Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: сряда, 09 март 2022 16:28

Специалности

1. С преподаване на английски език

2. С преподаване на български език


Специалности

 2022/2023 учебна година

с преподаване на български език:

І. Социология, антропология и науки за културата

            1. Социология

ІІ. Политически науки

 1. Международни отношения
 2. Европейска политика и икономика
 3. Политология

ІІІ. Обществени комуникации и информационни науки

 1. Медии и журналистика
 2. Медия икономика

ІV. Право

 1. Право (магистър)

V. Администрация и управление

            1. Бизнес администрация

            2. Публична администрация

            3. Регионално развитие

VІ. Икономика

 1. Макроикономика
 2. Икономика
 3. Политическа икономия
 4. Икономика на човешките ресурси
 5. Застраховане и социално дело
 6. Икономическа социология и психология
 7. Индустриален бизнес
 8. Бизнес икономика
 9. Предприемачество
 10.  Аграрен бизнес
 11. Екоикономика
 12. Мениджмънт на недвижимата собственост
 13. Творчески индустрии и бизнес
 14. Маркетинг
 15. Стратегическо планиране
 16. Икономика на транспорта и енергетиката
 17. Бизнес логистика
 18. Икономика на отбраната и сигурността
 19. Икономика на търговията
 20. Финанси
 21. Счетоводство
 22. Финансов контрол
 23. Бизнес информатика и комуникации
 24. Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер
 25. Международни икономически отношения
 26. Интелектуална собственост и бизнес
 27. Икономика на туризма