Резултати от търсене за Служители

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

114 results found
Изследователски и образователни проекти 17.9.2021 г. ... на Р България Обучение на съдебни и митнически служители по интелектуална собственост, 2008, Патентно ведомство на Р България Разпространение на знанията по интелектуална собственост в университетите, 2010 г. Европейско патентно ведомство – координатор за България „Приложни аспекти на ...
Редовно обучение 16.9.2021 г. ... професионално да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и ...
Докторски програми 22.9.2021 г. ... студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения между УНСС и университети от почти ...
Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата" 2.8.2021 г. ... може да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и ...
Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" 3.8.2021 г. ... могат да се реализират като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти в ...
Международни икономически отношения 2.8.2021 г. ... реализация. Те могат да работят като служители и мениджъри в големи международни компании, както и в български фирми, които се стремят да навлязат конкурентно на външни пазари. Подходящи са като експерти в редица области на световната икономика, както и като консултанти и ...
Консултиране и проектиране в малките и средни предприятия 2.8.2021 г. ... и средни предприятия в различни сектори; служители и мениджъри в международни консултантски организации; консултанти и разработващи стратегии, програми и проекти; оценители на проекти по различни национални, европейски и други международни програми; консултанти и специалисти по ...
Интелектуална собственост и бизнес 2.8.2021 г. ... могат да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни ...
Дипломация и стратегически анализ 2.8.2021 г. ... и проекти с международно участие; Служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи; Служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина; Референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и ...
Публична администрация със специализация „Държавна администрация" 2.8.2021 г. ... , развитието на капацитета на държавните служители и прилагането на принципите на добро управление. Конкретните цели са: подготовка на специалисти за ръководни и експертни длъжности в областта на държавното управление, чиято професионална кариера е посветена на държавната ...
Управление и контрол на обществените поръчки 2.8.2021 г. ... реализация като: ръководители и служители от министерства, местни държавни органи и органи за надзор на публичните разходи; специалисти, които организират и възлагат обществени поръчки по делегация от публични и секторни възложители; лица, ангажирани с методическа помощ и ...
Цифрово управление и администрация 2.8.2021 г. ... комуникация и услуги (администрация, служители, граждани и бизнес); да обучава специалисти за проектно управление при реализацията на секторните политики за електронно управление; да подпомага електронното приобщаване чрез подготовка на гражданите и бизнеса в използването ...
Дипломация и стратегически анализ 16.9.2021 г. ... и проекти с международно участие; Служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи; Служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина; Референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и ...
Служители 5.7.2021 г. ... ...
Бизнес администрация 20.5.2021 г. ... , оценка и мотивация на служители; концепции и стратегии за електронен бизнес; създаване и управление на собствен бизнес; лидерство и неформални организационни отношения; бюджетна и управленска политика; управление на промени, кризи, операции, иновации и ...
Виртуална мобилност 15.1.2021 г. ... всички класирани преподаватели и служители за мобилност по програма Еразъм. Желаещите да се възползват от тази възможност, следва да установят контакт с желания от тях приемащ университет и да запитат, дали при тях се предлага тази опция и при какви конкретни условия. ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление за 2020/2021 уч.г. 21.4.2021 г. ... . Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Главна страница 1.9.2021 г. ... имат преподаватели, докторанти, студенти, служители и външни лица. 2. Работно време с читатели - от 8:30 до 16:45 (без прекъсване); почивни дни: събота и неделя. Всеки последен петък от месеца, библиотеката ще работи с читатели до 14:00 ч. поради профилактика на фондовете. 3. ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2020/2021 уч.г. 20.2.2021 г. ... програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2020/2021 уч.г. 10.2.2021 г. ... програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2020/2021 уч.г. 7.5.2021 г. ... програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането ...
Новини 22.7.2021 г. ... съвет раздаде защитни маски на студенти,служители и възрастни хора Студентският съвет съвместно с НПСС проведе в MS Teams онлайн обучение на тема „Младите хора и пътната ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... и компании. TTS има приблизително 180 служители и годишен оборот от около 20 милиона евро. TTS activities are financed through proceeds from training services, research and development projects and publications, membership fees and government appropriations. TTS is ...
Разрешаване на спорове по интелектуална собственост 14.5.2020 г. ... и координация с митнически служители във връзка с нарушения върху права на интелектуална собственост ...
Разработване на политика за интелектуална собственост 14.5.2020 г. ... между предприятието, неговите служители и контрагенти ...
ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" 20.9.2021 г. ... партньори, работодатели, служители.-     Конференцията е първата в страната ни, която дава възможност за разработването на съвместни статии между бизнеса и учените в областта на Л&УВД и тяхното публикуване в чуждоезични списания, ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2019/2020 уч.г. 10.2.2020 г. ... започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Членство 23.7.2019 г. ... могат да бъдат преподаватели, служители и работници в УНСС. Приемането на нови членове става с писмено заявление до нейното ръководство (заявлението можете да изтеглите от прикачения файл). При отказ на кандидата да бъде приет за член на синдикалната ...
Важно за гласуването на студентите на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г. 23.5.2019 г. ... часа до 19.00 часа от дежурни служители в отделите „Студенти – бакалавър“ и „Студенти – магистър“ ...
Специализиран курс по "Основи на съответствието (compliance)" 12.4.2019 г. ... както подкупването на държавни служители, така и корупцията между търговски дружества. ПРОГРАМА  НА КУРСА: Същност на Съответствието Оценка на риска в Съответствието (Compliance Risk Assessment) Антикорупционна ...
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ОСНОВИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE) 5.12.2019 г. ... както подкупването на държавни служители, така и корупцията между търговски дружества. ПРОГРАМА  НА КУРСА: Същност на Съответствието Оценка на риска в Съответствието (Compliance Risk Assessment) Антикорупционна политика Управление на риска от ...
Индивидуално обучение 21.2.2019 г. ... .  Те могат да работят като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти в ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... професионално да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни ...
Редовно обучение 11.8.2021 г. ... професионално да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни ...
България 8.9.2020 г. ... развитието на многобройните артисти, музиканти и служители в музикалния сектор по цял свят.“, отбеляза Муур.   Можете да видите пълния доклад тук.   Нов закон за марките и географските означения    В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 98  от ...
Изследователски и образователни проекти 1.7.2021 г. ... на Р България Обучение на съдебни и митнически служители по интелектуална собственост, 2008, Патентно ведомство на Р България Разпространение на знанията по интелектуална собственост в университетите, 2010 г. Европейско патентно ведомство – координатор за България „Приложни аспекти на знанията ...
Докторанти 17.9.2021 г. ... студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения между УНСС и университети от почти всички ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... реализация. Те могат да работят като служители и мениджъри в големи международни компании, както и в български фирми, които се стремят да навлязат конкурентно на външни пазари. Подходящи са като експерти в редица области на световната икономика, както и като консултанти и предприемачи ...
Модул 4: Институционализиране, поддържане, развитие и осигуряване на устойчивост на партньорството 30.1.2019 г. ... , че подходите, насърчаващи активното участие на служителите в дейността на организациите могат да работят ефективно.   2)        Развитие на човешките ресурси: Извеждане на преден план на факта, че междусекторното сътрудничество може да подобри ...
Модул 1: Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство 30.1.2019 г. ... в рамките на партньорството. Участието на ръководни служители или представители допринася в голяма степен за успеха на партньорството, като му придава по-голяма тежест в управлението на партньорската дейност и улеснява по-бързото вземане на решения от страна на партньора. Привличането на лица, отчитащи ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... , Академията е насочена към: Притокът на нови служители към технически работни места в промишлените сектори; Предлагане на обучения с оглед на бъдещите потребности от умения; Стимулиране и подкрепа на социалните иновации в компаниите. Същност на партньорството – (основни задачи, ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... курсове за обучение на възрастни (търсещи работа и служители). Бизнесът и секторите също влизат в пейзажа на образованието. Те предлагат курсове за обучение на (свои и/или други) служители. [1] http://www.worldbank.org/en/country/bulgaria/overview [2] Прессъобщение на Евростат 199/2016, 17 ...
Национална партньорска мрежа 17.2.2019 г. ... .bg/bg/kontakti Институт за подготовка на служители в международни организации Уебсайт: http://itpio.eu/bg/ Контакти:  http://itpio.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/ Университет за национално и световно стопанство Уебсайт: https://www.unwe.bg/ Контакти: ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Акценти 1.6.2021 г. ... г.В момента в нея работят 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от секторите на икономиката.   На 6.04.2021 Партньорите от Deloitte България ...
КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Data protection officers - DPO) 11.4.2019 г. ... защитата на личните данни на работни и служители, както и Синдиката на Длъжностните лица по защита на личните данни. През съботния ден ще започнем с презентацията на д-р Невин Фети, която ще разгледа юридически и практически въпроси на материята. В неделната сесия лектори ...
СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ 5.12.2019 г. ... - за лица, които са преподаватели или служители в УНСС, към момента на провеждане на сертифициращото обучение - 510 лева с ДДС. Същата отстъпка ползват и лица, които са препоръчани или доведени от преподавател или служител в ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 5.12.2019 г. ... ,• Одитори,• Студенти,• Служители в държавната администрация,• Работещи в различни области лица, които искат да повишат квалификацията си в сферата на защитата на личните данни ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСА ПРОГРАМА За повече подробности посетете сайта на Алианса ...
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации 19.8.2020 г. ... на добавена стойност за своите клиенти, партньори и служители.“ Гергана РабаджийскаФинансов и административен директорЕйч Пи Инк България ЕООД „Програмата „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“ допринесе за моето професионално развитие във водеща ИТ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата всички ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата всички ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата всички ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... на основен трудов договор, асистенти, докторанти  и служители в УНСС. (3) Информацията за датата, часа и мястото на провеждане на държавния изпит се огласява на информационното табло на катедра „Регионално развитие“. Чл. 15. В деня на държавния изпит изпитната комисия запознава студентите с ...
Услуги 15.6.2017 г. ... , организиране и осъществяване на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики. 4. Осъществяване на социологически и психологически изследвания, посредством зададени параметри или ...
Дейности 15.6.2017 г. ... , организиране и осъществяване на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики.5. Оказване на консултантски услуги и помощ при осъществяването на научни и приложни социологически и ...
Дейности 15.6.2017 г. ... , организиране и осъществяване на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики.5. Оказване на консултантски услуги и помощ при осъществяването на научни и приложни социологически и ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 23.10.2016 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата всички ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата всички ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата всички ...
Становище ЕК 04.16 г. - Взаимоотношения между студенти 22.4.2016 г. ... засегнати от действия на колеги, служители и др. Във връзка с разглеждания случай Комисията се обедини около следното: 1. При нарушение на Етичния кодекс на УНСС студентите могат да сезират Комисията за академична етика, независимо дали се касае за нарушение от ...
Научни проекти 16.4.2016 г. ... и обучение на депутати, държавни служители и експерти (ПРООН). Ръководител: А. Гочев.   (2008) Expanding NATO and EU areas of responsibility and multilateral cooperation: options for Korea. 2nd Korea-Bulgaria seminar, Seoul. Участници: Г. Генов ...
Становише ЕК 01.2016 г. - Поведение в социалната мрежа 15.2.2016 г. ... , докторанти, студенти и служители - да използват обидни квалификации и език в публичната среда извън университета, което включва и дискусиите в социалната мрежа Фейсбук, поне по две причини: Първо, защото уронват доброто име на УНСС като уважавана ...
Становише ЕК 11.2014 г. - Поведение на служител 15.2.2016 г. ... между преподаватели, студенти и служители. Още по-тревожно е твърдението в писмото, че Живка Будинова не греши повече от всички останали – т.е. грубото отношение на служителите е обичайна практика, а не е изключение. Обръща внимание на г-жа Мария Христова - ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2015 г. 29.1.2016 г. ... колективи; Конфликти служители - студенти и между студенти;     Принцип в работата на Комисията за академична етика беше със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез медиация (посредничество). Във всеки един стадий на ...
Правилник за дейността на Комисията за академична етика 29.1.2016 г. ... засегнати от действия на колеги, служители и др. 2. Жалбите се подават в писмен вид и трябва да съдържат: 1. трите имена на жалбоподателя; 2. адрес (пощенски адрес / е-mail) и телефон за връзка; 3. предмет на жалбата: 3.1 кой текст от Етичния ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... , изследователи, докторанти, служители, както и за целия друг персонал в Университета за национално и световно стопанство (наричан по-долу „Университет”) – публична институция с ярко изявен стремеж да се зачитат етичните стандарти в ...
Национално състезание по приложна информатика 12.4.2021 г. ... . Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 18.3.2020 г. ... . Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... мобилност на студенти, преподаватели и служители. Активното международно  сътрудничество на УНСС се разбира като част от по-широка стратегия за взаимоотношения със страни партньори в света, за разпространяване на знания и ценности като основа за нарастване на конкурентоспособността на ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори. При влизането в залата ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... колеги, с преподавателите и с административните служители на университета; 13. да не пуши в сградата на университета; 14. да спазва Етичния кодекс на УНСС; 15. да изпълнява и други задължения, произтичащи от правилниците на УНСС и от решенията на органите за управление и другите органи и  ...
Творчески индустрии и бизнес 4.5.2015 г. ... професионално да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници и др.; служители, ...
Интелектуална собственост и бизнес 23.2.2018 г. ... собственост.  Те могат да работят като: държавни служители в Министерството на културата, Националното патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници и др.; служители, специалисти и ...
Документи архив 7.4.2015 г. ... , нехабилитирани преподаватели, студенти и докторанти, служители); - броят на свободните места за които се провеждат изборите (за всяка от представителните групи)   До Комисията по предложенията постъпиха предложения със следните ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2014 г. 29.1.2016 г. ... „млади” в катедрените колективи; Кофликти служители студент;     Принцип в работата на Комисията за академична етика беше със съгласието на страните да урежда конфликтите между тях чрез медиация (посредничество). Във всеки един стадий на разглеждането на казусите Комисията ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика и вериги на доставките” и "Управление на веригата на доставките" 21.6.2021 г. ... с ръководния персонал и редови служители; – наблюдение на бизнес средата; – запознаване с дейността на различни организационни звена, осъществяващи логистични дейности; – използване на фирмената документация и др. При разработването и защитата на ...
Проекти 9.6.2021 г. ... на позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда“ "Validating competences gained at the workplace in case of low qualified people" (01.10.2013 - 30.09.2015)   2013 Lifelong Learning - Erasmus № 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR ...
Важно за студентите и преподавателите! 7.11.2013 г. ... до него на студенти, преподаватели и служители, считано от 23 октомври 2013 г. Вече се работи по укрепването на сградата. След неговото приключване и получаване на разрешение от компетентните органи занятията ще бъдат възобновени ...
Курс в ИСК постави началото на първото полиграфско училище в Европа 28.5.2013 г. ... Корея. В него се обучават и българи, служители в МВР и в служби по сигурността на банки и корпорации. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев поздравява курсистите Курсът се организира и провежда съвместно с ASSESS - най-голямата компания в България, ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... звена; 2. на свободен достъп до всички служители на проверяваното звено и/или лице за събиране на информация във връзка с контролната дейност; 3. да проверяват всички документи, включително на електронен носител, на проверяваното звено и/или лице; 4. да изискват в определени от ...
Медия икономика 15.6.2021 г. ... приложат в работата си като мениджъри и служители на различни нива в обществени и частни медийни организации, в независимите регулаторни органи, публичната администрация, културните индустрии и в редица други професионални сфери. Форма на обучение: редовна Срок на ...
ДОКУМЕНТИ 14.6.2021 г. ... се налага, когато: · групата на служителите в Общото събрание на факултета се състои от избрани представители и някой/някои от тях напуснат университета през времето на мандата, съответно мястото им се овакантява; в този случай, служителите във факултета провеждат събрание ...
Център за социологически и психологически изследвания 12.2.2020 г. ... на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики; Оказване на консултантски услуги и помощ при осъществяването на научни и приложни ...
Правила за организиране на почивния сезон през 2014 г. в УОБ - с. Равда 24.4.2014 г. ... група преподаватели и служители, работещи на основен трудов договор в УНСС, членове на техните семейства (съпруг/а) с деца до 18 г., а ако децата са студенти - до 25 г. втора група пенсионери на УНСС трета група семейства на ...
Развитие на иновациите 8.2.2017 г. ... за подготовка на служители в международни организации–България  Institute for Training of Personnel in International Organizations    Еф ейч Йоанеум – Университет за приложни науки, Грац, ...
ЕСЕТА-КА1 3.6.2013 г. ... за подготовка на служители в международни организации   Община Карнобат, България Конфедерация на труда "Подкрепа", България Institute for Training of Personnel in International Organizations - ITPIO   Obshtina ...
Трансфер на иновации 18.4.2012 г. ... на нискоквалифицирани служители на пазара на труда“   "Validation   of   skills   and   knowledge   for   strengthening   the   positions   of   low - qualified   employees   ...
Какво е ЕПИ? 6.2.2012 г. ... преподаватели и служители. Това са хората, на които академичното ръководство на УНСС е поверило да осигуряват реда и спокойствието по време на изпита. Ако имате въпроси, обръщайте се към тях. Всеки от вас ще получи по един комплект материали, ...
Какво е ЕлЕПИ? 6.2.2012 г. ... преподаватели и служители. Това са хората, на които академичното ръководство на УНСС е поверило да осигуряват реда и спокойствието по време на изпита. На ваше разположение ще бъдат и компютърни администратори, които ще наблюдават изпълнението ...
История 1.2.2012 г. ... на студенти, преподаватели и служители относно проблемите на Университета. Пето. Със Заповед на Ректора на УНСС № 2362 / 26.11.2002 г. за Директор на ЦСИ към УНСС е назначен доц.д-р Валентин Димитров Гоев.   2. Предмет на дейност на ...
История 22.3.2016 г. ... Димитър Луджев, отговорни служители в Министерството на външните работи и други.      От 1989 г. катедра “Международни отношения” осъществява подготовка на докторанти. Сред успешно защитилите има и чуждестранни ...
Кандидат - студенти 26.5.2021 г. ... като мениджъри / експерти / служители в: агрофирми и кооперации с предмет на дейност производство и преработка на земеделски продукти; държавната, областната и общинската администрация (Министерство на земеделието, храните и горите – национално, ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда“   “Validation   of   skills   and   knowledge   for   strengthening   the   positions   of   low - qualified   employees   in   ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... за обучение на кметове, общински служители и мениджъри по проекти за регионално развитие. За целта се разработи специално учебно помагало, в което като автори се включиха всички преподаватели, участвували в обмена. Този опит се мултиплицира многократно в курсовете, ...
Бизнесът за нас 4.4.2012 г. ... за подготовката на техните служители, завършили специалността «Медии и журналистика» в УНСС. Анкетата   набира информация по следните основни критерии: форми на контакт на работодателите с ВУ и подбор на кадри, предпочитани учебни заведения за ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... , докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Програма ЕРАЗЪМ обхваща четири основни децентрализирани дейности: Мобилност, която включва: O      Студентска и ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... ЕРАЗЪМ предоставя възможности на преподавателите от УНСС да гостуват в европейски университети за изнасяне на кратки лекционни курсове. Чуждестранни преподаватели от университетите-партньори гостуват и изнасят кратки курсове от лекции пред студенти и ...
Отбори 4.4.2012 г. ... клуб на преподавателите и служителите в УНСС „Св. Георги Победоносец” се провежда турнир по тенис за преподаватели за Купата на Ректора на университета. Освен това се организират турнири по случай 8-ми декември, по време на ежегодните спортни празници на ...
За преподаватели и служители 15.1.2021 г. ... с цел преподаване Мобилност с цел обучение Виртуална мобилност Моята ...
Мобилност на преподавателски и административен състав с цел обучение 21.11.2011 г. ... и приемане и обучаване в УНСС на служители от институциите-партньори; изпращане за обучение в европейски университети на представители на администрацията на УНСС, както и приемане и обучаване в УНСС на служители от университетите-партньори. Тази дейност по ...
Дейности 9.3.2020 г. ... и приемане и обучаване в УНСС на служители от институциите-партньори; 2. изпращане за обучение в европейски университети на представители на администрацията на УНСС, както и приемане и обучаване в УНСС на служители от университетите-партньори. Тази дейност по ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 18.12.2020 г. ... , докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. УНСС се включва в осъществяването на МОБИЛНОСТ по програма ЕРАЗЪМ през академичната 1999/2000 г. – първата година, в която е разрешено ...
Визия и мисия 15.1.2020 г. ... своите студенти, преподаватели и служители за предизвикателствата на глобализиращия се свят. УНСС ще продължи да адаптира учебните програми в зависимост от промените в международната среда, да привлича чуждестранни студенти, да стимулира международната мобилност ...

Новини

245 results found
ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 ГОДИНА 17.9.2021 г. ... ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ, От името на академичното ръководство на Университета за национално и световно стопанство и лично от свое име, искам да Ви пожелая успешно начало на новата учебна 2021/2022 година. Откриването ще се състои ...
И тази година 50% отстъпка за студенти, докторанти, служители и преподаватели от УНСС за обучение в ИСК 2.9.2021 г. ... цена за студентите, докторантите, служителите и преподавателите от УНСС, обучаващи се срещу заплащане. Те ще могат да се записват с 50% отстъпка от съответната такса. С новата си визия и обновена материална база ИСК подава ръка на бъдещите си възпитаници като им ...
Университетът ще си сътрудничи с „Тракия икономическа зона“ 17.8.2021 г. ... и докторантски програми в УНСС за служители от компаниите, опериращи в ТИЗ. Предвидено е и сътрудничество за участие на представители на ТИЗ в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции и срещи, организирани от УНСС. Координатор по договора от страна на ...
ВАЖНО: Стани част от екипа на Филипов и партьори! 26.7.2021 г. ... и професионалното развитие на нашите служители. Във връзка с разширяването на нашия екип, търсим енергични и любознателни млади хора за позицията на Помощник одитор. Ако ти си в началото на твоя професионален път или планираш следващата стъпка в кариерата си, то нашето ...
Още една придобивка за студентите със специални потребности 26.7.2021 г. ... .  Определени са и двама служители от персонала, които са обучени да работят с мобилното устройство и да помагат на студентите със специфични двигателни потребности при придвижването. Осигуряването на мобилното устройство е част ...
УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика 15.7.2021 г. ... и преподавателите, така и за служителите от МТСП, чрез различните магистърски и докторантски програми. Той отбеляза, че голяма част от служителите на министерството са завършили именно УНСС. Министерството чрез агенциите си има представителство на местно ниво, почти ...
Стартира Академия „Стомана“ 25.6.2021 г. ... на мениджърските знания и умения на служители, които заемат ръководни длъжности или имат потенциал за развитие. Учебното съдържание включва 14 дисциплини, които целят да осигурят подготовка в областта на мениджмънта, отчитайки специфичните нужди на компанията ...
УНСС и „Стомана Индъстри“ започват общ проект - Академия „Стомана“ 25.6.2021 г. ... на мениджърските знания и умения на служители, които заемат ръководни длъжности или имат потенциал за израстване. Учебното съдържание включва 14 дисциплини, които целят да осигурят подготовка в областта на мениджмънта, отчитайки специфичните нужди на компанията ...
ИСК връчи сертификати на 20 служители на Агенция „Митници“ за успешно завършване на следдипломна квалификация 21.6.2021 г. ... зала „Тържествена“ в УНСС, 20 служители на Агенция „Митници“ получиха своите свидетелства за успешно завършена квалификация „Международни икономически отношения и митническа политика" в ИСК при УНСС. Съвместната програма между Института за следдипломна ...
ИСК даде сертификати на успешно завършили следдипломна квалификация служители на Агенция „Митници“ 21.6.2021 г. ... служители на Агенция „Митници“ получиха свидетелствата си за успешно завършена следдипломна квалификация „Международни икономически отношения и митническа политика" в ИСК при УНСС, по съвместна програма, която се провежда от близо 30 години от ИСК при УНСС и ...
Споразумение с Асоциацията на полицейските началници 11.6.2021 г. ... и взаимодействието между бивши и настоящи служители на Министерството на вътрешните работи с цел предаване на управленски опит за решаване на различни въпроси и проблеми в практиката. Считам, че има много общи теми, свързани с изследвания в областта на сигурността и вашите студенти ...
Проф. д-р Надя Миронова: РЦДО – Хасково е център за дистанционно обучение от най-висок клас, който поддържа добрия имидж на УНСС 25.5.2021 г. ... на РЦДО-Хасково. На разположение са и служители, които помагат на студентите да ползват електронната система за дистанционно обучение във всички модули и в целия процес. Мисля, че РЦДО е център от най-висок клас за дистанционно обучение на студенти. Дистанционното ...
Тържествено обръщение на ректора по случай 101 години от създаването на нашия университет 21.5.2021 г. ... , студенти - настоящи и бивши, служители, Дами и господа, Днес празнуваме 101-ия рожден ден на Нашия Университет. В новия век на УНСС ще влезем с дигитален багаж. Ние държим на традициите, държим на нашата история, държим на съграденото през годините, но в същото време ...
#СедмицаНаУНСС. Ден четвърти 21.5.2021 г. ... ректорското ръководство, преподаватели, служители и студенти поднесоха венци и цветя пред паметника на проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС.  В ден четвърти от #СедмицаНаУНСС стартира рубриката „Жива памет“, в която чрез видео и ...
Д-р Константин Бобчев: Останах изумен от високото ниво на преподаване и общуване в УНСС 17.5.2021 г. ... огромни компании с много механизация, служители, работници и финансови ресурси, затова за мен е интересно да разбера до колко те са истински модерни. В сферата на инвестирането на недвижимите имоти нещата са доста по-„розови“. Започнаха да се появяват много интересни ...
Юбилеен форум, посветен на 20-годишнината от създаването на Синдикална организация ВОН-КНСБ при УНСС 19.5.2021 г. ... в полза на работещите - преподаватели и служители.               Първият председател на ВОН-КНСБ при УНСС доц. д-р Янко Коралиев, поздрави участниците с думите: „Гордея се, че през тези години нашата организация  ВОН-КНСБ при УНСС ...
Юбилеен форум, посветен на 20-годишнината от създаването на „ВОН-КНСБ“ при УНСС 13.5.2021 г. ... висок стандарт за нашите преподаватели и служители и просперитет на българското висше образование и наука“, заяви проф. Димитров. В знак на признателност за дългогодишното съвместно сътрудничество доц. д-р Бойка Чернева връчи на ректора на УНСС почетна грамота и ...
Договор за сътрудничество с Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” 30.4.2021 г. ... и от страна на ИИСТТ за специалисти и служители от НМА.     Проф. Стоянова, зам.-ректор проф. Горчева, зам.-декан, проф. Борисова, директор на ИИСТТ (от ляво на дясно)         ...
Договор за сътрудничество с Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” 27.4.2021 г. ... на ИИСТТ за специалисти и служители от НМА.  Отляво надясно: проф. С. Димитров, проф. Борисова, проф. Горчева, проф.  Стоянова и проф. Д. ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... средства за квалификация на служители; засилен контрол върху целесъобразното разходване на публични средства и т.н. Трябва да се потърси и един по-до­бър баланс между стипендии - кредитиране - такси за обучение. Как според Вас УНСС преминава ...
ИЗЯВЛЕНИЕ на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 25.4.2021 г. ... , докторанти, студенти и служители на УНСС, Във връзка с медийни публикации, отнасящи се до дисциплинарното уволнение на доц. Мартин Осиковски искам да заявя следното: Дисциплинарното уволнение на доц. Мартин Осиковски е по повод негови неверни твърдения ...
Кариера УНСС 2021: Ден втори 22.4.2021 г. ... към нов начин за набиране на служители и нов начин на управление“. С тези думи зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова откри втория ден на форума. Тя припомни, че само през настоящата ...
Проф. д-р Мирослава Пейчева: „Големият ускорител“ COVID-19 трансформира най-сериозно човешките ресурси 21.4.2021 г. ... проследяване и оценка на служителите, както и внедряване на нови стандарти и показатели за социална отговорност. Трансформация настъпи и в комуникацията със служителите. Общуването посредством имейли отстъпи място на общуване в платформи като Slack, ...
УНСС подписа договор за сътрудничество с Централния кооперативен съюз 15.4.2021 г. ... . От началото на годината 15 служители на кооперативни организации се обучават с финансовата подкрепа на Централния кооперативен съюз  в магистърската програма „Управление на търговски вериги“, водена от катедра „Икономика на ...
На 12.04.2021 Партньорите от КПМГ България запознаха студенти с нова инициатива, насочена към студенти , които искат да се развиват в сферата на одита – Триатлон за таланти за младши одитори. 15.4.2021 г. ... нея работят 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от секторите на икономиката ...
Комисията за защита на потребителите и Европейският потребителски център подписаха рамков договор за сътрудничество с университета 18.3.2021 г. ... в УНСС за специалисти и служители от КЗП и ЕПЦ. От ляво на дясно: г-н Димитър Маргаритов, г-жа Соня Спасова, проф. д-р Димитър Димитров „Гледаме изключително сериозно на тези партньорства. Университетът провежда целенасочена ...
Курсовете на Института за следдипломна квалификация – с преференциална цена за преподаватели, служители и обучаващи се 1.9.2021 г. ... курсове. Преподаватели, служители, докторанти и студенти на УНСС ще могат да се записват с 50% отстъпка. Занятията ще се провеждат в присъствена и/или онлайн форма на обучение с оглед развитието на епидемичната обстановка в страната. ИСК предлага и ...
Поредно международно признание за професор от УНСС 10.3.2021 г. ... организации и висши държавни служители в своите страни. Международната комисия е създадена през 2012 г. с цел акредитация на програми по публична администрация в бакалавърска, магистърска и докторска степен, предлагани от университети и ...
Поредно международно признание за професор от УНСС 10.3.2021 г. ... организации и висши държавни служители в своите страни. Международната комисия е създадена през 2012 г. с цел акредитация на програми по публична администрация в бакалавърска, магистърска и докторска степен, предлагани от университети и ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество с ББР 18.2.2021 г. ... . Той сподели, че имат много служители, бивши и настоящи студенти на УНСС, и се надява тази практика да продължи. „Българската банка за развитие е пълноправна финансова група. Имаме доста дъщерни компании, предлагаме голям набор от финансови инструменти, ...
Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект LiNT, както и пилотните обучения по проекта 19.2.2021 г. ... на Института за подготовка на служители в международни организации (ИПСМО), проведе апробации на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект „Обучение на млади предприемачи по бизнес грамотност“ (Literacy and Numeracy Training for Young ...
Ректорът и синдикатите подписаха анекс към Колективния трудов договор за увеличение на заплатите 4.2.2021 г. ... синдикатите и работодателя, насочени изцяло към нашите служители и преподаватели, за да могат да се чувстват по-добре и да работят по-спокойно за утвърждаване доброто име на университета“. Проф. д-р Мирослава Раковска подписва анекса към КТД Според доц. д-р Бойка Чернева, председател ...
Доц. д-р Спас Ставрев: Студентите на УНСС могат да практикуват 12 вида спорт в най-модерния университетски спортен център в България - „Бонсист“ 29.3.2021 г. ... , на 25 януари, се проведе турнирът за преподаватели и служители по тенис на маса за „Купата на УНСС“, който организираме от 2010 година в периода на зимната изпитна сесия. Тазгодишните победители в XII турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ Филип Дандолов и Людмила ...
Доц. д-р Спас Ставрев: Студентите на УНСС могат да практикуват 12 вида спорт в най-модерния университетски спортен център в България - „Бонсист“ 16.3.2021 г. ... , на 25 януари, се проведе турнирът за преподаватели и служители по тенис на маса за „Купата на УНСС“, който организираме от 2010 година в периода на зимната изпитна сесия. Тазгодишните победители в XII турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ Филип Дандолов и Людмила ...
На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" 26.1.2021 г. ... получаване и при липса да се обръщат към съответните служители на тези отдели ...
Постоянна медицинска грижа за преподавателите и служителите в УНСС 20.1.2021 г. ... за медицинско обслужване на своите преподаватели и служители, а също и за участниците в масови мероприятия, организирани от Университета. Споразумението е с двама водещи специалисти в ДКЦ 5 (Студентска поликлиника). Те ще бъдат на постоянно разположение за извършване на първичен и вторичен медицински ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2017 г. е индексиран в CEEOL 12.1.2021 г. ... предизвикателства пред настаняването на борда на служители в бизнес организациите" Автор: Кирил Димитров https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=915458 "Съвременни особености при формирането на международни проектни екипи" Автор: Васил Михов https://www.ceeol ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... и благодари на всички преподаватели и служители за положените усилия. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров Проф. д-р Даниела Фесчиян представи отчета за дейността на Контролния съвет на УНСС за периода декември 2019 г. – декември 2020 г. и посочи, че в ...
Ernst & Young представи пред студенти от специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие 5.12.2020 г. ... пазар от 1992 г. В момента в нея работят 300 служители които предоставят професионални услуги на голям клиентски портфейл от частни клиенти и предприемачи, стартиращи бизнеси, публични компании и големи международни корпорации ...
Майсторски клас по стандартизация в счетоводството с гост – лектори от Ernst & Young 5.12.2020 г. ... пазар от 1992 г. В момента в нея работят 300 служители които предоставят професионални услуги на голям клиентски портфейл от частни клиенти и предприемачи, стартиращи бизнеси, публични компании и големи международни корпорации ...
Ernst & Young сподели със студентите на УНСС новия счетоводен стандарт за отчитане на лизинговите договори 5.12.2020 г. ... пазар от 1992 г. В момента в нея работят 300 служители които предоставят професионални услуги на голям клиентски портфейл от частни клиенти и предприемачи, стартиращи бизнеси, публични компании и големи международни корпорации ...
Ernst & Young сподели със студентите на УНСС новия счетоводен стандарт за признаване на приходи 5.12.2020 г. ... пазар от 1992 г. В момента в нея работят 300 служители които предоставят професионални услуги на голям клиентски портфейл от частни клиенти и предприемачи, стартиращи бизнеси, публични компании и големи международни корпорации ...
Ernst & Young сподели със студентите на УНСС основните изисквания и организация на счетоводната отчетност на мултинационални компании 26.11.2020 г. ... пазар от 1992 г. В момента в нея работят 300 служители, които предоставят професионални услуги на голям клиентски портфейл от частни клиенти и предприемачи, стартиращи бизнеси, публични компании и големи международни корпорации ...
Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“ 29.1.2021 г. ... за социалните нагласи на държавните служители. Представител на Националното сдружение на общините в Република България запозна участниците с резултатите от мащабно проучване за изменящите се очаквания при разширяване на функциите и правомощията на общинските администрации ...
Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“ 15.11.2020 г. ... за социалните нагласи на държавните служители. Представител на Националното сдружение на общините в Република България запозна участниците с резултатите от мащабно проучване за изменящите се очаквания при разширяване на функциите и правомощията на общинските администрации ...
KPMG споделя със студентите на УНСС: Влиянието на COVID-19 върху бизнеса и икономиката 9.11.2020 г. ... през 1992 г. В момента в нея работят 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от секторите на икономиката ...
Как да реагираме при случаи на заразени с COVID-19 в УНСС 26.10.2020 г. ... преподаватели, студенти и служители, Напомняме Ви, че при установени случаи на заразени с COVID-19 или при получаване на информация за такива случаи в УНСС, следва незабавно да съобщите за това на: помощник-ректора проф. д.ик.н. Кирил Стойчев: тел. 02 8195 755, e-mail: ...
Успешен старт на обучението на служители на EVN България в магистърска програма по "Енергиен бизнес" 22.10.2020 г. ... изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова - Заместник – Ректор на УНСС по институционално и бизнес сътрудничество; инж. Здравко Братоев – Изпълнителен член на Съвета на директорите на ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 19.10.2020 г. ... изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор на по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики; инж. Здравко Братоев, изпълнителен член на Съвета на директорите ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 16.10.2020 г. ... изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN. На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор на по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики; инж. Здравко Братоев, изпълнителен член на Съвета на директорите ...
Тържествено беше открита юбилейната стотна учебна година 15.9.2020 г. ... между ректорско ръководство, преподаватели и служители можем да вървим напред и постигаме целите си, изтъкна проф. Борисов. Проф. Борислав Борисов Председателят на Националното представителство на студентските съвети и възпитаник на УНСС г-н Даниел Парушев определи като ...
ПРИВЕТСТВИЕ НА ДЕКАНА НА ЮФ НА УНСС ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 19.5.2021 г. ... първокурсници, Уважаеми преподаватели и служители в ЮФ на УНСС,         Поздравявам Ви със започването на учебната 2020-2021 г. Тази учебна година е под знака на два юбилея - 100 години от създаването на Университета и 30-тата учебна година за ...
ПРИВЕТСТВИЕ НА ДЕКАНА НА ЮФ НА УНСС ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 14.9.2020 г. ... първокурсници, Уважаеми преподаватели и служители в ЮФ на УНСС,         Поздравявам Ви със започването на учебната 2020-2021 г. Тази учебна година е под знака на два юбилея - 100 години от създаването на Университета и 30-тата учебна година за ...
УНСС и PwC ще си партнират 2.9.2020 г. ... от 1992 г., като в момента обхваща над 250 служители, които предоставят отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги. PwC България цели да бъде разпозната като водещата консултантска компания в страната, предоставяща истинска стойност на своите клиенти, инвестираща в ...
Първа среща на ректорското ръководство с новия Съвет на настоятелите 6.7.2020 г. ... които подпомага студентите. 80 на сто от нейните служители са възпитаници на университета. Надявам се, че с моята работа ще бъда полезна на УНСС. Доц. Лиляна Вълчева беше избрана единодушно за председател на Съвета на настоятелите, а г-жа Велина Белева – за организационен ...
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2020-2021 ГОДИНА 16.6.2020 г. ... участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2020-2021 година   На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма “Eразъм+” УЦМСП открива процедура за ...
Студентският съвет раздаде защитни маски на студенти, служители и възрастни хора 29.4.2020 г. ... . Те ще бъдат разпределени между студентите и служителите на дванадесетте блока на студентските общежития на нашия университет. „В дни на изпитания за всички хора, ние от Студентския съвет на УНСС вярваме, че сега повече от всякога е необходимо да проявим единодействие, солидарност, ...
Започна реализацията на комплексна политика за прилагане на мерки за енергийна ефективност в УНСС 27.3.2020 г. ... заменят с новите ЛЕД енергоспестяващи тръби от служители на университета, което се извършва в момента. Това ще намали драстично консумацията на електроенергия за осветление. Първоначалните мерки за намаляване на консумацията на вода в санитарните възли включват и подмяна на спирателните кранове ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 29.1.2021 г. ... Димитров във всички дирекции на УНСС има дежурни служители, които работят целодневно.   Информация за кандидат-студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“: отдел „Кандидат-студенти“Радостина Петровател.: 02 8195 701e-mail: petrova@unwe.bg и Център за ...
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 13.3.2020 г. ... срещу заразяване с COVID-19 на преподаватели, служители, студенти и докторати в УНСС, решението на Народно събрание за обявяване на извънредно положение на територията на Република България и заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, ВИ ИНФОРМИРАМ, че считано от 13.03 ...
Мартеници за академичната общност от Студентския съвет 2.3.2020 г. ... изненадаха своите колеги, преподаватели и служители със специално изработени за тях мартенички. „Традицията гласи, че щастие и късмет носи мартеницата, която ти е подарена. С тази инициатива искахме да зарадваме всички студенти, преподаватели и служители на нашия ...
МОН препоръчва отменяне или отлагане на пътувания на студенти и служители заради разпространението на коронавируса 26.2.2020 г. ... безопасността и опазване на живота и здравето на служителите и студентите на ръководеното от Вас висше училище считам, че тези, на които им предстоят пътувания, в това число по програми за мобилност в посочените и други засегнати от заразата държави, е необходимо да ги отменят или отложат ...
УНСС разширява връзките си със Съдърланд Глобъл Сървисиз България 30.1.2020 г. ... г. и оттогава до днес екипът й достигна над 3000 служители, които предлагат техническо обслужване и обслужване на клиенти на повече от 17 езика. Съдърланд е носител на множество награди, включително за корпоративна социална отговорност, за офис пространство, работодателски отличия и много други ...
Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС 7.12.2019 г. ... през 1992 г., като в момента обхваща 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от сектори на икономиката ...
Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС 6.12.2019 г. ... 1992 г., като в момента обхваща 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от сектори на икономиката ...
Втора Про Боно работилница 24.4.2020 г. ... да привлича повече млади хора като служители и доброволци и да постигне по-добра публична видимост. Видео от събитието: https://www.youtube ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България 13.1.2020 г. ... 1992 г., като в момента обхваща 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от сектори на икономиката ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Противодействието на корупцията - модерният подход“ 20.11.2019 г. ... на престъпления, извършени от служители на МВР, и тяхната превенция. Дирекцията е пряко подчинена на министъра на вътрешните работи, което гарантира независимостта на провежданите разследвания. За похватите, използвани в дейността на дирекцията, лекторът си послужи с ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... е в Армонк, САЩ, има над 350 000 служители в целия свят, а IBM България, регистрирана през 1992 г., предлага широка гама информационни технологии и бизнес услуги, свързани с ИТ инфраструктура, техническа поддръжка на IBM продукти, консултантски услуги, софтуерни решения, ...
МИФ 2019. Ден втори. Левон Хампарцумян: Четете книги и трупайте опит, естественият интелект никога няма да ви подведе 13.11.2019 г. ... е умерено печеливша, с доволни служители, предлагащи внимателно обслужване и отношение към клиентите - така според банкера работи правилното управление на процесите в дадена икономическа система. Той посочи, че бъдещето успешно развитие на банките се крие в постигането ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ 11.11.2019 г. ... да намерят реализация не само като служители. В бранша на услугите с недвижими имоти имаме неистова нужда от млади, енергични, мотивирани и амбициозни хора. Незаслужено години наред секторът беше пълен по-скоро със злободневни и негативни скандали, което за нас е необичайно ...
В УНСС се проведе обучение по логистика за служители от Кока-Кола Хеленик 30.10.2019 г. ... УНСС успешно приключи обучението на 30 служители от 28-те държави от групата на Кока-Кола Хеленик по пет модула от сертифификационната система на Европейската асоциация по логистика. Проф. д-р Мирослава Раковска, директор на Центъра за логистични изследвания и ...
В УНСС се проведе обучение по логистика за служители от Кока-Кола Хеленик 23.12.2019 г. ... УНСС успешно приключи обучението на 30 служители от 28-те държави от групата на Кока-Кола Хеленик по пет модула от сертифификационната система на Европейската асоциация по логистика. Проф. д-р Мирослава Раковска, директор на Центъра за логистични изследвания и ...
Водната академия дипломира своя ХІ випуск 20.11.2020 г. ... на ВиК отрасъла“, мениджъри и служители от няколко големи ВиК компании получиха своите свидетелства за професионална квалификация. Обучението приключи със защита на дипломни тези, разработени на основата на реални казуси от практиката в сектора.   ...
Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава 22.10.2019 г. ... в обмена на студенти, преподаватели и служители по програма „Еразъм+“ ...
Тържествено беше открита 99-ата учебна година 30.9.2019 г. ... приветства студенти, преподаватели и служители с новата 99-а учебна година. Гости на тържеството бяха г-н Димитър Радев, управител на Българска народна банка, възпитаник на УНСС, и доц. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Р България и преподавател в нашия университет ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и АДФИ 2.8.2019 г. ... на квалификацията на работещите в АДФИ служители. Страните се споразумяха да разработват и провеждат съвместни стажантски програми, работни срещи, обучения, форуми и семинари. Сътрудничеството ще се осъществява чрез постоянен обмен на добри практики и подготовка ...
Проект LiNT стартира с встъпителна партньорска среща в София 19.2.2021 г. ... – Институт за подготовка на служители в международни организации, които приветстваха участниците и пожелаха успех в предстоящите дейности на консорциума по проекта, свързани с подпомагане развитието на уменията на младите предприемачи в партньорските страни. През ...
Завърши 23-ият турнир по тенис на корт за „Купата на ректора“ 16.3.2021 г. ... да включим преподаватели и служители в активен спорт, но и да утвърдим академичния спорт като съществена характеристика на университета, каза проф. д-р Георги Янков, председател на АСК „Св. Георги Победоносец“, заслужил професор на УНСС. Голяма ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Delta State University 10.5.2019 г. ... преподаватели, изследователи и служители; развитие на обучителни програми за студенти, преподаватели и служители; организиране на съвместни академични прояви; разработване на индивидуални проекти за академично съдействие и др. Ректорът проф. Статев оцени като ...
Публична лекция „Работа в европейските институции: как да постигнем това“ 9.5.2019 г. ... , чиято идея е нейни висши служители да запознават студентите с работата на европейската администрация. Доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, Кръстьо Преславски и доц. д-р Елена Симеонова, научен секретар на ...
Защо спря строителството на новия учебен корпус на УНСС? Студентският съвет и синдикатите настояват пред отговорните държавни институции да осигурят обещаното, но неполучено финансиране 19.4.2019 г. ... , на заплатите на нашите преподаватели и на служителите.  Смятаме, че това е недопустимо.“ Виж целия текст   В писмото на синдикатите, подписано от доц. д-р Росен Кирилов, председател на УСО ВОН-КНСБ при УНСС, доц. д-р Галина Димитрова, председател на Синдикална секция към СВО ...
Наши студенти се срещнаха с работодатели от IPSOS 14.4.2019 г. ... в света. Нейни офиси има в 87 страни, а наетите служители в нея са повече от 16 000. Повече информация за компанията можете да намерите тук: https://www.ipsos.com/bg-bg А, за свободните позиции тук: https://www.ipsos ...
54 специалисти от 28 страни със сертификати по логистика и управление на веригата на доставките 11.4.2019 г. ... тази година се проведоха две петдневни обучения на служители от 28-те държави от групата „Кока-Кола Хеленик“. Първото обучение (Supply Chain Planning Academy) беше насочено към професионалистите по управление на веригата на доставките от компанията, а целта на второто (Logistics Academy) - ...
54 специалисти от 28 страни със сертификати по логистика и управление на веригата на доставките 10.4.2019 г. ... тази година се проведоха две петдневни обучения на служители от 28-те държави от групата „Кока-Кола Хеленик“. Първото обучение (Supply Chain Planning Academy) беше насочено към професионалистите по управление на веригата на доставките от компанията, а целта на второто (Logistics Academy) - ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ 13.12.2018 г. ... на обществото ни множество министри, висши държавни служители, висши мениджъри и икономисти. Благодарим ви, че избрахте да бъдете наши студенти. Пожелавам ви духът на професията винаги да бъде във вас, каза проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедрата. Проф. д-р Мирослава ...
СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... на работодателите за дигиталните умения на наетите служители. Впечатляваща е работата на професионалното училище Роча Пейшото, което с помощта на новите технологии подготвя изключително успешно средношколците за бъдещата им кариера - чрез различни форми на стажове, динамично обновяване на учебното ...
Как да стана успешен професионалист 30.11.2018 г. ... – мениджър в отдел „Обучение на служители в отдел обслужване на клиенти“, г-жа Люба Попова, юрисконсулт, г-н Димитър Димитров, ръководител на отдел „Обучение на служители, занимаващи се с обслужване на клиенти“, г-жа Мария Иванова, бизнес партньор в отдел ...
Финансово – счетоводен факултет, съвместно с АСЕРИ-България (Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами), проведе събитие "Как да стана успешен професионалист", със съдействието на „Пейсейф - България“ – един от лидерите в света на дигиталните портфейли и онлайн разплащанията 30.11.2018 г. ... – мениджър в отдел „Обучение на служители в отдел обслужване на клиенти“, г-жа Люба Попова, юристконсулт, г-н Димитър Димитров, ръководител отдел „Обучение на служители занимаващи се с обслужване на клиенти“, г-жа Мария Иванова, бизнес партньор в отдел „Човешки ...
Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“ 19.10.2018 г. ... на кадри на ръководни длъжности и висши държавни служители в административните структури на централната и териториалната администрация и органи на власт, на мениджъри, ангажирани с промяната в публичния сектор; да съдейства за трансфера на знания и опит, да създава динамични, проектнобазирани виртуални ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... се обърна и към преподавателите и служителите: Изминалата учебна година беше време на изпитания, но и на успехи. Отново получихме най-високата институционална оценка за следващите шест години от Националната агенция за оценяване и акредитация и по този начин утвърдихме лидерската си позиция ...
Интерактивна зона за банково самообслужване в новия корпус 2.10.2018 г. ... бърз и удобен достъп на нашите студенти, преподаватели и служители до всички банкови услуги и продукти на Банка ДСК, посочи проф. Статев. За мен е удоволствие днес да открием една интерактивна зона, която до момента не съществува в България. Предлагаме всеобхватен, удобен и модерен достъп до всички ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... представлява в България, и се използват за обучение на служители от най-големите и най-известните финансови компании в света (представители на големите одиторски фирми, центрове за споделени услуги, търговски и анализаторски организации, FMCG, Retail, транспорт и логистика, Fin-Tech и др.) ...
Преподаватели от катедрата взеха участие в конференция на НСИ 26.6.2018 г. ... , Георг Георгиев - заместник-министър на външните работи, служители на Националния статистически институт, както и представите на частния сектор и научните среди. На форума бяха наградени победителите в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици 2018, в която участваха 527 ученици от цяла ...
Катедра „Финансов контрол” представи две нови магистърски програми 30.5.2018 г. ... бъде практически ориентирана. Лектори ще бъдат ръководни служители от КПКОНПИ И МВР. Така че ще имате възможност да получите опит и знания от първо лице, каза тя. Програмата е двусеместриална и в нея ще могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС „бакалавър“. Приемният изпит ще бъде под формата на ...
Благотворителен концерт „Аз помогнах“ в подкрепа на Георги Яков 17.5.2018 г. ... , че много студенти, преподаватели, общественици, служители и гости са се обединили, за да помогнат за лечението на Георги, благодарение на което събраната сума е нараснала на 7 305 лв. Ето дарителската сметка за тези, които още не са го направили: ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ ЯКОВ IBAN: ...
Възпитаници на Юридическия факултет втори на първото Национално състезание по данъчно право 16.5.2018 г. ... , както и завършили юристи, сред които и служители на МФ и НАП, участваха в първото Национално състезание по данъчно право в България, организирано от Сдружението за международни състезания по право и международната консултантска компания Ernst & Young Bulgaria. Състезанието се ...
Ден без асансьори в УНСС 26.4.2018 г. ... от 8000 студенти и служители се включиха в международната инициатива „Ден без асансьори" по идея на катедра „Физическо възпитание и спорт“ и Студентския съвет. Инициативата, която се организира за първи път в УНСС, имаше три основни цели: да повиши ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ 2.3.2018 г. ... програми на университета на специалисти и служители от Комисията, както и взаимно съдействие при провеждането на други конкретни събития, представляващи взаимен интерес. Координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС ще бъде доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в катедра ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 26.2.2018 г. ... , но често прибягват до собствено обучение на служителите си. Хората, които работят при нас, са обучени по нашите програми, допълни той и призова за по-добър контакт между бизнеса и компаниите. Г-н Райчо Райчев Изпълнителният директор на сдружение „Образование ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 1.3.2018 г. ... , но често прибягват до собствено обучение на служителите си. Хората, които работят при нас, са обучени по нашите програми, допълни той и призова за по-добър контакт между бизнеса и компаниите. Г-н Райчо Райчев Изпълнителният директор на сдружение „Образование ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 20.11.2020 г. ... отношения и митническа политика" на 20 служители на Агенцията. През изминалите 25 години над 1000 служители на Агенцията са преминали през различни курсове и квалификации на УНСС. Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира първия курс за служители на митниците през ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 28.2.2018 г. ... отношения и митническа политика“ на 20 служители от Агенцията. Сътрудничеството между нашите институции датира от 1992 г., когато Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) организира първия курс за служители на митниците. Първият договор за сътрудничество между УНСС и Агенция ...
Алумни клубът на Студентския съвет награди 37-те студенти с най-висок успех 28.12.2017 г. ... на Студентския съвет, преподаватели, служители, възпитаници на УНСС и др. Проф. Валентин Гоев (вляво) поздравява студентите от името на ректорското ръководство Студентите бяха поздравени и от проф. Лалко Дулевски Грамоти ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... изпити; 5. Подготовка на преподаватели, служители и студенти – доброволци за работа с докторанти с увреждания; 6. Комуникация с администрацията; 7. Доизграждане на архитектурната среда; 8. Ангажираност на Университетската библиотека; 9. Предложения за нормативната база, ...
Бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" също се дипломираха 5.12.2017 г. ... други ще покажат, че са стойностни служители и ще вървят нагоре в кариерната йерархия. УНСС е една от водещите образователни институции в България, а голяма част от кадрите на университета заемат управленски позиции -  както в бизнеса, така и в държавното управление ...
Бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" също се дипломираха 4.12.2017 г. ... други ще покажат, че са стойностни служители и ще вървят нагоре в кариерната йерархия. УНСС е една от водещите образователни институции в България, а голяма част от кадрите на университета заемат управленски позиции -  както в бизнеса, така и в държавното управление ...
Възможности за кариерно развитие в LKW WALTER 4.12.2017 г. ... 50 на компаниите в Австрия, с 3600 служители от над 40 националности. Обучението във фирмата започва с програмата „Тrain the winner“. Новите служители постоянно сменят работните си екипи, за да се намерят точните хора в тях. LKW WALTER поема разходите на ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 1.12.2017 г. ... в цял свят, обучава служители на големи компании. Проф. Валентин Гоев В презентацията си Бил Люис изтъкна, че предприемаческото мислене трябва да се развива още от ранна детска възраст, да се формира в процеса на израстване на личността и ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 20.2.2019 г. ... в цял свят, обучава служители на големи компании. Проф. Валентин Гоев В презентацията си Бил Люис изтъкна, че предприемаческото мислене трябва да се развива още от ранна детска възраст, да се формира в процеса на израстване на личността и да води към ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 1.12.2017 г. ... в цял свят, обучава служители на големи компании. Проф. Валентин Гоев В презентацията си Бил Люис изтъкна, че предприемаческото мислене трябва да се развива още от ранна детска възраст, да се формира в процеса на израстване на личността ...
Меморандум за сътрудничество и договор за съвместна дейност между УНСС и Патентното ведомство на Република България 28.11.2017 г. ... обучения в УНСС за специалисти и служители от държавната и общинската администрация, както и за представители на българския бизнес и неправителствения сектор; взаимно съдействие при провеждане на други конкретни активности и събития, в т.ч. международни, представляващи ...
Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 17.11.2017 г. ... и банката и посочи, че общо 358 служители в БНБ са завършили УНСС, от които 92-ма - „Финанси“, 14 - „Финансов контрол“,  75 - „Счетоводство“. Ректорът проф. Статев и подуправителят на БНБ  ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... студенти, 200 преподаватели и 30 служители, премахват всякакви възможни грешки и недобросъвестност, заяви проф. Кисимов. Проф. Кисимов демонстрира пред присъстващите и практическото ползване на електронните студентски книжки (на снимката долу) ...
Студенти от специалност "Бизнес икономика с преподаване на английски език" посетиха „DXC Technology" 31.10.2017 г. ... и превенция от нелоялни прояви на служители.  По време на обучението   Специално внимание беше отделено на репутационния риск и неговата важност за организациите ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... със студенти, преподаватели и служители аула "Максима" заеха места ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в 44-тото Народно ...
Семинар на Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози 14.9.2017 г. ... обучението участваха служители от фирми с преобладаващо експортна дейност от сферата на селското стопанство, парфюмерията и козметиката, химическата промишленост. Участниците се запознаха с особеностите и методиката на изучаването и прогнозирането на ...
Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за професионално обучение на администрацията във Франция 11.9.2017 г. ... за професионално обучение на служители от местната власт във Франция. The Training Programme for Local Government Administration Directors се провежда от Institut National des Etudes Territoriales (INET), Страсбург, към Centre National de la Fonction Publique ...
Договор за сътрудничество между УНСС и ТОИ 31.7.2017 г. ... предвижда обмен на преподаватели, служители и студенти,  участие в съвместни изследователски проекти, обмен на информация, организиране на съвместни конференции и др. Координатор на сътрудничеството от страна на УНСС ще бъде доц. д-р Донка Никова, преподавател в ...
137 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА СТАТИСТИКА 26.6.2017 г. ... на плакети и грамоти на заслужили служители на института. Особено внимание получи студентката Карамфила Стойкова от четвърт курс на специалност „Статистика и иконометрия“, която беше удостоена с парична награда от Българо-Американска Кредитна Банка и ...
Отличия за победителите в турнира по тенис за Купата на ректора на УНСС 2.6.2017 г. ... тенис на корт за преподаватели и служители от УНСС за Купата на ректора се проведе на тенис кортовете в СК „Бонсист“.  Турнирът се организира от АСК "Св. Георги Победоносец" и катедра "Физическо възпитание и спорт". По време на ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 27.4.2017 г. ... преподаватели и служители, докторанти  и студенти от УНСС дариха 1200 книги за  възстановяване дейността на читалище "Надежда 1927" в с. Белокопитово, Шуменска област. Партньори в благородното начинание са Шуменският университет „Епископ Константин ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и ГФК България, „Институт за маркетингови проучвания“ 3.5.2017 г. ... от ГФК България. Специалисти и служители от дружество ще се обучават в УНСС. Страните по договора ще си съдействат и при провеждането на събития от взаимен интерес. С подписването на договора легитимираме дългосрочното ни активно сътрудничество, заяви ректорът проф. ...
Търсят се бизнес идеи, които да помагат в борбата срещу климатичните промени 26.4.2017 г. ... фирми, предприемачи, изследователи и служители, които мечтаят да стартират собствен бизнес могат да кандидатстват със своите бизнес идеи, свързани с изменението на климата. Какво получавате: 2-дневен Boot Camp с международен треньор 6 Треньорски сесии в предварителна ...
Дни на кариерата на банка Пиреос 3.5.2017 г. ... фоайето на университета служители от банка „Пиреос“ представиха пред студенти стажантските си програми за тази година. Стела Добрева, експерт-партньор ЧР – бизнес дирекция „Човешки ресурси“, и Боряна Монева, началник отдел „Обучение и ...
Договор за дарение на 1200 книги на читалището в с. Белокопитово 20.4.2017 г. ... преподаватели и служители, докторанти  и студенти от УНСС дариха 1200 книги за  възстановяване дейността на читалище "Надежда 1927" в с. Белокопитово, Шуменска област. Партньори в благородното начинание са Шуменският университет „Епископ Константин ...
Преподавател от УНСС в комисия за международна акредитация на Американския университет в Кайро, Египет 10.4.2017 г. ... с преподаватели и служители от администрацията на the School of Global Affairs & Public Policy, Department of Public Policy & Administration (PPAD) at the American University in Cairo, ...
Компанията Procter & Gamble представи възможностите си за стаж и работа 20.3.2017 г. ... очертани и изискванията при подбор на служители за фирмата, възможностите на кандидатите да представят оптимално своите професионални и личностни качества. Срещата бе осъществена с подкрепата на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 7.3.2017 г. ... 1600 служители в четири различни офиса – два в София, един в Бургас и един във Варна. Екипът от професионалисти предлага техническо обслужване и обслужване на клиенти на повече от 16 европейски езика ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 6.3.2017 г. ... 1600 служители в четири различни офиса – два в София, един в Бургас и един във Варна. Екипът от професионалисти предлага техническо обслужване и обслужване на клиенти на повече от 16 европейски езика ...
Осми турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС” 25.1.2017 г. ... спортен клуб на преподавателите и служителите “Св. Георги Победоносец” с председател проф. д-р Георги Янков. В турнира взеха участие 21 преподаватели и служители, които чрез жребий бяха разделени в четири групи. Проведоха се ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Университета „Алeксандър Джувани“ – Елбасан, Албания 20.1.2017 г. ... обмен на студенти, преподаватели и служители, съвместна работа по проекти и провеждането на научни прояви и др. Двамата ректори след подписването на договора Проф. Статев приветства гостите с „Добре дошли!“ и отбеляза, че това е първият  ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... академичния състав, между нас и нашите служители и студенти, подчерта формулата проф. Статев. Той изтъкна, че е необходима консолидация – в катедрите, във факултетите, в дирекциите и отделите, между всички членове на академичната общност. Преди пет години, когато ми ...
Тържествено честване на 40-годишнината от създаването на катедра и специалност „Международни отношения“ 21.11.2016 г. ... преподаватели, студенти, випускници и служители за тяхната привързаност към общото благородно дело, за отдадеността и верността им към  академичните ценности. Ректорът проф. Статев награди катедра „Международни отношения” с възпоменателния медал „Проф. ...
В Деня на доброволеца ректорът връчи сертификати на 46 нови доброволци 18.11.2016 г. ... гледане на деца на преподаватели, служители, докторанти и студенти в университета, за да могат те спокойно да работят и обучават. Тази иновация е подкрепяна и от ръководството на университета и от цялата академична общност. За нейното осъществяване ще са нужни усилията на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и УниКредит Булбанк 28.10.2016 г. ... на експертизи, участието на служители от банката в учебния и научноизследователския процес на катедра “Индустриален бизнес“ и др. Сътрудничеството ще насърчава и съвместното кандидатстване по проекти и програми, съвместното участие в научни форуми и др ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КРИБ 14.10.2016 г. ... на обучения в УНСС за специалисти и служители от фирми-членки на КРИБ и др. Координатор по изпълнението на споразумението от страна на УНСС е директорът на Центъра за добри управленски практики – доц. д-р Цветана Стоянова, а от страна на КРИБ– г-жа Ирина Йорданова ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и КРИБ 7.10.2016 г. ... в УНСС за специалисти и служители от фирми-членки на КРИБ и др. Координатор по изпълнението на споразумението от страна на УНСС е доц. Цветана Стоянова, а от страна на КРИБ - Ирина Йорданова, директор “Проекти, публични комуникации и КСО” ...
Преподавател от УНСС в ръководството на международен проект в Мексико 12.9.2016 г. ... органи на управление и служители на местната администрацията,  представители на Министерството на външните работи на Мексико и на международни организации като John-Mary Kauzia – Chief of Governance and Public Administration Capacity Branch, ...
Трета кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“ 8.9.2016 г. ... достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти, конкретизира проф. Статев и посочи, че скоро центърът ще заработи. Проф. Статев приветства ...
Проект GreenB - Обучение на мениджъри по зелени технологии 20.11.2020 г. ... на предприемачите и служителите за привеждане на техния бизнес в съответствие с концепцията за устойчиво развитие. Специфичните цели на проект GreenB са: Развитие на ключови компетенции и общи образователни стандарти за GreenB обучение; Развитие ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и Българския институт за стандартизация 15.7.2016 г. ... достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти. Очаква се центърът да бъде открит по време на третата кръгла маса „Устойчивото потребление в България ...
Преподавател от катедра „Международни отношения“ участва в Международната научна конференция на ASN 8.7.2016 г. ... на студенти, преподаватели и служители по програмата на „Еразъм+“ между УНСС и факултетите „Дипломация и политически науки“ и „Икономика и бизнес“ на университета в Каунас. В съответствие с договореностите ежегодно шестима ...
Участие на наши преподаватели и служители в седмица по програма Еразъм в Кавала, Гърция 30.5.2016 г. ... в Кавала (EMTTEI), Гърция, организира седмица по програма Еразъм. В събитието участие взеха представители на Литва, Австрия, Германия, Румъния, България, Португалия. От страна на УНСС участваха представителите на администрацията Лидия  ...
Открий своя успешен път на професионално развитие с Adecco 27.5.2016 г. ... там работят над 700 000 служители в 60 страни, а над 10 000 хиляди фирми са клиентите. „Целта ни е да помагаме на хората. Ние поемаме отговорността клиентите да си свършат добре работата”, добави Рувре. Той изтъкна, че у нас фирмата ...
Двадесети юбилеен турнир по тенис на корт за преподаватели и служители за Купата на ректора 19.5.2016 г. ... по тенис за преподаватели и служители от УНСС за Купата на ректора. Турнирът се организира от АСК "Св. Георги Победоносец" и катедра "Физическо възпитание и спорт".  По време на финала Тази година в спорното събитие участваха 26 ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 14.11.2019 г. ... студенти, преподаватели и служители, така и предоставя на студентите възможността да се забавляват под ритмите на млади и талантливи изпълнители, отбеляза водещият Игор Дамянов. Журито Росалина Аргирова, член на Студентския съвет и ...
Работна среща на тема „Възможности за професионално развитие в УниКредит Булбанк” 12.5.2016 г. ... . УниКредит има около 4200 служители и е номер едно на пазара на активи, на първо място по депозитна маса. Тя е първата банка, представила в България мобилното и онлайн банкирането”, коментира той. Пеянски представи структурите на банката и обясни ...
Наш преподавател изнесе цикъл лекции в университета Бордо, Франция 27.4.2016 г. ... звено, обединяващо 320 служители, от които около 120 са преподаватели, 140 докторанти, 60 административен състав. Членовете му са групирани в 6 екипа, чиято дейност е разпределена в областите: Комбинаторика и алгоритми; Обработка на изображения и звук; ...
Наш преподавател изнесе цикъл лекции в университета Бордо, Франция 27.4.2016 г. ... звено, обединяващо 320 служители, от които около 120 са преподаватели, 140 докторанти, 60 административен състав. Членовете му са групирани в 6 екипа, чиято дейност е разпределена в областите: Комбинаторика и алгоритми; Обработка на изображения и звук; ...
Тържествено събрание на Юридическия факултет по случай неговата 25-годишнина 18.4.2016 г. ... , студенти, възпитаници и служители на Юридическия факултет. По време на честването на юбилея Ректорът проф. Стати Статев връчи на доц. Живко Драганов възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на ...
Беседка на УНСС в планината 13.4.2016 г. ... от студенти, преподаватели и служители на УНСС. Поводът бе 95-годишнината от създаването на висшето училище, което след около месец ще отбележи и своите 96 години. Край новопостроената беседка Две групи, тръгнали от Симеоново и Драгалевци, се ...
Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ 24.3.2016 г. ... в кариерното развитие на различни служители от Хилтън София в други хотели от веригата в света. Специален акцент бе поставен върху възможностите за провеждане на учебна практика, интерактивни обучения в “Hilton University”, специални програми за обучение на ...
Публична лекция „Ролята и мястото на иновациите за развитие на бизнеса (банките)“ 21.3.2016 г. ... хора, защото вие сте наши бъдещи служители и клиенти, а когато си говорим за иновации това е от голямо значение“, започна лекцията си Цветанка Минчева, която изтъкна, че е възпитаник на УНСС. В момента „УниКредит Булбанк“ е един от най-големите ...
Информационен семинар за мобилност и сътрудничество с чуждестранен университет 1.3.2016 г. ... за мобилност на студенти, преподаватели и служители, както и за сътрудничество с най-голямото висше училище на княжеството. Ст. преп. Албена Стефанова В своята презентация преподавателката представи Университета на Лихтенщайн и запозна студентите с неговата структура и ...
Двадесети юбилеен турнир по тенис на корт двойки за "Купата на ректора" 23.2.2016 г. ... на ректора" на УНСС. Заявки дадоха 26 преподаватели и служители от университета. В присъствието на председателя на АСК "Св. Георги Победоносец" проф. Георги Янков, ръководителя на катедра "Физическо възпитание и спорт" ст.преп. д-р Спас Ставрев, главния секретар на клуба доц. Марко Димитров, главния съдия ...
Седми турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС” 27.1.2016 г. ... с академичния спортен клуб на преподавателите и служителите “Св. Георги Победоносец” с председател проф. д-р Георги Янков.  В турнира взеха активно участие преподаватели и служители на висшето училище.  По време на турнира Проведе се  жребий, който ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и ГДПБЗН – МВР 18.12.2015 г. ... УНСС и ръководители на структури от ГДПБЗН, както и служители и експерти от двете институции.    Убеден съм, че рамковото споразумение ще бъде полезно и за двете институции. Нашата амбиция е да започнем работа по неговото изпълнение още в началото на 2016 г., заяви ректорът проф. Статев ...
Заключително събитие по проект ValidAid+ 20.11.2020 г. ... на работното място при нискоквалифицирани хора/служители" Leonardo Da Vinci Programme, 2013-2015 (Validating Comnetences Gaines at the Workplace in case of low-qualified people). Българските партньори - Европейският център за качество ООД и Институтът за следдипломна квалификация при УНСС ...
Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ 7.12.2015 г. ... и успешните истории в кариерното развитие на различни служители от Хилтън София в други хотели от веригата в света. Специален акцент бе поставен върху възможностите за провеждане на учебна практика, интерактивни обучения в “Hilton University”, специални програми за обучение на млади хора и ...
Дни на кариерата в УНСС 9.12.2015 г. ... кът, да осъществят многобройни контакти с бъдещи служители, да представят нагледно свои практически работилници, да водят лични разговори със студентите. Студентите могат да се запознаят със свободните позиции във фирмите и да оставят копие от своето CV, да се информират за практики и стажове, програми ...
Гост-лектор от Coface България 30.11.2015 г. ... в залата В края на дискусията служители на Coface България и възпитаници на УНСС представиха стажантската програма на компанията. Актуалните възможности за стаж се публикуват и на сайта на кариерния център на УНСС ...
Продължава програмата за квалификация на академичния състав 23.10.2015 г. ... . Курсовете, включени в нея, са за преподаватели и служители на основен трудов договор и докторанти в редовна форма на обучение в УНСС. От 26 октомври започва курсът „Подготовка и управление на проекти“, който е с продължителност 30 астрономически часа. Курсовете по английски език са за ...
iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса" 20.11.2020 г. ... квалификация при УНСС и Институт за подготовка на служители в международни организации и бе заключителната част на проект iPro - iProfessional, осъществен с директната финансова ходкрепа на Европейската комисия по програма "Учене през целия живот". На форума присъстваха представители на академичните ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 8.9.2015 г. ... (ИСК) при УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации. Конференцията бе заключителната част на проект, осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по програма „Учене през целия живот“. На форума присъстваха представители на академичните ...
FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони 20.11.2020 г. ... , посочвани като важни за организациите и техните служители, за придобиването на които е необходимо провеждането на целенасочени обучения. Наред с това, във всички региони и сектори, обхванати от анкетното проучване, е изтъкната необходимостта от създаване на обучителна програма по предприемачески ...
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ValidAid+ НА СРЕЩА В НАПОО 20.11.2020 г. ... на работното място при нискоквалифицирани хора/служители", Leonardo da Vinci Programme, 2013 (Validating Competences gained at the Workplace in case of low-qualified people). По време на дискусията беше проявен интерес към разработваните стандарти за трите сектора "Търговия", "Хотелско настаняване" ...
Обучителен курс по проект ValidAid+: ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ 20.11.2020 г. ... на работното място при нискоквалифицирани хора/служители", Leonardo da Vinci Progamme, 2013-2015 (Validating Comtences gained at the Workplace in case of low-qualified people).  Г-жа Яна Василева, гл.експерт от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) направи ...
ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ValidAid+ 8.6.2015 г. ... място при нискоквалифицирани хора/служители", Leonardo da Vinci Programme, 2013-2015 (Validating Competences gained at the Workplace in case of Low-qualified people). Доц. д-р Елка Василева участва в срещата като представител на ИСК при УНСС - София. На срещата присъстваха ...
Ректорът участва в честването на юбилея на Тракийския университет 27.5.2015 г. ... преподаватели, студенти, възпитаници, служители, цялата Ви академична общност е вярна на славните традиции и дух на българското висше образование и наука, на общите ни изконни ценности“. Проф. Статев награди проф. Въшин със статуетката „Проф. Стефан Бобчев – ...
УНСС поздравява Медицинския университет - Пловдив 27.5.2015 г. ... преподаватели, студенти, випускници и служители“, изтъкна в приветствието си проф. Статев. Проф. Статев приветства университета-юбиляр Ректорът на УНСС посочи, че днес Медицинския университет – Пловдив е авторитетна научна институция. Хилядите му ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... и учени, на 95 випуска студенти, на хиляди служители, на огромното и сплотено академично семейство. Няма български парламент, правителство, министерство, бизнес структура, община, банка, в които на ключови управленски позиции да не работят наши възпитаници и преподаватели, а много наши ...
Обучение за работа с базите данни на EBSCO 12.5.2015 г. ... участваха преподаватели, студенти, ...
Отворени врати в РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... на мероприятието участие взеха служители от Регионалния център, както и работещите към момента студенти в библиотеката на РЦДО. Присъстващите бяха запознати с особеностите на дистанционната форма на обучение, условията на приема тази година, както и с материалната база на ...
Национална конференция “Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица“ 30.4.2015 г. ... с Института за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Областната администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието – Благоевград. Проектът бе осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия ...
Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица" 30.4.2015 г. ... с  Института за подготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда "Подкрепа", Областна администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието - Благоевград. Проектът бе осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по ...
Лекция-обучение "От университета към бизнеса" 24.4.2015 г. ... да посочим на клиентите си най-подходящите служители за техния екип, изтъкна Светлана Шопова. В малката конферентна зала Чрез симулативни интервюта и допитване представителите на HRS коментираха какво е положението на пазара на труда, кои са най-търсените ...
Среща на тема: "А сега накъде?" в условията на спадащ пазар и намаляващ бюджет 2.4.2015 г. ... сме фокусирани върху развитието на нашите служители, идентифицирането на талантите и привличането на специалисти, които да развиваме в компанията. За тази цел имаме различни инициативи като ежегодната ни стажантска програма, посочи още Елена Несторова. По време на срещата ...
Шести турнир по тенис на маса за "Купата на УНСС" 22.1.2015 г. ... . В него участваха 28 преподаватели и служители от висшето училище. В турнира участваха рекорден брой състезатели В първия етап на състезанието жребият определи участниците в групите. Всеки изигра по три мача, а класиралите се за втория кръг се състезаваха по ...
Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” 16.12.2014 г. ... над 2200 студенти, 430 преподаватели, 380 служители, бивши студенти от университета, работодатели на завършилите УНСС. Участници в конференцията Дейност 2 по проекта „Разработване на система от ключови индикатори за управление на УНСС“ представи доц. ...
Работни семинари-обучения на преподаватели и служители на УНСС за внедряване на промените в системата за управление на УНСС 17.11.2014 г. ... с участници – преподаватели и служители на УНСС. Семинарите се провеждат в изпълнение на Дейност 5 „Внедряване на промените в системата за управление на УНСС“. Обучението ще се проведе по факултети в зала 2032А от 10:00 часа при следния ...
Студенти по право получиха удостоверения за успешен практически курс 10.11.2014 г. ... проф. д-р Христина Балабанова, съдии и служители от съдебната администрация на АССГ, преподаватели от ЮФ на УНСС и студенти. Съдия Радостин Радков връчва сертификата на студентка, успешно     приключила стажа си в областта на административното ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... ръководство, преподаватели, студенти, служители и гости. Отляво надясно: проф. Стоян Стоянов, проф. Георги Близнашки, проф. Стати Статев, Антоан Шотаров Ректорът приветства премиера с „Добре дошли“ в най-старото, най-авторитетното и най-голямото ...
Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в УНСС участва в международен проект <span style="color: #999999;"><b><i>RE</i></b></span><span style="color: #1e51a6;"><b><i>TO</i></b></span><span style="color: #e83306;"><b><i>UR</i></b></span> – Russian for Tourism 4.8.2014 г. ... език на ниво A2, специално пригодени за служители в секторите хотелиерство, ресторантьорство и търговия на дребно. Работен момент от партньорската среща в Емполи, Италия Досега партньорите работиха по някои от дейностите и постигнаха следните резултати: Бяха ...
Втора работна среща по проект Validaid + 30.4.2015 г. ... на работното място на нискоквалифицирани служители  и на www.validaidplus ...
Шанс за развитие в динамичната бизнес среда на EY България 10.4.2014 г. ... . Работата при тях включва комуникация със служители от различни националности и с различни интереси, а това е стимулът, който кара хората да мислят “извън кутията”. “Консултативният бизнес е много динамичен и това обяснява бързото развитие в него”, посочи ...
Уъркшоп–дискусия „По пътя на успешната кариера“ 13.3.2014 г. ... годишно  осигурява 50 нови позиции за служители и 80 за стажанти в продължение на 3 години, посочи тя. „Нестле“ е първата компания, която поема толкова голяма инициатива в Европа. Гордеем се със своите служители и дейностите, които предлагаме, заяви Георгиева. По ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... над 3300 студенти и 250 преподаватели, служители и администратори в София, Пловдив и Хасково“, изтъкна проф. Павлова. По време на пресконференцията в голямата конферентна зала „УНСС е сред първите университети, които въведоха дистанционната форма преди около 20 ...
Оспорван турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС 23.1.2014 г. ... турнир по тенис на маса за преподаватели и служители за Купата на УНСС участваха 18 колеги, разделени в четири групи. След оспорвани срещи до финала достигнаха Теодора Николова от Института по интелектуална собственост и лидерство и Иван Чавдаров, директор на „Студентски общежития и ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Северозападния институт по управление в Санкт Петербург 13.1.2014 г. ... на стажове, мобилност на преподаватели и служители, взаимно признаване на студентските кредити, съвместни научни проекти, организиране на конференции и други академични форуми.  За координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС е определен доц. д-р Живко Драганов ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 8.7.2014 г. ... на бизнеса, а останалите 60 са висши служители от държавната и общинската администрация. Те отразяват очакванията им за знанията, уменията и компетенциите на техните служители. Работата в екип е водещ критерий при подбора на служители за почти 80 на сто от анкетираните. За над 70 ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 11.4.2014 г. ... на бизнеса, а останалите 60 са висши служители от държавната и общинската администрация. Те отразяват очакванията им за знанията, уменията и компетенциите на техните служители. Работата в екип е водещ критерий при подбора на служители за почти 80 на сто от анкетираните. За над 70 на ...
Дни на кариерата 2013 10.12.2013 г. ... че съм завършил УНСС. Три четвърти от общо 3700 служители в НОИ са възпитаници на УНСС. В зала „Тържествена“. Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта: Завършилите УНСС не остават без работа повече от 4 месеца. За последните 5 години ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в съвместни проекти и обмен на научни изследвания, организиране на двустранни симпозиуми, семинари и конференции и др.  Споразумението между двата университета е подписано ...
УНСС ще си сътрудничи с Института на вътрешните одитори в България 17.10.2013 г. ... си чрез стажове в ИВОН и в организации, чиито служители са членове на Института ...
УНСС ще си сътрудничи с Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 10.10.2013 г. ... , обучения в университета на специалисти и служители на КПНРО и др. Предвижда се провеждане на стажове и обявяване на работни позиции за студенти в Комисията, взаимно участие и сътрудничество в семинари, конференции, експертизи, консултации и др. ...
Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 3.10.2013 г. ... на УНСС Споразумението предвижда служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на ниво експертни и ръководни кадри да повишават своята квалификация, да са част от общи екипи за разработване на научноизследователски и практикоприложни проекти, включително по програмите ...
Мост между изследванията и практиката в обучението на клъстерни мениджъри 20.9.2013 г. ... електронна платформа за обучение на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери в цяла Европа. Проектът е осъществен в рамките на 2 години. Партньори на „InnoSee” са институции от Австрия, Испания, Италия, Швеция, Гърция и България. Съдържанието на учебните модули е ...
Международна конференция по проект InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери" 24.9.2013 г. ... съвместно с  Института за подготовка на служители в международни организации проведе финална конференция по проет InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери".          Участие в конференцията взеха проф. д. ик. н. Стати ...
64 студенти и служители дариха кръв 17.6.2013 г. ... база и развитие“, кръв дариха 64 студенти и служители. Това се посочва в писмо до ректора проф. д.ик.н. Стати Статев от проф. д-р Ф. Мартинова д.м.н., директор на Националния център по трансфузионна хематология. Дарената кръв ще бъде използвана за лечение на пациенти от цялата страна, ...
Трима наши студенти са сред авторите на „Поколение Европа“ 4.6.2013 г. ... Кристалина Георгиева, български евродепутати и служители от пресслужбата в ЕП. Обща снимка на победителите в конкурса с еврокомисаря Кристалина Георгиева Материалите във вестника обхващат теми, свързани с Европейския парламент, Европейския съюз и процесите, протичащи в ...
Представяне на Виртуална платформа за обучение на служители, работещи в клъстери 26.9.2019 г. ... съвместно с  Института за подготовка на служители в международни организации и Европейския център за качество проведоха работен семинар „Представяне на Виртуална Платформа за обучение на служители, работещи в клъстери” по проект InnoSee. Семинара откри доц. Марчо Марков ...
Курс в ИСК постави началото на първото полиграфско училище в Европа 28.5.2013 г. ... , Южна Корея. В него се обучават и българи, служители в МВР и в служби по сигурността на банки и корпорации. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев поздравява курсистите. Курсът се организира и провежда съвместно с ASSESS - най-голямата компания в България, предлагаща ...
Откриване на курс обучение за работа с полиграф – „детектор на лъжата” в ИСК при УНСС 29.5.2013 г. ... , Нова Зеландия, Южна Корея. В курса участват и служители на МВР и на служби по сигурността на банки и корпорации. Курсът поставя началото на Първото полиграфско училище в Европа.     Курсът се организира и провежда съвместно с ASSESS - най-голямата компания в България, ...
Ректорът проф. Статев: УНСС е достоен следовник на своите първостроители 22.5.2013 г. ... съвет, Уважаеми преподаватели, студенти и служители,          Скъпи колеги,  Преди 93 години проф. Стефан Бобчев, първият ректор и основател на Свободния университет за политически и стопански науки – славният предшественик на Университета ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и сдружение „Конфиндустрия България“ 25.4.2013 г. ... . Наши преподаватели ще обучават специалисти и служители от Конфедерацията, ще участват в срещи, експертизи, консултации, статистически проучвания и събития, организирани от нея. Доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, е определен от страна ...
Тридневен форум „Бизнесът в действие“ 1.4.2013 г. ... до профила на търсените от тях стажанти и служители, посочи  Теофил Шиков, президента на AIESEC България. Особено полезен е погледът, който студентите придобиват върху работата в една компания. А в основата на събитието са бизнес казусите, които компаниите предоставят. Всяка ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и МТИТС. Среща на студенти с министър Кристиан Кръстев 28.3.2013 г. ... научното развитието на преподаватели от УНСС и служители от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) предвижда меморандумът за сътрудничество, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и служебния министър Кристиан Кръстев. В документа се посочва още, ...
Наш представител на работна среща в регион Марке, Италия 26.3.2013 г. ... и постигането на етика и интегритет на служителите); разработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси в ОА Разград; изграждане на пилотен модел по системата „Диоген” (за тестване на правното съзнание на държавните служители). Проектните резултати ще бъдат споделени ...
Наши юристи участваха в Деня на отворените врати на АССГ 19.3.2013 г. ... с работата на съдиите и съдебните служители, да зададат своите конкретни въпроси. При откримането на Деня на отворените врати Съдии разказаха за историята и дейността на най-натоварения административен съд в страната, а ръководителите на служби ...
Подготвителен семинар за „Национални дни на кариерата” 2013 8.3.2013 г. ... лично с хората, които набират служители на компанията, да получат ценна информация за своята кариера, да разберат какви знания и умения са им необходими и да натрупат опит в явяването на интервю за работа. Най-големият и посещаван форум за студентски стаж и кариера ...
Авторски колектив от ИСК издаде монографията „Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България” 28.2.2013 г. ... на позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда", “Validation   of   skills   and   knowledge   for   strengthening   the   positions   of   low - ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... , студенти, докторанти и служители, както и бивши ректори, изтъкнати учени, гости.  От ляво на дясно: Проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Лалко Дулевски, зам.-председател на Общото събрание, доц. д-р Виолета Цакова, ...
ИСК при УНСС на финална конференция по проект ReSoLVE 14.12.2012 г. ... заедно с Институтът за подготовка на служители в международни организации (ИПСМО), Конфедерацията на труда "Подкрепа" и Община Варна, а координатор по проекта е Националната агенция за професионално образование и обучение  (НАПОО) ...
Проект ReSolVE – "Регионални стратегии за учене, валидиране и образование“ 14.12.2012 г. ... - Институтът за подготовка на служители  в международни организации (ИПСМО), Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и община Варна. „Създаваме добър консорциум от институции в различни сектори, което е ценно за постигане на реални резултати във ...
Форум за кадровото осигуряване на външната дейност на България открои бъдеща стратегия 26.11.2012 г. ... , зам.-министри, висши държавни служители, някои преподават в престижни университети в САЩ, Канада, Великобритания, Франция, изтъкна проф. Статев. Участници в конференцията Ръководителят на катедра „Международни отношения“ проф. д-р ...
Студенти се срещнаха с работодатели от над 30 водещи компании в "Дни на кариерата" 22.11.2012 г. ... в Агенцията по заетостта. От 2200 служители на агенцията 857 са възпитаници на УНСС. Вашите студенти са сред най-търсените и квалифицирани кадри в България.“ Бисер Петков, управител на НОИ: „Гордея се, че съм завършил УНСС. Три четвърти от общо 3700 служители ...
Курс по "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора" в ИСК при УНСС 22.11.2012 г. ... . Сред курсистите са управители и служители на ВиК дружества от цялата страна и на фирми от ВиК отрасъла.    Курсът беше открит от доц. д-р Марчо Марков, директор на ИСК и главен секретар по продължаващото обучение в УНСС, а първите лекции бяха ...
Кариерна възможност за младите счетоводители на университета 9.11.2012 г. ... още, че над 48 890 сътрудници и служители на БДО предлагат услуги в цяла Европа, Северна и Южна Африка, Северна Америка и Карибите, Близкия Изток и Азиатско-Тихоокеанския регион. Лекторът  Професионалният опит, който студентите могат да ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 20.2.2018 г. ... и централен архив“, студенти и служители.   Скенерът, който дигитализира книгите за е-библиотеката Електронна библиотека на ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 1.11.2012 г. ... и централен архив“, студенти и служители.   Скенерът, който дигитализира книгите за ...
Стаж и CV с логото на ООН 1.11.2012 г. ... има множество членове, консултанти, служители, както и не малко проекти и събития, посочи Стефанова. Предлаганите стажове не са заплатени и са без договор, но в замяна CV-то Ви се обогатява с логото на ООН, което носи голяма тежест. Студентите проявиха ...
Заключителна конференция по проект “ValidAid” 14.12.2012 г. ... на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда - ValidAid”, по който ИСК при УНСС е водещ партньор. Партньорството по проекта обединява организации от шест страни – Австрия, България, Исландия, Франция, Литва и Португалия.  В него са ...
УНСС участва в първия проект за валидиране на уменията и знанията в България 20.9.2012 г. ... на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда и се реализира от Института за следдипломна квалификация при УНСС, в рамките на програма “Учене през целия живот”, финансирана от ЕС. В неговата реализация участваха шест страни – Австрия, България, Исландия ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... със студенти, преподаватели и служители аула "Максима" заеха места ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, управителят на БНБ и възпитаник на УНСС Иван Искров, почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Стоян Стоянов, ...
Стартира проект за МСП от машиностроенето 28.9.2012 г. ... вътрешно фирмено развитие на ключови служители - тази есен през октомври и ноември, посещение на група от участниците в Северна Ирландия през юли 2013 и подготовка и публикуване през октомври 2013 на Ръководство за развитие на персонала на машиностроителни МСП. инж. ...
Спас Ставрев и Марко Димитров спечелиха Купата на ректора по тенис 23.6.2014 г. ... турнира участваха 16 преподаватели и служители. Главен съдия беше директорът на “Бонсист” Георги Йорданов. Купата на шампионите връчи ректорът на нашия университет проф. д-р на ик.н. Стати Статев. На полуфиналите играха двойките Живко Драганов/Александър ...
Спас Ставрев и Марко Димитров спечелиха Купата на ректора по тенис 10.10.2012 г. ... турнира участваха 16 преподаватели и служители. Главен съдия беше директорът на “Бонсист” Георги Йорданов. Купата на шампионите връчи ректорът на нашия университет проф. д-р на ик.н. Стати Статев. На полуфиналите играха двойките Живко Драганов/Александър Вълков срещу ...
Информационна среща „А сега накъде?” 23.5.2012 г. ... да се срещнат със свои потенциални служители. Студентите имаха възможност да зададат въпроси и да получат информация, за да направят аргументиран избор на специалност. Такива срещи се организират в различни факултети през последните две години, а ангажимента, който поеха ...
Проф. Стати Статев: <br>Вече 92 години подготвяме националния елит<br>Маргарита Попова:<br>УНСС е университет, който уважавам 1.11.2012 г. ... със студенти, преподаватели и служители, посрещна с аплодисменти вицепрезидента за срещата-дискусия на тема „Президентската институция и отношението й към другите власти“. Аула „Максима“ по време на срещата-дискусия Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства ...
Децата от дома в Калофер благодарят на УНСС 17.5.2012 г. ... се присъединиха много преподаватели и служители. Досега са дарени повече от 60 хил. лв., осъществени са ремонтни и строителни дейности, закупени са подаръци за децата ...
УНСС е № 1 сред университетите в страната! 9.5.2012 г. ... , научни работници от БАН, работодатели и служители в държавната и общинската администрация ...
Рекорден брой участници в третия турнир по тенис на маса 19.11.2012 г. ... по тенис на маса за преподаватели и служители в нашия университет, организиран от катедра "Физическо възпитание и спорт". В надпреварата се включиха рекорден брой участници - седемнадесет. Шампионът работи в дирекция "Финанси и човешки ресурси". На финала Джалев победи с 3:0 ...
Рекорден брой участници в третия турнир по тенис на маса 10.10.2012 г. ... по тенис на маса за преподаватели и служители в нашия университет, организиран от катедра "Физическо възпитание и спорт". В надпреварата се включиха рекорден брой участници - седемнадесет. Шампионът работи в дирекция "Финанси и човешки ресурси". На финала ...
Национална конференция „Стратегии и политики за учене през целия живот” 16.5.2012 г. ... УНСС заедно с Институтът за поготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда „Подкрепа” и община Карнобат проведоха Национална конференция на тема: „Стратегии и политики за учене през целия живот”. Конференцията е част от проект, осъществяван с финансовата ...
Студенти оцениха предимствата в работата на държавните служители 8.12.2011 г. ... работа, но почти всички фирми търсят служители със стаж. Къде да го придобиете, ако все още не сте се ориентирали професионално и не знаете към коя сфера да се насочите? Лекторите и студентите, които чуха за предимствата в работата на държавните служители ...
Курс по "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора" в ИСК при УНСС 8.12.2011 г. ... . Сред курсистите са управители и служители на ВиК дружества от цялата страна, на фирми от ВиК отрасъла, както и независими проектанти. Курсът беше открит от доц. д-р Марчо Марков, заместник-ректор по продължаващо обучение в УНСС и директор на ИСК, а първите лекции бяха ...
ИСК спечели проект за обучение на специалисти в научноизследователски клъстери 27.3.2012 г. ... качеството на образование на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери.     На 3 и 4 ноември 2011 г. се проведе откриваща среща с участието на всички партньорски страни ...
ИСК спечели проект за обучение на специалисти в научноизследователски клъстери 8.12.2011 г. ... качеството на образование на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери. Постигането на целите и задачите на проекта ще допринесе за подобряване на предприемаческата култура на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери от страните участници в проекта, ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 29.11.2011 г. ... много добър (4.50); 4. Да не са служители на БНБ, 5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на ...

Предстоящо

73 results found
УНСС ТЪРСИ ТАЛАНТИ 15.7.2021 г. ... преподаватели, служители, студенти и докторанти,  Във връзка с подготовката на художествено-творческо събитие под наслов „Духът прави силата“, Организационният комитет с ръководител проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по ...
Разпределение по зали на студентите за ДИ по Публичноправни науки 11.6.2021 г. ... на изпита преподаватели и служители, задължително е студентите да бъдат с маски и предвидят време за влизане в Университета (измерване на температура, дезинфекция).           Разпределението по зали може да ...
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 17.5.2021 г. ... на церемонията преподаватели и служители, се създава следната организация:  - на 19 май 2021 г. – ще получат дипломите си абсолвентите с четни факултетни номера и с фак. № 15160025 и 15160115;  - на 20 май 2021 г. – ще получат дипломите си ...
Разпределение по зали на студентите за ДИ по Гражданскоправни науки 9.5.2021 г. ... на изпита преподаватели и служители, задължително е студентите да бъдат с маски и предвидят време за влизане в Университета (измерване на температура, дезинфекция).           Разпределението по зали може да видите в прикачени ...
Разпределение по зали на студентите за ДИ по Наказателноправни науки 9.4.2021 г. ... на изпита преподаватели и служители, задължително е студентите да бъдат с маски и предвидят време за влизане в Университета (измерване на температура, дезинфекция).           Задължително да носят: лична ...
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО COMPLIANCE: „ПРОУЧВАНЕ НА КЛИЕНТИ, БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ И ТРЕТИ ЛИЦА.” 23.3.2021 г. ... .  Участници: Курсът е подходящ за служители, заемащи позиции в областта на юридическите услуги, compliance, управление на риска, вътрешни процеси, одит, както и за студенти, проявяващи интерес към материята. Цена: Цената на курса за човек е 150 лева. При ранно записване до 20.03 ...
АКЦЕНТИ В ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 10.2.2021 г. ... ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА е подходящ за служители в търговските дружества, които са натоварени с годишното данъчно приключване за 2020 г. и с изготвяне на годишната данъчна декларация. ЦЕЛИ НА КУРСА: Придобиване на практически знания във връзка с прилагането на Закона за корпоративното ...
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 22.3.2021 г. ... , които участват в процеса по управление на риска, служители които са определени за „риск-мениджъри“, ръководители и вътрешни одитори.  Курсът е базиран на изискванията на ЗФУКПС, и методологията в областта. ЦЕЛИ НА КУРСА: Обучението е насочено към усвояване на специфични знания и ...
УЪРКШОП КАК ДА СИ НАПРАВИМ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО СФУК? 6.4.2021 г. ... , оперативното ръководство и отговорните служители, натоварени с разработването и структурирането на контролните дейности. ЦЕЛИ НА КУРСА: Занятията обхващат базовите законови и методологични изисквания, като предоставят в структуриран вид необходимата основа от знания и умения при ...
ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 22.3.2021 г. ... на публичните организации и отговорните служители, натоварени с проектирането, разработването и прилагането на системите за вътрешен контрол. ЦЕЛИ НА КУРСА: По време на обучението ще бъдат разгледани основните постановки на вътрешния контрол, изискванията, характеристиките и особеностите, ...
Разпределение по зали на студентите за ДИ по Публичноправни науки 21.1.2021 г. ... с провеждането на изпита преподаватели и служители, задължително е студентите да бъдат с маски и предвидят време за влизане в Университета (измерване на температура, дезинфекция).           Разпределението по зали може да видите в прикачени ...
XII турнир по тенис на масa за „Купата на УНСС“ 21.1.2021 г. ... по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС, организиран от катедра „Физическо възпитание и спорт“ съвместно с АСК „Св. Георги Победоносец“, ще се проведе на 25 януари 2021 г. от 17.00 ч. в СК „Бонсист“ . С оглед на извънредната обстановка ...
ГОДИШНО ДОКЛАДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СФУК и ВО. ИЗИСКВАНИЯ И ПОПЪЛВАНЕ НА ВЪПРОСНИЦИ ОТ ПРБ, ВРБ, ТД, ДП 22.12.2020 г. ... на публичните организации и отговорните служители, натоварени с изготвянето на информацията за дейността през 2020 г. по реда на ЗФУКПС и ЗВОПС. ЦЕЛИ НА КУРСА: Обучението е насочено към усвояване на специфични знания и умения, свързани с процеса на годишно докладване за състоянието на ...
Писменият изпит по Гражданскоправни науки ще се проведе на 20 септември 2020 год. 20.9.2020 г. ... с провеждането на изпита преподаватели и служители, се променя датата на писмения изпит по Гражданскоправни науки.         Писменият изпит по Гражданскоправни науки ще се проведе на 20.09.2020 г. от 8:30 часа, като студентите следва да са заели указаните ...
Конкурс за участие в мобилност с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм + за 2020-2021 учебна година 18.6.2020 г. ... за финансиране на участие на преподаватели и служители от УНСС в мобилност по програма "Еразъм+" през учебната 2020-2021 година. За 2020-2021 учебна година УЦМСП ще финансира до 60 мобилности за преподаватели с цел преподаване и до 30 административни мобилности с цел обучение. Документите за ...
СЪОБЩЕНИЕ 5.3.2020 г. ... зала ще се проведе среща с преподаватели и служители от УНСС, организирана от председателите на СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ НБС „ВОН" - КНСБ В УНСС, СИНДИКАЛНАТА СЕКЦИЯ КЪМ СВО - КТ „ПОДКРЕПА” в УНСС и СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ /АДС/ ...
XI турнир по тенис на масa за „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители 17.12.2019 г. ... „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители На 21 януари 2020 г. в СК „Бонсист“ ще се проведе XI турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС. Пол: мъже и жени Дисциплина: индивидуално Начален час на турнира: 16.45 ч. Финал и ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 18.11.2019 г. ... желаещи студенти, докторанти, преподаватели и служители от УНСС. 15.00 ч. - ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще връчи сертификати на успешно преминалите обучение студенти-доброволци от УНСС ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 17.11.2019 г. ... желаещи студенти, докторанти, преподаватели и служители от УНСС. От 15.00 ч. Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще връчи сертификати на успешно преминалите обучение студенти-доброволци от УНСС ...
ДВАНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ на Академичната образователна програма "Икономика и мениджмънт на отрасъл ВиК" 20.11.2020 г. ... квалификация е насочена към мениджъри, експерти и служители, работещи в компании за водоснабдителни и канализационни услуги, доставчици, подизпълнители, служители в пречиствателни станции за битови и индустриални нужди, служби по инженерна инфраструктура в общински и областни администрации, държавни ...
курс БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - обучение за учители/педагози 20.11.2020 г. ... на представители на компетентни институции, като служители на Пътна безопастност, Пожарна безопастност и защита на населението, Спешна помощ, БЧК и др. В допълнение обучението разглежда важността от ефективно функциониране на училищни комисии по безопастност на движението по пътищата, включващи ...
Конкурси за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 5.6.2019 г. ... обявява конкурси за участие на преподаватели и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. Кандидатите могат да подават документи в периода от 3  до 21 юни в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и наличните места можете да намерите на ...
Публична лекция "Работа в европейските институции: Как да постигнем това?" 2.5.2019 г. ... университетите“, чиято основна идея е висши служители от европейските институции да посещават университети и да запознават студентите с работата на европейската администрация и възможностите да станат част от нея. Гост-лектор на събитието е г-н Кръстьо Преславски, Заместник-началник на отдел ...
Публична лекция на Кръстьо Преславски на тема „Работа в европейските институции: как да постигнем това?“ 1.5.2019 г. ... в университетите“, чиято основна идея е висши служители от европейските институции да посещават университети и да запознават студентите с работата на европейската администрация и възможностите да станат част от нея. Гост-лектор на събитието е г-н Кръстьо Преславски, заместник-началник на отдел ...
Конкурс за приложно-изследователски проект 1.5.2019 г. ... институт с експертна комисия, включваща както служители на Дипломатическия институт, така и представители на специализираните дирекции в МВнР, работещи по линия на изследвания ресор.   Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят необходимите документи до 3 май 2019 г. На ...
Национална олимпиада по маркетинг 2019 25.4.2019 г. ... гордее и споделя успехите на своите близо 4 000 служители. Можете да научите повече за възможностите за стаж и работа в А1 от сайта на компанията: www.a1 ...
Национална олимпиада по маркетинг 2019 7.5.2019 г. ... гордее и споделя успехите на своите близо 4 000 служители. Можете да научите повече за възможностите за стаж и работа в А1  от сайта на компанията ...
Бизнесът в действие 2019 15.4.2019 г. ... PwC - Очаквайте скоро - DHL - Привличане на нови служители и утвърждаване на атрактивна работодателска марка - Emag - Предизвикателствата при организиране на кампании с цел увеличаване на продажбите 19 април (петък) - EY - $1000 надморска височина: колко чисти са високите им цели? - Orbico - Как да ...
X турнир по тенис на масa за Купата на УНСС за преподаватели и служители 21.12.2018 г. ... тенис на масa за Купата на УНСС за преподаватели и служители На 15 януари 2019 г. (вторник) ще се проведе X турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС. Място: СК „Бонсист“   Пол: мъже и жени Дисциплина: индивидуално Начален час на ...
Как да стана успешен професионалист 26.11.2018 г. ... обучение в офиса на компанията, който включва над 1000 служители и се помещава в една от най-модерните сгради в София – Capital Fort.   Събитието се осъществява в изпълнение на Меморандум за сътрудничество между УНСС  и АСЕРИ (Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами) - ...
Конкурс за мобилност на преподаватели и служители по програма „Еразъм+“ 25.6.2018 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и мобилност с цел обучение по програма  „Еразъм+“ за учебната 2018 – 2019 година.Кандидатите могат да подават документи в ...
Поход до беседката на УНСС 4.7.2018 г. ... която преди две години, със средства на преподаватели, служители и студенти от УНСС изградихме хубава беседка. Пред нея ще отпочинем, ще си побъбрим, а желаещите могат да продължат физическата си активност с федербал, волейбол или фризби. Разходката до беседката е в рамките на 30 минути в едната посока. ...
КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (Data protection officers - DPO) 17.3.2018 г. ... ,• Юристи,• Одитори,• Студенти,• Служители в държавната администрация,• Работещи в различни области лица, които искат да повишат квалификацията си в сферата на защитата на личните данни   Целта на курса няма да бъде да се разглеждат общите положения на GDPR, с които ...
Курс за вътрешни одитори на системи за енергийно управление, разработени спрямо изискванията на Международен стандарт ISO 50001:2011 23.4.2018 г. ... и издаване на сертификат. Курсът е насочен към: Служители, желаещи да се квалифицират като вътрешни одитори на Системи за енергийно управление Мениджъри в областта на енергийното управление Представители на ръководството Служители, които отговарят за съответствието Ръководители от различни ...
СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ 16.3.2018 г. ... 15 % - за лица, които са преподаватели или служители в УНСС, към момента на провеждане на сертифициращото обучение - 510 лева с ДДС. Същата отстъпка ползват и лица, които са препоръчани или доведени от преподавател или служител в УНСС; ...
Традиционен турнир по тенис за „Купа на Ректора на УНСС“ 4.1.2018 г. ... на Ректора на УНСС“ за преподаватели и служители на университета, организиран съвместно от АСК „Св. Георги Победоносец“ и катедра „Физическо възпитание и спорт“. Жребият за участието в турнира (и сформирането на групите) ще бъде изтеглен на 23 януари 2018 г. от 16.00 ...
IX турнир по тенис на масa за „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители 21.12.2017 г. ... „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители  23 януари 2018 г. (вторник), 16.45 ч., СК „Бонсист“   Пол: мъже и жени Дисциплина: индивидуално Начален час на турнира: 16.45 ч. Финал и награждаване: 18.45 ч. Начин на провеждане: Първи етап - ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината 2017" 10.11.2017 г. ... и цели да отличи най-добрите студенти, преподаватели и служители на университета. За доброто настроение ще се погрижат водещите Гери Дончева и Кристиян Янкулов и изпълнителите  Дичо,Кристиян Янкулов, Християна Дънкова. В тазгодишното издание на конкурса се предвиждат отличия в категориите: Категория ...
Министерство на Външните работи обявява конкурс 21.9.2017 г. ... работи обявява конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност "стажант-аташе". За повече подробности относно процедурата и конспекта за изпита, вижте тук 1 и 2 част ...
КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДЛЪЖНОСТ "СТАЖАНТ-АТАШЕ" 5.9.2017 г. ... ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДЛЪЖНОСТ "СТАЖАНТ-АТАШЕ" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ВАЖНО!!! КОНКУРСЪТ Е САМО ЗА ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОКС "МАГИСТЪР". ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ Г-ЖА СИЛВИЯ ТОМОВА, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "ЧОВЕШКИ ...
Конкурс за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 19.6.2017 г. ... конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2017-2018 година. Кандидатите могат да подават документи в периода 19.06.2017 г. – 10.07.2017 г. в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и наличните места можете да намерите ...
VIII турнир по тенис на масa за „Купата на УНСС“ за преподаватели и служители 27.12.2016 г. ... на УНСС“ за преподаватели и служители На 24. 01. 2017г. (вторник) ще се проведе VIII турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС. Място: СК „Бонсист“   Пол: мъже и жени Дисциплина: индивидуално Начален час на турнира: 16.45 ч ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Международни отношения" и "Европеистика" 6.12.2016 г. ... да се явят в 14,00 ч. при съответните служители в отдел „Студенти-бакалавър“ и отдел „Студенти-магистър“ за оформяне на документацията ...
XI издание на ВОДНА АКАДЕМИЯ - 2018/2019 учебна година 6.12.2018 г. ... е насочена към мениджъри, експерти и служители, работещи в компании за водоснабдителни и канализационни услуги, доставчици, подизпълнители, служители в пречиствателни станции за битови и индустриални нужди, служби по инженерна инфраструктура в общински и областни администрации, ...
Трета кръгла маса "Устойчиво потребление в България - гласът на потребителите" 24.8.2016 г. ... комитет кани преподаватели, служители, докторанти, студенти и гости на университета, с интерес в областта на устойчивото потребление, да вземат участие в събитието.  Подробности за участие ще намерите в приложената покана и заявка за участие ...
Юбилеен турнир по тенис за преподаватели и служители за "Купата на ректора" 18.5.2016 г. ... юбилеен турнир по тенис за преподаватели и служители от университета за "Купата на ректора"  Турнирът се организира от АСК "Св. Георги Победоносец" и катедра "Физическо възпитание и спорт" ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината 2016" 12.5.2016 г. ... заслужили студенти, любими преподаватели и служители на университета, излъчени чрез онлайн гласуване от самите студенти.  Студентският съвет за трета поредна година организира конкурса  под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. В ...
Допълнителен конкурс за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 26.2.2016 г. ... конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2015-2016 година. Кандидатите могат да подават документи в периода 29.02.2016г. – 10.03.2016 г. в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и наличните места можете да намерите ...
Обучителни курсове за квалификация на академичния състав 25.2.2016 г. ... може да се посещават от преподаватели и служители на основен трудов договор и докторанти в редовна форма на обучение в УНСС, като информацията за тях е сведена до всички звена на университета ...
Седми турнир по тенис на маса за "Купата на УНСС" 11.1.2016 г. ... на УНСС“ за преподаватели и служители    26 януари (вторник), 17,00 ч., СК "Бонсист"                   На  26. 01. 2016 г. ще се проведе VII-ят турнир по тенис на ...
iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса" 7.9.2015 г. ... при УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации Ви канят да вземете участие в международната конференция на тема "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса". Конференцията е заключителната ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 3.9.2015 г. ... при УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации Ви канят да вземете участие в международната конференция на тема: „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“. Конференцията е ...
Национална конференция "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица" 22.4.2015 г. ... при УНСС, Институтът за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Областната администрация - Перник и Регионалният инспекторат по образованието - Благоевград Ви канят да участвате в националната конференция на тема: “Местни ...
Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица" 28.5.2015 г. ... при УНСС, Институтът за подготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда "Подкрепа", Областна администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието - Благоевград организират Национална конференция на тема "Местни планове за ...
Дженерали Груп дава шанс за международна кариера на 20 талантливи студенти 30.3.2015 г. ... 2014 г. надхвърлящ € 70 милиарда. Със 78 000 служители по целия свят, обслужващи 65 милиона клиенти в над 60 държави, групата заема лидерска позиция на западноевропейските пазари и все по-важно място на пазарите в Централна и Източна Европа и Азия. В ЦИЕ групата оперира чрез своята ...
ЕЗИКОВ КУРС ЗА СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА УНСС 29.1.2015 г. ... входящ тест за определяне на нивата на служителите;      •текущи тестове по време на езиковия курс;      •финален тест и сертификат. Цена за ниво – 240 лв. Обучението започва при сформиране на група от 10-12 човека ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината" 8.5.2014 г. ... отличени студенти, преподаватели и служители на университета, излъчени чрез онлайн гласуване.  Студентският съвет за трета поредна година организира събитието, което се провежда под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета. В третото ...
Студентска практика в Societe Generale Експресбанк 25.4.2014 г. ... на Societe Generale работят близо 157 хил. служители в 85 държави в света. България е една от тези страни, като у нас френската банка има над 360 хил. клиенти ...
ПЕТО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 10.9.2018 г. ... тарифа: 920,00 лв. (Тарифа 1) За служители в държавни институции/ведомства: 490,00 лв. (Тарифа 2) За студенти от съвместната бакалавърска специалност на EMI и УНСС „Транспорт и енергетика“, както и за магистри от специалност „Енергиен бизнес“ ...
Турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС 13.1.2014 г. ... ПО ТЕНИС НА МАСА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА УНСС                           На  21 януари  (вторник) в залата по тенис на маса в ...
Конкурс за участие в преподавателска мобилност по програма Еразъм 20.9.2013 г. ... Еразъм/За преподаватели и служители/Мобилност с цел преподаване/Университети. За допълнителна информация и подаване на документи за участие: Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели, УНСС, Партер (срещу книжарницата на УНСС) Тел.: 81 95 ...
Международна конференция на тема: "Обучение на мениджъри на изследователски клъстери" 20.9.2013 г. ... на УНСС , и Институтът за подготовка на служители в международни организации организират международна конференция на тема:  “Обучение на мениджъри на изследователски клъстери“  Конференцията е заключителната част на проект за развитие на иновации, осъществяван с ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 9.5.2013 г. ... се студенти, любимите преподаватели и служители на университета също ще получат признание за добре свършената работа.  В продължение на две седмици студентите имаха възможността да номинират своите фаворити сред преподавателите и служителите на УНСС. Победителят от ...
Курс за обучение за работа с полиграф на Backster School of Lie Detection 10.4.2013 г. ... на личностен въпросник (не се отнася за служители на правоохранителни и правораздавателни служби, тъй като те вече са преминали такива).      Забележка: Организаторите си запазват правото за провеждане       на ...
Конкурс за есе на френски език, организиран от Дипломатическия институт 18.3.2013 г. ... студенти от българските университети и младши служители* в държавната администрация на Р България с добро владеене на френски език Език на есетата: френски Обем: до 3 (три) стандартни печатни страници Краен срок за изпращане на есетата:  28 април 2013 г. Класирането ще бъде обявено на ...
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ПОЛИГРАФ (ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА) 13.3.2013 г. ... попълване на личностен въпросник (не се отнася за служители на правоохранителни и правораздавателни служби, тъй като те вече са преминали такива).      Забележка: Организаторите си запазват правото за провеждане       на полирафско ...
Четвърти турнир по тенис на маса за преподаватели и служители за "Купата на УНСС" 7.1.2013 г. ... в IV турнир по тенис на масa за преподаватели и служители за „КУПАТА НА УНСС“   Четвъртият турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС ще се проведе на 15 януари в залата по тенис на маса в спортен комплекс  ”Бонсист”. Дата и час на провеждане: 15 януари (вторник) ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 7.11.2012 г. ... най-малко много добър (5.00); 4. Да не са служители на БНБ; 5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния ...
Национален конкурс за есе на Дипломатическия институт 24.9.2012 г. ... студенти от българските университети и младши служители в държавната администрация на Р България с добро владеене на френски език Език на есетата: френски Обем: до 3 (три) стандартни печатни страници Краен срок за изпращане на есетата:  28 октомври 2012 г. Класирането ще бъде обявено на ...
Заключителна конференция по проект “ValidAid” 19.9.2012 г. ... подобряване на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда - ValidAid”, по който ИСК при УНСС е водещ партньор. Партньорството по проекта обединява организации от шест страни – Австрия, България, Исландия, Франция, Литва и Португалия.  В него са включени международни ...
Конкурс за "инспектор по приходите" на НАП 2.5.2012 г. ... Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, заповеди № ЗЦУ-166/13.02.2012 г. и № ЗЦУ-167/13.02.2012 г. на изпълнителния директор на НАП  ОБЯВЯВА КОНКУРС за 10 (десет) щатни бройки от длъжността „инспектор по приходите“ в сектор „Услуги за клиенти“ на дирекция ...

Фотогалерия

2 results found
Заключителна конференция по проект ValidAid 21.9.2012 г. ... на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда - ...

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене