянно да повишаваме ...
Нашият университет чества 104 години съзидание и възход 22.5.2024 г. ... колцентър (тел. 02 905 29 99), в който служителите работят с помощта на изкуствен интелект и отговарят на всички въпроси, свързани с кандидатстудентската кампания. Виртуална разходка в сградата на УНСС и извън нея, общо на площ над 54 000 m². Това е една от най-големите в ...
Национален семинар-обучение „Оценяване и акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии“ 23.5.2024 г. ... и експерти в областта, преподаватели и служители от висшите училища и изследователски институции. Събитието бе уважено и от представители на Министерството на образованието и науката и от Националния център за информация и документация. Начален старт на семинара ...
Седмица на логистиката в действие - посещение в DSV 20.5.2024 г. ... не само за клиентите, но и за самите служители.                             Г-н Тотев запозна студентите детайлно с приложението на Activity ...
Обръщение на Ректорското ръководство 20.5.2024 г. ... преподаватели и служители, Ректорският съвет на Университета за национално и световно стопанство е подкрепил позицията на Съвета на ректорите, изразена в отвореното писмо до президента и правителството на Република България по повод неизпълнение на поетите от държавата ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели и администрация в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебните 2023-2024 и 2024-2025 година 28.5.2024 г. ... . С предимство се ползват преподавателите/служителите, осигурили контакти за сключване на двустранни споразумения по Еразъм+ с нови партньори на УНСС.            Кандидатите за участие в конкурса подават ...
Проф. Поля Кацамунска участва в Международна комисия за акредитация на магистърски програми по публична администрация 14.5.2024 г. ... брой студенти. В ULisboa работят над 7000 служители, от които 4100 са академичен състав и 600 са изследователи. Всички образователни и изследователски звена и служби в рамките на университета имат самостоятелни органи на управление и бюджет, но са координирани от административното ...
Проф. Поля Кацамунска участва в Международна комисия за акредитация на магистърски програми по публична администрация 15.5.2024 г. ... брой студенти. В ULisboa работят над 7000 служители, от които 4100 са академичен състав и 600 са изследователи. Всички образователни и изследователски звена и служби в рамките на университета имат самостоятелни органи на управление и бюджет, но са координирани от административното ...
Университетската библиотека празнува своя професионален празник 13.5.2024 г. ... голямо признание за професионализма на всички служители. „Преди 18 години с решение на Министерския съвет 11 май е обявен за официален празник на библиотечните и информационни специалисти. И категорично има защо! Българските библиотекари заслужават своя ден на признание, ...
На 9 май - Деня на Европа - говорим за демократичното право на всеки да гласува на предстоящите избори за Европейски парламент 10.5.2024 г. ... представители на организации на работници и служители), припомни, че Европейският проект е социален проект и „хората желаеха и съзнателно искаха да сме част от ЕС”. Той подчерта, че Съюзът е уникален, включително и по отношение и на европейския стълб за социални права, ...
Представяне на Индекс на държавната администрация за 2023 г. 30.4.2024 г. ... по пътя на оценка на компетентностите на служителите, ако искаме да развиваме професионалния капацитет на държавните служители: „Опитваме се да си партнираме с университетите и да създаваме нови програми“. Доц. д-р Марин Маринов, ректор на Стопанска академия „Д. А. ...
Леко покачване на Индекс на държавната администрация за 2023 г. 27.4.2024 г. ... по пътя на оценка на компетентностите на служителите, ако искаме да развиваме професионалния капацитет на държавните служители: „Опитваме се да си партнираме с университетите и да създаваме нови програми“. Доц. д-р Марин Маринов, ректор на Стопанска академия „Д. А. ...
Форумът „Kaриера и бизнес“ отново срещна студентите с водещи работодатели 25.4.2024 г. ... има едно единствено условие при наемането на служители – да види блясък в очите им, което е сигурен сигнал за желание за кариера и развитие. Той посочи, че за него много важни за успеха са бързината на вземане на решения, приоритизирането и  самочувствието. Не по-малко важно ...
Проф. Поля Кацамунска участва в международна комисия за акредитация на магистърски програми по публична администрация на Fairleigh Dickenson University в САЩ и Канада 15.4.2024 г. ... Training programs за полицаи и служители в други административни структури, които са необходимо изискване за кариерно развитие и заемане на ръководни административни длъжности. Магистърските програми по публична администрация, предлагани от The School of Public and ...
Проф. Поля Кацамунска участва в международна комисия за акредитация на магистърски програми по публична администрация на Fairleigh Dickenson University в САЩ и Канада 15.4.2024 г. ... Training programs за полицаи и служители в други административни структури, които са необходимо изискване за кариерно развитие и заемане на ръководни административни длъжности. Магистърските програми по публична администрация, предлагани от The School of Public and ...
УНСС бе домакин на „Ден на професиите”, организиран от Ротаракт 15.4.2024 г. ... иска да види работодателят в своите служители“. Към събитието имаше и работилници, които помагаха на желаещите да разберат коя професия им пасва най-много, да усвоят уменията на бъдещето, да подобрят автобиографията си и да повишат увереността си в процеса на ...
Huawei открива две обучителни програми в Рим и във Варшава 5.4.2024 г. ... . Компанията има повече от 197 000 служители и работи в над 170 държави и региони, обслужвайки повече от три милиарда души по света. Визията и мисията на Huawei е да предостави цифрови технологии на всеки човек, дом и организация за един напълно свързан, интелигентен ...
УНСС и Luiss University с двойна бакалавърска специалност „Финанси и счетоводство“ 8.4.2024 г. ... процеси и документация, както и служители от администрацията на Luiss University. „Luiss University е наш партньор в рамките на Европейския университет ENGAGE.EU и задълбочаването на сътрудничеството между двете институции посредством двойната бакалавърска ...
Представяне на стажантските програми на „Каргил България“ пред студенти от специалностите „Счетоводство“ и „Финанси“ в УНСС 11.4.2024 г. ... изток и Африка и със 160 000 служители. От 2006 г. са в България, като за тези 18 години са изградили офиси из страната и Център за споделени бизнес услуги в София, разположен в 16 етажна сграда, в който работят над 1400 служители, занимаващи се с дейности в ...
Представяне на стажантските програми на „Каргил България“ пред студенти от специалностите „Счетоводство“ и „Финанси“ в УНСС 4.4.2024 г. ... изток и Африка и със 160 000 служители. От 2006 г. са в България, като за тези 18 години са изградили офиси из страната и Център за споделени бизнес услуги в София, разположен в 16 етажна сграда, в който работят над 1400 служители, занимаващи се с дейности в ...
В УНСС се проведе тематичен семинар „Повишаване на способностите при кризи чрез безпилотни летателни системи“ по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ 2.4.2024 г. ... ръководители, министри и държавни служители от подобен ранг. Д-р Станев подчерта, че е необходимо да се създаде адекватна нормативна уредба за използването на безпилотните летателни системи, защото в момента се разчита само на регламенти и на една наредба ...
В УНСС се проведе тематичен семинар „Повишаване на способностите при кризи чрез безпилотни летателни системи“ по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ 29.3.2024 г. ... ръководители, министри и държавни служители от подобен ранг. Д-р Станев подчерта, че е необходимо да се създаде адекватна нормативна уредба за използването на безпилотните летателни системи, защото в момента се разчита само на регламенти и на една наредба ...
Ученици от Испанската гимназия слушаха лекция „Етикет и протокол“ в УНСС 29.3.2024 г. ... присъстваха преподаватели и служители от УНСС, които също се включиха в обсъждането. Доц. Благоева направи и презентация „Какво предлага УНСС“ като представи  възможностите за кандидатстване и обучение, основните специалности в ...
Н. Пр. д-р Мофтах Дарени, пълномощен министър на посолството на Либия в България, изнесе публична лекция в УНСС на тема „България и Близкият изток. Икономически и политически отношения между България и Либия“ 26.3.2024 г. ... състав на университета, студенти и служители. Хайсам Ал Манджуб, консул към посолството на Либия в София, Н. Пр. Фахад Ибрахим Ал-Мушаири, посланик на Катар, преводач, Н. Пр. д-р Мофтах Дарени, проф. д-р Димитър Димитров, Н. Пр. Лина Омар, посланик на Ирак, ...
Запознайте се с френския стартъп, който се надява да се противопостави на OpenAI 25.3.2024 г. ... преди по-малко от година и все още има само 25 служители. Въпреки това нейните LLM са водещи в нарастващия брой модели с отворен код, чиито статистически вътрешности, за разлика от затворените черни кутии като GPT-4, са публично достъпни и могат да бъдат променяни от всеки. Това позволи на Mistral да ...
Payhawk наема още 60 души в България 20.3.2024 г. ... за развитието си. В началото на 2024 г. броят на служителите в България е малко над 200 (и 300 в цял свят), а в края на годината трябва да бъде над 260 в софийския офис, казват от Payhawk, която продължава да бъде единственият български стартъп с последна оценка от 1 млрд. долара - т.нар. еднорог. Без ...
УНСС и Каргил България подписаха меморандум за стратегическо партньорство 21.3.2024 г. ... България“ ЕООД в София, където работят над 900 служители. „Един от основните приоритети на нашия университет е създаването на много добри партньорски отношения с бизнеса, организираме бизнес академии, съвместни образователни програми, конкурси за най-добър студентски стартъп и ...
УНСС и Каргил България подписаха меморандум за стратегическо партньорство 21.3.2024 г. ... България“ ЕООД в София, където работят над 900 служители. „Един от основните приоритети на нашия университет е създаването на много добри партньорски отношения с бизнеса, организираме бизнес академии, съвместни образователни програми, конкурси за най-добър студентски стартъп и ...
УНСС и "Икономедиа" започнаха сътрудничество със серия от лекции 19.3.2024 г. ... са за всички студенти, докторанти, преподаватели и служители на УНСС, като трябва да се регистрират с институционалния си имейл. Съвместната работа с "Икономедиа" продължава. На 22 март гост-лектор в програмата "Медийни класове" ще бъде главният редактор на "Капитал" Алексей Лазаров с тема, свързана с ...
Kaufland празнува 18-годишнината си в УНСС 18.3.2024 г. ... в страната с близо 7500 служители. От създаването си през 2006 г. досега Kaufland България  се е превърнала в най-голямата компания в ритейл сектора в България с близо 2 млрд. лв. в дълготрайни инвестиции и с над 1 млрд. лв. ...
Екипът на УНСС се запозна с промените в предстоящите процедури за програмна акредитация 15.3.2024 г. ... , както и преподаватели и служители в Университета. Заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Матилда Александрова, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Галина Младенова, председател на ...
УНСС и Kaufland откриха втората Бизнес академия за студенти 12.3.2024 г. ... нашия екип. Надявам се и вас да видя като бъдещи служители на Kaufland“, обърна се към новозаписалите се студенти във втората академия господин Чернев. Бизнес академията Kaufland – УНСС ще продължи пет месеца. Програмата се фокусира върху изграждането на практически ...
УНСС и Български институт за стандартизация подновиха споразумението си за сътрудничество 7.3.2024 г. ... предлага безплатен достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти. Ще продължи и традицията за участие на наши преподаватели в техническите комитети на БИС и конкретно на проф. д-р Даниела ...
УНСС ще си сътрудничи с Националната асоциация на местните инициативни групи в България 28.2.2024 г. ... за повишаване на капацитета на бъдещите служители и управителните органи на местните инициативни групи“. В документа е записано, че УНСС и Националната асоциация на местните инициативни групи в България (НАМИГБ) ще си сътрудничат чрез информиране на студентите от УНСС за провеждани ...
Бакалаврите от катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“ получиха своите дипломи 27.2.2024 г. ... , най-голямата агенция в България с 4000 служители и структури във всяка една община, Смилен Вълов. „Ние сме партньори, защото имаме една обща цел - всеки да намери своето място във все по-динамичния и взискателен пазар на труда. УНСС подготвя висококвалифицирани ...
Курсистите, завършили следдипломните квалификации „Право“, „Бизнес психология“ и „Енергиен мениджмънт“ в ИСК при УНСС получиха свидетелствата си 23.2.2024 г. ... мениджмънт“ са взели активно участие служители от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и от други български фирми и организации, които се занимават с енергетика. На церемонията присъства и Ивайло Гърков, преподавател по дисциплина „Бизнес психология“ от практиката ...
Събитие на тема „Employer Branding на международните компании в България: предизвикателства и добри практики“ се проведе в УНСС 22.2.2024 г. ... практика компаниите се конкурират за най-добрите служители и какви са съвременните изисквания при наемане на служителите. „Светът е друг, пазарите са други, хората са други, всички имаме социални медии в ръцете си и всеки едновременно е издател, редактор и репортер“, каза  Максим ...
Експертна група към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие посети нашия университет 5.2.2024 г. ... за борба с подкупа на чуждестранни държавни служители при международни бизнес сделки; Препоръка на Съвета относно принципите на корпоративното управление; Препоръка на Съвета относно принципите за създаване на интернет политика; Препоръка на Съвета относно добрата статистическа ...
СЪБИТИЕ ,,EMPLOYER BRANDING НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ДОБРИ ПРАКТИКИ" 1.2.2024 г. ... и ще споделят как се конкурират за най-добрите служители. Предварителна програма на събитието: https://mio-alumni ...
Welcome Party за студентите по програма „Eразъм+“ преди Деня на влюбените 29.1.2024 г. ... отчетния период 68 чуждестранни преподаватели и служители осъществиха мобилност в нашия университет. Разшири се входящата и изходящата мобилност към/и от партньорски страни (извън  ЕС) на програма „Еразъм+“. През този период 4 входящи студенти от Албания и 4 от Виетнам се ...
XV турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ 21.2.2024 г. ... с Академичния спортен клуб на преподавателите и служителите „Св. Георги Победоносец”, който се  провежда под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Победител при мъжете отново стана д-р Филип Дандолов от катедра „Международни отношения", който ...
Да отгледаш стартъп екосистема в Лил 23.1.2024 г. ... криза и много от фабриките затварят, над 3000 служители остават без работа, сградите се изоставят, а районът се обезлюдява. "Наоколо нямаше нищо, а кварталът беше с лоша репутация. Кметството на Лил обаче реши да инвестира в изоставените сгради и да ги трансформира в стартъп инкубатор. Бившият ...
УНСС и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД подписаха меморандум за стратегическо партньорство 29.1.2024 г. ... може да провежда целево обучение на работници и служители на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с цел повишаване на квалификацията им и да осигурява специалисти при изпълнение на национални и международни проекти и научноизследователски проучвания“. Изпълнителният директор на ...
Откриваща среща по проект STUDIES-DIG, финансиран от Европейската комисия, с координатор УНСС 15.1.2024 г. ... на консорциума и екипите от изследователи и служители при всеки партньор за всеки работен пакет. Координаторът на проекта предложи следващата среща на партньорите от консорциума да се организира и проведе в България. Тази ползотворна и вдъхновяваща среща, която постави началото на проекта, ...
Onboarding процесът и защо е важен той 9.1.2024 г. ... и ангажираност на новите си служители. Другата е, че една от основните причини за напускане през първите шест месеца, е липсата на добър онбординг процес. И двете са достатъчно значими, за да му обърнем специално внимание. Всеки start-up, макар и в началото на ...
Ректорът откри изложба по случай 20 години сътрудничество между УНСС и Икономическия и социален съвет на Република България 12.12.2023 г. ... бивши членове на ИСС, преподаватели, служители и студенти. Икономическият и социален съвет (ИСС) на Република България е създаден със Закон за Икономически и социален съвет на България (обн. в ДВ бр. 41/2001 г.). ИСС (наричан също така и ...
Изтеглиха жребия за 27-то издание на турнира по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 11.12.2023 г. ... спорт от колеги преподаватели и служители със съдействието на специалистите от Катедрата. Доц. д-р Иван Стоилов изказа благодарност лично към ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, под чийто патронаж преминава надпреварата. Доц. д-р Марко Димитров, проф ...
Ректорът участва в „Среща за Европейските университети“ 7.12.2023 г. ... сближи студентите, изследователите и служителите на девет европейски университета – University of Mannheim, Luiss University (Рим), NHH Norwegian School of Economics (Берген), Tilburg University, УНСС (София), Université Toulouse Capitole, WU Vienna University of ...
Ректорът връчи на Димитър Радев почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.12.2023 г. ... , студенти, бивши и настоящи служители, имаме основание да се гордеем с развитието на нашия университет“, каза Димитър Радев. С част от ректорското и деканското ръководство на УНСС След приключване на академичното слово на Димитър Радев ...
Бакалаврите от катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“ получиха своите дипломи 1.12.2023 г. ... агенция в България с 4000 служители и структури във всяка една община, Смилен Вълов. „Ние сме партньори, защото имаме една обща цел - всеки да намери своето място във все по-динамичния и взискателен пазар на труда. УНСС подготвя ...
Kaufland дари FULL HD киноекран на УНСС 24.11.2023 г. ... в страната с екип от близо 7000 служители. През 2023 г. компанията разполага с 65 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионалната икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от ...
Министър-председателят акад. Николай Денков изнесе лекция в рамките на Младежкия икономически форум в УНСС 15.11.2023 г. ... катедри, студенти, докторанти и служители. След форума министър-председателят акад. Николай Денков се срещна с ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Предмет на разговора беше системата на висшето образование и политиката в тази област ...
С представяне на книгата-албум „Духът прави силата“ официално се закри IV издание на Университетската седмица на книгата 14.11.2023 г. ... с участието на преподаватели, служители и студенти на УНСС, представен на 19 октомври 2022 г., официално се закри IV издание на Университетската седмица на книгата. По този повод ректорът проф. д-р Димитър Димитров връчи почетна грамота на доц. д-р Елена ...
Грамота за утвърждаване доброто име и авторитета на УНСС за гл. ас. д-р Виолета Златкова 28.12.2023 г. ... с участието на преподаватели, служители и студенти на УНСС, състоял се на 19 октомври 2022 г. Това се случи по време на официалното закриване на IV издание на Университетската седмица на книгата, когато беше представена за първи път ...
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие представи в УНСС научна публикация „Поглед върху образованието 2023“ с данни за България 10.11.2023 г. ... с подкупа на чуждестранни държавни служители при международни бизнес сделки; Препоръка на Съвета относно принципите на корпоративното управление; Препоръка на Съвета относно принципите за създаване на интернет политика; Препоръка на Съвета относно добрата статистическа ...
Нашият университет ще си сътрудничи със Сдружение „ПравоДаря“ 9.11.2023 г. ... програми в УНСС за специалисти и служители от Сдружение „ПравоДаря“ също са част от споразумението. Сдружението ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество с „Ей Ай Солюшънс“ 9.11.2023 г. ... програми в УНСС за специалисти и служители от „Ей Ай Солюшънс“ ЕООД. Компанията ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от ...
УНСС ще си сътрудничи с „ЛУКСИММО” ООД 9.11.2023 г. ... програми в УНСС за специалисти и служители от „ЛУКСИММО” ООД. Компанията ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от ...
Близо 300 млн. лв. за иновации - кой може да кандидатства 8.11.2023 г. ... , средни фирми и дружества с до 499 служители от различни икономически сектори, става ясно от условията по процедурата. Проектите ще се подават изцяло онлайн през системата ИСУН, а приемът на заявления ще продължи до 16.30 ч. на 31.01.2024 г., съобщиха от Министерството ...
Абсолвентите от катедра „Политическа икономия“ получиха своите дипломи 9.11.2023 г. ...  и към всички административни служители за проявеното разбиране към трудностите през изминалия период, както и за положените усилия учебният процес да прилича на нормален учебен процес, дори и във времена, в които не е могъл да бъде такъв.   Доц. ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Управление“ 4.11.2023 г. ... и наднационално ниво. Успешни служители в местната власт и централната администрация. На добър час и смело напред“, обърна се към дипломантите доц. д-р Деница Горчилова-Атанасова, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет ...
Президентът Румен Радев открои ректора на УНСС сред значимите фигури на нашето съвремие, проф. д-р Димитър Димитров празнува 60-годишен юбилей с благородна кауза 10.11.2023 г. ... ректорско ръководство, преподаватели, служители, представители на Съвета на настоятелите, ректори на висши училища, представители на бизнеса и финансови институции, видни възпитаници на УНСС, журналисти.  За своя юбилей ректорът покани гостите да се ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Управление“ 4.11.2023 г. ... , национално и наднационално ниво. Успешни служители в местната власт и централната администрация. На добър час и смело напред“, обърна се към дипломантите доц. д-р Деница Горчилова-Атанасова, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Управление и ...
Проф. д-р Вяра Стоилова получи Почетния знак на ректора за изключителен принос и утвърждаване авторитета на УНСС 10.1.2024 г. ... всички членове на академичния състав и служители на университета, както и всички негови възпитаници, да работят за неговото добро име и да го пазят чисто и неопетнено.     Проф. д-р Вяра Стоилова Снимки: Личен архив Церемонията донесе позитивни емоции и за други ...
Преподаватели от УНСС получиха свидетелства за академични длъжности „професор“ и „доцент“ и научна степен „доктор на науките“. 71 млади учени станаха „доктори“ 6.11.2023 г. ... и да бъдем горди като възпитаници и като служители.“ Проф. д-р Камелия Стефанова, бивш декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ „Това, което бих искала да кажа на всички от позициите на годините си е, че наистина животът минава като ...
УНСС и корейският Университет „Кангнам“ в Сеул подписаха споразумение за сътрудничество 31.10.2023 г. ... програми за обмен на преподаватели и служители с цел развитие на академично сътрудничество. Ще работим и по съвместни изследвания, лекции и програми за професионално развитие, може да си партнираме във всички области“, каза проф. д-р Юн Шин-Ил. На официалното подписване на ...
Студентският съвет при УНСС успя да събере и дари 8391,01 лв. в подкрепа на Калоянчо 31.10.2023 г. ... студенти, докторанти, преподаватели и служители в Университета. Събраните и дарени за благотворителната кауза средства са на стойност 8391,01 лв. Председателят на Студентския съвет при УНСС г-н Илиян Чабуклийски откри събитието, като благодари на всички присъстващи и ...
Нашият университет и MTCП организираха кръгла маса по проблемите на солидарната икономика и социалната отговорност 26.10.2023 г. ... предприятия, както и за обучение на служители от администрацията за комуникация с хората със специални потребности. Гл. ас. д-р Илия Керезиев от катедра „Управление“ в УНСС представи темата за измерване на социалното въздействие на социалните предприятия. Проф. д-р ...
С научна конференция „Иновативни информационни технологии за дигитализация на икономиката“ специалност „Бизнес информатика и комуникации“ отбеляза 55 години от създаването си 20.10.2023 г. ... е партньор на УНСС от години, служители на компанията са традиционни гост-лектори в Университета, а студентите участват в стажантски програми. Госпожа Керенска обясни, че компанията не е софтуерна, а консултантска и предоставя на своите клиенти бизнес решения, използвайки ...
Курсистите, завършили следдипломна квалификация „Икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла“ получиха свидетелствата си 20.10.2023 г. ... на висшия мениджмънт на ВиК операторите и служители в отрасъл ВиК. В програмата на курса са включени важни теми в областите „Право на ЕС“, „Качество на предоставяне на ВиК услуги“, „Цени и ценообразуване“ и „Управление на инфраструктурни ...
Курсистите, завършили следдипломна квалификация „Икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла“ получиха свидетелствата си 20.10.2023 г. ... на висшия мениджмънт на ВиК операторите и служители в отрасъл ВиК. В програмата на курса са включени важни теми в областите „Право на ЕС“, „Качество на предоставяне на ВиК услуги“, „Цени и ценообразуване“ и „Управление на инфраструктурни ...
Проф. Димитър Димитров: Kaufland е огромен бизнес отвъд икономическата дейност 19.10.2023 г. ... от харченето на заплатите на служителите на Kaufland и на всички доставчици и производители по веригата на доставките. Документът е разработен на базата на подхода Sustainability accounting, следвайки две основни ръководства – Natural Capital Protocol и ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ тържествено получиха своите дипломи 17.10.2023 г. ... , на Света. Да станете добри служители, справедливи началници, да създадете успешни собствени фирми, да бъдете иновативни и креативни и да се гордеете, че сте завършили специалност „Международни икономически отношения“ в УНСС“. В ...
Ректорът обсъди създаването на бизнес академия с Deloitte Bulgaria. Компанията дари книги за библиотеката на УНСС 16.10.2023 г. ... „Не малка част от нашите служители са завършили вашия университет и катедрата, която и аз съм завършила. Ние много ценим университета и качеството на кадрите, които излизат от УНСС и с голямо удоволствие си сътрудничим с вас“. Проф. д-р ...
Курсистите, завършили следдипломна квалификация „Правно регулиране и митническия контрол“ получиха свидетелствата си 4.10.2023 г. ... започнаха първите обучения на служители от Агенцията и продължава успешно и досега. Затова смело мога да твърдя, че в лицето на Агенция „Митници“ имаме много добър партньор. Радващо е, че над 20 души завършват успешно квалификацията. Убедена съм, че ...
Меморандум за сътрудничество в подкрепа на жените предприемачи 29.9.2023 г. ... в УНСС, за специалисти и служители от малки и средни предприятия, партньори и членове на Съвет „Предприемачество и стартъп” и Фондация “ЗА добрите примери в бизнеса”. Трите страни ще обединят усилия и за провеждане на други конкретни ...
КЛАСИРАНЕ на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 27.9.2023 г. ... за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+”, за учебната 2023-2024 г. по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ ...
5 станции за зареждане на електрически автомобили са разположени на територията на УНСС 26.9.2023 г. ... е свободен за преподаватели, служители и студенти, а цената на киловатчас в момента е 0,42 лв. Те са неразделна част от системата на фотоволтаичния парк, изграден на централния паркинг, и са защитени от всякакви метеорологични условия. ...
Възпитанниците на катедрата за нас - Калоян Банков дипломиран магистър специалност Управление на ВД 27.9.2023 г. ... в компанията работят над 1 300 служители. Разположена на Летище София, Луфтханза Техник София се превръща в най-голямата компания, предлагаща основен ремонт и поддръжка на Балканския полуостров, както и в един от най-важните авиационни центрове в Европа ...
УНСС вдига заплатите 20.9.2023 г. ... на всички преподаватели и служители“, откри срещата проф. Димитров. Той посочи, че е бил готов с предложението си още през м. юни, но е изчаквал приемането на бюджета. „Сега се очаква постановление, с което да се дадат допълнителни средства за ...
Digitalk 101: ИТ бизнесът продължава да търси кадри, а заплатите остават високи 19.9.2023 г. ... задържането и квалификацията на служителите, проведохме запитване сред участниците в ежегодното издание Digitalk 101. Какво споделиха те и кои са водещите тенденции за развитието на пазара на кадри може да прочетете в следващите редове. Силен растеж Значителна ...
Ректорът и министърът на образованието откриха новата академична 2023/2024 година в УНСС 19.9.2023 г. ... студентите, преподавателите и служителите и отбеляза, че тази година УНСС отчита рекорден брой кандидат-студенти и по-висок бал за прием. Университетът може да се похвали с една успешно проведена кандидатстудентска кампания и много над очакваното новоприети ...
Видео приветствие на ректора проф. д-р Димитър Димитров по случай новата академична 2023/2024 година 18.9.2023 г. ... , докторанти, преподаватели и служители на Университета за национално и световно стопанство, бивши и настоящи възпитаници и ветерани, Приветствам Ви с откриването на новата академична 2023 – 2024 учебна година. Прекрачвайки прага на най-големия бизнес ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Авиейшън Сървисиз България ООД (Aviation Services) 19.9.2023 г. ... България, както и обучение на служители на АСБ от преподаватели на УНСС. „Нашият университет има изградени традиции на сътрудничество с бизнеса, с най-големите корпорации и предприятия в нашата страна, български и чуждестранни. И всичко е с цел успешното ...
Допълнителен прием за специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 15.9.2023 г. ... се реализират като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и ...
Допълнителен прием за специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 15.9.2023 г. ... се реализират като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и ...
Магистърска програма "Интелектуална собственост и технологични стартъпи" 8.8.2023 г. ... , технологични и бизнес паркове; Служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; Оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост; Служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на ...
Магистърска програма "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 8.8.2023 г. ... да се реализират като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и ...
Магистърска програма "Интелектуална собственост и технологични стартъпи" 7.8.2023 г. ... , технологични и бизнес паркове; Служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.; Оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост; Служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на ...
Магистърска програма "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 7.8.2023 г. ... да се реализират като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и ...
Камила Турко, магистър: Обучението в УНСС е незабравимо и ценно преживяване 27.7.2023 г. ... състуденти, всички преподаватели и служители ни съдействаха при възникнали въпроси.“ „Обучението в УНСС беше незабравимо и ценно преживяване! Не го пропускайте!“, завършва Камила Турко. Повече информация ТУК ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество с „Аксенчър България“ 24.7.2023 г. ... програми в УНСС за специалисти и служители от „Аксенчър България” ЕООД. Компанията ще съдейства за участието на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество със стартъп компанията „Джобии“ 24.7.2023 г. ... програми в УНСС за специалисти и служители от „Джобии“ ЕАД. Компанията ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от ...
Спортен комплекс „Бонсист“ се сдоби със система за интелигентно осветление и енергийна ефективност за 120 000 USD 28.9.2023 г. ... обслужване“, преподаватели и служители. За TEIA   Тайванската асоциация за информация за околната среда (TEIA) е нестопанска и неправителствена организация създадена в Тайпе, Тайван през юни 2001 г. Нейната мисията е ...
Успешно завърши първият випуск на Бизнес академията на УНСС и Kaufland 14.7.2023 г. ... в страната с екип от над 6 600 служители. Пет поредни години компанията е сертифицирана като Топ Работодател от международния независим институт Top Employers Institute. През изминалата година утвърждаването на работодателската марка на Kaufland България беше ...
Обучение за оказване на първа медицинска помощ на пострадали 28.6.2023 г. ... на първа медицинска помощ пред 18 служители от сектор „Организация на сигурността“. „Придобитите знания и практически умения от нашите служители са неоценима помощ, която ще позволи да имаме адекватна и навременна реакция при нужда. ...
Отборът по право на УНСС получи почетни сертификати за отличното си представяне в състезание по правата на човека Helga Pedersen Moot Court Competition 27.6.2023 г. ... на факултетите, главните секретари, преподаватели и служители. Всички присъстващи оцениха големия успех на отбора на УНСС, тъй това е утвърдено международно студентско състезание, най-голямото англоезично състезание по правата на човека в света, в което се включват отбори от университети във всички ...
Допълнителна селекция за участие в административна мобилност между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 година 26.6.2023 г. ... ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 година             На основата на договор № ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 27.6.2023 г. ... ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” за учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427   На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма ...
Първият бизнес фестивал BrandGalaxy Fest 2023 се фокусира върху „Бранд България“ 26.6.2023 г. ... . Екипът по бизнес развитие на компанията се състои от служители на бивши военни и разузнавателни служби в Германия, както и от специалисти във високо технологичната разработка на иновации и технологии. Всички разработки на продуктите се извършват изцяло в рамките на Европейския съюз и това гарантира ...
Меморандум за сътрудничество с БНР в подкрепа на младите таланти в журналистиката 15.6.2023 г. ... и докторантски програми в УНСС за специалисти и служители от БНР. Сътрудничество чрез съдействие на преподаватели и други представители на УНСС в обучения на персонала, срещи, лекции, коментари, анализи, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от двете ...
Нашият университет ще си сътрудничи със Съюза за стопанска инициатива 13.6.2023 г. ... програми в УНСС за специалисти и служители на фирми – членове на ССИ. ССИ ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от ССИ. Координатор по реализацията на ...
Университетът преминава към софтуерна телефония и създава колцентър за кандидат-студенти 6.6.2023 г. ... , което е нов вид услуга, която всички преподаватели и служители ще могат да ползват. Вторият съществен компонент – на практика ще се ползва облачна услуга с виртуална телефонна централа, което не изисква да поддържаме самостоятелна телефонна централа. Третият елемент е, че се създава колцентър, който ...
Любо Киров: Успехът е онзи комфорт, при който това, което правиш, продължава да е най-голямото ти удоволствие 1.6.2023 г. ... Любо Киров за нашите студенти, преподаватели и служители. Благовест Маламов, един от директорите на Първа инвестиционна банка и възпитаник на УНСС, благодари на Университета, че усилено полага труд и старание да се съхранят знанията, да се развиват и предават на студентите. „Горд ...
Вторият ден на кариерните борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ с нови възможности за студентите 1.6.2023 г. ... за мениджърски позиции, като те отговарят за голям брой служители, тъй като компанията ни е доста голяма и тепърва се разраства. Тъй като компанията ни е нова за България, оперираме в страната от 10 месеца, броя на позициите е голям и разнообразен“, каза Боян Радев от Pragmatic Play ...
Вторият ден на кариерните борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ с нови възможности за студентите 17.7.2023 г. ... за мениджърски позиции, като те отговарят за голям брой служители, тъй като компанията ни е доста голяма и тепърва се разраства. Тъй като компанията ни е нова за България, оперираме в страната от 10 месеца, броя на позициите е голям и разнообразен“, каза Боян Радев от Pragmatic Play ...
Официален старт на модернизацията на Библиотеката на УНСС 2.6.2023 г. ... отговаря за изпълнението на дейностите, и на всички служители на библиотеката, както и на доц. д-р Петър Чобанов, преподавател в катедра „Финанси“, депутат, бивш министър на финансите. Благодарим на проектантите, които след много обсъждания направиха този модерен проект, тук е и строителят, който ...
Startup бюлетин 22 - 26 май 26.5.2023 г. ... от компании, които се борят с използването на ChatGPT от служители https://shortly.bg/deKMs Tampa cybersecurity startup raises $5.5M https://shortly.bg/DrWoa BESCO: България бързо трябва да се ориентира към индустрии с висока добавена стойност https://shortly.bg/94XzN „Черният ...
ИСК връчи сертификати на първите курсисти, завършили следдипломна квалификация „Национално и европейско медицинско право“ 26.5.2023 г. ... право“ Курсът е предназначен за служители в административните органи, медицински и немедицински специалисти и за всички лица, които желаят да придобият знания в областта на националното и европейското медицинско право. Обучението предоставя комплексни знания за националното ...
Apple се присъединява към нарастващ списък от компании, които се борят с използването на ChatGPT от служители 25.5.2023 г. ... е забранила на служителите си да използват ChatGPT и други базирани на AI услуги като Copilot на Github, които помагат на разработчиците да пишат код, съобщава Wall Street Journal. Забраната произтича от опасения относно начина на обработка на данни от посочените платформи за изкуствен ...
ИСК връчи сертификати на първите курсисти, завършили следдипломна квалификация „Национално и европейско медицинско право“ 25.5.2023 г. ... право“ Курсът е предназначен за служители в административните органи, медицински и немедицински специалисти и за всички лица, които желаят да придобият знания в областта на националното и европейското медицинско право. Обучението предоставя комплексни знания за националното ...
Startup бюлетин 15 - 19 май 19.5.2023 г. ... негативните последици при освобождаване на служители https://shortly.bg/haz9B Vienna-based Fermify raises €5 million to supercharge vegan cheese production https://shortly.bg/aRnS6 German startup Blinkist acquired by Australian content company Go1 https://shortly ...
Видеообръщение на ректора проф. д-р Димитър Димитров по случай Празника на УНСС - 21 май 19.5.2023 г. ...   Скъпи колеги – преподаватели, служители и студенти! Честит сто и трети рожден ден на нашия университет! Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост! Всяка година 5000 средношколци и техните родители гласуват своето доверие на ...
Как да ограничим негативните последици при освобождаване на служители 16.5.2023 г. ... на служители е едно от най-трудните и неприятни решения, с които собственик на бизнес или предприемач се сблъсква по пътя на успешната си кариера. Подходът при разделяне с част от екипа е различен за всеки, но има няколко ключови неща, които ще ви помогнат да се справите ...
Открита лекция „Европейската интеграция – следващо ниво: успешният опит на Хърватия при въвеждането на еврото“ 16.5.2023 г. ... - Back to University.“ Тя насърчава служители в европейските институции в подходящо време да се върнат в своята държава, в своето учебно заведение или в подобно учебно заведение, да се срещнат с млади хора и да им разкажат за работата си и за това какво прави Европа за съответната ...
Документалният филм „Моралът е доброто“ на 11 май в УНСС 5.5.2023 г. ... свободен за студенти, преподаватели и служители на университета. „Моралът е доброто" завършва като най-гледания филм в Дом на киното за 2022 г. и е  на 10 място в българския боксофис за 2022 г., като е единственият документален филм в топ 10 на българските филми ...
Седмица на логистиката в действие - посещение на студенти от катедра Логистика и вериги на доставките в логистичния и производствен център на Кока Кола ХБК България 4.5.2023 г. ... . Усещам това място като мой дом, а всички служители, с които ще се срещнете скъпи студенти, са били или възпитаници на катедрата или са преминали през обученията на Логистичната Академията по планиране на веригата на доставките към Кока Кола ХБК, която организираме заедно с компанията ...
УНСС и КРИБ със заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ 30.6.2023 г. ... обяви и да търсят необходимите им служители именно чрез тази платформа обединяваща кариерните центрове на УНСС, на Бургаският свободен университет, на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и на Националната спортна академия „Васил Левски“. Доц ...
УНСС и КРИБ със заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ 3.5.2023 г. ... самостоятелно обяви и да търсят необходимите им служители именно чрез тази платформа обединяваща кариерните центрове на УНСС, на Бургаският свободен университет, на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и на Националната спортна академия „Васил Левски“. Доц. д-р ...
„КАРГИЛ“ ПРЕДСТАВИХА СТАЖАНТСКАТА СИ ПРОГРАМА ПРЕД СТУДЕНТИТЕ ОТ „МИО“ 5.5.2023 г. ... компания, имаха възможността да се срещнат със служители на "Каргил" #cargill, част от които също са завършили нашия университет. Това бяха Владимир Шенков, мениджър „Финанси“ и Васил Рачев, също мениджър „Финанси“, които разказаха за интересната история на ...
Вдъхновяващи срещи с успешни алумни и студенти на катедра Логистика и вериги на доставките 26.4.2023 г. ... физическите дейности, за да бъда близо до служителите, да ги подкрепям и оптимизирам дейността им, отговорността ми като мениджър изисква поне половината от времето да прекарвам в офиса. Там имам своите регулярни срещи, без които вярвам, че не бих имал този успешен екип от 80 човека, с който ...
Форумът „Employer Branding 2023“ срещна студентите на нашия университет с топ работодатели 21.4.2023 г. ... отразяват съществено върху начините за търсене на служители и работници. Компаниите все повече търсят хора по умения, не толкова по образование и са изключително активни в рекламирането на самите себе си, а не на продуктите, които произвеждат. И в България вече често се срещат реклами като ...
CARGOTEC BULGARIA ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАЖ НА НАШИ СТУДЕНТИ НА СПЕЦИАЛНО СЪБИТИЕ В ОФИСА НА КОМПАНИЯТА 5.5.2023 г. ... да представят себе си, а после да се запознаят със служители на Cargotec и да зададат въпросите, които ги интересуват. Атмосферата в самия офис беше много приятна, а преподавателите и служителите ни накараха да се чувстваме свободно и да не се притесняваме изобщо. Катедра ,,МИО и бизнес” ...
Меморандум за сътрудничество с „Пейсейф България“ 6.4.2023 г. ... години опит в областта на дигиталните разплащания, служителите в офиса в София са над 1400 и работят в различни направления като продуктови и софтуерни разработки, обслужване на клиенти, риск мениджмънт, счетоводство и контрол, IT обслужване. Сътрудничеството с УНСС в посока, организиране на академии ...
Зам.-министърът на финансите Александър Свраков с лекция в УНСС 23.3.2023 г. ... . Основен проблем, който се открои е броят на служителите, които са недостатъчно за размера и обхвата на НАП и агенция Митници. В НАП служителите са около 8000, а в агенция „Митници“ около 3 000. За пример бе даден втория по-големина в света КПП „Капитан Андреево“, през ...
Второто издание на „Бал на спортиста“ 26.9.2023 г. ... на Академичния спортен клуб на преподавателите и служители в УНСС, проф. дн Даниела Дашева, зам.-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 48-то Народно събрание, дългогодишен изявен преподавател в НСА „Васил Левски“, проф. дн Красимир Петков, декан на факултет ...
Второто издание на „Бал на спортиста“ 3.4.2024 г. ... на Академичния спортен клуб на преподавателите и служители в УНСС, проф. дн Даниела Дашева, зам.-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 48-то Народно събрание, дългогодишен изявен преподавател в НСА „Васил Левски“, проф. дн Красимир Петков, декан на факултет ...
Поредица от събития „Made in УНСС“ 10.3.2023 г. ... . Искам да поканя всички преподаватели, служители и студенти! Очакваме Ви!“  Доц. д-р Радко Радев,директор на УЦ Алумни УНСС За събитието можете  да се регистрирате ТУК ...
Кога една компания вече не е старт-ъп 8.3.2023 г. ... с три метрики – приходи, брой служители и пазарна оценка, според Алекс Вилхелм, Главен Редактор на TechCrunch. Допълнително може да включва и „възраст“ на компанията. Ако старт-ъпа е над 5 години, тогава вече не е старт-ъп. Метриките, които определят дали ...
В нашия университет изнесоха лекции преподаватели от Университета на Дубровник 9.3.2023 г. ... и предпочитанията за режим на работа на служителите. Като тема за дискусия бяха поставени взаимодействието и взаимоотношенията между различните поколения служители в условията на дигитализация. В лекциите по „Маркетингово планиране“, водени от гл. ас. д-р Борислава ...
Премиера на документалния филм „Моралът е доброто“ за студенти и преподаватели 6.3.2023 г. ... за всички студенти, преподаватели и служители на университета. Филмът, събрал над 16 000 зрители, ще има своята премиера и в УНСС на 28 март от 16.00 часа - аула „Максима“. Прожекцията се реализира със съдействието на Юридическия факултет ...
Направи си мартеничка 1.3.2023 г. ... мартеничка под вещото ръководство на служители от университета. „Честита Баба Марта! Да сте живи и здрави“, обърна се към присъстващите студенти и служители ректорът проф. д-р Димитър Димитров и подчерта: „Да си пожелаем такива събития да станат ...
Преподаватели от Университета на Дубровник с лекции в УНСС 3.3.2023 г. ... и предпочитанията за режим на работа на служителите. Като тема за дискусия бяха поставени взаимодействието и взаимоотношенията между различните поколения служители в условията на дигитализация. В лекциите по „Маркетингово планиране“, водени от гл. ас. д-р Борислава ...
Една година без проф. д-р Борислав Борисов. Времето няма никакво значение, той е сред нас! 27.2.2023 г. ... една година всички преподаватели и служители на Катедра и Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС му казахме: Cбoгoм, Пpофесоре! C мнoгo любoв и yвaжeниe! Загубата му е непрежалима за академичната общественост и за всички, които го ...
Една година без проф. д-р Борислав Борисов 24.2.2023 г. ... една година всички преподаватели и служители на Катедра и Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС му казахме: Cбoгoм, Пpофесоре! C мнoгo любoв и yвaжeниe! Загубата му е непрежалима за академичната общественост и за всички, които го ...
Грешките на старт-ъп компаниите 20.2.2023 г. ... компания, която има много и различни служители, наемането на човек, който не е правилен за дадена роля, не е фатална грешка. Това е така, тъй като неговите функции могат да бъдат поети от други хора. Не е правилно, особено за усещането за справедливост и равнопоставеност между ...
УНСС и Националната агенция за приходите подновиха споразумението си за сътрудничество 16.2.2023 г. ... и преквалификацията на служителите на НАП, в това число, но не само, и чрез Института за следдипломна квалификация на УНСС. Предвижда се и възможност за партньорство при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, както и ...
Изключителен интерес към Националното състезание по икономикс 11.2.2023 г. ... с нас, за да привликат качествени служители. Това, че вие сте тук и сте се насочили към конкурентното начало изгражда вашия дух, изгражда иновативно мислене, което може да приложите в бизнеса“, каза проф. Стоянова и пожела на състезателите да покажат най-доброто от ...
Изключителен интерес към Националното състезание по икономикс 13.2.2023 г. ... , за да привличат качествени служители. Това, че вие сте тук и сте се насочили към конкурентното начало изгражда вашия дух, изгражда иновативно мислене, което може да приложите в бизнеса“, каза проф. Стоянова и пожела на състезателите да покажат ...
УНСС ще си сътрудничи с Министерство на външните работи 9.2.2023 г. ... в УНСС за специалисти и служители от МВнР. МВнР ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от Министерството. Координатор по ...
Двама служители на УНСС получиха награди от ректора за предотвратяване на инциденти при бедствие 2.2.2023 г. ... д-р Димитър Димитров награди служители на университета за активната им работа и адекватната реакция за предотвратяване на инциденти по време на разразила се буря с ураганен вятър на 18 януари 2023 г. Ректорът връчи юбилейна монета „100 години ...
Първи дипломи от корпоративно обучение за интелигентни градове 8.2.2023 г. ... от наша страна, са онези служители, експерти и ръководители в рамките на Виваком, които практически измислят и развиват концепцията за умните градове. Ние разбираме от приложна и техническа гледна точка, но има много неща, свързани с юридическата норма и ...
Преди да продадем старт-ъп компанията си – част 2 11.1.2023 г. ... управител или пък някой от служителите ви, който познава компанията и потребителите да застане на ваше място след известно време. Защитавайте интересите и мнението си, тъй като в този случай имате по-голямото предимство. Нов продукт, но еднаква ...
Преди да продадем старт-ъп компанията си – част 1 10.1.2023 г. ... , но и в усещанията на служителите и техните емоции, свързани с тази промяна. Едно важно нещо, което основателите не бива да забравят е, че с подписването на сделката те не се отдръпват автоматично и не оставят всичко в ръцете на други хора. В голяма ...
Видеообръщение на ректора по случай настъпващите Коледни и Новогодишни празници 23.12.2022 г. ... преподаватели, служители и студенти, В навечерието на най-светлите Коледни и Новогодишни празници да си пожелаем сърцата ни да са отворени с добро към света, пълни с много енергия и позитивизъм! Рождество Христово носи посланието за съзидание ...
Дядо Коледа зарадва децата на УНСС 24.12.2022 г. ... децата на преподавателите и служителите в университета. Празникът се състоя в аула „Максима“, ректорското ръководство, преподаватели, служители и студенти се включиха в организацията на детското коледно парти. 111 деца на възраст от 6 месеца до ...
УНСС и БДЖ „Пътнически превози” ЕООД подновиха договора си за сътрудничество 20.12.2022 г. ... , в които да се включат и служители на БДЖ „ПП“ ЕООД. „Целта на такива партньорства е да отговорим на очакванията на бизнеса да получава необходимите кадри, добре подготвени млади хора с подходящо образование и ...
УНСС и БДЖ „Пътнически превози” ЕООД подновиха договора си за сътрудничество 20.12.2022 г. ... , в които да се включат и служители на БДЖ „ПП“ ЕООД. „Целта на такива партньорства е да отговорим на очакванията на бизнеса да получава необходимите кадри, добре подготвени млади хора с подходящо образование и ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректора 11.1.2023 г. ... на преподавателите, но и на служителите. В разглеждания период от 10 години, единствените съществени увеличения са реализирани в неговия мандатен период - 35-40% увеличение до края на 2022 г. За мандата общо 4 пъти са вдигани заплатите на преподаватели и ...
УНСС и „Банка ДСК“ подписаха меморандум за сътрудничество 19.12.2022 г. ... млади хора, най-добрите служители, е една много сериозна битка и това ще продължава да бъде важно и занапред. Затова моят апел към вас е кандидатствайте и четете за всичко, което прави банката, защото имаме постоянно и стажантски програми“, каза ...
Дискордиа отличи четирима студенти със стипендия от 2 000 лв. 16.12.2022 г. ... на катедрата към ръководството и служителите на Дискордиа за плодотворното дългогодишно сътрудничество и за активното съдействие в обучението на студенти в бакалавърската и магистърските програми към катедрата. Тя подчерта, че инициативите на компанията за повишаване ...
Дискордиа отличи четирима студенти със стипендия от 2 000 лв. 16.12.2022 г. ... на катедрата към ръководството и служителите на Дискордиа за плодотворното дългогодишно сътрудничество и за активното съдействие в обучението на студенти в бакалавърската и магистърските програми към катедрата. Тя подчерта, че инициативите на компанията за повишаване ...
Студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“ се запознаха с ролята на МВР в системата на националната сигурност 9.12.2022 г. ... на Република България от висши служители от практиката. В рамките на такива срещи някои от студентите могат да осъзнаят, че работата в институции като МВР, ГДБОП, ГДНП, ГДГП или ГДПБЗН би била техният професионален път", каза доц. д-р Светослав Спасов ...
ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" (редовно обучение, 3 семестъра) 5.1.2023 г. ... . Те могат да работят като служители и мениджъри в международни компании, както и в български фирми, които се стремят да навлязат на външни пазари. Подходящи са като експерти в редица области на световната икономика, както и като консултанти и предприемачи. ...
Видеообръщение на ректора на УНСС по случай 8 декември 8.12.2022 г. ... студенти, Скъпи преподаватели и служители на Университета за национално и световно стопанство, От името на академичното ръководството на УНСС и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам по случай 8 декември. На този ден празнува младостта и познанието, търсещата ...
Грейна коледна елха в УНСС 8.12.2022 г. ... ръководство, преподаватели и служители украсиха коледната елха в централното фоайе на университета, както повелява традицията на Никулден. Коледният дух засия в УНСС!   Ректорът проф. д-р Димитър Димитров с проф. ...
Кръгла маса на Националната асоциация на доброволците се проведе в УНСС 5.12.2022 г. ... формирования, членове на НАДРБ, служители на ГДПБЗН-МВР, представители на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община ...
Ректорът на УНСС и министърът на електронното управление издадоха първото в България електронно уверение 6.12.2022 г. ... ще станете един ден или бъдещите служители и управленци на държавата или пък ще намерите своето призвание в академичните среди или в бизнеса“, каза министър Георги Тодоров и представи пред студентите основните функции на Министерството на електронното управление ...
КЛАСИРАНЕ на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 29.11.2022 г. ... за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 г. по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ ...
Студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“ се запознаха с ролята на МВР в системата на националната сигурност 24.11.2022 г. ... на Република България от висши служители от практиката. В рамките на такива срещи някои от студентите могат да осъзнаят, че работата в институции като МВР, ГДБОП, ГДНП, ГДГП или ГДПБЗН би била техният професионален път", каза доц. д-р Светослав Спасов ...
Студенти се срещнаха с работодатели от над 70 водещи компании в „Дни на кариерата 2022“ 22.11.2022 г. ... ще намерят мечтаните служители, а служителите ще намерят мечтаната работа“, подчерта проф. д-р Цветана Стоянова. „За мен е чест за тринадесета поредна година да бъда част от този форум“, каза директорът на МЦРК Атанас ...
Излезе филм за спектакъла „Духът прави силата“ 17.11.2022 г. ... изложба на студенти, докторанти, преподаватели и служители. Видеото на спектакъла „Духът прави силата“ можете да видите тук.  На първия ред: доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност, проф. д-р Цветана Стоянова, зам ...
Д-р Янко Янакиев дискутира със студентите по „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика“ енергийния преход и Индустрия 5.0 15.11.2022 г. ... преход още тогава предизвиква интереса не само на служители в държавни институции и дипломатическата служба, но така също и сред цялата академична общност.  В началото на тази лекцията доц. д-р Ивайло Иванов, научен секретар на катедра „Индустриален бизнес“, представи накратко ...
Посещение на наши студенти в Централния офис на Кауфланд България 18.11.2022 г. ... . За своя професионален опит разказаха и няколко служители на Кауфланд, преминали през програмите на компанията за старт в кариерата. Студентите имаха възможност да съпреживеят вдъхновяващата атмосфера на работа в международния ритейл гигант чрез реални бизнес казуси. Посещението е част от ...
Дипломиране на XIV випуск на Водна академия 16.12.2022 г. ... известна като Водна академия. Мениджъри и служители от  ВиК компании в София, Ямбол, Стара Загора, Бургас и Благоевград получиха своите свидетелства за професионална квалификация на специална церемония в Зала "Тържествена" на УНСС. Програмата за следдипломна квалификация по ...
Започна записването за Executive MBA програмата на УНСС и Northern Illinois University 22.10.2022 г. ... на работодателите да подобрят знанията на своите служители и да ги подготвят за бъдещето. Тя ще им даде възможност да развият потенциалните лидери в организацията си. Двойната ЕMBA програма е изключително подходяща и за професионалисти, които желаят да повишат своята квалификация и мениджърски умения ...
Спектакълът „Духът прави силата“ изправи на крака публиката в аула „Максима“ 13.12.2022 г. ... на наши студенти, докторанти, преподаватели и служители, които за първи път се събират на една сцена.  В приветствието си към публиката ректорът проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че денят на премиерата не е избран случайно - 19-ти октомври (1 ноември по нов стил) е ден ...
Придобиване на знания и умения за подбор на персонал с Yettel 20.10.2022 г. ... , се връщат отново при нас, за да намират свои служители“, подчерта проф. Стоянова. Зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова При откриването на лекцията – проф. Пейчева, проф. Стоянова, г-жа Цонева, ...
Изкуството в нас – едно от лицата на катедра Публична администрация 31.3.2023 г. ... , в която взеха участие преподаватели, служители и студенти на УНСС и продължи с музикално-поетичен спектакъл. „В своята повече от 100-годишна история, това, което поддържа нашата академична общност е именно този дух – духът на свобода и съзидание!“. С тези думи ректорът ...
Кубрат Пулев направи запис за музикално-поетичния спектакъл на УНСС 19.10.2022 г. ... , създаден по творби на преподаватели, студенти и служители на УНСС от доц.д-р Елена Симеонова, зам.-декан по учебната работа на факултет „Международна икономика и политика". Пулев ще бъде и сред гостите в аула „Максима“ в навечерието на спектакъла. Денят за ...
Изтеглиха жребия за 26-то издание на турнира по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 26.9.2023 г. ... тениса в нашия университет, колеги, преподаватели, служители и традиционни участници в това уникално събитие – 26 години традиция. Пожелавам ви много приятни емоции на тенис корта. И да наградим най-достойните“, сподели доц. Стоилов. При тегленето на жребия стана ясно, че в женския турнир ще ...
За първи път в УНСС - студенти, преподаватели и служители изпълняват свои творби в спектакъл в аула „Максима“ 17.10.2022 г. ... в изпълнение на студенти, докторанти, преподаватели, служители ще се проведе на 19 октомври. Началото на програма ще започне с откриване на художествена изложба от 17.00 часа пред Голяма конферентна зала и ще продължи с музикално-поетичния спектакъл в аула „Максима“. Богатата ...
20 компютърни конфигурации получи УНСС от Sutherland Global Services 12.10.2022 г. ... 2008 г. в България, компанията нарасна до повече от 2300 служители в страната, които предоставят обслужване на клиенти от 5 различни индустрии на 19 езика в офисите в трите града - София, Варна и Бургас и в режим работа от вкъщи. Обслужваме 22 световно известни бранда, сред които Spotify, Hilton, Veritas и McAfee ...
Доц. д-р Драгомир Стефанов: Наш център за видеонаблюдение ще контролира сигурността в общежитията 23.9.2022 г. ... , който изградихме в бл. 53Б. Там денонощно наши служители наблюдават всички над 300 камери, които сме поставили в общежитията, наблюдават входовете и осъществяват пропускателния режим. От тази учебна година посетителите в блоковете, които нямат чип или магнитна карта и искат да влязат в блока, ...
Преподаватели получиха свидетелства за академични длъжности „професор“ и „доцент“ и научна степен „доктор на науките“ 21.9.2022 г. ... на Академичния съвет, декани, ръководители на катедри, служители и гости ...
С приветствие на министър-председателя Гълъб Донев започна академичната учебна година в УНСС 23.9.2022 г. ... ръководители на катедри, главни секретари, преподаватели, служители, председателят на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев, доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите на УНСС, ректори на висши училища, топ експертът по киберсигурност Явор Колев, партньори ...
Нова версия на системата „Уеб студент“ с повече възможности за нашите студенти 27.9.2022 г. ... на всички настоящи студенти, преподаватели и служители най-вече здраве, късмет и успех в новите предизвикателства, които няма да липсват ...
УНСС увеличава със сто лева възнагражденията на преподаватели и служители 2.9.2022 г. ... заплата на всички преподаватели и служители в УНСС ще бъде увеличена със сто лева. Това стана ясно след обсъждане и подписване на Анекс №1 към Колективния трудов договор между ректора проф. д-р Димитър Димитров, като работодател, и председатели и представители на синдикалните организации в УНСС - доц. д-р ...
УНСС и Областна администрация на София-област обсъдиха съвместното си сътрудничество 28.7.2022 г. ... наши студенти в Областната управа, както и обучението на служители от областната администрация в бакалавърските, магистърските и докторските програми на УНСС.  Проф. Цветана Стоянова и Дарина Николаева разговаряха и за участие на университета и Областната управа в съвместни проекти и инициативи. Г-жа ...
УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с 12 съвместни учебни програми 17.8.2022 г. ... изискваше участието на много преподаватели, експерти и служители и много работа от двата партньорски екипа по проекта, но усилията си заслужаваха. Благодарение на това коопериране студентите ще се обучават по актуални учебни програми, основани на дигитализация. В рамките на проекта в УНСС са изградени и от новата ...
Представиха резултатите от национално проучване на административния капацитет на държавната администрация за 2021-ва година 25.7.2022 г. ... държавите членки, за които има данни, броят на държавните служители намалява най-значително в Словакия, Обединеното кралство и Италия. Докато в Румъния, Унгария и Словения се увеличава. Според изследването в частния сектор у нас работят 1 720 796 човека, или 75,64% от наетите. Хората дават висока оценка на ...
Университетът ще си сътрудничи с Фонд мениджърът на финансови инструменти в България 22.7.2022 г. ... за следдипломна квалификация при УНСС за специалисти и служители от ФМФИБ. Стимулиране на предприемачеството в сферата на иновациите, интелектуалната собственост, трансфера на технологии и социалната сфера също са част от споразумението. На подписването присъстваха и проф. д-р Цветана Стоянова, ...
УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с 12 съвместни учебни програми 27.7.2023 г. ... изискваше участието на много преподаватели, експерти и служители и много работа от двата партньорски екипа по проекта, но усилията си заслужаваха. Благодарение на това коопериране студентите ще се обучават по актуални учебни програми, основани на дигитализация. В рамките на проекта в УНСС са изградени и от новата ...
Първият випуск от следдипломната квалификация „Правно регулиране и митническия контрол“ получиха свидетелства и сертификати 5.7.2022 г. ... „Митници“, защото обучението на митническите служители е много специфично, за да се намери нещо, което е полезно и допринася за работния процес и развитието на специалисти, не е лесна задача за една външна организация. „И за в бъдеще ще разчитаме на обратна връзка за подобряване на образователния ...
Завърши курсът на служители на Vivacom по „Корпоративна сигурност“ в Института за следдипломна квалификация към УНСС 5.7.2022 г. ... връчи удостоверения за следдипломна квалификация на служители на Vivacom, завършили курс „Корпоративна сигурност“ в Института за следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС. „Партньорството ни с Vivacom е изключително ползотворно и много добре развиващо се. Благодарение на ...
Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков откри кръгла маса „Доброволните формирования – важна и ценна част в борбата с бедствията и пожарите“ 11.7.2022 г. ... Република България, доброволци от 10 клас от град Белово, служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. С доброволците ученици от 10 клас от град ...
Дипломи с отличен успех получиха завършилите магистратура „Икономика и управление на железопътния транспорт“ 30.6.2022 г. ... на представители от практиката в нашия университет, служители на НКЖИ. Благодарение на магистратурата по „Икономика и управление на железопътния транспорт“ Вие фокусирано сте получили знанията и уменията, които са Ви необходими за повишаване на Вашата квалификация и практическите познания, които ...
Делегация с преподаватели от УНСС посети марокански университет по програма „Еразъм+“ 1.7.2022 г. ... беше представена от преподаватели и административни служители от различни факултети и звена на университета, сред които от особен интерес се оказаха срещите с Dr. Nabil Boubrahimi и Dr. Yahya El Mountassir – професори във Факултета по икономика и мениджмънт,  както и с Dr. Driss Daoui ...
Ани Филипова, програмен директор на NIU за Източна Европа представи откритата в УНСС и първа в България - Двойна магистърска специалност по бизнес администрация 23.6.2022 г. ... на работодателите да подобрят знанията на своите служители и да ги подготвят за бъдещето, като по този начин създават следващите лидери в организацията. Double Executive MBA обхваща дисциплини като лидерство, дигитална трансформация, предприемачество, екологично и социално управление (ESG), устойчивост, ...
УНСС и Northern Illinois University – USA откриха първата в България двойна магистърска програма по бизнес администрация 22.6.2022 г. ... работодателите да подобрят знанията на своите служители и да ги подготвят за бъдещето, като по този начин създават следващите лидери в организацията. Double Executive MBA обхваща дисциплини като лидерство, дигитална  трансформация, предприемачество, екологично и социално управление (ESG) ...
Ректорът и председателите на трите синдикални организации в университета подписаха новия колективен трудов договор 22.6.2022 г. ... договор. Преподаватели, работници и служители, които са членове на Синдикална организация – страна по Колективния договор, или са се присъединили към КТД, получават допълнителен платен отпуск за трудов стаж в УНСС. При трудов стаж от 15 до 25 години – 1 работен ...
Първата Двойна магистърска програма по бизнес администрация в България откриват УНСС и Northern Illinois University – USA 21.6.2022 г. ... да подобрят знанията на своите служители и да ги подготвят за бъдещето, като по този начин създават следващите лидери в организацията. Double Executive MBA Programme обхваща дисциплини като лидерство, дигитална трансформация, предприемачество, екологично и социално ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 28.6.2022 г. ... участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” за учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309   На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по ...
Абсолвентитe от специалност „Енергиен бизнес“ получиха дипломите си 10.6.2022 г. ... с компанията и нейните служители. Благодаря ви за положения труд“, каза в заключение и ръководителят на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" проф. д-р Христина Николова ...
Селекционна процедура за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067 20.6.2022 г. ... участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект № 2020-1-BG01-KA103-078067   На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма ...
УНСС зарадва децата за празника с инициативата „Детство мое, реално и вълшебно“ 1.6.2022 г. ... забавления за децата на своите служители и синдикални членове под надслов „Детство мое, реално и вълшебно“. Събитието е под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и кмета на СО-район „Студентски Петко Горанов, с подкрепата на ...
Оспорван финал на юбилейния XXV турнир по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 2.6.2022 г. ... отбеляза, че „преподаватели и служители, обединени от тениса, 25 години са една общност, която никога не е била прекъсвана и това ни прави приятели“. Доц. д-р Иван Стоилов благодари на АСК „Св. Георги Победоносец“ и на ректора проф. ...
Видеообръщение на ректора по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24.5.2022 г. ... студенти, преподаватели и служители на Университета за национално и световно стопанство, Уважаеми колеги и студенти от всички университети в страната, Днес, повече от всякога, е нашият празник - Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, ...
Наш преподавател на посещение в Университета Памуккале, Турция 1.6.2022 г. ... и в нея участваха 68 преподаватели и служители от университети от 16 държави от Европа, Африка и Азия. По време на преподавателската мобилност д-р Моралийска изнесе лекция на тема "Социални и регулаторни предизвикателства от дигиталните трудови платформи" пред ...
Обръщение на ректора по случай Празника на УНСС 21.5.2022 г. ... студенти, преподаватели и служители на Университета за национално и световно стопанство, На 21 май 2022 година се навършват 102 години от създаването на Свободния университет за политически и стопански науки, както се е наричал при създаването си нашият ...
Спортни легенди раздадоха наградите от Националната универсиада София 2022 на тържествена церемония „Бал на спортиста на УНСС“ 3.4.2024 г. ... спортен клуб на преподавателите и служители в УНСС, председателят на Асоциацията за университетски спорт „Академик” доц. Златко Джуров, Георги Глушков - баскетболната легенда, бивш български баскетболист и президент на Българската федерация по баскетбол от ...
Спортни легенди раздадоха наградите от Националната универсиада София 2022 на тържествена церемония „Бал на спортиста на УНСС“ 26.9.2023 г. ... спортен клуб на преподавателите и служители в УНСС, председателят на Асоциацията за университетски спорт „Академик” доц. Златко Джуров, Георги Глушков - баскетболната легенда, бивш български баскетболист и президент на Българската федерация по баскетбол от 2011 г. ...
10 процента увеличение на заплатите в УНСС оповести ректорът при откриването на Общото годишно събрание на ВОН-КНСБ 13.5.2022 г. ... 10% увеличение на заплатите на всички служители. Увеличението е на базата на наши вътрешни резерви и възможности, които сме предвидили в бюджета на УНСС. През тези години ние предприехме редица мерки за намаляване на разходите и спазване на социалната политика, както и на ...
Подновен е договорът за сътрудничество с Агенция „Митници" 12.5.2022 г. ... и митническа политика“, над 400 служители са преминали курсове на обучение в УНСС. Част от тях в момента са на ръководни позиции в Агенцията. Вярвам, че тази специализация им е помогнала за подобряване на квалификацията и кариерното им израстване. Благодаря за успешното ...
Доц. д-р Радко Радев: Алумни УНСС - необходимо условие за формиране на една хомогенна алумни общност, съпричастна към каузите на университета 9.5.2022 г. ... това е на всички – преподаватели, служители, ръководство. Ключовият момент е отношението към тях и тяхната съдба. Ако те срещнат такова, те също ще имат отношение към УНСС. Тук отново трябва де се подчертае ролята на факултетите и катедрите. - Какво да очакват ...
Доц. д-р Радко Радев: Алумни УНСС - необходимо условие за формиране на една хомогенна алумни общност, съпричастна към каузите на университета 31.5.2022 г. ... това е на всички – преподаватели, служители, ръководство. Ключовият момент е отношението към тях и тяхната съдба. Ако те срещнат такова, те също ще имат отношение към УНСС. Тук отново трябва де се подчертае ролята на факултетите и катедрите. - Какво да очакват ...
УНСС ще си сътрудничи с „МД Електроник“ 5.5.2022 г. ... бързо като към момента има почти 600 служители. „Работата ни е специфична и много залагаме на това да развиваме хората и вътре в компанията, така че всяко едно сътрудничество със студентите и с университета ще бъде изключително полезно за нас, затова се радваме, че имаме ...
Шесто издание на „Кариера УНСС 2022“ – успешен старт за студенти и компании 3.5.2022 г. ... пожела да намерят най-добрите си служители. Г-н Атанас Димитров Г-жа Анета Христова, мениджър на Rabota.bg, изказа благодарност към УНСС и специално на Студентския съвет и Кариерния център, които са основната причина това събитие да се организира за шести ...
УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с „Капелен България“ 20.4.2022 г. ... програми в УНСС за специалисти и служители от „Капелен България“. Двете организации ще си сътрудничат в обмена на информация и публикации за дейности, за провеждани по-важни събития от страна на „Капелен България“ и УНСС, както и съдействие за ...
Работна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ 4.9.2023 г. ... на много преподаватели, експерти и служители и много работа от двата партньорски екипа по проекта, но благодарение на това сътрудничество, студентите ще получат възможност да се обучават по актуални учебни прог-рами, основани на дигитализация“, подчерта ректорът на УНСС ...
Бизнес инициатива на ръководството на Съвета на настоятелите, ректора на УНСС и УниКредит Булбанк 24.3.2022 г. ... е заявил необходимост от работници или служители с Висше образование и е включен в списък на Министерския съвет. Страна по договора е и Ректорът на висшето училище, в което се обучава студентът. В договора трябва да се определят фирмите, мястото и времетраенето на стажа, ...
Официално беше открита изцяло реновирана аудитория в УНСС 21.3.2022 г. ... в страната с екип от близо 6 500 служители. През 2022 г. компанията разполага с 61 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 ...
Завърши курсът за служители на Vivacom по цифрови технологии и развитие на интелигентни градове в ИСК 16.3.2022 г. ... връчи удостоверения на служители на Vivacom, завършили курс на обучение по цифрови технологии и развитие на интелигентни градове. На церемонията присъстваха още проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и ...
Отиде си проф. д-р Борислав Борисов 1.3.2022 г. ... . Всички преподаватели и служители на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер отдават своята дълбока почит и поклон пред паметта на проф. д-р Борислав Борисов!   Поклонението ще се състои на 2 март 2022 г. от 13.30 ч. в Храм ...
УНСС и „Български пощи“ ЕАД ще си сътрудничат в подкрепа на електронното обслужване на населението 24.2.2022 г. ... на уменията и компетенциите на служителите в двете организации и развитието на дейност, базирана на реална практико-приложна научна експертиза. В документа е записано още, че УНСС ще предоставя обучения в областта на икономиката, управлението и ...
XIII турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ 26.9.2023 г. ... клуб на преподавателите и служителите „Св. Георги Победоносец”. След оспорван финал купата при мъжете взе д-р Филип Дандолов, хоноруван преподавател в катедра „Международни отношения". Той защити първото място за четвърта ...
Лидл България дари на УНСС модерна техника за онлайн обучение и видео стрийминг 19.1.2022 г. ... е водещ работодател с 3700 служители в цялата страна. Компанията предлага кариерни възможности в широк спектър от сфери - от позиции в областта на търговията и логистиката, до маркетинг, право, човешки ресурси и др. Към младите хора са насочени и различни ...
Лидл България дари на УНСС модерна техника за онлайн обучение и видео стрийминг 26.1.2022 г. ... е водещ работодател с 3700 служители в цялата страна. Компанията предлага кариерни възможности в широк спектър от сфери - от позиции в областта на търговията и логистиката, до маркетинг, право, човешки ресурси и др. Към младите хора са насочени и различни ...
Общото събрание на УНСС прие годишния доклад на ректора и отчета за дейността на Контролния съвет 16.12.2021 г. ... 18 наши скъпи преподаватели и служители на УНСС“, сподели проф. Дулевски и призова за 1 минута мълчание в тяхна памет. Той акцентира и върху положителните неща, като отбеляза, че през изминалата година са се родили 20 бебета на преподаватели и служители, ...
ICAEW и УНСС срещнаха студентите с топ работодатели в областта на счетоводството и одита 19.11.2021 г. ... да се срещнат с партньори и служители от най-големите одиторски компании в света и България - Deloitte, EY, PwC, Grant Thornton, MV, AFA и др. По време на третия панел лекция изнесе г-н Ben Triggs – директор на Bright network. В събитието се включиха ...
На 17.11. 2021 г. съвместно с Института на експерт –счетоводителите на Англия и Уелс- ICAEW се проведе пленарна сесия на тема „ Повишете уменията си за заетост с ICAEW“. 18.11.2021 г. ... да се срещнат с партньори и служители от най-големите одиторски компании в света и България- Deloitte, EY, GT, ICAEW, MS, MV, PWC, AFA и др. В този панел  участие взе и Бен Тригс, директор Bright network ...
УНСС и БСК подновиха споразумението си за сътрудничество 18.11.2021 г. ... в УНСС за специалисти и служители от фирми-членки на БСК и други дейности от взаимен интерес. В документа е записано още, че БСК ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067 8.11.2021 г. ... участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект № 2020-1-BG01-KA103-078067   На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма ...
Дипломиране на XIII випуск на Водна академия 28.10.2021 г. ... в сектора. Мениджъри и служители от няколко големи ВиК компании получиха своите свидетелства за професионална квалификация на специална церемония в Зала "Тържествена" на УНСС. Програмата за следдипломна квалификация по „Икономика и мениджмънт на ...
Онлайн лекция на г-н Масахико Уотани, президент и гл. изп. директор на Shiseido Co., Ltd. 27.10.2021 г. ... контакт с хората, както със служителите, така и с клиентите. Той разказа, че в Shiseido всички работят за едно по-добро бъдеще, опазвайки околната среда и стараейки се да предлагат най-високото качество на пазара. Фрагменти от презентацията ...
Ректорът награди преподаватели и служители за подкрепа на дарителството 27.10.2021 г. ... награди преподаватели и служители на университета. Отличията са по повод активната им дейност за подкрепа на дарителството и принос в подобряване на учебната среда и повишаване качеството на обучителния процес. Ректорът връчи почетна грамота и юбилейна ...
ПРОЕКТ DEMINA „ИНОВАЦИИ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕСТИНАЦИЯТА“ 21.1.2022 г. ... на европейско ниво за служителите по местоназначение, мениджъра на местоназначението и одитора на местоназначението • да се създаде уникален образователен и методически инструмент в областта на одита и управлението на дестинациите и по този начин ...
Второ за годината издание на „Кариера УНСС 2021“ 5.10.2021 г. ... търсят връзка със своите бъдещи стажанти и служители“, добави той. „За вас остава единствено възможността да се възползвате от тяхното присъствие в УНСС. За компаниите този контакт е много важен, а за вас два пъти по-важен, затова възползвайте се максимално от целия форум“, ...
Енергоспестяващите зарядни станции за телефони вече са 5 30.9.2021 г. ... разположение за всички студенти, преподаватели и служители. Станциите разполагат с място за 8 устройства. Всеки телефон или таблет, поставен за зареждане, се контролира от отделен процесор, което активира използването на функцията за бързо зареждане. Комплектите от зарядни кабели ...
ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 ГОДИНА 17.9.2021 г. ... ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ, От името на академичното ръководство на Университета за национално и световно стопанство и лично от свое име, искам да Ви пожелая успешно начало на новата учебна 2021/2022 година. Откриването ще се състои на: 20.09.2021 г. (понеделник) ...
И тази година 50% отстъпка за студенти, докторанти, служители и преподаватели от УНСС за обучение в ИСК 2.9.2021 г. ... преференциална цена за студентите, докторантите, служителите и преподавателите от УНСС, обучаващи се срещу заплащане. Те ще могат да се записват с 50% отстъпка от съответната такса. С новата си визия и обновена материална база ИСК подава ръка на бъдещите си възпитаници като им предлага актуални и ...
Университетът ще си сътрудничи с „Тракия икономическа зона“ 17.8.2021 г. ... в магистърски и докторантски програми в УНСС за служители от компаниите, опериращи в ТИЗ. Предвидено е и сътрудничество за участие на представители на ТИЗ в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции и срещи, организирани от УНСС. Координатор по договора от страна на УНСС е доц. ...
ВАЖНО: Стани част от екипа на Филипов и партьори! 26.7.2021 г. ... в знанието и професионалното развитие на нашите служители. Във връзка с разширяването на нашия екип, търсим енергични и любознателни млади хора за позицията на Помощник одитор. Ако ти си в началото на твоя професионален път или планираш следващата стъпка в кариерата си, то нашето предложение със ...
Още една придобивка за студентите със специални потребности 26.7.2021 г. ... комплекс.  Определени са и двама служители от персонала, които са обучени да работят с мобилното устройство и да помагат на студентите със специфични двигателни потребности при придвижването. Осигуряването на мобилното устройство е част от политиката ...
УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика 15.7.2021 г. ... на университета и преподавателите, така и за служителите от МТСП, чрез различните магистърски и докторантски програми. Той отбеляза, че голяма част от служителите на министерството са завършили именно УНСС. Министерството чрез агенциите си има представителство на местно ниво, почти във всяка ...
Стартира Академия „Стомана“ 25.6.2021 г. ... към развитие на мениджърските знания и умения на служители, които заемат ръководни длъжности или имат потенциал за развитие. Учебното съдържание включва 14 дисциплини, които целят да осигурят подготовка в областта на мениджмънта, отчитайки специфичните нужди на компанията.   По ...
УНСС и „Стомана Индъстри“ започват общ проект - Академия „Стомана“ 25.6.2021 г. ... към развитие на мениджърските знания и умения на служители, които заемат ръководни длъжности или имат потенциал за израстване. Учебното съдържание включва 14 дисциплини, които целят да осигурят подготовка в областта на мениджмънта, отчитайки специфичните нужди на компанията. Проф. д-р ...
ИСК връчи сертификати на 20 служители на Агенция „Митници“ за успешно завършване на следдипломна квалификация 21.6.2021 г. ... в зала „Тържествена“ в УНСС, 20 служители на Агенция „Митници“ получиха своите свидетелства за успешно завършена квалификация „Международни икономически отношения и митническа политика" в ИСК при УНСС. Съвместната програма между Института за следдипломна ...
ИСК даде сертификати на успешно завършили следдипломна квалификация служители на Агенция „Митници“ 21.6.2021 г. ... служители на Агенция „Митници“ получиха свидетелствата си за успешно завършена следдипломна квалификация „Международни икономически отношения и митническа политика" в ИСК при УНСС, по съвместна програма, която се провежда от близо 30 години от ИСК при УНСС и Националния учебен ...
Споразумение с Асоциацията на полицейските началници 11.6.2021 г. ... контактите и взаимодействието между бивши и настоящи служители на Министерството на вътрешните работи с цел предаване на управленски опит за решаване на различни въпроси и проблеми в практиката. Считам, че има много общи теми, свързани с изследвания в областта на сигурността и вашите студенти ще успеят да ги ...
Проф. д-р Надя Миронова: РЦДО – Хасково е център за дистанционно обучение от най-висок клас, който поддържа добрия имидж на УНСС 25.5.2021 г. ... изпити от залите на РЦДО-Хасково. На разположение са и служители, които помагат на студентите да ползват електронната система за дистанционно обучение във всички модули и в целия процес. Мисля, че РЦДО е център от най-висок клас за дистанционно обучение на студенти. Дистанционното обучение ...
Тържествено обръщение на ректора по случай 101 години от създаването на нашия университет 21.5.2021 г. ... преподаватели, студенти - настоящи и бивши, служители, Дами и господа, Днес празнуваме 101-ия рожден ден на Нашия Университет. В новия век на УНСС ще влезем с дигитален багаж. Ние държим на традициите, държим на нашата история, държим на съграденото през годините, но в същото време се развиваме и ...
#СедмицаНаУНСС. Ден четвърти 21.5.2021 г. ... университета ректорското ръководство, преподаватели, служители и студенти поднесоха венци и цветя пред паметника на проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС.  В ден четвърти от #СедмицаНаУНСС стартира рубриката „Жива памет“, в която чрез видео и аудио подкаст, ...
Д-р Константин Бобчев: Останах изумен от високото ниво на преподаване и общуване в УНСС 17.5.2021 г. ... и ние имаме огромни компании с много механизация, служители, работници и финансови ресурси, затова за мен е интересно да разбера до колко те са истински модерни. В сферата на инвестирането на недвижимите имоти нещата са доста по-„розови“. Започнаха да се появяват много интересни примери ...
Юбилеен форум, посветен на 20-годишнината от създаването на Синдикална организация ВОН-КНСБ при УНСС 11.4.2022 г. ... е свършена в полза на работещите - преподаватели и служители.               Първият председател на ВОН-КНСБ при УНСС доц. д-р Янко Коралиев, поздрави участниците с думите: „Гордея се, че през тези години нашата организация  ВОН-КНСБ при УНСС се утвърди като ...
Юбилеен форум, посветен на 20-годишнината от създаването на „ВОН-КНСБ“ при УНСС 13.5.2021 г. ... условия и висок стандарт за нашите преподаватели и служители и просперитет на българското висше образование и наука“, заяви проф. Димитров. В знак на признателност за дългогодишното съвместно сътрудничество доц. д-р Бойка Чернева връчи на ректора на УНСС почетна грамота и плакет ...
Договор за сътрудничество с Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” 30.4.2021 г. ... в УНСС и от страна на ИИСТТ за специалисти и служители от НМА.     Проф. Стоянова, зам.-ректор проф. Горчева, зам.-декан, проф. Борисова, директор на ИИСТТ (от ляво на дясно)         ...
Договор за сътрудничество с Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” 27.4.2021 г. ... , обучения в УНСС и от страна на ИИСТТ за специалисти и служители от НМА.  Отляво надясно: проф. С. Димитров, проф. Борисова, проф. Горчева, проф.  Стоянова и проф. Д. ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... заплати; целеви средства за квалификация на служители; засилен контрол върху целесъобразното разходване на публични средства и т.н. Трябва да се потърси и един по-до­бър баланс между стипендии - кредитиране - такси за обучение. Как според Вас УНСС преминава през изпитанието ...
ИЗЯВЛЕНИЕ на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 25.4.2021 г. ... преподаватели, докторанти, студенти и служители на УНСС, Във връзка с медийни публикации, отнасящи се до дисциплинарното уволнение на доц. Мартин Осиковски искам да заявя следното: Дисциплинарното уволнение на доц. Мартин Осиковски е по повод негови неверни твърдения за ...
Кариера УНСС 2021: Ден втори 22.4.2021 г. ... и се насочиха към нов начин за набиране на служители и нов начин на управление“. С тези думи зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова откри втория ден на форума. Тя припомни, че само през настоящата година ректорското ...
Проф. д-р Мирослава Пейчева: „Големият ускорител“ COVID-19 трансформира най-сериозно човешките ресурси 21.4.2021 г. ... за дистанционно проследяване и оценка на служителите, както и внедряване на нови стандарти и показатели за социална отговорност. Трансформация настъпи и в комуникацията със служителите. Общуването посредством имейли отстъпи място на общуване в платформи като Slack, Microsoft Teams и ...
УНСС подписа договор за сътрудничество с Централния кооперативен съюз 15.4.2021 г. ... са предприети. От началото на годината 15 служители на кооперативни организации се обучават с финансовата подкрепа на Централния кооперативен съюз  в магистърската програма „Управление на търговски вериги“, водена от катедра „Икономика на търговията“. ...
На 12.04.2021 Партньорите от КПМГ България запознаха студенти с нова инициатива, насочена към студенти , които искат да се развиват в сферата на одита – Триатлон за таланти за младши одитори. 15.4.2021 г. ... .В момента в нея работят 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от секторите на икономиката ...
Комисията за защита на потребителите и Европейският потребителски център подписаха рамков договор за сътрудничество с университета 18.3.2021 г. ... програми в УНСС за специалисти и служители от КЗП и ЕПЦ. От ляво на дясно: г-н Димитър Маргаритов, г-жа Соня Спасова, проф. д-р Димитър Димитров „Гледаме изключително сериозно на тези партньорства. Университетът провежда целенасочена политика на ...
Курсовете на Института за следдипломна квалификация – с преференциална цена за преподаватели, служители и обучаващи се 1.9.2021 г. ... си и търсени курсове. Преподаватели, служители, докторанти и студенти на УНСС ще могат да се записват с 50% отстъпка. Занятията ще се провеждат в присъствена и/или онлайн форма на обучение с оглед развитието на епидемичната обстановка в страната. ИСК предлага и групово обучение ...
Поредно международно признание за професор от УНСС 10.3.2021 г. ... международни организации и висши държавни служители в своите страни. Международната комисия е създадена през 2012 г. с цел акредитация на програми по публична администрация в бакалавърска, магистърска и докторска степен, предлагани от университети и институции в цял свят. ...
Поредно международно признание за професор от УНСС 10.3.2021 г. ... международни организации и висши държавни служители в своите страни. Международната комисия е създадена през 2012 г. с цел акредитация на програми по публична администрация в бакалавърска, магистърска и докторска степен, предлагани от университети и институции в цял свят. ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество с ББР 18.2.2021 г. ... Димитров. Той сподели, че имат много служители, бивши и настоящи студенти на УНСС, и се надява тази практика да продължи. „Българската банка за развитие е пълноправна финансова група. Имаме доста дъщерни компании, предлагаме голям набор от финансови инструменти, така че ще е ...
Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект LiNT, както и пилотните обучения по проекта 19.2.2021 г. ... съдействието на Института за подготовка на служители в международни организации (ИПСМО), проведе апробации на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект „Обучение на млади предприемачи по бизнес грамотност“ (Literacy and Numeracy Training for Young Entrepreneurs ...
Ректорът и синдикатите подписаха анекс към Колективния трудов договор за увеличение на заплатите 4.2.2021 г. ... , насочени изцяло към нашите служители и преподаватели, за да могат да се чувстват по-добре и да работят по-спокойно за утвърждаване доброто име на университета“. Проф. д-р Мирослава Раковска подписва анекса към КТД Според доц. д-р Бойка ...
Доц. д-р Спас Ставрев: Студентите на УНСС могат да практикуват 12 вида спорт в най-модерния университетски спортен център в България - „Бонсист“ 16.3.2021 г. ... проведе турнирът за преподаватели и служители по тенис на маса за „Купата на УНСС“, който организираме от 2010 година в периода на зимната изпитна сесия. Тазгодишните победители в XII турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ Филип ...
Доц. д-р Спас Ставрев: Студентите на УНСС могат да практикуват 12 вида спорт в най-модерния университетски спортен център в България - „Бонсист“ 29.3.2021 г. ... проведе турнирът за преподаватели и служители по тенис на маса за „Купата на УНСС“, който организираме от 2010 година в периода на зимната изпитна сесия. Тазгодишните победители в XII турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ Филип ...
На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" 26.1.2021 г. ... липса да се обръщат към съответните служители на тези отдели ...
Постоянна медицинска грижа за преподавателите и служителите в УНСС 20.1.2021 г. ... обслужване на своите преподаватели и служители, а също и за участниците в масови мероприятия, организирани от Университета. Споразумението е с двама водещи специалисти в ДКЦ 5 (Студентска поликлиника). Те ще бъдат на постоянно разположение за извършване на първичен и ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2017 г. е индексиран в CEEOL 12.1.2021 г. ... пред настаняването на борда на служители в бизнес организациите" Автор: Кирил Димитров https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915458 "Съвременни особености при формирането на международни проектни екипи" Автор: Васил Михов https://www.ceeol ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... и благодари на всички преподаватели и служители за положените усилия. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров Проф. д-р Даниела Фесчиян представи отчета за дейността на Контролния съвет на УНСС за периода декември 2019 г. – декември 2020 г. и посочи, че в ...
Ernst & Young представи пред студенти от специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие 5.12.2020 г. ... 1992 г. В момента в нея работят 300 служители които предоставят професионални услуги на голям клиентски портфейл от частни клиенти и предприемачи, стартиращи бизнеси, публични компании и големи международни корпорации ...
Майсторски клас по стандартизация в счетоводството с гост – лектори от Ernst & Young 5.12.2020 г. ... 1992 г. В момента в нея работят 300 служители които предоставят професионални услуги на голям клиентски портфейл от частни клиенти и предприемачи, стартиращи бизнеси, публични компании и големи международни корпорации ...
Ernst & Young сподели със студентите на УНСС новия счетоводен стандарт за отчитане на лизинговите договори 5.12.2020 г. ... 1992 г. В момента в нея работят 300 служители които предоставят професионални услуги на голям клиентски портфейл от частни клиенти и предприемачи, стартиращи бизнеси, публични компании и големи международни корпорации ...
Ernst & Young сподели със студентите на УНСС новия счетоводен стандарт за признаване на приходи 5.12.2020 г. ... 1992 г. В момента в нея работят 300 служители които предоставят професионални услуги на голям клиентски портфейл от частни клиенти и предприемачи, стартиращи бизнеси, публични компании и големи международни корпорации ...
Ernst & Young сподели със студентите на УНСС основните изисквания и организация на счетоводната отчетност на мултинационални компании 26.11.2020 г. ... българския пазар от 1992 г. В момента в нея работят 300 служители, които предоставят професионални услуги на голям клиентски портфейл от частни клиенти и предприемачи, стартиращи бизнеси, публични компании и големи международни корпорации ...
Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“ 29.1.2021 г. ... 2020“ за социалните нагласи на държавните служители. Представител на Националното сдружение на общините в Република България запозна участниците с резултатите от мащабно проучване за изменящите се очаквания при разширяване на функциите и правомощията на общинските администрации. Г-н ...
Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“ 15.11.2020 г. ... 2020“ за социалните нагласи на държавните служители. Представител на Националното сдружение на общините в Република България запозна участниците с резултатите от мащабно проучване за изменящите се очаквания при разширяване на функциите и правомощията на общинските администрации. Г-н ...
KPMG споделя със студентите на УНСС: Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и икономиката 9.11.2020 г. ... създадена през 1992 г. В момента в нея работят 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от секторите на икономиката ...
Как да реагираме при случаи на заразени с COVID-19 в УНСС 26.10.2020 г. ... преподаватели, студенти и служители, Напомняме Ви, че при установени случаи на заразени с COVID-19 или при получаване на информация за такива случаи в УНСС, следва незабавно да съобщите за това на: помощник-ректора проф. д.ик.н. Кирил Стойчев: тел. 02 8195 755, e-mail: kstoichev@unwe ...
Успешен старт на обучението на служители на EVN България в магистърска програма по "Енергиен бизнес" 22.10.2020 г. ... съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова - Заместник – Ректор на УНСС по институционално и бизнес сътрудничество; инж. Здравко Братоев – Изпълнителен член на Съвета на директорите на ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 20.12.2021 г. ... съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор на по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики; инж. Здравко Братоев, изпълнителен член на Съвета на директорите на ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 16.10.2020 г. ... съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор на по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики; инж. Здравко Братоев, изпълнителен член на Съвета на директорите на ...
Тържествено беше открита юбилейната стотна учебна година 15.9.2020 г. ... има единство между ректорско ръководство, преподаватели и служители можем да вървим напред и постигаме целите си, изтъкна проф. Борисов. Проф. Борислав Борисов Председателят на Националното представителство на студентските съвети и възпитаник на УНСС г-н Даниел Парушев определи като ...
ПРИВЕТСТВИЕ НА ДЕКАНА НА ЮФ НА УНСС ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 19.5.2021 г. ... , Уважаеми преподаватели и служители в ЮФ на УНСС,         Поздравявам Ви със започването на учебната 2020-2021 г. Тази учебна година е под знака на два юбилея - 100 години от създаването на Университета и 30-тата учебна ...
ПРИВЕТСТВИЕ НА ДЕКАНА НА ЮФ НА УНСС ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 14.9.2020 г. ... , Уважаеми преподаватели и служители в ЮФ на УНСС,         Поздравявам Ви със започването на учебната 2020-2021 г. Тази учебна година е под знака на два юбилея - 100 години от създаването на Университета и 30-тата учебна ...
УНСС и PwC ще си партнират 2.9.2020 г. ... ., като в момента обхваща над 250 служители, които предоставят отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги. PwC България цели да бъде разпозната като водещата консултантска компания в страната, предоставяща истинска стойност на своите клиенти, ...
Първа среща на ректорското ръководство с новия Съвет на настоятелите 6.7.2020 г. ... студентите. 80 на сто от нейните служители са възпитаници на университета. Надявам се, че с моята работа ще бъда полезна на УНСС. Доц. Лиляна Вълчева беше избрана единодушно за председател на Съвета на настоятелите, а г-жа Велина Белева – за ...
Студентският съвет раздаде защитни маски на студенти, служители и възрастни хора 29.4.2020 г. ... разпределени между студентите и служителите на дванадесетте блока на студентските общежития на нашия университет. „В дни на изпитания за всички хора, ние от Студентския съвет на УНСС вярваме, че сега повече от всякога е необходимо да проявим единодействие, ...
Започна реализацията на комплексна политика за прилагане на мерки за енергийна ефективност в УНСС 27.3.2020 г. ... ЛЕД енергоспестяващи тръби от служители на университета, което се извършва в момента. Това ще намали драстично консумацията на електроенергия за осветление. Първоначалните мерки за намаляване на консумацията на вода в санитарните възли включват и подмяна на ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 29.1.2021 г. ... дирекции на УНСС има дежурни служители, които работят целодневно.   Информация за кандидат-студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“: отдел „Кандидат-студенти“Радостина Петровател.: 02 8195 701e-mail: petrova@unwe ...
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 13.3.2020 г. ... с COVID-19 на преподаватели, служители, студенти и докторати в УНСС, решението на Народно събрание за обявяване на извънредно положение на територията на Република България и заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, ВИ ИНФОРМИРАМ, че ...
Мартеници за академичната общност от Студентския съвет 2.3.2020 г. ... своите колеги, преподаватели и служители със специално изработени за тях мартенички. „Традицията гласи, че щастие и късмет носи мартеницата, която ти е подарена. С тази инициатива искахме да зарадваме всички студенти, преподаватели и служители ...
МОН препоръчва отменяне или отлагане на пътувания на студенти и служители заради разпространението на коронавируса 26.2.2020 г. ... опазване на живота и здравето на служителите и студентите на ръководеното от Вас висше училище считам, че тези, на които им предстоят пътувания, в това число по програми за мобилност в посочените и други засегнати от заразата държави, е необходимо да ги отменят или ...
УНСС разширява връзките си със Съдърланд Глобъл Сървисиз България 30.1.2020 г. ... днес екипът й достигна над 3000 служители, които предлагат техническо обслужване и обслужване на клиенти на повече от 17 езика. Съдърланд е носител на множество награди, включително за корпоративна социална отговорност, за офис пространство, работодателски отличия ...
Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС 7.12.2019 г. ... г., като в момента обхваща 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от сектори на икономиката ...
Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС 6.12.2019 г. ... създадена през 1992 г., като в момента обхваща 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от сектори на икономиката ...
Втора Про Боно работилница 24.4.2020 г. ... музей да привлича повече млади хора като служители и доброволци и да постигне по-добра публична видимост. Видео от събитието: https://www.youtube ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България 13.1.2020 г. ... създадена през 1992 г., като в момента обхваща 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от сектори на икономиката ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Противодействието на корупцията - модерният подход“ 20.11.2019 г. ... с разследване на престъпления, извършени от служители на МВР, и тяхната превенция. Дирекцията е пряко подчинена на министъра на вътрешните работи, което гарантира независимостта на провежданите разследвания. За похватите, използвани в дейността на дирекцията, лекторът си послужи с примери от ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... , чиято централа е в Армонк, САЩ, има над 350 000 служители в целия свят, а IBM България, регистрирана през 1992 г., предлага широка гама информационни технологии и бизнес услуги, свързани с ИТ инфраструктура, техническа поддръжка на IBM продукти, консултантски услуги, софтуерни решения, сървърни ...
МИФ 2019. Ден втори. Левон Хампарцумян: Четете книги и трупайте опит, естественият интелект никога няма да ви подведе 13.11.2019 г. ... институция е умерено печеливша, с доволни служители, предлагащи внимателно обслужване и отношение към клиентите - така според банкера работи правилното управление на процесите в дадена икономическа система. Той посочи, че бъдещето успешно развитие на банките се крие в постигането на процесно ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ 11.11.2019 г. ... мотивация, могат да намерят реализация не само като служители. В бранша на услугите с недвижими имоти имаме неистова нужда от млади, енергични, мотивирани и амбициозни хора. Незаслужено години наред секторът беше пълен по-скоро със злободневни и негативни скандали, което за нас е необичайно. Истината е, ...
В УНСС се проведе обучение по логистика за служители от Кока-Кола Хеленик 11.1.2022 г. ... обучение на УНСС успешно приключи обучението на 30 служители от 28-те държави от групата на Кока-Кола Хеленик по пет модула от сертифификационната система на Европейската асоциация по логистика. Проф. д-р Мирослава Раковска, директор на Центъра за логистични изследвания и обучение,и г-н ...
В УНСС се проведе обучение по логистика за служители от Кока-Кола Хеленик 23.12.2019 г. ... обучение на УНСС успешно приключи обучението на 30 служители от 28-те държави от групата на Кока-Кола Хеленик по пет модула от сертифификационната система на Европейската асоциация по логистика. Проф. д-р Мирослава Раковска, директор на Центъра за логистични изследвания и обучение,и г-н ...
Водната академия дипломира своя ХІ випуск 20.11.2020 г. ... и мениджмънт на ВиК отрасъла“, мениджъри и служители от няколко големи ВиК компании получиха своите свидетелства за професионална квалификация. Обучението приключи със защита на дипломни тези, разработени на основата на реални казуси от практиката в сектора.       ...
Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава 22.10.2019 г. ... и Русия в обмена на студенти, преподаватели и служители по програма „Еразъм+“ ...
Тържествено беше открита 99-ата учебна година 30.9.2019 г. ... ректор на УНСС приветства студенти, преподаватели и служители с новата 99-а учебна година. Гости на тържеството бяха г-н Димитър Радев, управител на Българска народна банка, възпитаник на УНСС, и доц. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Р България и преподавател в нашия университет ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и АДФИ 2.8.2019 г. ... повишаване на квалификацията на работещите в АДФИ служители. Страните се споразумяха да разработват и провеждат съвместни стажантски програми, работни срещи, обучения, форуми и семинари. Сътрудничеството ще се осъществява чрез постоянен обмен на добри практики и подготовка на нови ...
Проект LiNT стартира с встъпителна партньорска среща в София 19.2.2021 г. ... по проекта – Институт за подготовка на служители в международни организации, които приветстваха участниците и пожелаха успех в предстоящите дейности на консорциума по проекта, свързани с подпомагане развитието на уменията на младите предприемачи в партньорските страни. През двата дни на ...
Завърши 23-ият турнир по тенис на корт за „Купата на ректора“ 16.3.2021 г. ... не просто да включим преподаватели и служители в активен спорт, но и да утвърдим академичния спорт като съществена характеристика на университета, каза проф. д-р Георги Янков, председател на АСК „Св. Георги Победоносец“, заслужил професор на УНСС. Голяма заслуга за ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Delta State University 10.5.2019 г. ... др.; обмен на преподаватели, изследователи и служители; развитие на обучителни програми за студенти, преподаватели и служители; организиране на съвместни академични прояви; разработване на индивидуални проекти за академично съдействие и др. Ректорът проф. Статев оцени като ползотворно ...
Публична лекция „Работа в европейските институции: как да постигнем това“ 9.5.2019 г. ... , чиято идея е нейни висши служители да запознават студентите с работата на европейската администрация. Доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, Кръстьо Преславски и доц. д-р Елена Симеонова, научен секретар на катедра ...
Защо спря строителството на новия учебен корпус на УНСС? Студентският съвет и синдикатите настояват пред отговорните държавни институции да осигурят обещаното, но неполучено финансиране 19.4.2019 г. ... , на заплатите на нашите преподаватели и на служителите.  Смятаме, че това е недопустимо.“ Виж целия текст   В писмото на синдикатите, подписано от доц. д-р Росен Кирилов, председател на УСО ВОН-КНСБ при УНСС, доц. д-р Галина Димитрова, председател на Синдикална секция ...
Наши студенти се срещнаха с работодатели от IPSOS 14.4.2019 г. ... света. Нейни офиси има в 87 страни, а наетите служители в нея са повече от 16 000. Повече информация за компанията можете да намерите тук: https://www.ipsos.com/bg-bg А, за свободните позиции тук: https://www.ipsos ...
54 специалисти от 28 страни със сертификати по логистика и управление на веригата на доставките 11.1.2022 г. ... година се проведоха две петдневни обучения на служители от 28-те държави от групата „Кока-Кола Хеленик“. Първото обучение (Supply Chain Planning Academy) беше насочено към професионалистите по управление на веригата на доставките от компанията, а целта на второто (Logistics ...
54 специалисти от 28 страни със сертификати по логистика и управление на веригата на доставките 10.4.2019 г. ... две петдневни обучения на служители от 28-те държави от групата „Кока-Кола Хеленик“. Първото обучение (Supply Chain Planning Academy) беше насочено към професионалистите по управление на веригата на доставките от компанията, а целта на второто ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ 13.12.2018 г. ... множество министри, висши държавни служители, висши мениджъри и икономисти. Благодарим ви, че избрахте да бъдете наши студенти. Пожелавам ви духът на професията винаги да бъде във вас, каза проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедрата. Проф. д-р ...
СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... за дигиталните умения на наетите служители. Впечатляваща е работата на професионалното училище Роча Пейшото, което с помощта на новите технологии подготвя изключително успешно средношколците за бъдещата им кариера - чрез различни форми на стажове, динамично обновяване ...
Как да стана успешен професионалист 30.11.2018 г. ... в отдел „Обучение на служители в отдел обслужване на клиенти“, г-жа Люба Попова, юрисконсулт, г-н Димитър Димитров, ръководител на отдел „Обучение на служители, занимаващи се с обслужване на клиенти“, г-жа Мария Иванова, бизнес партньор в ...
Финансово – счетоводен факултет, съвместно с АСЕРИ-България (Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами), проведе събитие "Как да стана успешен професионалист", със съдействието на „Пейсейф - България“ – един от лидерите в света на дигиталните портфейли и онлайн разплащанията 30.11.2018 г. ... в отдел „Обучение на служители в отдел обслужване на клиенти“, г-жа Люба Попова, юристконсулт, г-н Димитър Димитров, ръководител отдел „Обучение на служители занимаващи се с обслужване на клиенти“, г-жа Мария Иванова, бизнес партньор в ...
Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“ 19.10.2018 г. ... длъжности и висши държавни служители в административните структури на централната и териториалната администрация и органи на власт, на мениджъри, ангажирани с промяната в публичния сектор; да съдейства за трансфера на знания и опит, да създава динамични, ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... се обърна и към преподавателите и служителите: Изминалата учебна година беше време на изпитания, но и на успехи. Отново получихме най-високата институционална оценка за следващите шест години от Националната агенция за оценяване и акредитация и по този начин утвърдихме ...
Интерактивна зона за банково самообслужване в новия корпус 2.10.2018 г. ... нашите студенти, преподаватели и служители до всички банкови услуги и продукти на Банка ДСК, посочи проф. Статев. За мен е удоволствие днес да открием една интерактивна зона, която до момента не съществува в България. Предлагаме всеобхватен, удобен и ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... , и се използват за обучение на служители от най-големите и най-известните финансови компании в света (представители на големите одиторски фирми, центрове за споделени услуги, търговски и анализаторски организации, FMCG, Retail, транспорт и логистика, Fin-Tech и др.) ...
Преподаватели от катедрата взеха участие в конференция на НСИ 26.6.2018 г. ... на външните работи, служители на Националния статистически институт, както и представите на частния сектор и научните среди. На форума бяха наградени победителите в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици 2018, в която ...
Катедра „Финансов контрол” представи две нови магистърски програми 30.5.2018 г. ... . Лектори ще бъдат ръководни служители от КПКОНПИ И МВР. Така че ще имате възможност да получите опит и знания от първо лице, каза тя. Програмата е двусеместриална и в нея ще могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС „бакалавър“. Приемният изпит ...
Благотворителен концерт „Аз помогнах“ в подкрепа на Георги Яков 17.5.2018 г. ... , преподаватели, общественици, служители и гости са се обединили, за да помогнат за лечението на Георги, благодарение на което събраната сума е нараснала на 7 305 лв. Ето дарителската сметка за тези, които още не са го направили: ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ ЯКОВ ...
Възпитаници на Юридическия факултет втори на първото Национално състезание по данъчно право 16.5.2018 г. ... и завършили юристи, сред които и служители на МФ и НАП, участваха в първото Национално състезание по данъчно право в България, организирано от Сдружението за международни състезания по право и международната консултантска компания Ernst & Young Bulgaria. ...
Ден без асансьори в УНСС 26.4.2018 г. ... от 8000 студенти и служители се включиха в международната инициатива „Ден без асансьори" по идея на катедра „Физическо възпитание и спорт“ и Студентския съвет. Инициативата, която се организира за първи път в УНСС, имаше три основни ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ 2.3.2018 г. ... на университета на специалисти и служители от Комисията, както и взаимно съдействие при провеждането на други конкретни събития, представляващи взаимен интерес. Координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС ще бъде доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 11.1.2022 г. ... прибягват до собствено обучение на служителите си. Хората, които работят при нас, са обучени по нашите програми, допълни той и призова за по-добър контакт между бизнеса и компаниите. Г-н Райчо Райчев Изпълнителният директор на сдружение ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 1.3.2018 г. ... прибягват до собствено обучение на служителите си. Хората, които работят при нас, са обучени по нашите програми, допълни той и призова за по-добър контакт между бизнеса и компаниите. Г-н Райчо Райчев Изпълнителният директор на сдружение ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 20.11.2020 г. ... отношения и митническа политика" на 20 служители на Агенцията. През изминалите 25 години над 1000 служители на Агенцията са преминали през различни курсове и квалификации на УНСС. Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира първия курс за служители на ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 28.2.2018 г. ... и митническа политика“ на 20 служители от Агенцията. Сътрудничеството между нашите институции датира от 1992 г., когато Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) организира първия курс за служители на митниците. Първият договор за сътрудничество между УНСС и ...
Алумни клубът на Студентския съвет награди 37-те студенти с най-висок успех 28.12.2017 г. ... на Студентския съвет, преподаватели, служители, възпитаници на УНСС и др. Проф. Валентин Гоев (вляво) поздравява студентите от името на ректорското ръководство Студентите бяха поздравени и от проф. Лалко ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... . Подготовка на преподаватели, служители и студенти – доброволци за работа с докторанти с увреждания; 6. Комуникация с администрацията; 7. Доизграждане на архитектурната среда; 8. Ангажираност на Университетската библиотека; 9. Предложения за нормативната база, ...
Бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" също се дипломираха 5.12.2017 г. ... , а други ще покажат, че са стойностни служители и ще вървят нагоре в кариерната йерархия. УНСС е една от водещите образователни институции в България, а голяма част от кадрите на университета заемат управленски позиции -  както в бизнеса, така и в държавното управление. БДЖ ...
Бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" също се дипломираха 4.12.2017 г. ... , а други ще покажат, че са стойностни служители и ще вървят нагоре в кариерната йерархия. УНСС е една от водещите образователни институции в България, а голяма част от кадрите на университета заемат управленски позиции -  както в бизнеса, така и в държавното управление. БДЖ ...
Възможности за кариерно развитие в LKW WALTER 4.12.2017 г. ... топ 50 на компаниите в Австрия, с 3600 служители от над 40 националности. Обучението във фирмата започва с програмата „Тrain the winner“. Новите служители постоянно сменят работните си екипи, за да се намерят точните хора в тях. LKW WALTER поема разходите на ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 1.12.2017 г. ... по предприемачество в цял свят, обучава служители на големи компании. Проф. Валентин Гоев В презентацията си Бил Люис изтъкна, че предприемаческото мислене трябва да се развива още от ранна детска възраст, да се формира в процеса на израстване на личността и да ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 20.2.2019 г. ... по предприемачество в цял свят, обучава служители на големи компании. Проф. Валентин Гоев В презентацията си Бил Люис изтъкна, че предприемаческото мислене трябва да се развива още от ранна детска възраст, да се формира в процеса на израстване на личността и да води към точни ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 1.12.2017 г. ... по предприемачество в цял свят, обучава служители на големи компании. Проф. Валентин Гоев В презентацията си Бил Люис изтъкна, че предприемаческото мислене трябва да се развива още от ранна детска възраст, да се формира в процеса на израстване на личността и да ...
Меморандум за сътрудничество и договор за съвместна дейност между УНСС и Патентното ведомство на Република България 28.11.2017 г. ... на обучения в УНСС за специалисти и служители от държавната и общинската администрация, както и за представители на българския бизнес и неправителствения сектор; взаимно съдействие при провеждане на други конкретни активности и събития, в т.ч. международни, представляващи ...
Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 17.11.2017 г. ... и банката и посочи, че общо 358 служители в БНБ са завършили УНСС, от които 92-ма - „Финанси“, 14 - „Финансов контрол“,  75 - „Счетоводство“. Ректорът проф. Статев и подуправителят на БНБ  ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... 4000 студенти, 200 преподаватели и 30 служители, премахват всякакви възможни грешки и недобросъвестност, заяви проф. Кисимов. Проф. Кисимов демонстрира пред присъстващите и практическото ползване на електронните студентски книжки (на снимката долу) ...
Студенти от специалност "Бизнес икономика с преподаване на английски език" посетиха „DXC Technology" 31.10.2017 г. ... и превенция от нелоялни прояви на служители.  По време на обучението   Специално внимание беше отделено на репутационния риск и неговата важност за организациите ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... със студенти, преподаватели и служители аула "Максима" заеха места ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в 44-тото Народно събрание, ...
Семинар на Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози 14.9.2017 г. ... обучението участваха служители от фирми с преобладаващо експортна дейност от сферата на селското стопанство, парфюмерията и козметиката, химическата промишленост. Участниците се запознаха с особеностите и методиката на изучаването и прогнозирането на ...
Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за професионално обучение на администрацията във Франция 11.9.2017 г. ... програма за професионално обучение на служители от местната власт във Франция. The Training Programme for Local Government Administration Directors се провежда от Institut National des Etudes Territoriales (INET), Страсбург, към Centre National de la Fonction Publique ...
Договор за сътрудничество между УНСС и ТОИ 31.7.2017 г. ... предвижда обмен на преподаватели, служители и студенти,  участие в съвместни изследователски проекти, обмен на информация, организиране на съвместни конференции и др. Координатор на сътрудничеството от страна на УНСС ще бъде доц. д-р Донка Никова, преподавател в ...
137 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА СТАТИСТИКА 26.6.2017 г. ... на плакети и грамоти на заслужили служители на института. Особено внимание получи студентката Карамфила Стойкова от четвърт курс на специалност „Статистика и иконометрия“, която беше удостоена с парична награда от Българо-Американска Кредитна Банка и награда ...
Отличия за победителите в турнира по тенис за Купата на ректора на УНСС 2.6.2017 г. ... по тенис на корт за преподаватели и служители от УНСС за Купата на ректора се проведе на тенис кортовете в СК „Бонсист“.  Турнирът се организира от АСК "Св. Георги Победоносец" и катедра "Физическо възпитание и спорт". По време на финалната ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 27.4.2017 г. ... преподаватели и служители, докторанти  и студенти от УНСС дариха 1200 книги за  възстановяване дейността на читалище "Надежда 1927" в с. Белокопитово, Шуменска област. Партньори в благородното начинание са Шуменският университет „Епископ Константин ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и ГФК България, „Институт за маркетингови проучвания“ 3.5.2017 г. ... ГФК България. Специалисти и служители от дружество ще се обучават в УНСС. Страните по договора ще си съдействат и при провеждането на събития от взаимен интерес. С подписването на договора легитимираме дългосрочното ни активно сътрудничество, заяви ректорът ...
Търсят се бизнес идеи, които да помагат в борбата срещу климатичните промени 26.4.2017 г. ... , изследователи и служители, които мечтаят да стартират собствен бизнес могат да кандидатстват със своите бизнес идеи, свързани с изменението на климата. Какво получавате: 2-дневен Boot Camp с международен треньор 6 Треньорски сесии в ...
Дни на кариерата на банка Пиреос 3.5.2017 г. ... фоайето на университета служители от банка „Пиреос“ представиха пред студенти стажантските си програми за тази година. Стела Добрева, експерт-партньор ЧР – бизнес дирекция „Човешки ресурси“, и Боряна Монева, началник отдел ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 20.4.2017 г. ... преподаватели и служители, докторанти  и студенти от УНСС дариха 1200 книги за  възстановяване дейността на читалище "Надежда 1927" в с. Белокопитово, Шуменска област. Партньори в благородното начинание са Шуменският университет ...
Преподавател от УНСС в комисия за международна акредитация на Американския университет в Кайро, Египет 10.4.2017 г. ... с преподаватели и служители от администрацията на the School of Global Affairs & Public Policy, Department of Public Policy & Administration (PPAD) at the American University in Cairo, ...
Компанията Procter & Gamble представи възможностите си за стаж и работа 20.3.2017 г. ... и изискванията при подбор на служители за фирмата, възможностите на кандидатите да представят оптимално своите професионални и личностни качества. Срещата бе осъществена с подкрепата на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 11.1.2022 г. ... 1600 служители в четири различни офиса – два в София, един в Бургас и един във Варна. Екипът от професионалисти предлага техническо обслужване и обслужване на клиенти на повече от 16 европейски езика ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 6.3.2017 г. ... 1600 служители в четири различни офиса – два в София, един в Бургас и един във Варна. Екипът от професионалисти предлага техническо обслужване и обслужване на клиенти на повече от 16 европейски езика ...
Осми турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС” 25.1.2017 г. ... клуб на преподавателите и служителите “Св. Георги Победоносец” с председател проф. д-р Георги Янков. В турнира взеха участие 21 преподаватели и служители, които чрез жребий бяха разделени в четири групи. Проведоха ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Университета „Алeксандър Джувани“ – Елбасан, Албания 20.1.2017 г. ... на студенти, преподаватели и служители, съвместна работа по проекти и провеждането на научни прояви и др. Двамата ректори след подписването на договора Проф. Статев приветства гостите с „Добре дошли!“ и отбеляза, че това е ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... състав, между нас и нашите служители и студенти, подчерта формулата проф. Статев. Той изтъкна, че е необходима консолидация – в катедрите, във факултетите, в дирекциите и отделите, между всички членове на академичната общност. Преди пет години, когато ...
Тържествено честване на 40-годишнината от създаването на катедра и специалност „Международни отношения“ 21.11.2016 г. ... , студенти, випускници и служители за тяхната привързаност към общото благородно дело, за отдадеността и верността им към  академичните ценности. Ректорът проф. Статев награди катедра „Международни отношения” с възпоменателния медал ...
В Деня на доброволеца ректорът връчи сертификати на 46 нови доброволци 18.11.2016 г. ... на деца на преподаватели, служители, докторанти и студенти в университета, за да могат те спокойно да работят и обучават. Тази иновация е подкрепяна и от ръководството на университета и от цялата академична общност. За нейното осъществяване ще са нужни ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и УниКредит Булбанк 28.10.2016 г. ... , подготовката на експертизи, участието на служители от банката в учебния и научноизследователския процес на катедра “Индустриален бизнес“ и др. Сътрудничеството ще насърчава и съвместното кандидатстване по проекти и програми, съвместното участие в научни форуми и др ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КРИБ 14.10.2016 г. ... провеждане на обучения в УНСС за специалисти и служители от фирми-членки на КРИБ и др. Координатор по изпълнението на споразумението от страна на УНСС е директорът на Центъра за добри управленски практики – доц. д-р Цветана Стоянова, а от страна на КРИБ– г-жа Ирина Йорданова, ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и КРИБ 7.10.2016 г. ... провеждане на обучения в УНСС за специалисти и служители от фирми-членки на КРИБ и др. Координатор по изпълнението на споразумението от страна на УНСС е доц. Цветана Стоянова, а от страна на КРИБ - Ирина Йорданова, директор “Проекти, публични комуникации и КСО” ...
Преподавател от УНСС в ръководството на международен проект в Мексико 12.9.2016 г. ... власт в Мексико – органи на управление и служители на местната администрацията,  представители на Министерството на външните работи на Мексико и на международни организации като John-Mary Kauzia – Chief of Governance and Public Administration Capacity Branch, Division for Public ...
Трета кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“ 8.9.2016 г. ... контролиран безплатен достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти, конкретизира проф. Статев и посочи, че скоро центърът ще заработи. Проф. Статев приветства участниците във ...
Проект GreenB - Обучение на мениджъри по зелени технологии 20.11.2020 г. ... обучението на предприемачите и служителите за привеждане на техния бизнес в съответствие с концепцията за устойчиво развитие. Специфичните цели на проект GreenB са: Развитие на ключови компетенции и общи образователни стандарти за GreenB обучение; Развитие на електронно ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и Българския институт за стандартизация 15.7.2016 г. ... контролиран безплатен достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти. Очаква се центърът да бъде открит по време на третата кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на ...
Преподавател от катедра „Международни отношения“ участва в Международната научна конференция на ASN 8.7.2016 г. ... и обмен на студенти, преподаватели и служители по програмата на „Еразъм+“ между УНСС и факултетите „Дипломация и политически науки“ и „Икономика и бизнес“ на университета в Каунас. В съответствие с договореностите ежегодно шестима студенти и петима ...
Участие на наши преподаватели и служители в седмица по програма Еразъм в Кавала, Гърция 30.5.2016 г. ... в Кавала (EMTTEI), Гърция, организира седмица по програма Еразъм. В събитието участие взеха представители на Литва, Австрия, Германия, Румъния, България, Португалия. От страна на УНСС участваха представителите на администрацията Лидия  Дончева, директор на дирекция ...
Открий своя успешен път на професионално развитие с Adecco 27.5.2016 г. ... , в световен мащаб там работят над 700 000 служители в 60 страни, а над 10 000 хиляди фирми са клиентите. „Целта ни е да помагаме на хората. Ние поемаме отговорността клиентите да си свършат добре работата”, добави Рувре. Той изтъкна, че у нас фирмата съществува от 2004 ...
Двадесети юбилеен турнир по тенис на корт за преподаватели и служители за Купата на ректора 19.5.2016 г. ... юбилеен турнир по тенис за преподаватели и служители от УНСС за Купата на ректора. Турнирът се организира от АСК "Св. Георги Победоносец" и катедра "Физическо възпитание и спорт".  По време на финала Тази година в спорното събитие участваха 26 състезатели, ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 14.11.2019 г. ... се през годината студенти, преподаватели и служители, така и предоставя на студентите възможността да се забавляват под ритмите на млади и талантливи изпълнители, отбеляза водещият Игор Дамянов. Журито Росалина Аргирова, член на Студентския съвет и водеща, благодари от ...
Работна среща на тема „Възможности за професионално развитие в УниКредит Булбанк” 12.5.2016 г. ... банка в България. УниКредит има около 4200 служители и е номер едно на пазара на активи, на първо място по депозитна маса. Тя е първата банка, представила в България мобилното и онлайн банкирането”, коментира той. Пеянски представи структурите на банката и обясни дейностите им. ...
Наш преподавател изнесе цикъл лекции в университета Бордо, Франция 27.4.2016 г. ... е научно-изследователско звено, обединяващо 320 служители, от които около 120 са преподаватели, 140 докторанти, 60 административен състав. Членовете му са групирани в 6 екипа, чиято дейност е разпределена в областите: Комбинаторика и алгоритми; Обработка на изображения и звук; Формални методи; ...
Наш преподавател изнесе цикъл лекции в университета Бордо, Франция 27.4.2016 г. ... е научно-изследователско звено, обединяващо 320 служители, от които около 120 са преподаватели, 140 докторанти, 60 административен състав. Членовете му са групирани в 6 екипа, чиято дейност е разпределена в областите: Комбинаторика и алгоритми; Обработка на изображения и звук; Формални методи; ...
Тържествено събрание на Юридическия факултет по случай неговата 25-годишнина 18.4.2016 г. ... на всички преподаватели, студенти, възпитаници и служители на Юридическия факултет. По време на честването на юбилея Ректорът проф. Стати Статев връчи на доц. Живко Драганов възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“, който ...
Беседка на УНСС в планината 13.4.2016 г. ... средства, събрани от студенти, преподаватели и служители на УНСС. Поводът бе 95-годишнината от създаването на висшето училище, което след около месец ще отбележи и своите 96 години. Край новопостроената беседка Две групи, тръгнали от Симеоново и Драгалевци, се събраха край ...
Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ 24.3.2016 г. ... истории в кариерното развитие на различни служители от Хилтън София в други хотели от веригата в света. Специален акцент бе поставен върху възможностите за провеждане на учебна практика, интерактивни обучения в “Hilton University”, специални програми за обучение на млади хора и ...
Публична лекция „Ролята и мястото на иновациите за развитие на бизнеса (банките)“ 21.3.2016 г. ... с вас, младите хора, защото вие сте наши бъдещи служители и клиенти, а когато си говорим за иновации това е от голямо значение“, започна лекцията си Цветанка Минчева, която изтъкна, че е възпитаник на УНСС. В момента „УниКредит Булбанк“ е един от най-големите играчи в Европа, ...
Информационен семинар за мобилност и сътрудничество с чуждестранен университет 1.3.2016 г. ... за мобилност на студенти, преподаватели и служители, както и за сътрудничество с най-голямото висше училище на княжеството. Ст. преп. Албена Стефанова В своята презентация преподавателката представи Университета на Лихтенщайн и запозна студентите с неговата структура и ...
Двадесети юбилеен турнир по тенис на корт двойки за "Купата на ректора" 23.2.2016 г. ... на УНСС. Заявки дадоха 26 преподаватели и служители от университета. В присъствието на председателя на АСК "Св. Георги Победоносец" проф. Георги Янков, ръководителя на катедра "Физическо възпитание и спорт" ст.преп. д-р Спас Ставрев, главния секретар на клуба доц. Марко Димитров, главния ...
Седми турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС” 27.1.2016 г. ... с академичния спортен клуб на преподавателите и служителите “Св. Георги Победоносец” с председател проф. д-р Георги Янков.  В турнира взеха активно участие преподаватели и служители на висшето училище.  По време на турнира Проведе се  жребий, който ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и ГДПБЗН – МВР 18.12.2015 г. ... УНСС и ръководители на структури от ГДПБЗН, както и служители и експерти от двете институции.    Убеден съм, че рамковото споразумение ще бъде полезно и за двете институции. Нашата амбиция е да започнем работа по неговото изпълнение още в началото на 2016 г., заяви ректорът проф. Статев ...
Заключително събитие по проект ValidAid+ 20.11.2020 г. ... на работното място при нискоквалифицирани хора/служители" Leonardo Da Vinci Programme, 2013-2015 (Validating Comnetences Gaines at the Workplace in case of low-qualified people). Българските партньори - Европейският център за качество ООД и Институтът за следдипломна квалификация при УНСС ...
Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ 7.12.2015 г. ... успешните истории в кариерното развитие на различни служители от Хилтън София в други хотели от веригата в света. Специален акцент бе поставен върху възможностите за провеждане на учебна практика, интерактивни обучения в “Hilton University”, специални програми за обучение на млади хора и ...
Дни на кариерата в УНСС 9.12.2015 г. ... кът, да осъществят многобройни контакти с бъдещи служители, да представят нагледно свои практически работилници, да водят лични разговори със студентите. Студентите могат да се запознаят със свободните позиции във фирмите и да оставят копие от своето CV, да се информират за практики и стажове, програми ...
Гост-лектор от Coface България 30.11.2015 г. ... в залата В края на дискусията служители на Coface България и възпитаници на УНСС представиха стажантската програма на компанията. Актуалните възможности за стаж се публикуват и на сайта на кариерния център на УНСС ...
Продължава програмата за квалификация на академичния състав 23.10.2015 г. ... . Курсовете, включени в нея, са за преподаватели и служители на основен трудов договор и докторанти в редовна форма на обучение в УНСС. От 26 октомври започва курсът „Подготовка и управление на проекти“, който е с продължителност 30 астрономически часа. Курсовете по английски език са за ...
iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса" 20.11.2020 г. ... квалификация при УНСС и Институт за подготовка на служители в международни организации и бе заключителната част на проект iPro - iProfessional, осъществен с директната финансова ходкрепа на Европейската комисия по програма "Учене през целия живот". На форума присъстваха представители на академичните ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 8.9.2015 г. ... (ИСК) при УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации. Конференцията бе заключителната част на проект, осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по програма „Учене през целия живот“. На форума присъстваха представители на академичните ...
FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони 20.11.2020 г. ... , посочвани като важни за организациите и техните служители, за придобиването на които е необходимо провеждането на целенасочени обучения. Наред с това, във всички региони и сектори, обхванати от анкетното проучване, е изтъкната необходимостта от създаване на обучителна програма по предприемачески ...
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ValidAid+ НА СРЕЩА В НАПОО 20.11.2020 г. ... на работното място при нискоквалифицирани хора/служители", Leonardo da Vinci Programme, 2013 (Validating Competences gained at the Workplace in case of low-qualified people). По време на дискусията беше проявен интерес към разработваните стандарти за трите сектора "Търговия", "Хотелско настаняване" ...
Обучителен курс по проект ValidAid+: ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ 20.11.2020 г. ... на работното място при нискоквалифицирани хора/служители", Leonardo da Vinci Progamme, 2013-2015 (Validating Comtences gained at the Workplace in case of low-qualified people).  Г-жа Яна Василева, гл.експерт от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) направи ...
ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ValidAid+ 8.6.2015 г. ... на работното място при нискоквалифицирани хора/служители", Leonardo da Vinci Programme, 2013-2015 (Validating Competences gained at the Workplace in case of Low-qualified people). Доц. д-р Елка Василева участва в срещата като представител на ИСК при УНСС - София. На срещата присъстваха всичките шест ...
Ректорът участва в честването на юбилея на Тракийския университет 27.5.2015 г. ... авторитетни преподаватели, студенти, възпитаници, служители, цялата Ви академична общност е вярна на славните традиции и дух на българското висше образование и наука, на общите ни изконни ценности“. Проф. Статев награди проф. Въшин със статуетката „Проф. Стефан Бобчев – основател и ...
УНСС поздравява Медицинския университет - Пловдив 27.5.2015 г. ... на поколения преподаватели, студенти, випускници и служители“, изтъкна в приветствието си проф. Статев. Проф. Статев приветства университета-юбиляр Ректорът на УНСС посочи, че днес Медицинския университет – Пловдив е авторитетна научна институция. Хилядите му възпитаници ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... и учени, на 95 випуска студенти, на хиляди служители, на огромното и сплотено академично семейство. Няма български парламент, правителство, министерство, бизнес структура, община, банка, в които на ключови управленски позиции да не работят наши възпитаници и преподаватели, а много наши випускници ...
Обучение за работа с базите данни на EBSCO 12.5.2015 г. ... обучението участваха преподаватели, студенти, ...
Отворени врати в РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... и провеждането на мероприятието участие взеха служители от Регионалния център, както и работещите към момента студенти в библиотеката на РЦДО. Присъстващите бяха запознати с особеностите на дистанционната форма на обучение, условията на приема тази година, както и с материалната база на Центъра ...
Национална конференция “Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица“ 30.4.2015 г. ... , в партньорство с Института за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Областната администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието – Благоевград. Проектът бе осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по ...
Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица" 30.4.2015 г. ... и в партньорство с  Института за подготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда "Подкрепа", Областна администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието - Благоевград. Проектът бе осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по Програма ...
Лекция-обучение "От университета към бизнеса" 24.4.2015 г. ... е да посочим на клиентите си най-подходящите служители за техния екип, изтъкна Светлана Шопова. В малката конферентна зала Чрез симулативни интервюта и допитване представителите на HRS коментираха какво е положението на пазара на труда, кои са най-търсените специалности, кои ...
Среща на тема: "А сега накъде?" в условията на спадащ пазар и намаляващ бюджет 2.4.2015 г. ... Данон сме фокусирани върху развитието на нашите служители, идентифицирането на талантите и привличането на специалисти, които да развиваме в компанията. За тази цел имаме различни инициативи като ежегодната ни стажантска програма, посочи още Елена Несторова. По време на срещата в голямата ...
Шести турнир по тенис на маса за "Купата на УНСС" 22.1.2015 г. ... на университета. В него участваха 28 преподаватели и служители от висшето училище. В турнира участваха рекорден брой състезатели В първия етап на състезанието жребият определи участниците в групите. Всеки изигра по три мача, а класиралите се за втория кръг се състезаваха по схемата за ...
Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” 16.12.2014 г. ... участвали над 2200 студенти, 430 преподаватели, 380 служители, бивши студенти от университета, работодатели на завършилите УНСС. Участници в конференцията Дейност 2 по проекта „Разработване на система от ключови индикатори за управление на УНСС“ представи доц. Марияна ...
Работни семинари-обучения на преподаватели и служители на УНСС за внедряване на промените в системата за управление на УНСС 17.11.2014 г. ... и дирекции с участници – преподаватели и служители на УНСС. Семинарите се провеждат в изпълнение на Дейност 5 „Внедряване на промените в системата за управление на УНСС“. Обучението ще се проведе по факултети в зала 2032А от 10:00 часа при следния ...
Студенти по право получиха удостоверения за успешен практически курс 10.11.2014 г. ... факултет проф. д-р Христина Балабанова, съдии и служители от съдебната администрация на АССГ, преподаватели от ЮФ на УНСС и студенти. Съдия Радостин Радков връчва сертификата на студентка, успешно     приключила стажа си в областта на административното ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... академичното ръководство, преподаватели, студенти, служители и гости. Отляво надясно: проф. Стоян Стоянов, проф. Георги Близнашки, проф. Стати Статев, Антоан Шотаров Ректорът приветства премиера с „Добре дошли“ в най-старото, най-авторитетното и най-голямото висше ...
Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в УНСС участва в международен проект <span style="color: #999999;"><b><i>RE</i></b></span><span style="color: #1e51a6;"><b><i>TO</i></b></span><span style="color: #e83306;"><b><i>UR</i></b></span> – Russian for Tourism 4.8.2014 г. ... език на ниво A2, специално пригодени за служители в секторите хотелиерство, ресторантьорство и търговия на дребно. Работен момент от партньорската среща в Емполи, Италия Досега партньорите работиха по някои от дейностите и постигнаха следните резултати: Бяха ...
Втора работна среща по проект Validaid + 30.4.2015 г. ... на работното място на нискоквалифицирани служители  и на www.validaidplus ...
Шанс за развитие в динамичната бизнес среда на EY България 10.4.2014 г. ... . Работата при тях включва комуникация със служители от различни националности и с различни интереси, а това е стимулът, който кара хората да мислят “извън кутията”. “Консултативният бизнес е много динамичен и това обяснява бързото развитие в него”, посочи ...
Уъркшоп–дискусия „По пътя на успешната кариера“ 13.3.2014 г. ... годишно  осигурява 50 нови позиции за служители и 80 за стажанти в продължение на 3 години, посочи тя. „Нестле“ е първата компания, която поема толкова голяма инициатива в Европа. Гордеем се със своите служители и дейностите, които предлагаме, заяви Георгиева. По ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... над 3300 студенти и 250 преподаватели, служители и администратори в София, Пловдив и Хасково“, изтъкна проф. Павлова. По време на пресконференцията в голямата конферентна зала „УНСС е сред първите университети, които въведоха дистанционната форма преди около 20 ...
Оспорван турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС 23.1.2014 г. ... турнир по тенис на маса за преподаватели и служители за Купата на УНСС участваха 18 колеги, разделени в четири групи. След оспорвани срещи до финала достигнаха Теодора Николова от Института по интелектуална собственост и лидерство и Иван Чавдаров, директор на „Студентски ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Северозападния институт по управление в Санкт Петербург 13.1.2014 г. ... на стажове, мобилност на преподаватели и служители, взаимно признаване на студентските кредити, съвместни научни проекти, организиране на конференции и други академични форуми.  За координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС е определен доц. д-р Живко Драганов ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 8.7.2014 г. ... на бизнеса, а останалите 60 са висши служители от държавната и общинската администрация. Те отразяват очакванията им за знанията, уменията и компетенциите на техните служители. Работата в екип е водещ критерий при подбора на служители за почти 80 на сто от анкетираните. За над ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 11.4.2014 г. ... на бизнеса, а останалите 60 са висши служители от държавната и общинската администрация. Те отразяват очакванията им за знанията, уменията и компетенциите на техните служители. Работата в екип е водещ критерий при подбора на служители за почти 80 на сто от анкетираните. За над ...
Дни на кариерата 2013 10.12.2013 г. ... завършил УНСС. Три четвърти от общо 3700 служители в НОИ са възпитаници на УНСС. В зала „Тържествена“. Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта: Завършилите УНСС не остават без работа повече от 4 месеца. За последните 5 ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в съвместни проекти и обмен на научни изследвания, организиране на двустранни симпозиуми, семинари и конференции и др.  Споразумението между двата университета е подписано ...
УНСС ще си сътрудничи с Института на вътрешните одитори в България 17.10.2013 г. ... чрез стажове в ИВОН и в организации, чиито служители са членове на Института ...
УНСС ще си сътрудничи с Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 10.10.2013 г. ... , обучения в университета на специалисти и служители на КПНРО и др. Предвижда се провеждане на стажове и обявяване на работни позиции за студенти в Комисията, взаимно участие и сътрудничество в семинари, конференции, експертизи, консултации и др. ...
Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 3.10.2013 г. ... на УНСС Споразумението предвижда служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на ниво експертни и ръководни кадри да повишават своята квалификация, да са част от общи екипи за разработване на научноизследователски и практикоприложни проекти, включително по ...
Мост между изследванията и практиката в обучението на клъстерни мениджъри 20.9.2013 г. ... платформа за обучение на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери в цяла Европа. Проектът е осъществен в рамките на 2 години. Партньори на „InnoSee” са институции от Австрия, Испания, Италия, Швеция, Гърция и България. Съдържанието на учебните модули ...
Международна конференция по проект InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери" 24.9.2013 г. ... с  Института за подготовка на служители в международни организации проведе финална конференция по проет InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери".          Участие в конференцията взеха проф. д. ик. н. ...
64 студенти и служители дариха кръв 17.6.2013 г. ... и развитие“, кръв дариха 64 студенти и служители. Това се посочва в писмо до ректора проф. д.ик.н. Стати Статев от проф. д-р Ф. Мартинова д.м.н., директор на Националния център по трансфузионна хематология. Дарената кръв ще бъде използвана за лечение на пациенти от цялата страна ...
Трима наши студенти са сред авторите на „Поколение Европа“ 4.6.2013 г. ... Георгиева, български евродепутати и служители от пресслужбата в ЕП. Обща снимка на победителите в конкурса с еврокомисаря Кристалина Георгиева Материалите във вестника обхващат теми, свързани с Европейския парламент, Европейския съюз и процесите, ...
Представяне на Виртуална платформа за обучение на служители, работещи в клъстери 26.9.2019 г. ... с  Института за подготовка на служители в международни организации и Европейския център за качество проведоха работен семинар „Представяне на Виртуална Платформа за обучение на служители, работещи в клъстери” по проект InnoSee. Семинара откри доц. Марчо Марков ...
Курс в ИСК постави началото на първото полиграфско училище в Европа 28.5.2013 г. ... , Южна Корея. В него се обучават и българи, служители в МВР и в служби по сигурността на банки и корпорации. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев поздравява курсистите. Курсът се организира и провежда съвместно с ASSESS - най-голямата компания в България, предлагаща ...
Откриване на курс обучение за работа с полиграф – „детектор на лъжата” в ИСК при УНСС 29.5.2013 г. ... Зеландия, Южна Корея. В курса участват и служители на МВР и на служби по сигурността на банки и корпорации. Курсът поставя началото на Първото полиграфско училище в Европа.     Курсът се организира и провежда съвместно с ASSESS - най-голямата компания в България, ...
Ректорът проф. Статев: УНСС е достоен следовник на своите първостроители 22.5.2013 г. ... съвет, Уважаеми преподаватели, студенти и служители,          Скъпи колеги,  Преди 93 години проф. Стефан Бобчев, първият ректор и основател на Свободния университет за политически и стопански науки – славният предшественик на ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и сдружение „Конфиндустрия България“ 25.4.2013 г. ... преподаватели ще обучават специалисти и служители от Конфедерацията, ще участват в срещи, експертизи, консултации, статистически проучвания и събития, организирани от нея. Доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, е определен от ...
Тридневен форум „Бизнесът в действие“ 1.4.2013 г. ... до профила на търсените от тях стажанти и служители, посочи  Теофил Шиков, президента на AIESEC България. Особено полезен е погледът, който студентите придобиват върху работата в една компания. А в основата на събитието са бизнес казусите, които компаниите предоставят. Всяка ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и МТИТС. Среща на студенти с министър Кристиан Кръстев 28.3.2013 г. ... развитието на преподаватели от УНСС и служители от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) предвижда меморандумът за сътрудничество, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и служебния министър Кристиан Кръстев. В документа се посочва ...
Наш представител на работна среща в регион Марке, Италия 26.3.2013 г. ... и постигането на етика и интегритет на служителите); разработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси в ОА Разград; изграждане на пилотен модел по системата „Диоген” (за тестване на правното съзнание на държавните служители). Проектните резултати ще бъдат ...
Наши юристи участваха в Деня на отворените врати на АССГ 19.3.2013 г. ... работата на съдиите и съдебните служители, да зададат своите конкретни въпроси. При откримането на Деня на отворените врати Съдии разказаха за историята и дейността на най-натоварения административен съд в страната, а ръководителите на ...
Подготвителен семинар за „Национални дни на кариерата” 2013 8.3.2013 г. ... лично с хората, които набират служители на компанията, да получат ценна информация за своята кариера, да разберат какви знания и умения са им необходими и да натрупат опит в явяването на интервю за работа. Най-големият и посещаван форум за студентски стаж и ...
Авторски колектив от ИСК издаде монографията „Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България” 28.2.2013 г. ... позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда", “Validation   of   skills   and   knowledge   for   strengthening   the   positions   of   low ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... , студенти, докторанти и служители, както и бивши ректори, изтъкнати учени, гости.  От ляво на дясно: Проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Лалко Дулевски, зам.-председател на Общото събрание, доц. д-р Виолета ...
ИСК при УНСС на финална конференция по проект ReSoLVE 14.12.2012 г. ... с Институтът за подготовка на служители в международни организации (ИПСМО), Конфедерацията на труда "Подкрепа" и Община Варна, а координатор по проекта е Националната агенция за професионално образование и обучение  (НАПОО) ...
Проект ReSolVE – "Регионални стратегии за учене, валидиране и образование“ 14.12.2012 г. ... - Институтът за подготовка на служители  в международни организации (ИПСМО), Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и община Варна. „Създаваме добър консорциум от институции в различни сектори, което е ценно за постигане на реални резултати ...
Форум за кадровото осигуряване на външната дейност на България открои бъдеща стратегия 26.11.2012 г. ... , зам.-министри, висши държавни служители, някои преподават в престижни университети в САЩ, Канада, Великобритания, Франция, изтъкна проф. Статев. Участници в конференцията Ръководителят на катедра „Международни отношения“ проф. д-р ...
Студенти се срещнаха с работодатели от над 30 водещи компании в "Дни на кариерата" 22.11.2012 г. ... Агенцията по заетостта. От 2200 служители на агенцията 857 са възпитаници на УНСС. Вашите студенти са сред най-търсените и квалифицирани кадри в България.“ Бисер Петков, управител на НОИ: „Гордея се, че съм завършил УНСС. Три четвърти от общо 3700 ...
Курс по "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора" в ИСК при УНСС 22.11.2012 г. ... Сред курсистите са управители и служители на ВиК дружества от цялата страна и на фирми от ВиК отрасъла.    Курсът беше открит от доц. д-р Марчо Марков, директор на ИСК и главен секретар по продължаващото обучение в УНСС, а първите лекции бяха ...
Кариерна възможност за младите счетоводители на университета 9.11.2012 г. ... още, че над 48 890 сътрудници и служители на БДО предлагат услуги в цяла Европа, Северна и Южна Африка, Северна Америка и Карибите, Близкия Изток и Азиатско-Тихоокеанския регион. Лекторът  Професионалният опит, който студентите могат да ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 20.2.2018 г. ... архив“, студенти и служители.   Скенерът, който дигитализира книгите за е-библиотеката Електронна библиотека на ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 1.11.2012 г. ... и централен архив“, студенти и служители.   Скенерът, който дигитализира книгите за ...
Стаж и CV с логото на ООН 1.11.2012 г. ... множество членове, консултанти, служители, както и не малко проекти и събития, посочи Стефанова. Предлаганите стажове не са заплатени и са без договор, но в замяна CV-то Ви се обогатява с логото на ООН, което носи голяма тежест. Студентите проявиха ...
Заключителна конференция по проект “ValidAid” 14.12.2012 г. ... на нискоквалифицираните служители на пазара на труда - ValidAid”, по който ИСК при УНСС е водещ партньор. Партньорството по проекта обединява организации от шест страни – Австрия, България, Исландия, Франция, Литва и Португалия.  В него са ...
УНСС участва в първия проект за валидиране на уменията и знанията в България 20.9.2012 г. ... на нискоквалифицираните служители на пазара на труда и се реализира от Института за следдипломна квалификация при УНСС, в рамките на програма “Учене през целия живот”, финансирана от ЕС. В неговата реализация участваха шест страни – Австрия, България, ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... със студенти, преподаватели и служители аула "Максима" заеха места ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, управителят на БНБ и възпитаник на УНСС Иван Искров, почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Стоян Стоянов, ...
Стартира проект за МСП от машиностроенето 28.9.2012 г. ... фирмено развитие на ключови служители - тази есен през октомври и ноември, посещение на група от участниците в Северна Ирландия през юли 2013 и подготовка и публикуване през октомври 2013 на Ръководство за развитие на персонала на машиностроителни МСП ...
Спас Ставрев и Марко Димитров спечелиха Купата на ректора по тенис 23.6.2014 г. ... участваха 16 преподаватели и служители. Главен съдия беше директорът на “Бонсист” Георги Йорданов. Купата на шампионите връчи ректорът на нашия университет проф. д-р на ик.н. Стати Статев. На полуфиналите играха двойките Живко Драганов/Александър ...
Спас Ставрев и Марко Димитров спечелиха Купата на ректора по тенис 10.10.2012 г. ... участваха 16 преподаватели и служители. Главен съдия беше директорът на “Бонсист” Георги Йорданов. Купата на шампионите връчи ректорът на нашия университет проф. д-р на ик.н. Стати Статев. На полуфиналите играха двойките Живко Драганов/Александър Вълков ...
Информационна среща „А сега накъде?” 23.5.2012 г. ... се срещнат със свои потенциални служители. Студентите имаха възможност да зададат въпроси и да получат информация, за да направят аргументиран избор на специалност. Такива срещи се организират в различни факултети през последните две години, а ангажимента, който ...
Проф. Стати Статев: <br>Вече 92 години подготвяме националния елит<br>Маргарита Попова:<br>УНСС е университет, който уважавам 1.11.2012 г. ... със студенти, преподаватели и служители, посрещна с аплодисменти вицепрезидента за срещата-дискусия на тема „Президентската институция и отношението й към другите власти“. Аула „Максима“ по време на срещата-дискусия Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Децата от дома в Калофер благодарят на УНСС 17.5.2012 г. ... много преподаватели и служители. Досега са дарени повече от 60 хил. лв., осъществени са ремонтни и строителни дейности, закупени са подаръци за децата ...
УНСС е № 1 сред университетите в страната! 9.5.2012 г. ... от БАН, работодатели и служители в държавната и общинската администрация ...
Рекорден брой участници в третия турнир по тенис на маса 19.11.2012 г. ... по тенис на маса за преподаватели и служители в нашия университет, организиран от катедра "Физическо възпитание и спорт". В надпреварата се включиха рекорден брой участници - седемнадесет. Шампионът работи в дирекция "Финанси и човешки ресурси". На финала Джалев победи с ...
Рекорден брой участници в третия турнир по тенис на маса 10.10.2012 г. ... по тенис на маса за преподаватели и служители в нашия университет, организиран от катедра "Физическо възпитание и спорт". В надпреварата се включиха рекорден брой участници - седемнадесет. Шампионът работи в дирекция "Финанси и човешки ресурси". На ...
Национална конференция „Стратегии и политики за учене през целия живот” 16.5.2012 г. ... заедно с Институтът за поготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда „Подкрепа” и община Карнобат проведоха Национална конференция на тема: „Стратегии и политики за учене през целия живот”. Конференцията е част от проект, осъществяван с ...
Студенти оцениха предимствата в работата на държавните служители 8.12.2011 г. ... работа, но почти всички фирми търсят служители със стаж. Къде да го придобиете, ако все още не сте се ориентирали професионално и не знаете към коя сфера да се насочите? Лекторите и студентите, които чуха за предимствата в работата на държавните ...
Курс по "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора" в ИСК при УНСС 8.12.2011 г. ... . Сред курсистите са управители и служители на ВиК дружества от цялата страна, на фирми от ВиК отрасъла, както и независими проектанти. Курсът беше открит от доц. д-р Марчо Марков, заместник-ректор по продължаващо обучение в УНСС и директор на ИСК, а първите лекции ...
ИСК спечели проект за обучение на специалисти в научноизследователски клъстери 27.3.2012 г. ... на образование на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери.     На 3 и 4 ноември 2011 г. се проведе откриваща среща с участието на всички партньорски страни ...
ИСК спечели проект за обучение на специалисти в научноизследователски клъстери 8.12.2011 г. ... на образование на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери. Постигането на целите и задачите на проекта ще допринесе за подобряване на предприемаческата култура на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери от страните участници в ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 29.11.2011 г. ... много добър (4.50); 4. Да не са служители на БНБ, 5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на ...

Предстоящо

107 results found
Десето събитие на катедра „Икономика на туризма“ под мотото „БРАНД БЪЛГАРИЯ - гостоприемство в четири сезона“ и представяне на новата специалност в ОКС „бакалавър“ - „Здравен и делови туризъм и икономика“ 19.6.2024 г. ... е насочено към предприемачи и служители, които нямат туристическо образование, но имат опит в туризма и работят из цялата страна и извън нея, т.e. то ще бъде дистанционно, в платена форма.  Хорариумът на обучение е редуциран и насочен към дискусии, анализи, обмен ...
Ден на професиите 13.4.2024 г. ... иска да види работодателя в своите служители".  Първото издание на „Ден на професиите” се провежда през 2016 година по идея на Ротаракт клуб Пловдив - Филипопол. Ние знаем, че в България има множество млади и амбициозни хора, затова осмото издание тази ...
УНСС организира четвърти пореден ENGAGE.EU онлайн турнир по шах 3.4.2024 г. ... се включат студенти, преподаватели и служители от всички партньорски университети в алианса. За участие се изисква предварителна регистрация на lichess.org и е задължително използваният псевдоним и името на участника да бъдат възможно най-близки. Съставите на отборите и ...
Employer Branding на международните компании в България: предизвикателства и добри практики 9.2.2024 г. ... се конкурират за най-добрите служители?  Какви са съвременните изисквания на служители в сравнение с поколенията Х и У?  Говорители:  Радостина Генова, Employer Branding Consultant в Lidl Bulgaria  Десислава Михайлова, Senior Manager ...
XV турнир по тенис на масa за „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители 15.1.2024 г. ... на УНСС“ за преподаватели и служители На 23 януари 2024 г. (вторник) в СК „Бонсист“ ще се проведе XV турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС. Пол: мъже и жени Дисциплина: индивидуално Начален час на ...
Курс: Крипто данъци, крипто регулации и крипто мерки срещу изпиране на пари (за начинаещи) 11.6.2024 г. ... предприемачи, адвокати, счетоводители, служители по мерките срещу изпиране на пари и други лица на ключови или ръководни длъжности в блокчейн компании, корпорации в сферата на web 3 security и крипто ориентирани компании.  ЦЕЛИ НА КУРСА: Разглеждане на националната и ...
Заповядайте на детско коледно парти с подаръци в УНСС! 24.11.2023 г. ... преподаватели, служители и студенти, скъпи родители,     По случай настъпващите светли празнични дни академичното ръководство на УНСС иска да сподели коледния дух и с най-малките членове на вашите семейства.   С радост ви ...
Официално закриване на IV издание на университетската седмица на книгата – представяне на книгата албум „Духът прави силата“, посветена на едноименното събитие, проведено под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров 6.11.2023 г. ... таланти на преподаватели, студенти и служители! Заповядайте да съпреживеем отново силата на духа и ентусиазма на творчеството, припомняйки си знаменателни моменти от музикално-поетичния спектакъл и художествената изложба! С представянето на лимитираното ...
Официална церемония по поставяне на паметна плоча по случай 100-годишнината от учредяването в УНСС на първия Студентски спортен клуб в България 23.10.2023 г. ... покана към всички преподаватели, служители и студенти да се включат в събитите по повод 100-годишнината.   ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма „Eразъм+” през учебната 2023-2024 година 29.6.2023 г. ... участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма „Eразъм+” за учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма ...
„Моралът е доброто“ прожекция 5.5.2023 г. ... свободен за студенти, преподаватели и служители на университета ...
УНСС организира трети пореден ENGAGE.EU онлайн турнир по шах 24.4.2023 г. ... да се включат студенти, преподаватели и служители от всички партньорски университети в алианса. За участие се изисква предварителна регистрация на lichess.org и е задължително използваният псевдоним и името на участника да бъдат възможно най-близки. Съставите на отборите и ...
„Подкрепи една мечта“ - инициатива на Администрацията на Президента 11.4.2023 г. ... семейство е държавата, чрез своите социални служители и преподаватели в училищата. Тази година абитуриентската вечер ще се проведе на 29 май 2023 г. в комплекс „Бояна“. Надявамe се, както и през изминалите години, организирането на бала да се осъществи с вашата безценна помощ ...
Регистрирай се за участие в Employer Branding Forum 2023 4.4.2023 г. ... ценности са най-важни за съвременните млади служители и работници? Какво е стойностното предложение на работодателите, което привлича повече млади таланти? Как да изграждате ключови умения за себе си, като участвате в практически бизнес казуси?        РЕГИСТРИРАЙ ...
СТАРТ на ремонтните дейности в библиотеката 5.10.2023 г. ... , докторанти, студенти и   служители на УНСС,   Напомняме ви, че от 02.05.2023 год., достъпът до библиотеката ще бъде ограничен, а заемането на книги за дома невъзможно. След тази дата могат да бъдат ползвани информационните ресурси само от компютрите в ...
XIV турнир по тенис на масa за „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители 14.12.2022 г. ... на УНСС“ за преподаватели и служители 24 януари 2023 г. (вторник) ще се проведе XIV турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС. Място: СК „Бонсист“   Пол: мъже и жени Дисциплина: индивидуално Начален час на ...
Детство мое, реално и вълшебно 2.6.2022 г. ... организират за децата на своите служители и синдикални членове празник  ДЕТСТВО МОЕ, РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО - по повод 1 юни - Деня на детето Събитието ще се проведе под патронажа на проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, и Петко Горанов, кмет на СО-район ...
Откриване на първият Startup Hub на УНСС 12.5.2022 г. ... ректорското ръководство, преподаватели и служители на университета, така и представители на успешни стартъп компании и асоциации ...
Kурс: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС: СТРАТЕГИИ, РЕГУЛАТОРНИ РАМКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ХОЛИСТИЧЕН БИЗНЕС МОДЕЛ 10.5.2022 г. ... Разглежда се ролята на бизнеса и неговите служители в процеса на устойчиво развитие. Обучението е подходящо за ръководни служители, експерти и служители от всички йерархични нива на всички заинтересовани бизнес организации, с оглед на ангажиментите и  възможностите, пред които са ...
Курс: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ХОЛИСТИЧНИЯ БИЗНЕС МОДЕЛ: НОВИ СТАНДАРТИ, ДИРЕКТИВИ, МЕТОДИ ЗА ОТЧИТАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ 10.5.2022 г. ...   Обучението е подходящо за ръководни служители, експерти и служители от всички йерархични нива на всички заинтересовани бизнес организации, с оглед на ангажиментите и  възможностите, пред които са изправени във връзка с европейските регулации в областта на устойчивото развитие ...
Курс: ЗАЩИТА НА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 21.4.2022 г. ... инфраструктура. Курсът е подходящ за служители на ръководно ниво, работодатели и представители на работодатели, държавни служители, както и за всеки, който има желание да придобие базови познания в областта на защитата на критичната инфраструктура ЛЕКТОР: д-р Теодора Гечкова Д-р ...
Курс: ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ 21.4.2022 г. ... и представители на работодатели, държавни служители, както и за всеки, който има желание да придобие базови познания в областта на правното регулиране на електронната търговия.   ЛЕКТОР: проф. д-р Таня Йосифова Таня Йосифова е професор по Гражданско и семейно право в ...
Стартира конкурс „Творци на бъдещето“ за идеи на служители за проекти в обществена полза 26.4.2022 г. ... проекти в обществена полза, по идеи на служители на компаниите-членове на Глобалния договор на ООН. Проектите следва да предлагат иновативен подход или да допринасят за напредък по теми като опазване на околната среда, образование, добро здраве и други обществено значими ...
Разпределение по зали за писмения държавен изпит по ГПН 25.3.2022 г. ... с провеждането на изпита преподаватели и служители, задължително е студентите да бъдат с маски и предвидят време за влизане в Университета.           Разпределението по зали може да видите в прикачени файлове ...
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 24.3.2022 г. ... провеждането на церемонията преподаватели и служители, всички присъстващи следва да са с маски и да спазват всички противоепидемични мерки.       Необходимо е абсолвентите предварително да положат подпис в дипломната книга (най-късно половин час преди церемонията) в ...
СТРАТЕГИЧЕСКА РИСК ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 20.10.2022 г. ... за експерти, мениджъри, одитори и служители в организации от държавния и корпоративния сектор, отговарящи за прилагането, поддържането и усъвършенстването на системите за управление на съответствието, наложено от приложимото законодателство и от приети за прилагане добри ...
Курс: Интернет право 22.2.2023 г. ... и представители на работодатели, държавни служители, както и за всеки, който има желание да придобие базови познания в областта на правното регулиране на информационните и телекомуникационни технологии. Лектори: проф. д-р Таня Йосифова и д-р Гергана Върбанова Таня Йосифова е ...
ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ 20.10.2022 г. ... на мениджърските знания и умения на служители, които заемат ръководни длъжности или които имат ръководни функции. Учебното съдържание включва 10 дисциплини, които целят да осигурят задълбочена подготовка в областта на мениджмънта при отчитане на специфичните нужди на енергийния ...
Разпределение по зали за писмен държавен изпит по Наказателноправни науки 21.1.2022 г. ... на изпита преподаватели и служители, задължително е студентите да бъдат с маски и предвидят време за влизане в Университета.          До изпита ще се допускат само лица (студенти, квестори и членове на изпитните ...
XIII турнир по тенис на масa за „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители 5.1.2022 г. ... УНСС“ за преподаватели и служители На 18.01.2022 г. (вторник) ще се проведе XIII турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС. Място: СК „Бонсист“   Пол: мъже и жени Дисциплина: ...
Разпределение по зали за писмен държавен изпит по Публичноправни науки 3.12.2021 г. ... на изпита преподаватели и служители, задължително е студентите да бъдат с маски и предвидят време за влизане в Университета.          До изпита ще се допускат само лица (студенти, квестори и членове на изпитните ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” 5.11.2021 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс по програма  „Еразъм+“ за учебната 2021–2022 година за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и мобилност с цел ...
Специализиран курс по Съответствие (Compliance) 10.5.2022 г. ... е подходящ за служители, заемащи позиции в областта на юридическите услуги, compliance, управление на риска, вътрешни процеси, одит, както и за студенти, проявяващи интерес към материята.   Цена: Цената на курса за човек е 150 лв. (сто и ...
Разпределение по зали на студентите за ДИ по Гражданскоправни науки 26.9.2021 г. ... на изпита преподаватели и служители, задължително е студентите да бъдат с маски и предвидят време за влизане в Университета (измерване на температура, дезинфекция).           Разпределението по зали може да видите ...
УНСС ТЪРСИ ТАЛАНТИ 15.7.2021 г. ... преподаватели, служители, студенти и докторанти,  Във връзка с подготовката на художествено-творческо събитие под наслов „Духът прави силата“, Организационният комитет с ръководител проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по ...
Разпределение по зали на студентите за ДИ по Публичноправни науки 11.6.2021 г. ... на изпита преподаватели и служители, задължително е студентите да бъдат с маски и предвидят време за влизане в Университета (измерване на температура, дезинфекция).           Разпределението по зали може да видите ...
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 17.5.2021 г. ... на церемонията преподаватели и служители, се създава следната организация:  - на 19 май 2021 г. – ще получат дипломите си абсолвентите с четни факултетни номера и с фак. № 15160025 и 15160115;  - на 20 май 2021 г. – ще получат дипломите си ...
Разпределение по зали на студентите за ДИ по Гражданскоправни науки 9.5.2021 г. ... на изпита преподаватели и служители, задължително е студентите да бъдат с маски и предвидят време за влизане в Университета (измерване на температура, дезинфекция).           Разпределението по зали може да видите в прикачени файлове ...
Разпределение по зали на студентите за ДИ по Наказателноправни науки 9.4.2021 г. ... на изпита преподаватели и служители, задължително е студентите да бъдат с маски и предвидят време за влизане в Университета (измерване на температура, дезинфекция).           Задължително да носят: лична карта ...
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО COMPLIANCE: „ПРОУЧВАНЕ НА КЛИЕНТИ, БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ И ТРЕТИ ЛИЦА.” 23.3.2021 г. ... е подходящ за служители, заемащи позиции в областта на юридическите услуги, compliance, управление на риска, вътрешни процеси, одит, както и за студенти, проявяващи интерес към материята. Цена: Цената на курса за човек е 150 лева. При ранно ...
АКЦЕНТИ В ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 10.2.2021 г. ... ПРЕЗ 2021 ГОДИНА е подходящ за служители в търговските дружества, които са натоварени с годишното данъчно приключване за 2020 г. и с изготвяне на годишната данъчна декларация. ЦЕЛИ НА КУРСА: Придобиване на практически знания във връзка с прилагането на Закона за ...
курс: Управление на риска 10.11.2023 г. ... в процеса по управление на риска, служители които са определени за „риск-мениджъри“, ръководители и вътрешни одитори.  Курсът е базиран на изискванията на ЗФУКПС, и методологията в областта. Цели на курса: Обучението е насочено към усвояване на ...
УЪРКШОП КАК ДА СИ НАПРАВИМ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО СФУК? 6.4.2021 г. ... ръководство и отговорните служители, натоварени с разработването и структурирането на контролните дейности. ЦЕЛИ НА КУРСА: Занятията обхващат базовите законови и методологични изисквания, като предоставят в структуриран вид необходимата основа от знания и ...
курс: Вътрешен контрол в търговските дружества, държавни и общински предприятия 11.11.2022 г. ... организации и отговорните служители, натоварени с проектирането, разработването и прилагането на системите за вътрешен контрол. Цели на курса: По време на обучението ще бъдат разгледани основните постановки на вътрешния контрол, изискванията, ...
Разпределение по зали на студентите за ДИ по Публичноправни науки 21.1.2021 г. ... на изпита преподаватели и служители, задължително е студентите да бъдат с маски и предвидят време за влизане в Университета (измерване на температура, дезинфекция).           Разпределението по зали може да видите ...
XII турнир по тенис на масa за „Купата на УНСС“ 21.1.2021 г. ... тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС, организиран от катедра „Физическо възпитание и спорт“ съвместно с АСК „Св. Георги Победоносец“, ще се проведе на 25 януари 2021 г. от 17.00 ч. в СК „Бонсист“ . С оглед на ...
Годишно докладване на състоянието на СФУК и ВО. Изисквания и попълване на въпросници от ПРБ, ВРБ, ТД, ДП 17.1.2024 г. ... организации и отговорните служители, натоварени с изготвянето на информацията за дейността през 2023 г. по реда на ЗФУКПС и ЗВОПС. Цели на курса: Обучението е насочено към усвояване на специфични знания и умения, свързани с процеса на годишно докладване ...
Писменият изпит по Гражданскоправни науки ще се проведе на 20 септември 2020 год. 20.9.2020 г. ... на изпита преподаватели и служители, се променя датата на писмения изпит по Гражданскоправни науки.         Писменият изпит по Гражданскоправни науки ще се проведе на 20.09.2020 г. от 8:30 часа, като студентите следва да са ...
Конкурс за участие в мобилност с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм + за 2020-2021 учебна година 18.6.2020 г. ... на участие на преподаватели и служители от УНСС в мобилност по програма "Еразъм+" през учебната 2020-2021 година. За 2020-2021 учебна година УЦМСП ще финансира до 60 мобилности за преподаватели с цел преподаване и до 30 административни мобилности с цел обучение ...
СЪОБЩЕНИЕ 5.3.2020 г. ... проведе среща с преподаватели и служители от УНСС, организирана от председателите на СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ НБС „ВОН" - КНСБ В УНСС, СИНДИКАЛНАТА СЕКЦИЯ КЪМ СВО - КТ „ПОДКРЕПА” в УНСС и СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ...
XI турнир по тенис на масa за „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители 17.12.2019 г. ... УНСС“ за преподаватели и служители На 21 януари 2020 г. в СК „Бонсист“ ще се проведе XI турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС. Пол: мъже и жени Дисциплина: индивидуално Начален час на турнира: 16.45 ч ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 18.11.2019 г. ... , докторанти, преподаватели и служители от УНСС. 15.00 ч. - ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще връчи сертификати на успешно преминалите обучение студенти-доброволци от УНСС ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 17.11.2019 г. ... , докторанти, преподаватели и служители от УНСС. От 15.00 ч. Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще връчи сертификати на успешно преминалите обучение студенти-доброволци от УНСС ...
ДВАНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ на Академичната образователна програма "Икономика и мениджмънт на отрасъл ВиК" 20.11.2020 г. ... към мениджъри, експерти и служители, работещи в компании за водоснабдителни и канализационни услуги, доставчици, подизпълнители, служители в пречиствателни станции за битови и индустриални нужди, служби по инженерна инфраструктура в общински и областни ...
курс БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - обучение за учители/педагози 20.11.2020 г. ... на компетентни институции, като служители на Пътна безопастност, Пожарна безопастност и защита на населението, Спешна помощ, БЧК и др. В допълнение обучението разглежда важността от ефективно функциониране на училищни комисии по безопастност на движението по ...
Конкурси за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 5.6.2019 г. ... обявява конкурси за участие на преподаватели и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. Кандидатите могат да подават документи в периода от 3  до 21 юни в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и наличните места можете да намерите на ...
Публична лекция "Работа в европейските институции: Как да постигнем това?" 2.5.2019 г. ... в университетите“, чиято основна идея е висши служители от европейските институции да посещават университети и да запознават студентите с работата на европейската администрация и възможностите да станат част от нея. Гост-лектор на събитието е г-н Кръстьо Преславски, Заместник-началник на отдел ...
Публична лекция на Кръстьо Преславски на тема „Работа в европейските институции: как да постигнем това?“ 1.5.2019 г. ... в университетите“, чиято основна идея е висши служители от европейските институции да посещават университети и да запознават студентите с работата на европейската администрация и възможностите да станат част от нея. Гост-лектор на събитието е г-н Кръстьо Преславски, заместник-началник на отдел ...
Конкурс за приложно-изследователски проект 1.5.2019 г. ... институт с експертна комисия, включваща както служители на Дипломатическия институт, така и представители на специализираните дирекции в МВнР, работещи по линия на изследвания ресор.   Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят необходимите документи до 3 май 2019 г. На ...
Национална олимпиада по маркетинг 2019 25.4.2019 г. ... гордее и споделя успехите на своите близо 4 000 служители. Можете да научите повече за възможностите за стаж и работа в А1 от сайта на компанията: www.a1 ...
Национална олимпиада по маркетинг 2019 7.5.2019 г. ... гордее и споделя успехите на своите близо 4 000 служители. Можете да научите повече за възможностите за стаж и работа в А1  от сайта на компанията ...
Бизнесът в действие 2019 15.4.2019 г. ... PwC - Очаквайте скоро - DHL - Привличане на нови служители и утвърждаване на атрактивна работодателска марка - Emag - Предизвикателствата при организиране на кампании с цел увеличаване на продажбите 19 април (петък) - EY - $1000 надморска височина: колко чисти са високите им цели? - Orbico - Как ...
X турнир по тенис на масa за Купата на УНСС за преподаватели и служители 21.12.2018 г. ... тенис на масa за Купата на УНСС за преподаватели и служители На 15 януари 2019 г. (вторник) ще се проведе X турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС. Място: СК „Бонсист“   Пол: мъже и жени Дисциплина: индивидуално Начален час на ...
Как да стана успешен професионалист 26.11.2018 г. ... в офиса на компанията, който включва над 1000 служители и се помещава в една от най-модерните сгради в София – Capital Fort.   Събитието се осъществява в изпълнение на Меморандум за сътрудничество между УНСС  и АСЕРИ (Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами) ...
Конкурс за мобилност на преподаватели и служители по програма „Еразъм+“ 25.6.2018 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и мобилност с цел обучение по програма  „Еразъм+“ за учебната 2018 – 2019 година.Кандидатите могат да подават ...
Поход до беседката на УНСС 4.7.2018 г. ... преди две години, със средства на преподаватели, служители и студенти от УНСС изградихме хубава беседка. Пред нея ще отпочинем, ще си побъбрим, а желаещите могат да продължат физическата си активност с федербал, волейбол или фризби. Разходката до беседката е в рамките на 30 минути в едната посока. ...
КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Data protection officers - DPO) 17.3.2018 г. ... ,• Юристи,• Одитори,• Студенти,• Служители в държавната администрация,• Работещи в различни области лица, които искат да повишат квалификацията си в сферата на защитата на личните данни   Целта на курса няма да бъде да се разглеждат общите положения на GDPR, с които ...
Курс за вътрешни одитори на системи за енергийно управление, разработени спрямо изискванията на Международен стандарт ISO 50001:2011 23.4.2018 г. ... изпит и издаване на сертификат. Курсът е насочен към: Служители, желаещи да се квалифицират като вътрешни одитори на Системи за енергийно управление Мениджъри в областта на енергийното управление Представители на ръководството Служители, които отговарят за съответствието Ръководители от различни управленски ...
СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ 16.3.2018 г. ... 15 % - за лица, които са преподаватели или служители в УНСС, към момента на провеждане на сертифициращото обучение - 510 лева с ДДС. Същата отстъпка ползват и лица, които са препоръчани или доведени от преподавател или служител в УНСС; ...
Традиционен турнир по тенис за „Купа на Ректора на УНСС“ 4.1.2018 г. ... „Купа на Ректора на УНСС“ за преподаватели и служители на университета, организиран съвместно от АСК „Св. Георги Победоносец“ и катедра „Физическо възпитание и спорт“. Жребият за участието в турнира (и сформирането на групите) ще бъде изтеглен на 23 януари 2018 г. от 16.00 часа ...
IX турнир по тенис на масa за „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители 21.12.2017 г. ... масa за „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители  23 януари 2018 г. (вторник), 16.45 ч., СК „Бонсист“   Пол: мъже и жени Дисциплина: индивидуално Начален час на турнира: 16.45 ч. Финал и награждаване: 18.45 ч. Начин на провеждане: Първи етап - ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината 2017" 10.11.2017 г. ... и цели да отличи най-добрите студенти, преподаватели и служители на университета. За доброто настроение ще се погрижат водещите Гери Дончева и Кристиян Янкулов и изпълнителите  Дичо,Кристиян Янкулов, Християна Дънкова. В тазгодишното издание на конкурса се предвиждат отличия в категориите: Категория ...
Министерство на Външните работи обявява конкурс 21.9.2017 г. ... работи обявява конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност "стажант-аташе". За повече подробности относно процедурата и конспекта за изпита, вижте тук 1 и 2 част ...
КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДЛЪЖНОСТ "СТАЖАНТ-АТАШЕ" 5.9.2017 г. ... ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДЛЪЖНОСТ "СТАЖАНТ-АТАШЕ" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ВАЖНО!!! КОНКУРСЪТ Е САМО ЗА ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОКС "МАГИСТЪР". ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ Г-ЖА СИЛВИЯ ТОМОВА, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" КЪМ МВнР НА ТЕЛ. ...
Конкурс за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 19.6.2017 г. ... открива конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2017-2018 година. Кандидатите могат да подават документи в периода 19.06.2017 г. – 10.07.2017 г. в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и наличните места можете да намерите на www.unwe ...
VIII турнир по тенис на масa за „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители 27.12.2016 г. ... масa за „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители На 24. 01. 2017г. (вторник) ще се проведе VIII турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС. Място: СК „Бонсист“   Пол: мъже и жени Дисциплина: индивидуално Начален час на турнира: 16.45 ч. Финал и ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Международни отношения" и "Европеистика" 6.12.2016 г. ... е абсолвентите да се явят в 14,00 ч. при съответните служители в отдел „Студенти-бакалавър“ и отдел „Студенти-магистър“ за оформяне на документацията ...
XI издание на ВОДНА АКАДЕМИЯ - 2018/2019 учебна година 6.12.2018 г. ... квалификация е насочена към мениджъри, експерти и служители, работещи в компании за водоснабдителни и канализационни услуги, доставчици, подизпълнители, служители в пречиствателни станции за битови и индустриални нужди, служби по инженерна инфраструктура в общински и областни администрации, държавни ...
Трета кръгла маса "Устойчиво потребление в България - гласът на потребителите" 24.8.2016 г. ... . Организационният комитет кани преподаватели, служители, докторанти, студенти и гости на университета, с интерес в областта на устойчивото потребление, да вземат участие в събитието.  Подробности за участие ще намерите в приложената покана и заявка за участие ...
Юбилеен турнир по тенис за преподаватели и служители за "Купата на ректора" 18.5.2016 г. ... двадесетия юбилеен турнир по тенис за преподаватели и служители от университета за "Купата на ректора"  Турнирът се организира от АСК "Св. Георги Победоносец" и катедра "Физическо възпитание и спорт" ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината 2016" 12.5.2016 г. ... бъдат отличени заслужили студенти, любими преподаватели и служители на университета, излъчени чрез онлайн гласуване от самите студенти.  Студентският съвет за трета поредна година организира конкурса  под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. В тазгодишното издание ...
Допълнителен конкурс за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 26.2.2016 г. ... допълнителен конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2015-2016 година. Кандидатите могат да подават документи в периода 29.02.2016г. – 10.03.2016 г. в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и наличните места можете да намерите на www.unwe ...
Обучителни курсове за квалификация на академичния състав 25.2.2016 г. ... май). Курсовете може да се посещават от преподаватели и служители на основен трудов договор и докторанти в редовна форма на обучение в УНСС, като информацията за тях е сведена до всички звена на университета ...
Седми турнир по тенис на маса за "Купата на УНСС" 11.1.2016 г. ... масa за „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители    26 януари (вторник), 17,00 ч., СК "Бонсист"                   На  26. 01. 2016 г. ще се проведе VII-ят турнир по тенис на маса за ...
iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса" 7.9.2015 г. ... квалификация при УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации Ви канят да вземете участие в международната конференция на тема "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса". Конференцията е заключителната част на проект, ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 3.9.2015 г. ... квалификация при УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации Ви канят да вземете участие в международната конференция на тема: „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“. Конференцията е ...
Национална конференция "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица" 22.4.2015 г. ... – отделение при УНСС, Институтът за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Областната администрация - Перник и Регионалният инспекторат по образованието - Благоевград Ви канят да участвате в националната конференция на тема: “Местни планове за ...
Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица" 28.5.2015 г. ... - отделение при УНСС, Институтът за подготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда "Подкрепа", Областна администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието - Благоевград организират Национална конференция на тема "Местни планове за превенция и ...
Дженерали Груп дава шанс за международна кариера на 20 талантливи студенти 30.3.2015 г. ... приход за 2014 г. надхвърлящ € 70 милиарда. Със 78 000 служители по целия свят, обслужващи 65 милиона клиенти в над 60 държави, групата заема лидерска позиция на западноевропейските пазари и все по-важно място на пазарите в Централна и Източна Европа и Азия. В ЦИЕ групата оперира чрез своята холдингова ...
ЕЗИКОВ КУРС ЗА СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА УНСС 29.1.2015 г. ... •предварителен входящ тест за определяне на нивата на служителите;      •текущи тестове по време на езиковия курс;      •финален тест и сертификат. Цена за ниво – 240 лв. Обучението започва при сформиране на група от 10-12 човека ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината" 8.5.2014 г. ... и ще бъдат отличени студенти, преподаватели и служители на университета, излъчени чрез онлайн гласуване.  Студентският съвет за трета поредна година организира събитието, което се провежда под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета. В третото издание на ...
Студентска практика в Societe Generale Експресбанк 25.4.2014 г. ... . В мрежата на Societe Generale работят близо 157 хил. служители в 85 държави в света. България е една от тези страни, като у нас френската банка има над 360 хил. клиенти ...
ПЕТО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 10.9.2018 г. ... на курса Стандартна тарифа: 920,00 лв. (Тарифа 1) За служители в държавни институции/ведомства: 490,00 лв. (Тарифа 2) За студенти от съвместната бакалавърска специалност на EMI и УНСС „Транспорт и енергетика“, както и за магистри от специалност „Енергиен бизнес“ (завършили и ...
Турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС 13.1.2014 г. ... ПО ТЕНИС НА МАСА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА УНСС                           На  21 януари  (вторник) в залата по тенис на маса в спортен комплекс” ...
Конкурс за участие в преподавателска мобилност по програма Еразъм 20.9.2013 г. ... УЦМСП – УНСС/Мобилност/Програма Еразъм/За преподаватели и служители/Мобилност с цел преподаване/Университети. За допълнителна информация и подаване на документи за участие: Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели, УНСС, Партер (срещу книжарницата на УНСС) Тел.: 81 95 389 Е-mail: ...
Международна конференция на тема: "Обучение на мениджъри на изследователски клъстери" 20.9.2013 г. ... на УНСС , и Институтът за подготовка на служители в международни организации организират международна конференция на тема:  “Обучение на мениджъри на изследователски клъстери“  Конференцията е заключителната част на проект за развитие на иновации, осъществяван с директната ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 9.5.2013 г. ... се студенти, любимите преподаватели и служители на университета също ще получат признание за добре свършената работа.  В продължение на две седмици студентите имаха възможността да номинират своите фаворити сред преподавателите и служителите на УНСС. Победителят от ...
Курс за обучение за работа с полиграф на Backster School of Lie Detection 10.4.2013 г. ... на личностен въпросник (не се отнася за служители на правоохранителни и правораздавателни служби, тъй като те вече са преминали такива).      Забележка: Организаторите си запазват правото за провеждане       на ...
Конкурс за есе на френски език, организиран от Дипломатическия институт 18.3.2013 г. ... студенти от българските университети и младши служители* в държавната администрация на Р България с добро владеене на френски език Език на есетата: френски Обем: до 3 (три) стандартни печатни страници Краен срок за изпращане на есетата:  28 април 2013 г. Класирането ще бъде обявено на ...
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ПОЛИГРАФ (ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА) 13.3.2013 г. ... на личностен въпросник (не се отнася за служители на правоохранителни и правораздавателни служби, тъй като те вече са преминали такива).      Забележка: Организаторите си запазват правото за провеждане       на ...
Четвърти турнир по тенис на маса за преподаватели и служители за "Купата на УНСС" 7.1.2013 г. ... турнир по тенис на масa за преподаватели и служители за „КУПАТА НА УНСС“   Четвъртият турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС ще се проведе на 15 януари в залата по тенис на маса в спортен комплекс  ”Бонсист”. Дата и час на провеждане: 15 януари ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 7.11.2012 г. ... най-малко много добър (5.00); 4. Да не са служители на БНБ; 5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на ...
Национален конкурс за есе на Дипломатическия институт 24.9.2012 г. ... студенти от българските университети и младши служители в държавната администрация на Р България с добро владеене на френски език Език на есетата: френски Обем: до 3 (три) стандартни печатни страници Краен срок за изпращане на есетата:  28 октомври 2012 г. Класирането ще бъде обявено ...
Заключителна конференция по проект “ValidAid” 19.9.2012 г. ... на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда - ValidAid”, по който ИСК при УНСС е водещ партньор. Партньорството по проекта обединява организации от шест страни – Австрия, България, Исландия, Франция, Литва и Португалия.  В него са включени международни ...
Конкурс за "инспектор по приходите" на НАП 2.5.2012 г. ... за провеждане на конкурсите за държавни служители, заповеди № ЗЦУ-166/13.02.2012 г. и № ЗЦУ-167/13.02.2012 г. на изпълнителния директор на НАП  ОБЯВЯВА КОНКУРС за 10 (десет) щатни бройки от длъжността „инспектор по приходите“ в сектор „Услуги за клиенти“ на дирекция ...

Фотогалерия

3 results found
Заключителна конференция по проект ValidAid 21.9.2012 г. ... за подобряване на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда - ...

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене